Jump to content

Befattningspremie i hemvärnet?


Recommended Posts

Någon som har tillgång till en komplett "prislista"?

Och då inte något som är baserat på gissningar och antaganden utan hur det faktiskt är.

 

Det borde ju finnas en och annan i chefsbefattnign här på forumet som har bra koll på sådant.

Link to comment
Share on other sites

Någon som har tillgång till en komplett "prislista"?

Och då inte något som är baserat på gissningar och antaganden utan hur det faktiskt är.

 

Det borde ju finnas en och annan i chefsbefattnign här på forumet som har bra koll på sådant.

Det skiljer sig om du är med i "vanliga" hemvärnet eller i en insatspluton. Här följer premieläget för en insatspluton:

 

PLUTCH: 15.000/år

Stf PLTCH: 7.500/år

GRPCH: 5.000/år

 

Om man fullgjort 50% av den kontrakterade tiden (40 timmar för samtliga av ovanstående befattningar) får man 30% av premien utbetald 25:e juni.

Edited by 444 sskbat.
Link to comment
Share on other sites

I stand corrected.

 

Jag som var övertygad om att jag fick en befattningspremie förra året. Nåja..

 

/Dexter (som är lika glad utan premien)

"Enda pengarna han/hon får är bonusen i december om timmarna på kontraktet är gjorda."

 

Kan hända att just eran grupp betalar ut 30% av bonusen om man fullgjort 50% av kontrakterade tiden. Fullgjort kontrakt = knappt 2000:-, 30% av det blir knappt 600:-

Men det utgår ingen premie...

Edited by 444 sskbat.
Link to comment
Share on other sites

Någon som har tillgång till en komplett "prislista"?

Och då inte något som är baserat på gissningar och antaganden utan hur det faktiskt är.

 

Det borde ju finnas en och annan i chefsbefattnign här på forumet som har bra koll på sådant.

Det skiljer sig om du är med i "vanliga" hemvärnet eller i en insatspluton. Här följer premieläget för en insatspluton:

 

PLUTCH: 15.000/år

Stf PLTCH: 7.500/år

GRPCH: 5.000/år

 

Om man fullgjort 50% av den kontrakterade tiden (40 timmar för samtliga av ovanstående befattningar) för man 30% av premien utbetald 25:e juni.

Och om man uppfyllt kontraktet redan, 80h får man då ut hela ersättningen nu :clap:

 

Vet att det har varit ett förslag om att stfGrpC skulle få en ersättning. Men det har inte blivit fastslaget ännu...

 

då var det 800kr till en StfGrpC i Hv

1000kr till StfGrpC Hv+

1700kr för stfGrpC IP

Link to comment
Share on other sites

Någon som har tillgång till en komplett "prislista"?

Och då inte något som är baserat på gissningar och antaganden utan hur det faktiskt är.

 

Det borde ju finnas en och annan i chefsbefattnign här på forumet som har bra koll på sådant.

Det skiljer sig om du är med i "vanliga" hemvärnet eller i en insatspluton. Här följer premieläget för en insatspluton:

 

PLUTCH: 15.000/år

Stf PLTCH: 7.500/år

GRPCH: 5.000/år

 

Om man fullgjort 50% av den kontrakterade tiden (40 timmar för samtliga av ovanstående befattningar) för man 30% av premien utbetald 25:e juni.

Och om man uppfyllt kontraktet redan, 80h får man då ut hela ersättningen nu :clap:

 

Vet att det har varit ett förslag om att stfGrpC skulle få en ersättning. Men det har inte blivit fastslaget ännu...

 

då var det 800kr till en StfGrpC i Hv

1000kr till StfGrpC Hv+

1700kr för stfGrpC IP

Man får inte ut hela premien oavsett hur många timmar man gjort, 30% nu och resten i december och det är lika i hela Sverige.

Link to comment
Share on other sites

Någon som har tillgång till en komplett "prislista"?

Och då inte något som är baserat på gissningar och antaganden utan hur det faktiskt är.

 

Det borde ju finnas en och annan i chefsbefattnign här på forumet som har bra koll på sådant.

Det skiljer sig om du är med i "vanliga" hemvärnet eller i en insatspluton. Här följer premieläget för en insatspluton:

 

PLUTCH: 15.000/år

Stf PLTCH: 7.500/år

GRPCH: 5.000/år

 

Om man fullgjort 50% av den kontrakterade tiden (40 timmar för samtliga av ovanstående befattningar) för man 30% av premien utbetald 25:e juni.

Och om man uppfyllt kontraktet redan, 80h får man då ut hela ersättningen nu :clap:

 

Vet att det har varit ett förslag om att stfGrpC skulle få en ersättning. Men det har inte blivit fastslaget ännu...

 

då var det 800kr till en StfGrpC i Hv

1000kr till StfGrpC Hv+

1700kr för stfGrpC IP

Man får inte ut hela premien oavsett hur många timmar man gjort, 30% nu och resten i december och det är lika i hela Sverige.

Det lär ju visa sig i övermorgon då jag utgår från att pengarna kommer den 23:e då 24/25 juni inte är bankdagar.

Link to comment
Share on other sites

"Hemvärnet - only in it for the money" Eller nåt ;)

 

Någon som har koll på vad jag som grpch i en 30 timmars pluton har för premie?

Får man dryga 2000kr om året i premie så är det välkomna pengar då man ju köper en del prylar själv.

 

Det är ju inget som står och faller med premien men det är ett välkommet tillskott om man känner att man vill unna sig lite bättre kängor, ryggsäck, kniv, strumpor, ficklampa osv...

Link to comment
Share on other sites

Paragrafen som styr:

Gemensamma föreskrifter för Försvarsmakten 3 § Av 3 § förordningen (1994:523) om förmåner till frivilliga framgår att en frivillig på lägst gruppchefsnivå har rätt till befattningspenning. Rätt till befattningspenning föreligger då han eller hon är inkallad till tjänstgöring i sin krigsbefattning. Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som anges för befattningens kompetens- respektive funktionsnivå enligt följande tabell.

 

Kodsiffra Kompetens- respektive   Belopp

               funktionsnivå

8            Gruppchefsnivå              8 kr

7            Troppchefsnivå              10 kr

6            Plutonchefsnivå              12 kr

5            Kompanichefsnivå          14 kr

4-1         Bataljonschefsnivå och   16 kr

              högre nivå

 

4 § 4 § Hemvärnsbefäl och frivilliga med avtal för tjänstgöring i hemvärnet enligt förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet skall få efattningspenning enligt följande tabell.

 

Befattning                                                                   Antal dagar per år

 

Chef för hemvärnsbataljon, chef för                              340

hemvärnskompani, hemvärnsbataljonskvartermästare

och hemvärnskompanikvartermästare

 

Ställföreträdande chef för hemvärns-                             255

bataljon och ställföreträdande chef

för hemvärnskompani

 

Plutonchef                                                                    170

 

Ställföreträdande plutonchef                                          125

 

Trosstroppchef och ställföreträdande                              125

hemvärnskompanikvartermästare

 

Gruppchef                                                                    125

 

Övrigt hemvärnsbefäl som är placerat som                     170

lägst plutonchef

 

Kårchef vid hemvärnsmusikkår                                      340

 

Ställföreträdande kårchef vid hemvärns-                        255

musikkår

 

Dirigent vid hemvärnsmusikkår                                     340

 

Vice dirigent vid hemvärnsmusikkår                               170

 

Hemvärnstrumslagare vid hemvärnsmusikkår                 170

 

Notbibliotekarie vid hemvärnsmusikkår                          170

 

Materielförvaltare vid hemvärnsmusikkår                       170

 

Befattningspenningen skall per dag utgöra det belopp som framgår av tabellen

i 3 § och utbetalas efter fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning.

 

10 § Utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning enligt 8 § förordningen (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän skall betalas med nedanstående belopp. Premien skall betalas ut årligen.

 

Tjänstgöring                                                     Belopp

 

Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet                  200 kr

som fullgjort minst 20 timmar

 

Hemvärnsbefäl i allmänna hemvärnet                   200 kr

som fullgjort ytterligare minst 14 timmar

 

Hemvärnsmän i övrigt i allmänna hemvärnet        200 kr

som fullgjort minst 20 timmar

 

Hemvärnsmusiker som fullgjort minst 50 timmar   500 kr

Källa (Försvarsmaktens handbok för hemvärnet, Häfte 4)

 

Allså;

plutch 170*12=2040 kr

grpch 125*8=1000 kr

 

Detta utöver ordinarie ersättning.

 

Edit: Lagt till ordinarie ersättning, samt börjar misstänka att siffrorna är något föråldrade, ny edit kan komma...

Edited by GeBe
Link to comment
Share on other sites

Någon som har tillgång till en komplett "prislista"?

Och då inte något som är baserat på gissningar och antaganden utan hur det faktiskt är.

 

Det borde ju finnas en och annan i chefsbefattnign här på forumet som har bra koll på sådant.

Det skiljer sig om du är med i "vanliga" hemvärnet eller i en insatspluton. Här följer premieläget för en insatspluton:

 

PLUTCH: 15.000/år

Stf PLTCH: 7.500/år

GRPCH: 5.000/år

 

Om man fullgjort 50% av den kontrakterade tiden (40 timmar för samtliga av ovanstående befattningar) får man 30% av premien utbetald 25:e juni.

Rätt ska vara rätt, har man gjort 30% av tiden nu får man 50% av ersättningen, kommer man upp i 100% tid till årets slut får man resten. Kommer man inte upp i 100% får man inget mer och blir inte heller återbetalningsskyldig.

 

Jag får exakt 50% på torsdag enligt specen.

Link to comment
Share on other sites

Rätt ska vara rätt, har man gjort 30% av tiden nu får man 50% av ersättningen, kommer man upp i 100% tid till årets slut får man resten. Kommer man inte upp i 100% får man inget mer och blir inte heller återbetalningsskyldig.

 

Jag får exakt 50% på torsdag enligt specen.

 

Idag fick jag specen ifråm MD M, jag fick 30% av befattningspremien som jag tidigare skrev.

Jag är PLUTCH i en IP = 15.000:-/år

Jag får 4.200:- imorgon...

Link to comment
Share on other sites

Rätt ska vara rätt, har man gjort 30% av tiden nu får man 50% av ersättningen, kommer man upp i 100% tid till årets slut får man resten. Kommer man inte upp i 100% får man inget mer och blir inte heller återbetalningsskyldig.

 

Jag får exakt 50% på torsdag enligt specen.

 

Idag fick jag specen ifråm MD M, jag fick 30% av befattningspremien som jag tidigare skrev.

Jag är PLUTCH i en IP = 15.000:-/år

Jag får 4.200:- imorgon...

Jag är stf plutch och fick ungefär 3700:-

Hur rimmar det?

 

The Swede :)

Link to comment
Share on other sites

Rätt ska vara rätt, har man gjort 30% av tiden nu får man 50% av ersättningen, kommer man upp i 100% tid till årets slut får man resten. Kommer man inte upp i 100% får man inget mer och blir inte heller återbetalningsskyldig.

 

Jag får exakt 50% på torsdag enligt specen.

 

Idag fick jag specen ifråm MD M, jag fick 30% av befattningspremien som jag tidigare skrev.

Jag är PLUTCH i en IP = 15.000:-/år

Jag får 4.200:- imorgon...

1680 stålars får jag. Det är hyfsat nära 30 % av min befattningspremie... ;)

Link to comment
Share on other sites

http://www.mdn.mil.se/attachments/mdn_form..._forsakr_05.pdf

 

Enligt denna länk får en plutonchef IP 9.975 i befattningspremie per år som delas upp på två utbetalningar. Sedan får man även en utbildningspremie som utbetalas en gång per år. Enligt detta och 50% får en PC nu strax under 5.000 kronor om han gjort 30% av tiden.

 

Någon som har hårda fakta och en sanning att berätta? Jag fick i alla fall 50% av min befattningspeng, varken mer eller mindre. Är det olika i skilda delar av landet?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 years later...
  • 1 year later...

Mig veterligen så är det dessa pengar som gäller forffarande:

 

Befattningspeng vid fullgjort avtal

Befattning

Nivå

Antal dagar

Belopp 2004

Hv-batchef

5

289

26 010,00

Dirigent för HvMk

5

266

23 940,00

C insatskompledn

6

307

23 025,00

Hv-kompchef

6

293

21 975,00

Musikkårchef HvMk

5

222

19 980,00

Hv-batkvartermästare

6

227

17 025,00

Stf Hv-batchef

5

189

17 010,00

Hv-kompkvartermästare

6

200

15 000,00

Kompkvm Insatskompledn

6

200

15 000,00

Stf C insatskompledn

6

200

15 000,00

Stf Hv-kompchef

6

200

15 000,00

Mtrl-förvaltare för HVMK

8

300

12 000,00

Notbibliotekarie vid HvMk

7

200

12 000,00

C Hvinsatsplut

6

133

9 975,00

Trumslag (tamburmj) HvMk

6

120

9 000,00

Stf C Hvinsatsplut

7

133

7 980,00

Stf Musikkårchef HvMk

6

93

6 975,00

Vice Dirigent för HvMk

6

93

6 975,00

Hv-plutonchef

6

67

5 025,00

Stabsbef nivå 6

6

67

5 025,00

Stabsbef nivå 6 Insatskompl

6

67

5 025,00

Und, Stribef batstab

6

67

5 025,00

C lednplut

7

67

4 020,00

C St o Tr Insatskompledn

7

67

4 020,00

Trtroppchef/stf kompkvm

7

67

4 020,00

C Hv insatsgrupp / Tp grp

8

100

4 000,00

Nivå 7 bef batstab

7

50

3 000,00

Stf Hv-plutchef

7

50

3 000,00

C MD flyggrp

8

50

2 000,00

Grpch insatskompledn

8

50

2 000,00

Gruppchef

8

50

2 000,00

Hundtjänstinstruktör komp

8

50

2 000,00

C:

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Är det någon här som vet varför utbildningspremien för fullgjort kontrakt verkar vara halverad jämfört med föregående år?

Dom som jag har pratat med i plutonen verkar ha fått 720:- (60h) alt 936:- (80h).

Tidigare och enligt HVH så borde man fått enligt dagsersättningsmodellen 60h (80h) delat med 6h/dag = 10 dagar x 72:- och sen dubblat = 1440:- (1872:-)

Link to comment
Share on other sites

Är det någon här som vet varför utbildningspremien för fullgjort kontrakt verkar vara halverad jämfört med föregående år?

Dom som jag har pratat med i plutonen verkar ha fått 720:- (60h) alt 936:- (80h).

Tidigare och enligt HVH så borde man fått enligt dagsersättningsmodellen 60h (80h) delat med 6h/dag = 10 dagar x 72:- och sen dubblat = 1440:- (1872:-)

 

Vad jag har hört så har man lyckats uppgradera programvaran till att hantera hela dagar. D.v.s. man ska bara få dagersättningen för de dagar man faktiskt har gjort sina 6h, innan tog man bara timmarna och dividerade med 6. Om man gör 3+3 nu så blir det helt enkelt ingen dagersättning för det. Om det kan vara en lösning...

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Nånsom vet var man kan få klarhet i frågan om befattningspeng 2008 och framåt? Verkar nämligen som endast 6 h övningar fortsättningsvis kommer att vara befattningspengsgrundande och om det då inte bblir tillräckligt många dylika övningar? INGEN befattningspeng!

 

Har jag fått om bakfoten ska jag gladeligen gömma mig bakom en gran och skämmas.

Link to comment
Share on other sites

Nånsom vet var man kan få klarhet i frågan om befattningspeng 2008 och framåt? Verkar nämligen som endast 6 h övningar fortsättningsvis kommer att vara befattningspengsgrundande och om det då inte bblir tillräckligt många dylika övningar? INGEN befattningspeng!

 

Har jag fått om bakfoten ska jag gladeligen gömma mig bakom en gran och skämmas.

Som jag hört det så är det endast 6h+ övningar som ger dagersättning (precis som cf112 och DaRaven skrivit) men gällande befattningspengen så räknas alla avtalstimmar oavsett om övningen varit 3h eller 12h. Den baseras enbart på att du uppfyllt kontraktet eller inte.

 

/D

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...