Jump to content

Avslag med ansökan om uppskov till högskoleplats


Recommended Posts

Hej.

 

Det har uppstått ett bekymmer som kan ha stor inverkan på min framtid så jag behöver er hjälp.

För att förstå sammanhanget i den här historien bör jag berätta att jag nu gör min värnplikt på 15 månader, jag ryckte in nu i Januari. VHS handhar ansökningar till de flesta skolor i landet och står för "Verket För Högskoleservice".

 

Denna vår sökte jag till högskolan. Jag skickade in min ansökan med e-post och hade därför inte tillgång till några ansökningshandlingar. Anledningen till att jag skickade in ansökan med e-post var att jag hade en längre övning och helt enkelt missade att skicka in pappershandlingarna. Som relativt nyinryckt kände jag inte till några möjligheter att skicka brev i fält, därför skickade jag via e-post. Vid samtal med VHS fick jag reda på att det inte var några problem att skicka in handlingarna med e-post.

 

I mitten av Juli fick jag beskedet att jag kommit in på mitt förstaval, något som jag kämpat stenhårt för under hela gymnasietiden. Jag tackade ja till platsen och skickade samtidigt in en ansökan om ett års uppskov p.g.a militärtjänstgöring. Idag kom svaret. De avslår min ansökan eftersom jag skulle sökt uppskov samtidigt som jag sökte till platsen genom VHS. Som grund för avslaget hänvisar de till "ansökningshandlingarna sida 15", något som jag inte haft tillgång till.

 

 

Nu sitter jag här, nästa tisdag är det studiestart och man måste närvara de två första veckorna för att kunna ta platsen i anspråk.

Problemet är att om två veckor, d.v.s en vecka efter studiestart börjar vi med Högvaktsutbildning, för att sedan gå på om tre veckor. Min kompanichef kommer troligtvis inte släppa mig under den tid jag behöver för att ta platsen i anspråk. Dessutom vill jag genomföra högvakten, men i värsta fall får jag prioritera, och då hamnar skolan högre än högvakten. De första veckorna består mestadels utav nollningsevenemang, vilket gör det hela en smula absurt. Jag måste således närvara på tillställningar som inte gynnar mig inför detta läsår då jag ändå inte kan börja förrän nästa läsår. Nollningen tappar hela sitt syfte om jag ska nollas med en årskull jag inte kommer studera med.

 

Vad jag vill ha hjälp med är vad jag har för juridiska rättigheter. Jag hade för mig att högskolan inte får lov att neka uppskov när anledningen är militärtjänstgöring. Nu är jag osäker om så är fallet.

Om någon sitter på erfarenhet från ett sådant här fall vill jag mycket gärna att ni delger mig era erfarenheter, gärna så fort som möjligt eftersom det är bråttom i detta ärende.

 

Imorgon kommer jag springa runt som en skottspole och rycka i kontakter på förbandet, syo, personalvårdskonsulent o.s.v.

Alla tips är välkomna.

Edited by AndersJ
Link to comment
Share on other sites

Det är antagningsenheten på högskolan som tagit beslutet om avslag.

 

Då tycker jag att du ringer till högskolan och försöker att få prata med en handläggare där - de kan vara förstående. Förklara problematiken för dem. Min erfarenhet är att allt brukar kunna lösas...

 

// WM

Link to comment
Share on other sites

Det är antagningsenheten på högskolan som tagit beslutet om avslag.

 

Då tycker jag att du ringer till högskolan och försöker att få prata med en handläggare där - de kan vara förstående. Förklara problematiken för dem. Min erfarenhet är att allt brukar kunna lösas...

 

// WM

 

Har numret till en handläggare, antar att det blir ett gäng samtal imorgon.

 

Skolan det rör sig som är Chalmers i Göteborg.

 

MVH Anders

Link to comment
Share on other sites

Som jag har förstått det ska det gå till på följande vis:

1. Du söker till en utbildning.

2. Du får reda på att du ska göra lumpen.

3. VHS frågar om du vill starta utbildningen.

4. Du svarar att du vill det, men kan inte just nu pga militärtjänstgöring.

 

istället för som i ditt fall

1. Din militärtjänstgöring pågår.

2. Du söker utbildning och vet (redan när du söker) att du inte kan starta direkt.

 

 

Jag håller med VHS om avslaget (redan när du sökte visste du ju att du inte kunde starta direkt, så varför söka), men å andra sidan tycker man ju att "FM bestämmer" i sådana här fall.

Link to comment
Share on other sites

Nu sitter jag här, nästa tisdag är det studiestart och man måste närvara de två första veckorna för att kunna ta platsen i anspråk.

Problemet är att om två veckor, d.v.s en vecka efter studiestart börjar vi med Högvaktsutbildning, för att sedan gå på om tre veckor. Min kompanichef kommer troligtvis inte släppa mig under den tid jag behöver för att ta platsen i anspråk. Dessutom vill jag genomföra högvakten, men i värsta fall får jag prioritera, och då hamnar skolan högre än högvakten. De första veckorna består mestadels utav nollningsevenemang, vilket gör det hela en smula absurt. Jag måste således närvara på tillställningar som inte gynnar mig inför detta läsår då jag ändå inte kan börja förrän nästa läsår. Nollningen tappar hela sitt syfte om jag ska nollas med en årskull jag inte kommer studera med.

 

 

Ingen direkt hjälp, mer personliga reflektioner.

 

1. Varför söka till något som man största sannoklihet vet att man inte kommer att kunna deltaga i pga vpl-tjänstgöring? Din vpl-tjänstgöring kom väl knappast som en överraskning för dig.

2. Du skriver att "Min kompanichef kommer troligtvis inte släppa mig under den tid jag behöver för att ta platsen i anspråk. Dessutom vill jag genomföra högvakten, men i värsta fall får jag prioritera, och då hamnar skolan högre än högvakten" Har jag tolkat det rätt om jag skriver att du hellre går i skolan än fortsätter din vpl? Har du tänkt ta bonnpermis i så fall?

3. Du borde ha haft tillgång till alla ansökningsghandlingar innan du skickade ditt e-mail och således även ha haft tillgång till "Ansökningshandlingarna sid 15". Eller?

4. Du missar nollningen, alternativt gör nollningen med en årskull som du inte ska plugga med. So what? Bli utsatt för penalism och springa omkring på stan och skämma ut dig kan du göra när som helst.

 

Chalmers finns kvar nästa år också så lyd fu. vikströms råd.

Link to comment
Share on other sites

Jag har varit i kontakt med högskoleverket i ärenden när det gäller uppskov och så vidare. Från deras jurist fick jag detta svaret "Enligt högskoleförordningen kan Överklagandenämnden för högskolan pröva överklaganden av beslut som högskolorna fattat angående att inte bevilja den som är antagen till grundläggande högskoleutbildning anstånd med att påbörja studier eller att få fortsätta sina studier efter studieuppehåll." Du kan alltså överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Men hör efter med högskoleverkets jurist om ditt ärende prövats tidigare så får du kanske ett snabbt svar.

 

Chalmers har väl såvitt jag vet ingen utbildning som det är så hög press på att man lottas in? I så fall borde du komma in nästa år eftersom betygen inte skiftar så mycket och de tekniska utbildningarna inte är så populära just nu.

Link to comment
Share on other sites

har du testat att sökt på VHS hemsida?

 

 

Du som söker anstånd med studiestarten på grund av militär / civil grundutbildning under totalförsvarsplikt i Sverige ska göra detta genom att markera ruta 20 samt bifoga en kopia av Beslut om inskrivning. För att din ansökan om anstånd ska kunna beaktas måste en kopia av Beslut om inskrivning (där utryckningsdatum framgår) ha inkommit till VHS senast den 15 juni.

 

Ytterligare regler finns i utbildningsdelen i VHS anmälningskatalog under respektive högskolas rubrik samt under Aktuella utbildningar.

 

Blir du antagen till en utbildning genom VHS beviljas du automatiskt anstånd med studiestarten. Tacka JA till erbjuden plats senast sista svarsdag. Anståndet är giltigt till första utbildningsstart efter ditt utryckningsdatum. Du som ska påbörja tjänstgöringen först under våren 2006 och som vill studera under hösten ska inte ansöka om anstånd. Du ska istället, när du påbörjat utbildningen och det är tid för inryckning, begära studieuppehåll med platsgaranti direkt av den högskola du går på.

 

Du som tidigare beviljats anstånd

 

    * genom VHS och nu vill ta din plats i anspråk, ska bekräfta detta genom att anmäla dig till VHS på nytt

    * av universitetet / högskola (alltså inte genom VHS) och nu vill ta din plats i anspråk ska följa den instruktion du fått från din högskola

    * och vill söka andra alternativ som du hellre vill bli antagen till, ska placera dem i prioritetsordning före den utbildning du har anstånd till.

 

 

Jag tror att du kan komma ganska långt mha av google och sökorden totalförsvarsplikt och högskola, ev kanske du m¨ste komplettera med orden lumpen och platsgaranti. Har du inte talat om för VHS att du inte kan gå utb, och åberopat platsgaranti pga totalförsvarsplikt så tycker jag att du får skylla dig själv. Vidare kan jag tippsa om ordet "Förtänksamhet". Det är ett mkt bra och användbart ord, speciellt när man förstår det...

Link to comment
Share on other sites

Anledningen att jag söker nu är för att ha större chans att komma in på utbildningen. Studievägledarna rekommenderar att man söker flera gånger och dessutom fler linjer för att ha större chans att komma in. Detta var andra gången jag sökte.

Maskinteknik ligger alltid högt när det gäller intagningspoäng och jag vill inte riskera utbildningsplatsen genom att släppa den nu. Hoppas det klarnar för er som undrar varför man söker en utbildningsplats man inte kan få för tillfället. Om ni är oroliga för att det står en plats tom som någon annan kunde tagit så är inte det fallet. Det droppar in folk på vakanserna till långt in på hösten, jag blockerar således inte en plats.

 

Kanna: Njae, bondpermis är det inte tal om, men snarare att jag får jämka med chalmers om vad jag absolut måste närvara på och försöka få ledigt på de tider som är aktuella.

 

 

brunk.dunk: Tack, ska forska vidare om detta. Träffar pvk i eftermiddag, förhoppningsvis lyckas vi lösa något i samråd med skolan.

 

 

Vidare, om ni inte har annat att skriva i inläggen än sarkasm så avstå från att skriva ett svar. Jag är inte intresserad av inlägg i stil med Fk Satan:s.

Mitt beslut är att plugga vidare efter lumpen, uppenbarligen har jag missat den här informationen, men det ger ingenting att fälla tykna kommentarer. Informationen hade jag inte tillgång till när jag skickade in min ansökan, nu får jag göra det bästa av situationen. Ni som har något vettigt att svara får mer än gärna skriva i tråden, övriga avstår.

Link to comment
Share on other sites

Kanna: Njae, bondpermis är det inte tal om, men snarare att jag får jämka med chalmers om vad jag absolut måste närvara på och försöka få ledigt på de tider som är aktuella.

 

 

Vad får dig att tro att du kan delta på någon undervisning alls?

Det är ju inte så att du kommer att få ledigt 1-2 dagar i veckan för att gå en utbildning parallellt med GU.

Anledningen till att man har laglig rätt till uppskov med platsgaranti är att det inte går att kombinera studier och värnplikt. Har du inte sökt korrekt så är risken stor att du får bita i det sura äpplet och söka igen nästa år och hoppas på att du kommer in då också. Att du inte läst reglerna kring ansökningen kan du itne skylla på någon annan än dig själv.

 

Min erfarenhet är att man bara får ledigt från tjänstgöringen om man har goda skäl.

Begravning av närstående, högskoleprovet, bröllop med närstående, om närstående blir svårt sjuk osv.

Link to comment
Share on other sites

 

Kanna: Njae, bondpermis är det inte tal om, men snarare att jag får jämka med chalmers om vad jag absolut måste närvara på och försöka få ledigt på de tider som är aktuella.

 

 

Vad får dig att tro att du kan delta på någon undervisning alls?

Det är ju inte så att du kommer att få ledigt 1-2 dagar i veckan för att gå en utbildning parallellt med GU.

Anledningen till att man har laglig rätt till uppskov med platsgaranti är att det inte går att kombinera studier och värnplikt. Har du inte sökt korrekt så är risken stor att du får bita i det sura äpplet och söka igen nästa år och hoppas på att du kommer in då också. Att du inte läst reglerna kring ansökningen kan du itne skylla på någon annan än dig själv.

 

Min erfarenhet är att man bara får ledigt från tjänstgöringen om man har goda skäl.

Begravning av närstående, högskoleprovet, bröllop med närstående, om närstående blir svårt sjuk osv.

 

Isåfall gäller det det allra viktigaste de två första veckorna, inte hela studietiden. Ingenstans i tråden har jag skyllt på någon annan. Hela ansökningen gick väldigt snabbt eftersom far ringde mig och berättade att sista ansökningsdag var om ett par dagar. Vi slängde då snabbt ihop ansökan i tron om att man söker anstånd när man blivit antagen. Nu är det inte på det viset och därför försöker jag lösa situationen så gott jag kan.

Link to comment
Share on other sites

 

Kanna: Njae, bondpermis är det inte tal om, men snarare att jag får jämka med chalmers om vad jag absolut måste närvara på och försöka få ledigt på de tider som är aktuella.

 

 

Vad får dig att tro att du kan delta på någon undervisning alls?

Det är ju inte så att du kommer att få ledigt 1-2 dagar i veckan för att gå en utbildning parallellt med GU.

Anledningen till att man har laglig rätt till uppskov med platsgaranti är att det inte går att kombinera studier och värnplikt. Har du inte sökt korrekt så är risken stor att du får bita i det sura äpplet och söka igen nästa år och hoppas på att du kommer in då också. Att du inte läst reglerna kring ansökningen kan du itne skylla på någon annan än dig själv.

 

Min erfarenhet är att man bara får ledigt från tjänstgöringen om man har goda skäl.

Begravning av närstående, högskoleprovet, bröllop med närstående, om närstående blir svårt sjuk osv.

 

Isåfall gäller det det allra viktigaste de två första veckorna, inte hela studietiden. Ingenstans i tråden har jag skyllt på någon annan. Hela ansökningen gick väldigt snabbt eftersom far ringde mig och berättade att sista ansökningsdag var om ett par dagar. Vi slängde då snabbt ihop ansökan i tron om att man söker anstånd när man blivit antagen. Nu är det inte på det viset och därför försöker jag lösa situationen så gott jag kan.

 

Jag är näst intill övertygad om att du kan glömma tanken på att få ledigt från GU på dom grunderna.

 

Så spill inte krut på det utan satsa på att få uppskov som om du hade kryssat i rätt ruta istället.

Link to comment
Share on other sites

@AndersJ:

Jag arbetar som administratör på KTH så jag har lite insikt i hur antagning och sådant fungerar.

Mitt tips till dig är att söka permission för att gå på inskrivningen. Är du väl inskriven kommer du inte att bli utkastad i första taget. Inte ens om du helt på eget bevåg tar ett års "uppskov". Fall in i studierna nästa höst med nästa årskull.

Kan du inte komma på inskrivningen så sök igen nästa år (efter att ha läst igenom ansökningshandlingarna). Du kommer i vilket fall som hellst inte att kunna börja plugga i höst. Man kan inte göra lumpen och plugga på högskola samtidigtl.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Tjenare. Jag rycker upp den här tråden då jag har en fråga om uppskov till högskoleutbildning.

 

Jag ska rycka in nu i augusti, men har ändå tänkt att söka en högskoleutbildning och försöka få uppskov pga de nya reglerna med meritpoäng. Jag läser natur och vill läsa till civilekonom eller jurist, och kommer därför ligga dåligt till när memritpoängsreglera börjar praktiseras 2010. Skulle därför vara guld om jag kan komma in på nån utbildning nu och fixa uppskov alltså.

 

Så, kan jag söka t.ex. juristprogrammet med start HT 2009, fast jag redan vet om att jag kommer rycka in i augusti? Om det är så att man får avslag för att jag redan visste när jag sökte att jag skulle göra lumpen, kan jag då överklaga med argumentet att det är osäkert med militärtjänstgöringen pga den ekonomiska situationen i försvaret?

 

Tacksam för svar! /Nyllet

Link to comment
Share on other sites

Tjenare. Jag rycker upp den här tråden då jag har en fråga om uppskov till högskoleutbildning.

 

Jag ska rycka in nu i augusti, men har ändå tänkt att söka en högskoleutbildning och försöka få uppskov pga de nya reglerna med meritpoäng. Jag läser natur och vill läsa till civilekonom eller jurist, och kommer därför ligga dåligt till när memritpoängsreglera börjar praktiseras 2010. Skulle därför vara guld om jag kan komma in på nån utbildning nu och fixa uppskov alltså.

 

Så, kan jag söka t.ex. juristprogrammet med start HT 2009, fast jag redan vet om att jag kommer rycka in i augusti? Om det är så att man får avslag för att jag redan visste när jag sökte att jag skulle göra lumpen, kan jag då överklaga med argumentet att det är osäkert med militärtjänstgöringen pga den ekonomiska situationen i försvaret?

 

Tacksam för svar! /Nyllet

 

Jag vill nog mena att det ligger mycket i Eskils inlägg nr. 16 ovan.

Link to comment
Share on other sites

Så, kan jag söka t.ex. juristprogrammet med start HT 2009, fast jag redan vet om att jag kommer rycka in i augusti? Om det är så att man får avslag för att jag redan visste när jag sökte att jag skulle göra lumpen, kan jag då överklaga med argumentet att det är osäkert med militärtjänstgöringen pga den ekonomiska situationen i försvaret?
Du kan lugnt söka utbildningen redan nu. Att du vet eller inte vet om du ska göra lumpen eller ej spelar ingen roll. Så länge du har ett beslut om inskrivning från Pliktverket ska ansökan gå igenom.

 

/mdn

Link to comment
Share on other sites

Så, kan jag söka t.ex. juristprogrammet med start HT 2009, fast jag redan vet om att jag kommer rycka in i augusti? Om det är så att man får avslag för att jag redan visste när jag sökte att jag skulle göra lumpen, kan jag då överklaga med argumentet att det är osäkert med militärtjänstgöringen pga den ekonomiska situationen i försvaret?

 

Jag gjorde precis det du pratar om inför mitt inryck, och det fungerade alldeles utmärkt. Detta var inför hösten 2007. Det enda man bör tänka på (om de inte ändrat rutinerna) är att man redan i ansökan till VHS kryssar i att man vill begära anstånd. Sen skickar du in kopia på inskrivningsbeslutet (alt. inkallelsen, kommer inte exakt ihåg vilken, men det står när man söker vilken de vill ha) till dem, och får sedan ett besked om att de beviljat ditt anstånd. Du ska också (om jag kommer ihåg rätt) tacka ja när antagningsbeskedet kommer i sommar.

 

Sedan kommer det viktigaste, nämligen att komma ihåg inför ht 2010 att i ordinarie tid skicka in en ansökan igen, och även skicka in beskedet om anstånd. Sedan är det bara att dyka upp för terminsstart till hösten.

 

Lycka till!

 

/Hjerg, studerande på juristprogrammet, Uppsala.

Link to comment
Share on other sites

@AndersJ:

Jag arbetar som administratör på KTH så jag har lite insikt i hur antagning och sådant fungerar.

Mitt tips till dig är att söka permission för att gå på inskrivningen. Är du väl inskriven kommer du inte att bli utkastad i första taget. Inte ens om du helt på eget bevåg tar ett års "uppskov". Fall in i studierna nästa höst med nästa årskull.

Kan du inte komma på inskrivningen så sök igen nästa år (efter att ha läst igenom ansökningshandlingarna). Du kommer i vilket fall som hellst inte att kunna börja plugga i höst. Man kan inte göra lumpen och plugga på högskola samtidigtl.

Jag har varit med om flera studiestarter då jag läst kurser istället för program. Inskrivningen har inte varit något problem då jag ringt och sagt att jag tyvärr kommer att ha förhinder att närvara vid inskrivningen men jag kommer att läsa kursen. No problemo. Enda gången jag var med om en inskrivning var när jag började maskiningenjörsprogramet.

 

Du har inget närvarotvång under föreläsningarna och många kurser kan man enkelt läsa in på egen hand under kvällstid på luckan eller i biblioteket. Så gjorde jag under min VPL-tid. Om du tar 5 poäng eller 60 poäng struntar högskolan i. Ring bara till institutionens sekreterare och tala om att du med största sannolikhet inte kan närvara vid inskrivningen men att du mer än gärna vill plugga, förklara inte om personen inte frågar. Anledningen till "tvånget" dom första två veckorna är att högskolan skall kunna kalla reserver för avhoppare. Men du är ingen avhoppare och att få tjänstledigt för tentor brukar inte vara något problem, det beror dock på omständigheterna. Tänk också på att utnyttja möjligheterna till omtentorna om det inte skulle gå att få ledigt första gången.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Tjenare, jag har nu sökt universitetsutbildning till HT 2009, och ska nu ansöka om anstånd till HT 2010 eftersom jag ska göra lumpen nu i augusti. har kollat runt på studera.nu och snackat med SYO:n på skolan. Men han har ingen koll. Det jag undrar är helt enkelt hur det går till? Vart skickar jag inskrivningsbeskedet? Är det till VHS eller till både VHS och alla universitet jag har sökt till? Har sökt till 7 olika universitet, så det skulle bli lite jobbigt :S

 

Tacksam för svar.

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

Tjenare, jag har nu sökt universitetsutbildning till HT 2009, och ska nu ansöka om anstånd till HT 2010 eftersom jag ska göra lumpen nu i augusti. har kollat runt på studera.nu och snackat med SYO:n på skolan. Men han har ingen koll. Det jag undrar är helt enkelt hur det går till? Vart skickar jag inskrivningsbeskedet? Är det till VHS eller till både VHS och alla universitet jag har sökt till? Har sökt till 7 olika universitet, så det skulle bli lite jobbigt :S

 

Tacksam för svar.

 

/Nyllet

Du skall skicka till VHS, vilket står när du fyller i anmälan.

 

Antagningen

833 82 Strömsund

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Tjenare, nu kommer jag tillbaka o tjatar om samma ämne igen. Har skickat iväg papprena. Skickade både "Beslut om inskrivning", och "Kallelse till utbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt" då det stod på studera.nu att "utryckningsdatum måste framgå klart och tydligt", vilket det inte gjorde på inskrivningsbeslutet.

 

Det jag nu undrar är: Är det samma datum som gäller för alla kompleteringar, eller äre bara betyg som får kompleteras till och med 18/6. Enligt min SYO får man skicka in mina handlingar till och med 18/6, men enligt studera så är datumet för betygsdokument. Någon som VET?

 

Tacksam för svar.

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Goddagens, nu efterfrågar jag information om det här med uppskov igen. Jag fick nyss reda på att jag kommit in på mitt första handsval och skulle nu vilja veta om jag måste göra något annat för att få min plats nästa år förutom att tacka ja?

 

/Nyllet

Link to comment
Share on other sites

Goddagens, nu efterfrågar jag information om det här med uppskov igen. Jag fick nyss reda på att jag kommit in på mitt första handsval och skulle nu vilja veta om jag måste göra något annat för att få min plats nästa år förutom att tacka ja?

 

/Nyllet

Du måste söka utbildningen nästa år också för att ta din plats i anspråk.

Link to comment
Share on other sites

Goddagens, nu efterfrågar jag information om det här med uppskov igen. Jag fick nyss reda på att jag kommit in på mitt första handsval och skulle nu vilja veta om jag måste göra något annat för att få min plats nästa år förutom att tacka ja?

 

/Nyllet

Du måste söka utbildningen nästa år också för att ta din plats i anspråk.

 

Härligt, vi tackar och bockar för svaret ;-)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...