Jump to content

Ny befattning på K3


Recommended Posts

Jag var inne och tittade på befattningar på lumpen.nu och finner till min förvåning en ny befattning på K3, befattningen heter "FH705 Luftburen Befäl, Armén". Min fråga är givetvis: Vad blir man med den befattninigen? Är det en ersättare till jägarplutonbefäl, eller ett bara nytt namn? Utbildningstiden är 11 månader lång.

Link to comment
Share on other sites

Intressant ...

 

Tycker också det låter som grpch på LBB, roligt att det inte kallas jägare, kanske är detta ett steg mot ett LBB som inte längre är jägare. Vem vet. Det är sannolikhet motsvarighet till PB eftersom det heter FH705 och 700=PB,800=GB,900=Menig,600=KB(tills de slutade utbildas).

 

Någon som sett en motsvarighet på Div.Und?

 

För övrigt undrar jag lite om någon vet, jag har inte sett en ända PB som ska till K3. Finns det över huvudtaget några där? Eller är det GB som kommer bli grpch?

Edited by H0lK
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Intressant ...

 

Tycker också det låter som grpch på LBB, roligt att det inte kallas jägare, kanske är detta ett steg mot ett LBB som inte längre är jägare. Vem vet. Det är sannolikhet motsvarighet till PB eftersom det heter FH705 och 700=PB,800=GB,900=Menig,600=KB(tills de slutade utbildas).

 

Någon som sett en motsvarighet på Div.Und?

 

För övrigt undrar jag lite om någon vet, jag har inte sett en ända PB som ska till K3. Finns det över huvudtaget några där? Eller är det GB som kommer bli grpch?

 

Under 2001-2002 fanns det om jag minns rätt inga PB på K3. Jag undrar varför. Är inte GB detsamma som grpch?

Edited by UAV
Link to comment
Share on other sites

Intressant ...

 

Tycker också det låter som grpch på LBB, roligt att det inte kallas jägare, kanske är detta ett steg mot ett LBB som inte längre är jägare. Vem vet. Det är sannolikhet motsvarighet till PB eftersom det heter FH705 och 700=PB,800=GB,900=Menig,600=KB(tills de slutade utbildas).

 

Någon som sett en motsvarighet på Div.Und?

 

För övrigt undrar jag lite om någon vet, jag har inte sett en ända PB som ska till K3. Finns det över huvudtaget några där? Eller är det GB som kommer bli grpch?

 

Under 2001-2002 fanns det om jag minns rätt inga PB på K3. Jag undrar varför. Är inte GB detsamma som grpch?

 

Inom "jägeriet" är KB oftast gruppchefer och GB meniga. Finns självklart undantag. När jag lumpade bestod min grupp av 3 KB och 4 gb.

Link to comment
Share on other sites

Vet inte när du utbildades men nu utbildas i alla fall Jägarspecialister också som inte har någon befälskompetens alls ...

 

KB utbildas inte längre och eftersom PB tydligen inte finns på K3 så antar jag att GB blir grpch osv?

Link to comment
Share on other sites

Vet inte när du utbildades men nu utbildas i alla fall Jägarspecialister också som inte har någon befälskompetens alls ...

 

KB utbildas inte längre och eftersom PB tydligen inte finns på K3 så antar jag att GB blir grpch osv?

 

Men nu måste en sak klar göras. FC905 Jägarsoldat,specialist är utagna som GB.

 

De som gjorde 15 månaders jägartjänst hamnade på KompaniBefälsSkolan...när GB ryckt in flyttade KB till GBs logement och när befattningsutbildningen började blev GB signalister mm. medan KB fortsatte med sina Gruppchef eller StfGrpC/Sjv utbildningar.

 

P.g.a. många avhopp bland GB blev en del KB exempelvis StfGrpC/skoter och en del "bara" Sjuvårdare utan ställföreträdandegruppchefssysslor (på papperet i varje fall). Alla KB muckade dock som Sergeanter.

 

Skall tillägga att jag inte tjänstgjorde på K3 men som jag förstått det så har deras system fungerat på ungefär samma sätt.

 

(Jag hoppas att det inte blev allt för rörigt)

 

Förtydligande: Man kan utgå ifrån detta; 15 månader = KB = Gruppchefer. 10 Månader (Fc905 Jägarspecialist) = GB = menig.

Sedan har olika jägarförband diverse olika system som ändras då och då. Någon som har erfarenhet från jägarutbildning på K3 de senaste åren får gärna rätta mig om inget av detta mot alla odds stämmer in.

Edited by defacto
Link to comment
Share on other sites

Det låter ju lite märkligt eftersom 900=menig och den heter FC905. Dessutom behövs ingen befälslämplighet på mönstringen för det så enligt pliktverket är de inte GB i alla fall. För övrigt är jag uttagen till FC800 Jägargruppbefäl. Varför göra en Jägargruppbefälstjänst om speciliasterna är GB?

Link to comment
Share on other sites

Det låter ju lite märkligt eftersom 900=menig och den heter FC905. Dessutom behövs ingen befälslämplighet på mönstringen för det så enligt pliktverket är de inte GB i alla fall. För övrigt är jag uttagen till FC800 Jägargruppbefäl. Varför göra en Jägargruppbefälstjänst om speciliasterna är GB?

 

 

H0iK you are breaking my balls...

GB inom "jägeriet" är meniga det är ju det jag försöker förklara.

Varför måste du vägra förstå det?

 

På den här sidan har en fd. jägargruppchef på k4 lagt upp bilder från sin värnplikt-

http://thor.prohosting.com/~jnyh/pics/nj/index.html

observera! "Fjärde skvadron, KBSs(KompaniBefälsSkolans) hemvist" det är där han har sitt logement. M.a.o. han är KB.

 

Han ryckte in 020128. Lägg sedan märke till "Period 9: GB-Inryck 020624-020705". 5månader "Första dygnet på K4 avverkat, runt 300 dagar återstår. Morgonuppställning Dag 2.

2002-06-25".

5 månader efter den här personens inryck rycker alltså GB in. GB tjänstgör 300 dagar...

Lustigt sammanträffande på lumpen.nu står det "FC905 - Jägarsoldat,specialist Se bilder

Antal dagar: 300 "

Är det inte då rimligt att tro att en FC905 - jägarsoldat,specialist är en GB utan gruppchefsbefattning?

 

Jag förstår inte varför jag anstränger mig så förbannat att finna bevis för något som jag vet är sant. Men jag antar att jag bara vill hjälpa dig förstå hur systemet fungerar. Jag har också varit ung och okunnig en gång i tiden...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På K4 kallas FC905 för GB.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag har hört så ska K3s befattningar hos pliktverket byta namn för att bättre beskriva tjänsten. Jägarsoldat ändras t.ex. till Luftburen soldat på LBB och Fjärrspaningssoldat på Div.und.

Edited by Max
Link to comment
Share on other sites

alla ligger inne 11 månader oavsett om man är befäl eller menig. efter gsun på befattningsutbildningen tas gruppbefälen ut. under tiden jag låg inne hade aldrig KB befäl över en pluton. detta är det nya.

 

"under tiden jag låg inne hade aldrig KB befäl över en pluton. detta är det nya."

 

KB har så vitt jag vet inte haft befäl över en pluton de senaste 5-10 åren inom jägeriet ... så det är knappast nytt. Kan ingen gammal KB från K3 bekräfta?

 

Men macho man KB existerar fortfarande i det nya systemet?

Link to comment
Share on other sites

Det låter ju lite märkligt eftersom 900=menig och den heter FC905. Dessutom behövs ingen befälslämplighet på mönstringen för det så enligt pliktverket är de inte GB i alla fall. För övrigt är jag uttagen till FC800 Jägargruppbefäl. Varför göra en Jägargruppbefälstjänst om speciliasterna är GB?

 

 

H0iK you are breaking my balls...

GB inom "jägeriet" är meniga det är ju det jag försöker förklara.

Varför måste du vägra förstå det?

 

På den här sidan har en fd. jägargruppchef på k4 lagt upp bilder från sin värnplikt-

http://thor.prohosting.com/~jnyh/pics/nj/index.html

observera! "Fjärde skvadron, KBSs(KompaniBefälsSkolans) hemvist" det är där han har sitt logement. M.a.o. han är KB.

 

Han ryckte in 020128. Lägg sedan märke till "Period 9: GB-Inryck 020624-020705". 5månader "Första dygnet på K4 avverkat, runt 300 dagar återstår. Morgonuppställning Dag 2.

2002-06-25".

5 månader efter den här personens inryck rycker alltså GB in. GB tjänstgör 300 dagar...

Lustigt sammanträffande på lumpen.nu står det "FC905 - Jägarsoldat,specialist Se bilder

Antal dagar: 300 "

Är det inte då rimligt att tro att en FC905 - jägarsoldat,specialist är en GB utan gruppchefsbefattning?

 

Jag förstår inte varför jag anstränger mig så förbannat att finna bevis för något som jag vet är sant. Men jag antar att jag bara vill hjälpa dig förstå hur systemet fungerar. Jag har också varit ung och okunnig en gång i tiden...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På K4 kallas FC905 för GB.

 

Jag skulle snarare tro att vi pratar runt varandra, en del har förändrats i samband med FB04. KB kommer t.ex. inte att utbildas överhuvudtaget. PB,GB och "vanliga" kommer alla att utbildas 330 dagar därefter kommer det vara möjligt att välja till en tredje termin.

 

Detta slår hela systemet ur spel. KB kommer inte längre kunna bli grpch eftersom de inte kommer finnas. Detta betyder att alla kommer rycka in samma tid, såväl PB som GB som "vanliga". Och det finns uppenbarligen skillnad eftersom det finns tre tjänster: Jägarplutonbefäl, Jägargruppbefäl och Jägarsoldat, specialist. Någon skillnad måste det rimligtvis vara emellan dem?

 

Det du försöker säga är att Jägargruppbefäl inte nödvändigtvis blir gruppchefer och det vet jag redan. Utan gruppbefälen blir inom jägeriet antingen omgångschefer eller specialistutbildade. Jägarspecialister blir bara specialistutbildade(med vissa få undantag) det betyder alltså att Jägarspecialist inte är samma sak som Jägargruppbefäl.

Link to comment
Share on other sites

Jägarplutonbefälen tar över KBarnas roll.

 

Jägargruppbefälen blir gruppchefer inom ledning och underhåll samt omgångschefer inom övriga enheter.

 

Jägarspecialisterna får övriga befattningar.

 

är det tänkt att fungera på K3 nästa år.

 

Då AJB inte har några GB så så går det inte riktigt att jämföra.

 

Obs! Jag har inte själv gjort GU på K3. Informationen har jag fått från Infochefen på K3.

Link to comment
Share on other sites

Det är så jag förstått det också max... Däremot är jagl ite undrande över PB-platserna. Har inte stött på eller hört om någon PB på K3 överhuvudtaget. Antar att de är väldigt väldigt få ... säker på att PBjägare finns vid K3 överhuvudtaget?

Link to comment
Share on other sites

alla ligger inne 11 månader oavsett om man är befäl eller menig. efter gsun på befattningsutbildningen tas gruppbefälen ut. under tiden jag låg inne hade aldrig KB befäl över en pluton. detta är det nya.

 

"under tiden jag låg inne hade aldrig KB befäl över en pluton. detta är det nya."

 

KB har så vitt jag vet inte haft befäl över en pluton de senaste 5-10 åren inom jägeriet ... så det är knappast nytt. Kan ingen gammal KB från K3 bekräfta?

 

Men macho man KB existerar fortfarande i det nya systemet?

 

KB existerar inte i det nya systemet.

 

När K3 utbildade jägarbataljoner var som regel KB stf. plutch. och GB grpch. Nu förtiden är KB som regel grpch och GB/E blir specialister (ingen inbördes skillnad mellan 800- och 900-nivån) MEN stf. plutch. (på LBB)/jägarbefäl (på Undbat) är fortfarande en KB-befattning. I kriorg är detta dock en YOF-befattning.

 

Anledningen till att KB dock fortfarande kan bli stf. plutch är pga det bortfall som alltid blir i och med rekrytering till YOF mm. Därför vill man ha ett visst överskott eftersom de som utbildas till stf. plutch även anses kunna fungera som grpch. I år är det åtta, nio stycken av KB som är stf. plutch/jbef.

 

Nu är ju detta som bekant sista året med den gamla ordningen. Vi får se hur det nya blir i praktiken nästa år.

Link to comment
Share on other sites

Angående jägarPB på K3.. Jag ringde Pverket och snackade med dem förut. Enligt dem så skrev de under en rätt så lång tid in endast JägarGB på K3 (OK, förutom bev då). D v s, inga E, inga PB....bara GB. Sen kom man på att man inte behöver vara befälsuttagen för att bli en bra soldat, så då återinförde man E/GB/PB systemet.

 

Så till denna "brist" på PB... Enligt Pliktverket så hinner man inte skicka ut ändringar till de som är inskrivna GB på K3 (men som egentligen skulle blivit PB). Dessa får helt enkelt vänta tills inryck innan de får veta vad de har för tjänst egentligen (d v s om de blir "uppgraderade" till PB eller kvar som GB :P ).

 

Jag VET..Det är rörigt som fan..men vi får hoppas att det reder ut sig i slutändan :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Hehe, antar att det inte gäller oss som skrivits in under det sista kvartalet? Synd, då har man ingen chans på pb ;( men iof det är jag kanske inte kvalificerad för med min 7 i befälslämplighet ändå, vet inte vad som krävs.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...