Jump to content

[SvD]Militären ska få ökade befogenheter


Recommended Posts

Terrorister skall vara Polisens jobb.

Men polisen kunna få förstärkningar av Försvaret. Att ha två anti-terrorist styrkor, en polisiär och en militär, tror jag endast leder till revirpinkande och byrokrati.

 

Men naturligvis borde NI förstärkas av SSG ch situationen krävde det

Link to comment
Share on other sites

@Trekker

 

Vilken utbildning ska polisen ha för att stoppa flygplan? För att inte tala om vilken utrustning... Menar du på fullt allvar att polisen ska skaffa ett eget flygvapen med allt vad det innebär?

 

Det är bara att konstatera att i dagens värld av gråtoner så går det inte att ha vattentäta skott mellan vad som historiskt varit polisens och försvarets uppgifter. Fast vi kan ju alltid sätta polismärken på försvarets fordon och uniformer om det får det att kännas bättre...

 

@Fu Dahlberg

 

Tillföra utrustning och kompetens som polisen saknar. Istället för att polisen ska satsa stora summor och tid för att bygga upp något som redan finns...

Edited by BJE
Link to comment
Share on other sites

Nu sa jag inget om att inte polisen kunde begära militär hjälp, jag syftade på en militär anti-terrorist styrka. Klar polisen ska kunna få militär hjälp i sådana lägen dom inte själva klarar av, men som vi är övade på. Det är inget som kostar extra eller som kräver nya förband/enheter.

Link to comment
Share on other sites

Som det är idag så får väll inte militären hjälpa till även om det skulle behövas, eller? Som jag har fattat det så får t.ex. inte högvakten gripa in om dom såg att terrorister håll på att ockupera riksdagen.

Link to comment
Share on other sites

Det finns mycket restriktioner för vad försvarsmakten får göra. Så fort det handlar om "stöd till det civila samhället" så får försvarsmakten varken bruka våld eller utsätta sig själv för risken att drabbas av våld.

 

Däremot så kan givetvis militära skyddsvakter agera utifrån skyddslagen och brottsbalkens bestämmelser om nödvärn.

Link to comment
Share on other sites

Nu sa jag inget om att inte polisen kunde begära militär hjälp, jag syftade på en militär anti-terrorist styrka. Klar polisen ska kunna få militär hjälp i sådana lägen dom inte själva klarar av, men som vi är övade på. Det är inget som kostar extra eller som kräver nya förband/enheter.

Räcker det inte redan med den Anti-Terroriststyrka som polisen redan har?

 

Vad för materiel och kompetens skall Militären kunna tillföra?

Link to comment
Share on other sites

Nu är jag ingen expert men jag tycker att det kan väl inte vara helt fel om militären får göra lite "polisuppgifter" och tvärtom lite då och då. Det skulle väl vara rätt så konstruktivt? Man byter lite erfarenheter och får hjälpa till med annat. Dessutom så går vi ju alltmer mot ett "modernt" försvar vilket kommer att leda till mer "civilt" arbetande för försvaret i framtiden, tror jag :rockon:

Link to comment
Share on other sites

Räcker det inte redan med den Anti-Terroriststyrka som polisen redan har?

 

Vad för materiel och kompetens skall Militären kunna tillföra?

 

Det beror på vad det är för typ av terroristhot/-angrepp det är frågan om. NI har vad jag vet ingen som helst möjlighet att ingripa mot flygplan i luften.

 

Sedan är de heller inte överdrivet många, så om det samtidigt skulle inträffa tre större terroristangrepp motsv i skilda delar av landet så kan de förmodligen inte lösa alla tre samtidigt. Osv osv.

Link to comment
Share on other sites

Polisen skulle ju tex ha stora problem med att skjuta ned ett flygplan på 10.000m höjd eller få tag på terrorister i en miniubåt. Militären ska få hjälpa till där det krävs tyngre saker än 7.62mm NATO. Men försvaret ska inte hjälpa till vid tex demonstartioner och annan ordningsframtvingande verksamhet.

All framtvingande verksamher från en Krigsmakt är intimt förknippade med död och förstörelse Dess slagsvärd är på inget sätt den skalpell som ett fungerande polisväsende är

Link to comment
Share on other sites

jag ser inte nackdelen med att beväpna militärer med kravallutr å batong för att stödja polisen vid kravaller, göteborgskravallerna kanske hade sköts snyggare då

 

Eller värre.

Finns väl risken att åsynen av "militären" gör demonstraterna (läs: Aktivisterna) ännu mer förbannade på staten

Link to comment
Share on other sites

jag ser inte nackdelen med att beväpna militärer med kravallutr å batong för att stödja polisen vid kravaller, göteborgskravallerna kanske hade sköts snyggare då

 

Ja verkligen...

Militären gör det säkert mkt bättre än de som faktiskt har det som jobb och är utbildade mot det.. :lala:

Link to comment
Share on other sites

jag ser inte nackdelen med att beväpna militärer med kravallutr å batong för att stödja polisen vid kravaller, göteborgskravallerna kanske hade sköts snyggare då

 

Eller värre.

Finns väl risken att åsynen av "militären" gör demonstraterna (läs: Aktivisterna) ännu mer förbannade på staten

 

Verkligen.

De kanske börjar kasta gatsten, eller använta alla mer eller mindre löst sittande föremål de kan komma över som vapen mot polis/militär. Kanske t.o.m. slita ut inredning från butiker och tända eld på grejerna på gatan.

 

Det finns säkert saker som det går att hjälpas åt med hur som helst, även om vi inte kallar ut hemvärnet på snattande ungdomar.

Samarbete är bra.

Link to comment
Share on other sites

Som det är nu, är militären enligt lag eller sedvänja förhindrad att hjälpa samhället vid vissa typer av angrepp. Det kommer nu att bli mindre restriktioner för användandet av försvarsmakten i dessa sammanhang, vilket jag tycker är bra. Därmed inte sagt att Svenska Armén skall börja skjuta spränggranater in i Svenska folkmassor.

 

Däremot så bör man betänka att från och med nästa år kommer FM att ha minst ett färdigutbildat skyttekompani stående i omedelbar insatsberedskap. Dessa kommer att ha rätt utrustning samt hög färdighet i saker som exempelvis insats mot folkmassa, och jag tycker att de skulle vara en utmärkt förstärkning för polisen om det skulle behövas i framtiden. Dels som "kött" men även för att snabbt kunna samla ihop 150 utbildade personer med hög beredskap samt utbildningsståndpunkt för att förstärka polisen i ett inledningsskede, tills polisen har hunnit mobilisera klart.

 

Att per definition inte vilja se Svensk Militär lösandes uppgifter av den typen i Sverige tycker jag är oansvarigt, eftersom det kommer att kunna vara till stor hjälp för polisen.

Link to comment
Share on other sites

Är inte Försvarsmakten till att försvara vårat land mot attacker?

Och om en terroristgrupp attackerar oss någonstans i sverige så antar jag att den gruppen inte är svensk utan någon av dom kända i världen.

Om inte någon i detta land bestämmer sig för att bilda en ny grupp.

 

Så vad räknas ett terrorist angrepp som? Attack mot vårat land? eller beror det på vilket medborgarskap personerna som utförde attentatet var?

 

USA vart ju attackerad den 11 september och då värkade ju dom se de som en attack mot deras land, inte som någon inbördes sak.

Vad vet jag, bara spekulationer.

 

// Patron

Link to comment
Share on other sites

Är inte Försvarsmakten till att försvara vårat land mot attacker?

Och om en terroristgrupp attackerar oss någonstans i sverige så antar jag att den gruppen inte är svensk utan någon av dom kända i världen.

Om inte någon i detta land bestämmer sig för att bilda en ny grupp.

 

Så vad räknas ett terrorist angrepp som? Attack mot vårat land? eller beror det på vilket medborgarskap personerna som utförde attentatet var?

 

USA vart ju attackerad den 11 september och då värkade ju dom se de som en attack mot deras land, inte som någon inbördes sak.

Vad vet jag, bara spekulationer.

 

// Patron

Jag har för mig att det är formulerat att FM skall skydda landet mot anfall av andra nationer...

Någon Nisse från Försvarsutskottet var och föreläste... 02 alt. våren 03.. Då var det samma sak som var uppe... såå mycket har hänt... not..

Link to comment
Share on other sites

Jobbigt om det är en organisation som anfaller landet utan att ha någon hemma nation, tex en terror grupp.. :lala: då kan ju polisen så o vifta med batongen, eller det bör väl gälla som om en nation anfaller vår nation.

 

//Patron

Link to comment
Share on other sites

Jag har för mig att det är formulerat att FM skall skydda landet mot anfall av andra nationer...

Någon Nisse från Försvarsutskottet var och föreläste... 02 alt. våren 03..  Då var det samma sak som var uppe... såå mycket har hänt... not..

 

RF 10 kap 9 §:

9 § Regeringen får insätta rikets försvarsmakt eller del därav i strid för att möta väpnat angrepp mot riket. Svensk väpnad styrka får i övrigt insättas i strid eller sändas till annat land endast om

 

1. riksdagen medgiver det,

 

2. det är medgivet i lag som angiver förutsättningarna för åtgärden,

 

3. skyldighet att vidtaga åtgärden följer av internationell överenskommelse eller förpliktelse som har godkänts av riksdagen.

 

Förklaring att riket är i krig får, utom vid väpnat angrepp mot riket, icke givas utan riksdagens medgivande.

 

Regeringen får bemyndiga försvarsmakten att använda våld i enlighet med internationell rätt och sedvänja för att hindra kränkning av rikets territorium i fred eller under krig mellan främmande stater.

 

"Väpnat angrepp mot riket" anses idag vara om ett annat land angriper oss. Eftersom det inte finns någon lag som anger att Försvarsmakten ska kunna användas mot terrorister, och den förordning som finns om Försvarsmaktens stöd till övriga myndigheter förbjuder FM att använda våld eller riskera att själv bli utsatt för fara, så återstår då ett riksdagsbeslut.

 

Om man däremot definierade "väpnat angrepp" som att även inbegripa terroristaktioner så finns det alltså inget formellt hinder för att använda Försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

Det spelar väl faktiskt ingen roll vilken färg det är på uniformen, om det är civilpolis eller militär, Det enda som är intressant är om det är rätt personer, med rätt ubildning och rätt utrustning.

 

Det finns en sak till som som polisen behöver hjälp med och det är Ledning och Underhålltjänst. Göteborgskravallerna visar tydlig att polisen inte är byxade att klara av en stor insats under längre tid.

Link to comment
Share on other sites

Så som jag ser det skall FM hjälpa polisen i logistikdelar samt avlasta polisen i vissa polisiära uppgifter i syfte att ingripa mot kravaller eller liknande. Exempelvis kan militär hjälpa polisen i sambandscentraler, luftövervakning, bemana vägspärrar kring området som blivit utsatta för terrorangrepp eller där det är kravaller. Att militär personal skall användas för att återta exempelvis avenyn med cv9040 är inte ngt som jag ser i min målbild för FM stöd till polisen. Inte heller är inbrytningar mot ev. brottslingar ngt som jag ser i min målbild. Utan snarare uppgifter som syftar till att frigöra polisiär personal till andra uppgifter.

Link to comment
Share on other sites

borde man inte kuna använda FM vid förhöjd hot bild det vill säga innan attentat har ägt rum tex plasera ut AA system vid tex kärnkraft verk och liknande samt bevaknings upgifter

 

Militären borde inte kanske slå till mot terrorist gömstälen det är NI´s jobb men att bevaka tågstationer flygplatser liknande för att uptäka skumma saker så som veskor som lämnas kvar liknande.

 

FM har väll rätt myket mer personal än polisen har därför borde FM kuna med hjälp av polis och annan bevaknings personal ta sådana upgifter eller?

 

ni får ha överseende med stavfel

Link to comment
Share on other sites

borde man inte kuna använda FM vid förhöjd hot bild det vill säga innan attentat har ägt rum tex plasera ut AA system vid tex kärnkraft verk och liknande samt bevaknings upgifter

 

Militären borde inte kanske slå till mot terrorist gömstälen det är NI´s jobb men att bevaka tågstationer flygplatser liknande för att uptäka skumma saker så som veskor som lämnas kvar liknande.

 

FM har väll rätt myket mer personal än polisen har därför borde FM kuna med hjälp av polis och annan bevaknings personal ta sådana upgifter eller?

Under förutsättning att länsstyrelsen beslutar att dessa anläggningar är skyddsobjekt så är det helt i sin ordning att militären bevakar dessa.

Det har vi ju till och med utbildning på. :uuh:

Link to comment
Share on other sites

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_10128534.asp

 

Förslaget innebär liksom tidigare att militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samt ännu hemligare kontoret för särskilt inhämtning bara ska ägna sig åt det som sker i utlandet, fast nu även terrorism.

 

Försvarsunderrättelseverksamheten får använda sig av "särskilda metoder", tekniska och personella, heter det i skrivelsen. Det innebär att avancerat spionage får riktas inte bara mot militärer utan terrorister utomlands.

 

I samma skrivelse finns förslaget om att låta Försvarets radioanstalt (FRA) avlyssna internet och e-posttrafik som kan röra hot mot svenska samhället.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...