Jump to content

Spionflygsamarbete med väst kartlagt


Guest

Recommended Posts

Spionflygsamarbete med väst kartlagt

 

 

Stockholm TT

 

Västmakterna fick tillgång till svenska flygvapnets foto- och signalspaning mot Sovjetunionen under åren efter andra världskriget. I boken Bortom horisonten, som publiceras på torsdagen, redogörs för det svensk-västliga underrättelsesamarbetet.

 

"Under efterkrigsåren utförde flygvapnet mer eller mindre regelbundet fotospaningsuppdrag mot fartyg och hamnar vid Sovjetunionens, Polens och östra Tysklands kuster", enligt ett utförligt pressmeddelande inför publiceringen.

 

"Att den svenska fotospaningen vid åtskilliga tillfällen medvetet gjorde flygningar över sovjetiskt, polskt och finskt territorium står utom tvivel", skriver Lennart Andersson och Leif Hellström.

 

Däremot finns det enligt författarna inte några belägg för att svenska signalspaningsplan regelmässigt kränkte sovjetiskt luftrum. Oavsiktliga kränkningar tycks ha förekommit vid några tillfällen.

 

Signalspaning kunde bedrivas, och bedrivs fortfarande, från flyg över internationellt vatten, medan fotospaning måste genomföras i omedelbar närhet av det som ska fotograferas.

 

Författarna har finkammat försvarets arkiv och fått ut tidigare hemligt material därifrån samt från amerikanska arkiv. De säger sig ge en mycket fylligare bild av den svenska spaningen mot Sovjetblocket än vad som tidigare har offentliggjorts, bland annat i samband med nedskjutningen av DC3-an och Catalinaplanet för 50 år sedan.

 

DC3-an signalspanade mot Sovjetunionen men flög på internationellt vatten då den sköts ned av ett sovjetiskt plan och alla ombord dödades. Catalinan sköts ned när den sökte överlevande.

 

Den svenska spaningen var betingad av svenska intressen av att få veta hur det sovjetiska försvaret vid Östersjön var organiserat. Detta sammanföll med Västs intressen och Sverige använde underrättelsematerialet för byteshandel med västmakterna.

 

Sverige fick pusselbitar från Väst som hjälpte till att skapa en bild av Sovjetunionens försvar. Att svenska underrättelsetjänster idkat byteshandel med Väst har varit känt tidigare. Sverige har varit erkänt skickligt i sin signalspaning mot öst.

 

Sverige fick modern fotoutrustning från USA i utbyte mot flygfoton och negativ tagna över Sovjetunionen enligt ett avtal som ingicks 1947.

Link to comment
Share on other sites

Skrev ett arbete på GU om 50-talets svenska neutralitetspolitik, och för en oskyldig student kändes propagandan om "neutralitet" som...ja...propaganda och inget annat.

Skall bli ganska intressant att se om ordet neutralitet helt kommer omdefinieras av politikerna.

Link to comment
Share on other sites

Skrev ett arbete på GU om 50-talets svenska neutralitetspolitik, och för en oskyldig student kändes propagandan om "neutralitet" som...ja...propaganda och inget annat.

Skall bli ganska intressant att se om ordet neutralitet helt kommer omdefinieras av politikerna.

Jag förstår hur du tänker Nimrod, men jag tycker att Sverige uppträdde neutralt under kalla kriget. Jag tror snarare att du missupfattat konceptet neutralitet.

 

Jag vill framhäva att dom flesta helt missupfattat sveriges neutralitet. Dom flesta svenska medborgare menar jag då, andra stater förstår konceptet.

 

Sverige är och var neutralt. Om Sovjet anföll Nato men gav fan i oss så skulle vi inte ingripit militärt. Om Nato anföll Sovjet men lät bli oss så skulle vi inte ingripit militärt. Ej heller låtit Nato använda vårt territorium eller på något annat sätt hjälpa dom. Vi skulle ej heller avbrutit normal handel eller liknande saker med någon part.

Ovanstående är det som är neutralitet och det är nog inte många som tror att vi skulle brutit mot detta.

 

Att vi är neutrala innebär INTE att vi struntar i att bemöta hot mot oss. Vi bevakar/spanar/spionerar mer än andra därför att vi vet att vi kanske måste stå ensamma. Det är här som så många börjar missförstå neutralitets begreppet, lustigt nog är neutralitetsbegrepet mer missförstått av vår egen befolkning än av andra stater.

Om Sovjet förklarar krig mot Sverige så kommer vi slåss för allt vi är värda, och tanken är att vi inte skall be någon om hjälp. Men vi har all rätt att slåss överallt, vi kan slåss på värdlshaven, i sovjet, på nordpolen om så skulle vara, det är vår rätt. Vi kan inte be finland att anfalla sovjet bara för att hjälpa oss. Och vi kan av respekt för finlands suveränitet inte kränka finlands territorium i våra krigsansträngingar med Sovjet. Men...

 

Om Sovjet förklarar krig mot sverige och finland samtidigt, så finns det absolut ingeting i neutralitetsbegreppet som hindrar oss från att i vårat krig med Sovjet också basera trupper i Finland. Om nu finland inte skulle misstycka vill säga.

 

Jag nämnde att vi inte kunde avbryta normal handel, eller införa sanktioner mot någon part av Nato eller Sovjet om dom rök ihop. Men det gäller bara utifrån just det faktum att dessa länder just krigar och alltså krigar oavsett oss.

Men det finns mängder av andra svenska intressen där vi oavsett neutralitet kan agera med sådana åtgärder precis hur mycket vi vill. Vi får precis som alla andra stater agera utrfrån våra egna intressen. Och det har vi ju också gjort, sydafrika, vietnam, PLO, Israel etc.

 

I sammanhanget så är militära hot mot vår nation naturligtvis något som påverkar vår attityd och utrikespolitik mot andra stater. Om våra underättelser säger oss att Finland är ett mlitärt hot mot oss så finns det absolut ingenting som hindrar oss från att kräva visum av alla finnar, införa export/import förbud mot finland samtidigt som vi är jätte kompis med norge.

Detta strider INTE mot neutraliteten.

 

Allt för många har fått för sig att sveriges neutralitet innebär att vi alltid skall behandla alla lika eller något sånt dumt. Vi agerar som vi själva vill utifrån vad vi tror befrämjar oss bäst.

Vår neutralitet är ett löfte att inte någon skall behöva oroa sig för att vi pågrund av påtryckningar eller annat ger sig på någon stat som inte vi själva har något otalt med. Vi lovar vidare att vi tar hand om våra egna affärer utan att springa till andra och begära hjälp. Det är allt neutralitet innebär, men det är nog så viktigt.

 

Märk till exempel att vår neutralitet inte alls hindrar oss från att förklara krig med estland bara för att vi känner det som lämpligt att utvidga vårt terriorium och hatar deras språk. Men vi lovar att vi inte skall be normännen om hjälp utifall att vårt fälttåg skulle gå åt H-E.

Link to comment
Share on other sites

Märk till exempel att vår neutralitet inte alls hindrar oss från att förklara krig med estland bara för att vi känner det som lämpligt att utvidga vårt terriorium och hatar deras språk. Men vi lovar att vi inte skall be normännen om hjälp utifall att vårt fälttåg skulle gå åt H-E.

:0   :0   :0   Jag kan naturligtvis tillägga att Pal  naturligtvis bara glömde säga att Sverige självklart aldrig skulle göra något sådant, men att neutraliteten inte omfattas av det.

Link to comment
Share on other sites

Skrev ett arbete på GU om 50-talets svenska neutralitetspolitik, och för en oskyldig student kändes propagandan om "neutralitet" som...ja...propaganda och inget annat.

Skall bli ganska intressant att se om ordet neutralitet helt kommer omdefinieras av politikerna.

Jag förstår hur du tänker Nimrod, men jag tycker att Sverige uppträdde neutralt under kalla kriget. Jag tror snarare att du missupfattat konceptet neutralitet.

 

Jag vill framhäva att dom flesta helt missupfattat sveriges neutralitet. Dom flesta svenska medborgare menar jag då, andra stater förstår konceptet.

 

Sverige är och var neutralt. Om Sovjet anföll Nato men gav fan i oss så skulle vi inte ingripit militärt. Om Nato anföll Sovjet men lät bli oss så skulle vi inte ingripit militärt. Ej heller låtit Nato använda vårt territorium eller på något annat sätt hjälpa dom. Vi skulle ej heller avbrutit normal handel eller liknande saker med någon part.

Ovanstående är det som är neutralitet och det är nog inte många som tror att vi skulle brutit mot detta.

 

Att vi är neutrala innebär INTE att vi struntar i att bemöta hot mot oss. Vi bevakar/spanar/spionerar mer än andra därför att vi vet att vi kanske måste stå ensamma. Det är här som så många börjar missförstå neutralitets begreppet, lustigt nog är neutralitetsbegrepet mer missförstått av vår egen befolkning än av andra stater.

Om Sovjet förklarar krig mot Sverige så kommer vi slåss för allt vi är värda, och tanken är att vi inte skall be någon om hjälp. Men vi har all rätt att slåss överallt, vi kan slåss på värdlshaven, i sovjet, på nordpolen om så skulle vara, det är vår rätt. Vi kan inte be finland att anfalla sovjet bara för att hjälpa oss. Och vi kan av respekt för finlands suveränitet inte kränka finlands territorium i våra krigsansträngingar med Sovjet. Men...

 

Om Sovjet förklarar krig mot sverige och finland samtidigt, så finns det absolut ingeting i neutralitetsbegreppet som hindrar oss från att i vårat krig med Sovjet också basera trupper i Finland. Om nu finland inte skulle misstycka vill säga.

 

Jag nämnde att vi inte kunde avbryta normal handel, eller införa sanktioner mot någon part av Nato eller Sovjet om dom rök ihop. Men det gäller bara utifrån just det faktum att dessa länder just krigar och alltså krigar oavsett oss.

Men det finns mängder av andra svenska intressen där vi oavsett neutralitet kan agera med sådana åtgärder precis hur mycket vi vill. Vi får precis som alla andra stater agera utrfrån våra egna intressen. Och det har vi ju också gjort, sydafrika, vietnam, PLO, Israel etc.

 

I sammanhanget så är militära hot mot vår nation naturligtvis något som påverkar vår attityd och utrikespolitik mot andra stater. Om våra underättelser säger oss att Finland är ett mlitärt hot mot oss så finns det absolut ingenting som hindrar oss från att kräva visum av alla finnar, införa export/import förbud mot finland samtidigt som vi är jätte kompis med norge.

Detta strider INTE mot neutraliteten.

 

Allt för många har fått för sig att sveriges neutralitet innebär att vi alltid skall behandla alla lika eller något sånt dumt. Vi agerar som vi själva vill utifrån vad vi tror befrämjar oss bäst.

Vår neutralitet är ett löfte att inte någon skall behöva oroa sig för att vi pågrund av påtryckningar eller annat ger sig på någon stat som inte vi själva har något otalt med. Vi lovar vidare att vi tar hand om våra egna affärer utan att springa till andra och begära hjälp. Det är allt neutralitet innebär, men det är nog så viktigt.

 

Märk till exempel att vår neutralitet inte alls hindrar oss från att förklara krig med estland bara för att vi känner det som lämpligt att utvidga vårt terriorium och hatar deras språk. Men vi lovar att vi inte skall be normännen om hjälp utifall att vårt fälttåg skulle gå åt H-E.

Jag vet inte vem som missuppfattat vad men det du talar om Pal är alliansfrihet och inte samma sak som neutralitet.

 

Det innebär att Sverige skall vara alliansfritt i fred för att kunna vara neutralt i händelse av krig.

 

"alliansfritt i fred syftande till neutralitet i krig" som de uttrycktes i över 50 år.

 

Sverige har mer och mer gått mot att skipa neutralitet i krig.

Link to comment
Share on other sites

Guest Dirty-1

det känns mest som om sverige är neutrala på vinnande sidan.

 

Tänk början av 2a världskriget när vi hjälpte tyskland genomatt de fick transportera trupper till och från norge på vårt järnvägsnät.

Tänk efterkrigstiden. nu är jag lite ung för att veta hur vi verkligen agerade, men vad jag läst på senare så verkar det som om vi var mer väst än öst-inriktade i vårt samarbete under det kalla kriget

Link to comment
Share on other sites

Så klart var vi mer väst än öst inriktade. Hotet kom ju ifrån öst.

 

Sen så tycker jag du har lite fel Pal. Det du beskriver är som 111 SSK bat säger, mer alliansfrihet än neutralitet.

 

Ang. 2a världskriget och transitering av trupper.

Då Sovjet anföll finland tilllät inte Sverige England och Frankrike att få skicka förstärkningar genom Sverige.

Då Tyskland anföll Norge tilllät inte Sverige Tyskland att skicka trupper till Norge då vi inte kunde gå med på att hjälpa övermakten (tyskland) att krossa Norge. Men den 16 juni 1940 var Norge krossat och Ribbentrop framhöll att Norge nu var krossat och Sveriges tidigare grund för att motsätta sig transitering inte fanns längre. Och i rädsla för att sätta sig emot tyskland tilllät Sverige transiteringen av 2 140 000 tyska soldater.

 

Visst är det skönt att Sverige slapp kriget men det hade varit skönt ifall man även kunnat hålla huvudet högre.

Link to comment
Share on other sites

...vi hjälpte tyskland genomatt de fick transportera trupper till och från norge...

 

...men vad jag läst på senare så verkar det som om vi var mer väst än öst-inriktade i vårt samarbete under det kalla kriget

Ehhrm.. Glider kanske lite OT här men vaf*n..

 

Tyskland var varken öst eller väst. Att tyskarna har fått transportera trupper genom Sverige var imho en nödvändig eftergift. Tyskland stred nämligen på östfronten också, det låg/ligger/kommer alltid att ligga i vårt intresse att östfronten inte utökas i vår riktning, någonsin. Tyskarna stred på Finlands sida mot Ryssland/Sovjet och det låg då i vårt intresse att stödja detta. Tyskarna fick också använda det Svenska telenätet för kommunikation mellan Tyskland och ockupationsmakten i Norge, det ledde till att vi kunde avlyssna trafiken och hadde just-in-time info (med dåtidens mått mätt) på vad som hände omkring oss. En mycket genomtänkt handling. Vi kunde härigenom faktiskt skicka hela regeringen på semester trots att det pågick ett världskrig alldeles utanför dörren.

 

Vi behöver inte tycka om att Tyskland ockuperade Norge & Danmark bara för att vi stödde deras strider mot Ryssen..

 

Margret Thatcher kallade oss någon gång på 80-talet för fega för att vi inte aggerade gentimot Tyskland. Jag anser att vi valde den väg som var bäst för Sverige. Igår anföll Brittiska och Amerikanska stridsflyg 'militära' mål inne i Irak. För 52'a (!) gången i år. Gjorde britterna detta för England?

Link to comment
Share on other sites

Den svenska taktiken var att starta en caravell samt ha HMS Orion ute tillhavs.

Där efter öppnade jätteörat på ekerö (I mälaren) upp stora lyssnar verksamheten.

När dessa var på plats och fullt operativa så fick en SF37:a order att avspana t.ex. kaliningradområdet, och det gjordes rätt så ingående!

Syftet med detta var att samla uppgifter om WP:s radarkapacitet och insatsberedskap.

Någon mer en jag som kommer ihåg det sovjetiska jaktplanet som dök i vattnet utanför gotland i mitten av 80-talet?

Har för mig att det var en Su av något slag.

Link to comment
Share on other sites

Mycket intressant det du pratar om KalleSwe.

Jag vill veta så mycket som möjligt, har du något mer att berätta. Hur vanligt var detta?

 

Jag kommer mycket väl ihåg det du pratar om, det var en Su-15 som gick i drickat. Har du detaljer om varför den gick ner, allt jag vet är det jag läste i dagspressen då det begav sig.

Link to comment
Share on other sites

England och Frankrikes tänkta trupphjälp till Finland var bara halvhjärtad. De skulle samtidigt ta kontroll över de svenska Malmgruvorna och Narvik. Detta för att förhindra Tyskland tillgången till malmen.

 

Malmens betydelse för Tyskland för övrigt, var inte så stor som England/frankrike trodde.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...