Jump to content

Akutsjukvård i fält, del 2


GA KA

Recommended Posts

Hej igen

 

Bamse, förlåt. Ur BATLS, sid 107

 

"Crush Syndrome

Kan uppkomma i samband med svåra klämskador på extremiteter. Progredierande subfasciellt ödem, med påföljande cirkulationsstörningar distalt. Skada på muskelceller leder till frisättning av kalium och myoglobin. Hyperkalemi kan förosaka hjärtstillestånd och utsöndring av myoglobin kan leda till njursvikt"

 

Jag har pratat med flera medicinläkare om vilken metod som är att föredra vid ventilpneumothorax och det enda alla är överens om är att ett thoraxdrän behövs så fort som möjligt. Jag har aldrig gjort det men i min väska ligger grova venfloner för punktionen. Jag tror att det blir för mycket saker med de andra metoderna men är man i sjukhusmiljö så borde vattenfylld spruta vara bäst.

 

Angående "bröstkorgsskador så har jag blivit lärd enligt:

 

Små skador under luftstrupens storlek: Skyddsförband

Större än luftstrupen: Lufttätt förband på tre sidor alt fyra sidor om man har möjlighet att kontrollera patienten hela tiden.

 

Hv förespråkar enligt RK instruktör: Tamponad( ?) samt skyddsförband. Alltid fel med lufttätta förband.

 

Bara jag som tycker att det är konstigt att HV/ RK anser att hela försvaret i övrigt plus den civila sjukvården har fel.

Link to comment
Share on other sites

Mycket fikon språk!

 

Men om jag fattat det hela rätt så kan det hända att om man klämmer till t.ex armen rejält så kan det leda till att det bildas vätska i armen (subfasciellt?) som stör blodflödet inne i muskelvävnaden (distalt?). Vidare så leder skadan på muskeln till att kalium och myoglobin frigörs (ur förstörda celler? Är det den frigörningen utav ämnena som kallas Hyperkalemi?). Ämnena som lösgjorts ur den skadade vävnaden kan leda till njursvikt och hjärtstillestånd.

 

Angåeende det där med att man skall tömma den skadade delen på vatten  skall slangen stoppain på nått speciellt ställe eller är det som på när en hund blir biten och svullnar upp att en bit slang stoppas in i det skadade området och tömmer ut skiten?

 

Har jag missupfattat allt? Jag var bara tvungen att fråga. Har ett visst intresse men hänger inte riktigt med.

Link to comment
Share on other sites

Om du läser i del 1 så förklaras en del. Allt inom citatet berör "crush syndrom". Låna gärna en fysologi bok på biblioteket för nämare förklaring. Efter citatet diskuteras hur man gör när någon drabbas av en ventilpneumothorax. Sist förklaras allmän behandling av skador i bröstkorgen.

 

Jag tror att du tänker på drän angående hunden. Vid djupa sår lägger man in ett plast rör för att tömma ut vätska ur såret

 

Vilken osökt leder oss in på en annan fråga: Ni som har hundar på förbandet, kan ni ge hunden första hjälp? Ge vätska subcutant osv.

 

Doyle: Lär sig era sjukvårdsmän att ta hand om hunden eller hundföraren

Link to comment
Share on other sites

Om du läser i del 1 så förklaras en del. Allt inom citatet berör "crush syndrom". Låna gärna en fysologi bok på biblioteket för nämare förklaring. Efter citatet diskuteras hur man gör när någon drabbas av en ventilpneumothorax. Sist förklaras allmän behandling av skador i bröstkorgen.

 

Jag tror att du tänker på drän angående hunden. Vid djupa sår lägger man in ett plast rör för att tömma ut vätska ur såret

 

Vilken osökt leder oss in på en annan fråga: Ni som har hundar på förbandet, kan ni ge hunden första hjälp? Ge vätska subcutant osv.

 

Doyle: Lär sig era sjukvårdsmän att ta hand om hunden eller hundföraren

Min plutsjv skulle gilla dig GA. Han tror han är ensam sjukvårdsfanatiker på jorden. Jag försöker hålla honom och grpsjv i övning så gott jag förmår. Har du några bra ideér.

 

Angående RK så håller dom inte måttet hos oss iallafall. De flesta enheter hos oss jagar utbildade plutsjv.

 

Casca

Link to comment
Share on other sites

Hej igen

 

Bamse, förlåt. Ur BATLS, sid 107

 

"Crush Syndrome

Kan uppkomma i samband med svåra klämskador på extremiteter. Progredierande subfasciellt ödem, med påföljande cirkulationsstörningar distalt. Skada på muskelceller leder till frisättning av kalium och myoglobin. Hyperkalemi kan förosaka hjärtstillestånd och utsöndring av myoglobin kan leda till njursvikt"

 

Jag har pratat med flera medicinläkare om vilken metod som är att föredra vid ventilpneumothorax och det enda alla är överens om är att ett thoraxdrän behövs så fort som möjligt. Jag har aldrig gjort det men i min väska ligger grova venfloner för punktionen. Jag tror att det blir för mycket saker med de andra metoderna men är man i sjukhusmiljö så borde vattenfylld spruta vara bäst.

 

Angående "bröstkorgsskador så har jag blivit lärd enligt:

 

Små skador under luftstrupens storlek: Skyddsförband

Större än luftstrupen: Lufttätt förband på tre sidor alt fyra sidor om man har möjlighet att kontrollera patienten hela tiden.

 

Hv förespråkar enligt RK instruktör: Tamponad( ?) samt skyddsförband. Alltid fel med lufttätta förband.

 

Bara jag som tycker att det är konstigt att HV/ RK anser att hela försvaret i övrigt plus den civila sjukvården har fel.

Pneumothorax med mindre än 25% kollaps av lungan behandlas konservativt med sängläge eller begränsning av den fysiska aktiviteten tills luften spontant resorberats. Större kollaps behandlas med drän.

 

Ventilpneumothorax behandlas genom att en grov nål sticks in i pleurarummet. Luften pyser ut och patienten förbättras snabbt. Nål skall sättas annars kan patienten dö av övertryck med följande kompression av fungerande lunga

 

Öppen pneumathorax. Den yttre skadan i bröstkorgsväggen måste omedelbart slutas med ett tätt förband av tex plast. Dränage sätts via separat snitt. Skadan sluts kirurgiskt så snart patientens tillstånd tillåter det. Öppen pneumothorax medför hindrad ventilation i den fungerande lungan.

Link to comment
Share on other sites

GA KA: Är alltså det som är "crush syndrom", kände till att detta kunde uppstå vid klämskador motsv men aldrig hört namnet. Tack för förklaringen.

 

Intressant att du blivit lärd att småskador på bröstet ska man ha skyddförband på och större skador plast eller dyl tejpat 3 el 4 ggr. Aldrig hört det så, utan bara vid misstanke om skada som penetrerat så alltid "plastmodellen".

 

Fu Johansson (från del 1): Missförstod jag dig eller har du lärt dig att lägga tryckförband på en skada i bröstkorgen....

Och i förebyggande syfte!?

Låter lite konstig... är inlärd att man inte ska lägga tryckförband runt bröstkorgen, försämrar andningen (trycker ju ihop bröstkorgen). Vid stor blödning i nedre delen av bröstet

så kanske.... lever o dyl. Min enkla åsikt är att skulle en artär brista i bröstkorgen så går blödningen in i lunghålan och då spelar inte tryckförband någon roll.

 

Casca: Att du bara överhuvudtaget tänker på dina sjv övn är ett gott tecken.

Många chefer som inte övar sina sjv.

Ang övn så har jag lite enkla förslag....

Först se till att de så ofta som möjligt för gå i befattning och att t ex vid stridsövn så får förbandet skador.Allt för ofta så tycker jag att man inte övar med ett skadeutfall och då sitter man där om det verkligen händer. Fördelen är oxå att du får övat din trupp i att agera vid dessa lägen och låt plutsjv agera så avbryt inte övn vid ÅSA.

Låt Sjv hålla i sjvutb för resten av truppen, de behöver oxå sjvutb och då får sjv en repetion på sina kunskaper. (Jag anser att man lär sig väldigt mycket även som Instr).

Prata med dina sjv om de har någon kontakt inom t ex Ambulanssjv som kan komma och ha utb (kostar kanske lite men bättre än en Rk-instr oftast).

Ligg på MD-grp motsv om att ni vill ha riktiga Sjv instr inte Rk.

 

Jag anser att en bra övn för sjv och övrig trupp är att öva s k Räddnings Röj styrka.

 

Teori utb för sjv kan ordnas genom att de själva håller i den.

Varje sjv får ett ämne t ex brännskador att hålla en lekt i.

Får sedan tid att samla kunskap och förbereda....

Är de motiverade och någolunda kunniga kan detta bli väldigt nyttigt (och enkelt att genomföra).

Link to comment
Share on other sites

Bamse: Jo, det är så jag blev lärd.

Tror dock att den instruktören utarbetat den metoden själv på bästa lekmannamanér.

 

Du skulle alltså inte rekommendera tryckförband vid bröstskador, om man då har en kraftig blödning från början (inte förebyggande alltså) ska man då överväga tryckförband eller bara köra på med skyddsförband/plast?

Link to comment
Share on other sites

Hej igen

 

Bamse, förlåt. Ur BATLS, sid 107

 

"Crush Syndrome

Kan uppkomma i samband med svåra klämskador på extremiteter. Progredierande subfasciellt ödem, med påföljande cirkulationsstörningar distalt. Skada på muskelceller leder till frisättning av kalium och myoglobin. Hyperkalemi kan förosaka hjärtstillestånd och utsöndring av myoglobin kan leda till njursvikt"

 

Jag har pratat med flera medicinläkare om vilken metod som är att föredra vid ventilpneumothorax och det enda alla är överens om är att ett thoraxdrän behövs så fort som möjligt. Jag har aldrig gjort det men i min väska ligger grova venfloner för punktionen. Jag tror att det blir för mycket saker med de andra metoderna men är man i sjukhusmiljö så borde vattenfylld spruta vara bäst.

 

Angående "bröstkorgsskador så har jag blivit lärd enligt:

 

Små skador under luftstrupens storlek: Skyddsförband

Större än luftstrupen: Lufttätt förband på tre sidor alt fyra sidor om man har möjlighet att kontrollera patienten hela tiden.

 

Hv förespråkar enligt RK instruktör: Tamponad( ?) samt skyddsförband. Alltid fel med lufttätta förband.

 

Bara jag som tycker att det är konstigt att HV/ RK anser att hela försvaret i övrigt plus den civila sjukvården har fel.

Ett komplement till mitt förra  inlägg:

 

Om du skall sätta ett drän i fält så kan du använda ett avklippt finger från en steril latexhandske eller dyl. som backventill. Trä det avklippta fingret direkt på nålen.

 

Öppen pneumothorax. Den yttre skadan i bröstväggen MÅSTE omedelbart slutas med ett tätt förband. Öppen pneumothorax medför paradoxal rörlighet av mediastinum vilket hindrar ventilation i den fungerande lungan

Link to comment
Share on other sites

Är det bara jag som tycker det är konstigt att det inte finns en färdig Heimlich ventil som passar på nålar/PVK utan at man måste göra egna.

 

Angående små hål i bröstkorgen så har jag pratat med flera om den bästa behandlingen. Jag har diskuterat med sjv befäl på flera jägarförband, militära sjuksköterskor, BATLS instruktörer, ambulans sjukvårdare, anestesi personal och medicinläkare. Enligt de flesta så behövs ej ocklusiva förband på skador som är mindre än ca 2/3 av tracheas. Anledningen till detta? Små skador sluter ofta sig själv samt risken för ventilpneumothorax. Intressant är att tex utomlands så rekommenderas att täppa till alla hål. Genom att bara lära ut en metod (ocklusiva förband) torde man snabba på omhäntertagandet i fält. Bättre vore att lära ut vikten av att följa patientens vitaltecken och ev lätta på förbandet alt försluta på tre sidor som standard för allt

 

Civilt så är det helt riktigt ocklusiva förband som gäller, så varför skillnaden i doktrin? Någon som läst några bra undersökningar om ämnet. En snabb sökning i Military Medicine gav inget.

 

Så som med allt annat titta på patienten och utgå därefter.

Link to comment
Share on other sites

Är det bara jag som tycker det är konstigt att det inte finns en färdig Heimlich ventil som passar på nålar/PVK utan at man måste göra egna.

 

Angående små hål i bröstkorgen så har jag pratat med flera om den bästa behandlingen. Jag har diskuterat med sjv befäl på flera jägarförband, militära sjuksköterskor, BATLS instruktörer, ambulans sjukvårdare, anestesi personal och medicinläkare. Enligt de flesta så behövs ej ocklusiva förband på skador som är mindre än ca 2/3 av tracheas. Anledningen till detta? Små skador sluter ofta sig själv samt risken för ventilpneumothorax. Intressant är att tex utomlands så rekommenderas att täppa till alla hål. Genom att bara lära ut en metod (ocklusiva förband) torde man snabba på omhäntertagandet i fält. Bättre vore att lära ut vikten av att följa patientens vitaltecken och ev lätta på förbandet alt försluta på tre sidor som standard för allt

 

Civilt så är det helt riktigt ocklusiva förband som gäller, så varför skillnaden i doktrin? Någon som läst några bra undersökningar om ämnet. En snabb sökning i Military Medicine gav inget.

 

Så som med allt annat titta på patienten och utgå därefter.

Läser man i boken Akutkirurgi, en bok som är ett standard uppslags/ referensverk för läkare i sverige, så rekomenderar de att alla öppna pneumothorax behandlas med ett tätt förband. Vad skillnaden i doktrin kan bero på kan jag bara spekulera i, men kan de ha att göra med diffrentialdiagnoser (blödningar, lungemboli, hjärttamponad etc)? Tryck på hjärtat dödar fortare än en kolapsad lunga.  

 

Vad gäller Hemlich ventil så blir den egentillverkade av ett finger av handsken en form av Hemlichventil.

Link to comment
Share on other sites

Fu Joh: Jag tror inte det skulle vara aktuellt att behöva lägga tryckförband på ett sår i bröstkorgen för det finns inga vitala organ utanför revbenen. Bara hud och lite muskler som behöver blod, inga större blodkärl med andra ord. Innanför revbenen är det en annan sak men då samlas blodet i håligheter i bröstkorgen, lungorna (hemothorax) och detta hjälps inte av tryckförband.

 

Dessutom LABC och A-E, andning går före blödning dvs lufttät förband enligt inläggen ovan.

När det gäller skador mot nedre delen av bröstkorgen så (lever och mjälte) så tror jag att det är ganska svårt att lägga tryckförband, så tryck med händer mot såret med kompresser närmast såret givetvis.

 

GA KA: Tror att mil sjv lider av att det ganska länge saknats standardiserad åtgärder vid trauma (innan B ATLS) och många befäl som agerade instr åt beväringar utan riktig utb i sjv.

Då blir det lite olika och ett fel hos någon sprids vidare via hans elever....Bara en tanke.

 

PS:

Litar på att GA KA och Mimesis rättar mig om de anser att jag är ute och lever i min egna lilla värld (händer rätt ofta).DS

Link to comment
Share on other sites

Jag vet att det blir en ventil, men tycker att det vore mer praktiskt att använda ett "färdigt paket" än att börja tillverka improviserade lösningar.

 

Jag glömde även totalt bort: Ascherman Chest Seal. Det är en färdig lösning som bara klistras på bröstkorgen. Har bara sett en som hastigast innan den försvann igen. Tror dock att det är en bra lösning. Se www.galls.com för mer info. Har ej sett den användas inom civil sjukvård.

 

Jag tror inte att skillnaden i doktrin beror på diffrentialdiagnoser utan snarare på olika utbildningsplatser

och lokala traditioner. Med standardliserade program som ATLS och Batls borde vi kanske välja en lära och följa den?

 

Vad tror ni om Combitub för militärt bruk?

 

Inga tankar om våra håriga vänner?

 

Vilken ny sjukvårdsutrustning borde vi prioritera? Bårar? Väskor osv?

 

Casca

Vad vill du ha? Färdiga övningsplaner, förslag eller tips på instruktörer. Varför inte bjuda hit din sjukvårdare.

Link to comment
Share on other sites

Är det bara jag som tycker det är konstigt att det inte finns en färdig Heimlich ventil som passar på nålar/PVK utan at man måste göra egna.

 

Angående små hål i bröstkorgen så har jag pratat med flera om den bästa behandlingen. Jag har diskuterat med sjv befäl på flera jägarförband, militära sjuksköterskor, BATLS instruktörer, ambulans sjukvårdare, anestesi personal och medicinläkare. Enligt de flesta så behövs ej ocklusiva förband på skador som är mindre än ca 2/3 av tracheas. Anledningen till detta? Små skador sluter ofta sig själv samt risken för ventilpneumothorax. Intressant är att tex utomlands så rekommenderas att täppa till alla hål. Genom att bara lära ut en metod (ocklusiva förband) torde man snabba på omhäntertagandet i fält. Bättre vore att lära ut vikten av att följa patientens vitaltecken och ev lätta på förbandet alt försluta på tre sidor som standard för allt

 

Civilt så är det helt riktigt ocklusiva förband som gäller, så varför skillnaden i doktrin? Någon som läst några bra undersökningar om ämnet. En snabb sökning i Military Medicine gav inget.

 

Så som med allt annat titta på patienten och utgå därefter.

Läser man i boken Akutkirurgi, en bok som är ett standard uppslags/ referensverk för läkare i sverige, så rekomenderar de att alla öppna pneumothorax behandlas med ett tätt förband. Vad skillnaden i doktrin kan bero på kan jag bara spekulera i, men kan de ha att göra med diffrentialdiagnoser (blödningar, lungemboli, hjärttamponad etc)? Tryck på hjärtat dödar fortare än en kolapsad lunga.  

 

Vad gäller Hemlich ventil så blir den egentillverkade av ett finger av handsken en form av Hemlichventil.

Skulle inte doktrinen vara tvärt om?

 

I civil sjukvård har du mer kvalificerad utrustning och större tillgång till lämplig personal.

Således borde man lättare kunna utesluta olika differentialdiagnoser än vid en stridssituation med både begränsad utr och personal.

Link to comment
Share on other sites

=Bamse,July 04 2002,21:45

I civil sjukvård har du mer kvalificerad utrustning och större tillgång till lämplig personal.

Således borde man lättare kunna utesluta olika differentialdiagnoser än vid en stridssituation med både begränsad utr och personal.

Vad jag menade var att  om HV valt att säga att det är alltid är fel med täta förband (GA KAs första inlägg) så kan det bero på diffrentialdiagnoser: dvs alla komplikationer med möjligt dödsfall som kan vara konsekvensen av ett fellagt tättförband vid fel diagnos.

 

Jag tror att skillnad mellan HV och övriga försvaret vad gäller just behandling av öppen pneumothorax har att göra med att HV skall även verka i en civil miljö med den sjukvårdsapparat det innebär. Studie på studie visar att det är viktigare att få en patient till sjukhus än att behandla på plats. Man skulle kunna säga att man vill göra så lite som möjligt på skadeplatsen för att komma så fort som möjligt till sjukhus. Kan tänka mig att delar av HVs sätt att agera är just utformat för att fungera civilt.

Link to comment
Share on other sites

Casca

Vad vill du ha? Färdiga övningsplaner, förslag eller tips på instruktörer. Varför inte bjuda hit din sjukvårdare.

Tja, han är relativt kunnig på området och har det tufft med att hitta bra bollplank. Vi är ju alla bra på olika saker här i livet, min och de minas kunskap är begränsad.

 

Det jag tänkte närmast på är väl några bra tillämpningsövningar att använda under pågående stridsövning. Mina vyer är rätt begränsade. Några mindre aktiviteter att plocka ur benfickan, men kanske också en stor riktad tillämpningsövning i sjv. Problemet är att hela utbildningsbudgeten går till stridsövningar och min snålhet gör att jag försöker undvika hyra in instr för sjvård. Rödakorsets utb ger honom inget då han brukar vara instruktör åt dom.

 

Har du några Tillämpnings-PM över så skulle jag uppskatta det. Problemet blir kanske att utvärdera resultatet.

 

Jag har inte riktigt uppfattat din kompetens. Jobbar du med sjv? Vart ska jag bjuda honom?

 

Casca

Link to comment
Share on other sites

Är det bara jag som tycker det är konstigt att det inte finns en färdig Heimlich ventil som passar på nålar/PVK utan at man måste göra egna.

Det skall finnas "fabrikstillverkade" ventiler, har iof bara sett den på bild. Ska försöka leta upp bilden, återkommer senare.

Link to comment
Share on other sites

Casca: Jag anser att man bör dela in utbildningen i två delar.

 

1. Skador och sjukdomar som uppstår i fält.

Under punkten rymms hygien, småskador som uppstår samt olika infektionssjukdomar. Alla som har varit i fält vet att folk skadar sig på vapen, kaminer och sågar osv. Alltså bör sjukvårdaren vara bra på att ordna till diverse skavanker innan de leder till allvarligare problem. Hygienen bör styras upp av sjukvådaren för att höja stridsvärdet på förbandet. Det är svårt att lära sig olika infektionssjukdomar utan längre utbildning men sjukvårdaren bör kunna de vanligaste.

 

2. Krigets skador

Akutsjukvården måste sitta i ryggmärgen. Man hinner inte sitta och läsa en bok och arbeta efter den. Detta måste drillas till förbanelse. Vanliga fel man gör när man övar är litet skadeutfall, avbryter för tidigt samt att bara små soldater blir skadade. Genom att alltid ha skadade blir plutonen medveten om problemen och försöker ta hänsyn till det i taktiken. Det är tex vanligt att sjukvådaren blir sist när alla springer iväg. Avsluta momenten först när man skall lämna över patienten till nästa led.

 

Om du undrar vem jag är så skicka ett medelande om vem du är och varför du vill veta det. Jag brukar alltid lämna över papper på min kompetens innan jag undervisar så det är nog liten risk att jag lurar någon.

Link to comment
Share on other sites

Om du undrar vem jag är så skicka ett medelande om vem du är och varför du vill veta det. Jag brukar alltid lämna över papper på min kompetens innan jag undervisar så det är nog liten risk att jag lurar någon.

GA: Missuppfatta mig inte, jag betvivlar absolut inte din kompetens.

 

 

Jag använder ofta fältskär till att leda:

1. Fotvisitationer

2. Fästingvisitationer

3. Kontroll av fälthygien

4. Kontrollen av fysiskt/psykiskt allmäntillstånd(Urin, mat, vatten och förrändringar i uppträdande i enheten)

 

Jag har stor respekt för hans kunskap under båda dina punkter.

Problemet är att hålla honom under övning under vanliga stridsövningar utan att sjv tar för mycket av den dyrbara övningstiden, vilket givetvis ibland har acceptans.

 

Under årets strapatsprov ska han få en liten masskadeplats att regera över om alla bitar faller på plats.

 

Jag ska prata med honom. Om han vill kan han höra av sig direkt till dig utan att jag sitter som mellanhand och har du några mindre PM/scenarion som jag kan använda mig av så är jag tacksam.

 

Casca

Link to comment
Share on other sites

Casca: Jag tog inte det så. Jag skall se vad jag kan hitta. Enda kravet jag har är att ni ej sprider något vidare utan min tillåtelse. Jag har tidigare blivit utsatt för att mindre lämpade befäl har skrivit deras namn på mina saker och till och med lämnat in det till ett förbands "Förslag Tävling" i syfte att tjäna pengar på mitt arbete.

 

Rent allmänt om utomstående sjukvårdsinstruktörer så tycker jag att de mest lämpade jobbar inom civil akutsjukvård, har gjort GU i stridande förband samt genomfört försvarets BATLS kurs. Är ovanstående kombinerat med lite utlandstjänstgöring samt sunt förnuft ja då har ni en bra instruktör. Ring till avdelningsföreståndaren på närmsta Akutmottagning och fråga.

 

Jag vet flera som uppfyller ovanstående krav som på inga vilkor vill ha med Hemvärnet att göra då Röda korset anser att deras överviktiga kaktanter gör ett bättre jobb. För att få ordning på Röda korset måste nog nått drastiskt göras. Vi måste träna för stridens krav. Klarar vi det så klarar vi att stödja det civila samhället men knappast tvärtom.

 

Inga inlägg om tidigare frågor? ( dvs hundar, utrustning osv)

Link to comment
Share on other sites

Jag vet flera som uppfyller ovanstående krav som på inga vilkor vill ha med Hemvärnet att göra då Röda korset anser att deras överviktiga kaktanter gör ett bättre jobb.

.......en så träffande beskrivning!

 

:D

 

 

Inga problem med din upphovsrätt. Det stannar hos mig/oss i ett sådant läge.

 

Casca

Link to comment
Share on other sites

Ang Combitube har jag aldrig sett den i svensk sjukvård eller i svensk sjv-litt. Har läst om den i någon amerikansk bok.

Finns det några undersökningar på om det är något att ha?

Efter att ha läst på nätet lite verkar användningen tagit fart i USA speciellt bland personalgrupper som normalt bara får använda svalgtub motsv. Verkar dock vid en snabb påtitt intressant, ingen asperationsrisk, svår att få fel.

 

Chestshield har jag aldrig sett eller hört talas om innan.

Är generellt emot att ha för mycket mtrl med ett specifikt användningsområde... Funkar enligt vad jag har hört och läst ganska bra med vanligt ocklusivt förband tejpat x3.

 

Vill ha lite feedback på mitt resonemang med Fu Joh ang tryckförband då detta var något jag kände var en intressant frågeställning, aldrig råkat ut för vare sig frågan eller det skarpt?

 

Är det någon som har erfarenhet av boken "Tactical emergency care" av R. de Lorenzo och R. Porter av förlaget Brady?

 

 

FÖRSLAG! "Otto" har startat en tråd på mtrlplatsen om nya sjvmtrl, en tanke är att där diskutera mtrl så diskuterar vi utb och behandlingsåtgärder mm här. Bara en tanke!

Link to comment
Share on other sites

GA KA: Vad gäller Combitube så skulle det nog passa bra. Den skall väl vara enklare att använda och går snabbare att sätta in. Rätta mig om jag har fel :D

 

Hur ser det ut inom HV vad gäller omhändertagande av hund? Vet att när jag låg i lumpen så fick hundförarna utbildning att göra ett akut omhändertagande av hunden (konstgjord andning, etc) förutom den vanliga omvårdnaden. Tyvärr så kan jag inte säga så mycket om utbildningen i sig.

Link to comment
Share on other sites

Bamse: boken du tänker på är den absolut sämsta jag vet på ämnet. Låna istället "Tactical Management serien" som publicerades i Military Medicine. Den enda boken på ämnet som är lite läsvärd är "Tactical Medicine". Skicka en adress till en arbetsplats inom sjukvården så kan du få låna ett ex

( erbjudandet gäller även dig, mimesis).

 

Produkten heter Acherman Chest Seal och jag tror att den är någon som vi borde ha.

 

Angående Combitub så tycker mina lokala Anestesiläkare att deras duktiga narkossk inte behöver den. Jag vet dock att den används inom Pre hospitala vården i Stockholm med gott resultat. Jag skall se om någon säljare vill ge mig några. Jag har lite informellt utbyte med några amerikanare som tycker att combituben är ett väldigt bra allternativ till intubering då du inte kan sätta den fel. De anser även att den är perfekt för mindre erfarna personer. Alltså borde den vara ett realistiskt alternativ för krigsplacerad legtimerad personal som inte jobbar inom anestesi. Jag vet tex en ambulansförare som har behövt intubera en patient på ca tjugo år. Att han sedan skulle göra det i krig, nja det skulle nog inte gå så bra.

 

Hundar

Jag har haft förmånen att lära mig grunderna i vård av den viktigaste medlemmen i gruppen. Väldigt intressant och givande. Jag får bara hoppas på att ni har snygga unga kvinnliga veterinärer.

Link to comment
Share on other sites

Hur ser det ut inom HV vad gäller omhändertagande av hund? Vet att när jag låg i lumpen så fick hundförarna utbildning att göra ett akut omhändertagande av hunden (konstgjord andning, etc) förutom den vanliga omvårdnaden. Tyvärr så kan jag inte säga så mycket om utbildningen i sig.

Jag kan det mest grundläggande inom första hjälpen m/hund och det har jag inte lärt mig inom HV/Röda Korset. Det är för att jag själv har hund.

Link to comment
Share on other sites

Jag är lite skeptisk till Hv-sjv idé om att inte använda tätt förband. Och även Mimesis argument, jag köper att Hv-sjv säkert blivit mer civilt inriktad och att ju kortare tid på skadeplats desto bättre (vetenskapl bevisat i studier).

Men det enda de kan göra vid en bröstskada för att hjälpa är att lägga lufttätt förband, prehospitalt gör man det ju (i alla fall vad jag vet), att lägga skyddförband tar ju lika lång tid och ett fellagt förband upptäcks ganska snart när kval sjv tar över. Lägger man lufttätt förband tejpar x3 har man gjort sitt bästa för att minska risken för ventilpneumothorax och ev skador av att ha en öppen pneumothorax. Mer kan inte göras.

Man kanske skulle göra som jag hört någon lära ut, in med fingret i såret och "gossa" runt lite så man skapar en öppen pneumothorax. Öppen Pneumothorax är ju inte lika akut som ventilpneumothorax. (Detta var dock en variant på thoraxial dekompression ursprungligen i brist på PVK o dyl).

Jag har säkert missförstått Mimesis, jag är ung, dum och har en total brist på sunt förnuft så jag hoppas han tar hänsyn till detta.

 

GA KA: Du som uppenbarligen har lite mtrl i ämnet som går att lita på.  Jag har någonstans på nätet(kommer ej ihåg vart) läst att SOCOM (tror jag) rekommenderar att hålla skadade med inre blödningar i "controlled shock", med ett Bltr på ca 70. Stämmer detta? Låter lite vettig för att behålla lite "fördelar" med chock, vasokonstriktion o dyl.

Men känns oxå som man inte har mycket att spela på.

Åsikter!

 

Jag antar att ingen har något att säga om mitt resonemang ang tryckförband på bröstskador."Tiger man, samtycker man!"

 

Military medicine är det en vetenskaplig tidskrift eller ?

Link to comment
Share on other sites

Military Medicine är en vetenskaplig tidning som innehåller en hek del roligt. Karolinskas bibliotek har hela upplagan tror jag.

 

Du behöver inte laryngoskop till Laryngsmask. Till militärt bruk? Nja, jag tycker att det är ett jättebra alternativ till vanliga operationer men då den ej skyddar luftvägarna nått vidare så är det nog inget vidare alternativ för militärt bruk. ET tuber kan ochså lossna under transporter varav det alltid är viktigt att kontrollera tubensläge efter varje förflyttning. Enda anledningen jag kan se till varför vi skall utbilda på halskrage är för att underlätta att tuben stannar kvar under förflyttningar. Jag har sett siffror som visar att 1,6% av skadade i krig hade vunnit på att få en halskrage.

 

I nya upplagan av Lennguists Katastrofmedicin står på sidan 161, "Öppen pneumotorax täckls med lufttätt förband om det inte redan gjort. Åtgärden kombineras alltid med thoraxdrän, som är ett vilkor för att få lägga lufttätt förband"

 

Jag skulle i absoluta nödfall bara gjort ett hål och in med fingret som du beskrev men jag tror att finger ideen kom för att mindska risken med användandet av trokar vid inlägget av thoraxdränet.

 

Jag tror att mina källor är samma. En kille ifrån 1 SFG lade ut lite matrial på internet. Det har cirkulerat sedan dess. Mina källor är i orginal och skilljer sig lite ifrån visst internet matrial. Jag tror att iden är bra och fungerar även civilt men och det är ett stort men, en välltränad person faller oftast mycket snabbare och utan förvaning när kroppens resurser tar slut. Så det är svårt med generella regler. Så länge pat är utan någon medvetandesänkning, hade jag inte gett vätska i krig. Dock hade jag satt nål direkt.

 

Jag har längtat efter en ny upplaga av "Katastrofmedicin" Tyvär så blev jag inte så imponerad. Mycket av boken är ifrån den gamla boken. Combituber nämns tex inte. Bilderna är inte något vidare. Det militära avsnittet skulle nog någon flickvän till en sjukvårdsintresserad göra bättre. Tex nämns inget om BATLS eller mirakel osv. Boken är dock fortfarande den bästa allround boken på ämnet och förtjänar en plats i bokhyllan. Dock kan den vänta lite om man har den gamla upplagan i hyllan.

Link to comment
Share on other sites

Jag har tyvärr inte fått möjlighet att titta i den nya utgåvan av "Katastrofmedicin" och de lokala biblioteken tänker inte köpa in den nya utgåvan. Just nu är jag tyvärr också en fattig människa så jag har inte råd att köpa den men den ligger på min prio ett lista och har gjort bra tag tillbaka.

Den gamla utgåvan är bra, den bästa och mest alltäckande jag har stött på inom den svenska litteraturen.

 

Som jag tidigare sagt så kommer Hv-Sjukvårdare att få utbildning i att ge syrgas och smärtlindring (Morfin).

Det senaste endast i krigstid dock. Det lite ironiska i detta sammanhang är att Hv-sjukvårdarna med ca 100 tim blir delegerade att ge detta medan mycket kvalificerad civil sjv-personal (amb-sjv och ssk) har mycket svårt att få en delegation anordnad av MD-grp. Då har dessa ungefär lika mycket utb i farmakologi som Hv-sjv har totalt i sjv.

 

Vad säger forumet, skulle ni lita på era Hv-sjukvårdare att ge morfin till er?

Vad har andra hemvärnare för erfarenheter av att få MD-grp att ge delegationer till kval sjv-personal som ej är Hv-sjv?

 

Hur är svensk sjv-utb på soldat, grupp och plutons nivå jämfört med andra länders t ex U S A (Ser fram emot svar, LRRP om dina åsikter)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...