Jump to content

P7 tar Ledartröjan


Recommended Posts

Förstår jag det rätt så skall detta kompaniet rycka in så snart som möjligt då(1:a juli?)?

Hur och var rekryteras det? Från den beväringsomgång som muckade i april?

Genomförande i stort:

Kompaniet anställs vid P 7 från ca 2006-04-15 (efter utryckning) och längst intill 2007-12-31. Under det första halvåret (fram till ca 2006-09-15) genomförs en "termin 3" i syfte att testa och utvärdera utbildnings- och övningsmetoder samt fastställa instruktörsbehov för att säkerställa rätt KDU (krigsduglighet) inför en fredsframtvingande insats.

Under denna period skall även stridsfordonsbesättningar (och ev. andra stridsfordonsbesättningar) ges en tillika utbildning på ett lättare fordon .

Målsättningen för utbildningen under detta halvår skall motsvaras av likvärdigt kompani ingående i NBG som planeras för utbildningen hösten 2007.

2006-07-01 bedöms en operativ effekt motsvarande R 30 förband vara uppnådd.

2006-09-15 skall en operativ effekt motsvarande R 10 vara uppnådd.

--------

 

Måste alltså vara kullen som muckar våren -06 som är först.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Guest davidhellmyrs

Sorry om jag är trög eller nått.

Men påverkar det mig nått?

 

Jag ska tjänstegöra på P7 som GC902 (Stridsfordonsskytt / förare). Rycker in 2006-07-01 tror jag.

 

Vad innbär allt på svenska?

 

Mvh/David

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

På P7 står just nu ett vanligt pansarskyttekompani av typen strf 9040 i början av sin utbildning. De har i princip samma utrustning som de två andra pskkomp i Armén, och organisationen är i princip likadan. Man har fyrvagnsplutoner istället för tre, man har inga GRG, inga KSP 58 och man kommer att få gruppradiosystem tilldelat sig inom kort. Utbildningen ser hittills ut ungefär likadan som förra årets.

 

Det som skiljer sig är att efter muck så är det tänkt att stommen av detta kompani ska utgöra Försvarsmaktens första R 10 kompani (stående förband med tio dagars insatsberedskap). Efter muck kommer kompaniet att rekryteras. De i det nuvarande kompaniet som vill, kan, och platsar, kommer då att anställas som soldater och genomföra en tremin tre. vad som ingår i den utbildningen är inte klart än, det arbetas det på. De vakanser som uppstår iom utgallringen av personal kommer bedömt att fyllas på ett liknande sätt som vid ansökningsförfarande till US. Chefen för R 10 kompaniet är utsedd, en major från P7. Han rekryterar just nu de officerare som skall tjänstgöra som plutonchefer och liknande.

Edited by jake the snake
Link to comment
Share on other sites

Tack för de svaren. 4 vagnar är bra imho. Det går åt folk och vagnar....

 

Är det ni själva som arbetar på vad som ska ingå i Termin 3?

 

 

4 vagnar är bra ja. Men om det blir det i R 10 kompaniet vet vi ännu inte. Det är folk från HKV i samråd med folk från bla P7 och kompaniet som tar fram vad termin tre för R 10 skall innehålla. Fortfarande hänger MYCKET i luften.

Link to comment
Share on other sites

Bra att ni är delaktiga i T3-innehållet ändå, inte just P7, men att terminerna inte bara är skrivbordsprodukter från Hkv, utan att det finns någon verklighet inblandad. Förhoppningsvis blir det lite mera tid över till enskild soldat i början. GSU mm har en tendens att försvinna i ett hav av tidskrävande

befattningsutbildningar.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Saxat från P7:s hemsida

 

 

Accelerationsspår med ett mekaniserat skyttekompani 90

 

Anledningen till att det har skapats så kallade accelerationsspår är att Försvarsmakten valt att öka tempot när det gäller framtagandet av viss utrustning och vissa förmågor som behövs i det framtida försvaret.

Det nya flexibla insatsförsvaret ställer nya krav på soldater och sjömän. Våra insatsförband skall kunna möta det "oväntade" och måste därför vara omedelbart gripbara för insatser såväl nationellt som internationellt. Kraven på användbarheten ställer krav på att soldater och sjömän kontrakteras efter avslutad grundutbildning, vilket i sin tur ger bättre möjligheter till övning.

Bland de värnpliktiga som nu har ryckt in på våra mekaniserade förband kommer ett hundratal att erbjudas anställning som beredskapssoldater efter grundutbildningen, detta gäller även tidigare värnpliktskullar.

Dessa soldater blir de första som får gå en "tredje termin" enligt det nya förbands- utbildningssystemet. Termin tre beräknas starta i mitten på april 2006 och denna genomförs på Södra skånska regementet, P 7.

 

Vad innebär den tredje terminen?

 

Utbildningen i det nya värnpliktssystemet är indelade i terminer. Alla värnpliktiga kommer att göra två terminers värnplikt ca 11 månader. De flesta av Försvarsmaktens förband kommer dessutom från och med 2006 att erbjuda en tredje frivillig termin inriktad på internationell tjänst. Till termin tre söker du i samband med att du genomfört de två obligatoriska terminerna (värnplikten). Syftet med den tredje terminen är att förbereda dig och ditt förband på att åka iväg på en internationell insats.

 

Här nedan följer de sex accelerationsspåren som man från Högkvarteret har beslutat om, samt vilka funktioner och förband som har fått uppgiften.

 

 

P 7

Rekrytera, anställa, utbilda och beredskapssätta ett mekaniserat kompani stridsfordon 90.

Södra skånska regementet P 7.

 

P 7

Forcerad anskaffning av gruppkommunikationsutrustning till

ett mekaniserat kompani stridsfordon 90. Används i utbildningen i termin tre.

 

Swedec

Rekrytera, utbilda och beredskapssätta en EOD-grupp

(Explosive Ordnance Disposal) minröjning.

 

K 3

Forcerad anskaffning och införande av lätta fordon till luftburen skvadron/mekaniserat kompani.

 

F 21/ Artreg

Utveckla förmågan att understödja markoperativ verksamhet med JAS 39 Gripen, Close Air Support (CAS).

 

S 1

Utveckla förmågan till ledning av internationell krishantering genom forcerat uppsättande delar av (F)HQ (Force Headquarters), OHQ (Operational Headquarters)

 

Vad händer på P 7

 

Accelerationsspåret vid P 7 består ett mekaniserat skyttekompani med bl a stridsfordon 9040B där vi har till uppgift att testa och utvärdera termin 3 (~5 mån), beredskapsperiod (~5 mån), organisation/materiel samt hur det är att vara anställd soldat under längre tid.

Kort o gott skall vi finna den rätta vägen för utbildning och insats av Nordic Battle Group (NBG) vilken detta kompani inte ingår i. Vi skall även genomföra internationella och nationella övningar. Internationell insats (-er) skall genomföras under 2007. Denna utmaning kräver ett nytänkande av oss alla då detta är något vi vid P 7 inte gjort tidigare. Det finns ingen annan som löser problemen åt oss.

Alla soldater från ur inneliggande årskull samt soldater ur tidigare årskullar, med eller utan internationell erfarenhet, kan söka detta kompani.

 

Avseende avtalsfrågan kan det i närtid finnas en möjlighet att teckna ett förbandsavtal vid P7. Detta för att skynda på processen och att rekryteringen av främst plutonchefer, kvartermästare samt tekniskchef kan genomföras snarast.

I dagsläget är kompanichef och ställföreträdare utsedda, båda från P 7.

 

Vi återkommer med mer information då vi vet mer i detalj hur många soldater som skall rekryteras till mekaniserade skytte kompaniet, vilken utrustning som kommer att användas mm.

Fortsätt att följa utbildningen och den verksamhet som bedrivs på P 7.

 

Fram till dess gå in på www.mil.se och läs om vad som händer i Försvarsmakten. Här finner du många svar och du kan läsa om allt från hur det är att göra lumpen till hur Försvarsmakten just nu håller på att "accelerera".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...