Jump to content

Finns det någon framtid


Guest Martin_Johan

Recommended Posts

Guest Martin_Johan

Hej.

 

Jag har hört att Göran Persson vill lägga ner HELA svenska försarsmakten innan 25 år. :(

Stämmer detta?

Någon som vet något varför? Eller det bara ett rykte. ???

Link to comment
Share on other sites

Om krigsmakten läggs ned eller minskas alltför kraftigt, finns risken (eller chansen, beroende på hur man vill se det) att det slutar som i Tyskland efter 1:a Världskriget. En massa "frikårer" som uppstår med varierande kvalité och utrustning.

 

Skulle inte alls bli förvånad om det skulle sluta på det viset. F d yrkesofficerare som bildar mer eller mindre självständiga förband, bestående av hemvärnsfolk och diverse "militärt intresserade individer".

 

Rent säkerhetsmässigt tror jag inte den utvecklingen hade gagnat Sverige. Behåll det reguljära försvaret till varje pris (och förstärk det gärna).

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

förmodligen är det rent skitsnack, Sossarna vill ha ett försvar anpassad till dagens hot, man anser att ett försvar av Sverige är nödvändigt, däremot vill inte MP och V ha försvaret kvar.

 

det ska tydligen bli ett jätte bråk mellan S och MP nu om försvarsbudgeten.

där MP vill skära ner och S inte vill.

 

så detta med att försvaret ska bort om 25 år är med största sannolikhet rent skitsnack

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att Dass har rätt. Ett annat alternativ är kanske en gemensam Europastyrka, en sammanslagning av samtliga medlemsländers nationella försvarstyrkor.... Finns vissa fördelar såväl som ett antal nackdelar. Går att utveckla den idén i det oändliga, men det orkar inte jag.

Link to comment
Share on other sites

Problemen med att sätta upp en sådan gemensam försvarsmakt är kommunikationer och traditioner.

 

Att låta respektive lands försvarsmakter samverka är ju självklart för EU i långa loppet men jag tror inte att det kommer att funka att inför någon sorts "EU-krigsmakt" där soldater till olika funktioner tränas centralt på olika ställen i Europa, oavsett varifrån de kommer. För det är väl det som är det enda alternativet till att ha kvar de nationella krigsmakterna som byggstenar för en gemensam EU-styrka.

Link to comment
Share on other sites

    Gud och soldaten vörda vi

 När i tider av fara de stå oss bi

        Men när faran är borta

           Och fyllda bli faten

            Då glömma vi Gud

          Och förakta soldaten

Link to comment
Share on other sites

rent allmänt tror jag det skulle bli svårt att få EU till "Europas

förenta Stater" med en president och allt.

tror ni att Britterna skulle vilja bli styrda av en Fransk person eller tvärtom?

eller att en Norman skulle bestämma över Sverige?

eller tror ni att vi "mindre länder" har något att säga till om?

det jag menar är att Europas länder har funnits i många hundra år och man har byggt upp en historia och en stolthet.

USA bildades "på samma gång", först så var det Brittisktoch sen vart det USA.

Delstaterna vart aldrig egna stater som hann bygga ihop en historia och stolthet, utan det har USA som enhet gjort.

det är därför ett USA kan finnas idag men förmodligen inte Europas förenta stater.

 

angående försvarsfrågan så tror jag att alla länder kommer ha sitt försvar kvar men samtidigt kommer vi ha en EU-stryka ifall hela Unionen måste ingripa tillsammans, som en FN-stryka eller Natostryka eller dyl.

 

det är mina teori iaf.

Link to comment
Share on other sites

Jag håller istort sett med Dass. Men inte att USA skulle ha varit enat redan från början om nu det ska vara en förutsättning för en gemensam styrka. De förenta staterna bestod från början av ett fåtal stater i NÖ Nordamerika. Louisiana och Florida var länge franskt, Californien m fl "stater" (eg territories) i S och SV var spanska och mexikanska osv. Det har varit många krig och/eller större skärmytslingar i Nordamerika genom århundradena. Det har t o m varit inbördeskrig så sent som för 130 år sedan innan man fick fart på det "gemensamma" landet.

Krigen i Europa under detta århundrade hade inte fått samma slut om inte de forna kolonierna (USA !), Canada, Australien, Indien etc) hjälpt till på britternas och fransmännens sida. Vem vet hur Europa hade sett ut då? Grossdeutschland var kanske inte så långt borta........ Usch ja.

 

Åter till topic. När det gäller svenska försvarets framtid så får jag väl fråga Håkan Juholt som är ordförande i försvarsutskottet hur de har tänkt sig. Han är ju också från Oskarshamn (som jag) så jag får väl ta upp det med honom nästa gång jag träffar honom.

Link to comment
Share on other sites

egentligen så gäller det alla delstater i USA som var en del av länderna som hade kolonier, första var dom Franska/Spanska/Brittiska sedan vart dom USA.

dom stod aldrig själva "på egna ben" om man säger så.

allt som delstaterna idag har uppnåt har dom gjort i form av USA.

 

hoppas det klargjorde lite gran

Link to comment
Share on other sites

Mp fungerar som nyttiga idioter åt m och fp då man vill lägga ner försvaret. M och fp vill ju ha ett inträde i NATO och då behövs det inget svenskt försvar att tala om. Vet inte riktigt vad kd tycker i frågan.

 

För försvarets bästa vore en koalitionsregering med s+c det bästa. Två klart NATO-negativa partier.

Link to comment
Share on other sites

Självklart kommer en rapport. Frågan är dock lite allmänt ställd, ungefär "ska vi lägga ner försvaret, eller...?". Som flera har påpekat så är ju V och Mp inte särskilt intresserade av att ha ett försvar över huvud taget. S däremot är klart försvarsvänliga men vill anpassa kostymen efter dagens behov. Jag kan kolla med Juholt vad detta "behov" skulle kunna vara och hur det nya försvaret ska se ut. Den debatt som är under uppsegling verkar, enligt tidningar och TV, bestå i att Mp vill ha en neddragning på 6 miljarder kr redan nästa år medan regeringen accepterar en minskning med samma summa under flera år. Summan ska vara med i överenskommelsen som gjordes efter valet men partierna är inte överens om tolkningen eller nåt sånt.

Link to comment
Share on other sites

Jag har nu talat med Håkan Juholt som är nyss hemkommen från semesterresan till USA. Lite stressat telefonsamtal men i korthet sa han så här: Försvarsberedningen har fått i uppdrag att ta beskriva konsekvenserna av en besparing med 6 miljarder kr. Det är alltså inget beslut fattat. Först efter konsekvensbeskrivning ska beslut fattas om man är beredd på att minska på ramen eller inte. Och i så fall vad som ska minskas. Det enda som är klart redan nu är att kostnaden för  JAS 39 Gripen minskar fr o m 2007 då leveranserna är klara.

Nuvarande försvarsbeslut gäller t o m 2004.

Juholt arbetar med den första av de tre rapporter som ska ligga till grund för nästa försvarsbeslut, perioden 2005-2010. Denna rapport bygger på en säkerhetspolitisk bedömning av konsekvenserna för EU:s och Natos utvidgning samt terroristhotet i världen. Den ska också ta upp vad de internationella samfunden, t ex FN, har för möjligheter att klara såna hot. Frågor som ska besvaras är vem/vilka är det som hotar och vem skyddar. Denna rapport ska presenteras 2003-03-01.

Rapport nr 2 ska presenteras redan i juni 2003.

Där kommer konsekvenserna för Sverige enl rapp 1. Hur ska vi agera om vi utsätts för motsvarande händelse som WTC och Moskva och vad kan vi göra.

Den tredje rapporten kommer ett år senare, juni 2004.

I den ska svar ges på hur det svenska försvaret ska se ut med tanke på rapp 1 och 2. Vad får terroristhotet för konsekvenser alltså. Det är inte fråga om enbart ett invasionsförsvar som idag. Då har beredningen jobbat ett år och ska förhoppningsvis kunna presentera ett förslag som ska ligga till grund för det nya försvarsbeslutet som kommer som proposition i sep 2004.

Sedan håller han på med frågor som berör frivilligorganisationer, mest HV. Vad ska HV ha för uppgift framöver? Idag kan Hemvärnet endast användas vid förhöjd beredskap och vid räddningstjänst. Det bör till en förändring av uppdraget till frivilligorganisationerna. Han hade inga förslag men tyckte att vi som är aktiva kan ge honom uppslag på vad vi kan göra (jag kan vidarebefordra detta till honom). Han vill också förändra regelverket till utlandstyrkorna, idag finns t ex en 40-årsgräns. Det är väldigt få HV-soldater (och RO också för den delen) i FN-tjänst. Där vill han se en förändring. Fler flerbarnsfäder/mödrar, äldre personal med större livserfarenhet mm. Det är mindre fråga om rena stridsinsatser och mer övervakning och hjälp till civilbefolkning och då kan även + 40-personer vara mycket lämpliga.

 

Ja det blev en hel del skrivet. Hoppas det är intressant och besvarar en del av era frågor. Håkan Juholt är mycket insatt i försvarsfrågorna och tar gärna emot synpunkter som sagt var. Vi brukar då och då bjuda in honom på någon kompaniaftion i hemvärnet. Han tackar nog inte nej om ni gör motsvarande på andra ställen också.

Link to comment
Share on other sites

Johan Luvig, om du får någon möjlighet kan du väl bjuda in Juholt till forumet.

 

Här finns ju faktiskt ett genomsnitt av FM på gräsrotsnivå, vpl, yngre yoff/resoff, Hv, FBU osv.

 

Naturligtvis kanske han inte har tid att delta men du kan väl dryfta frågan då det skulle vara intressant att se några av de idéer som har kommit fram tidigare i forumet nå toppen så att säga. :D

Link to comment
Share on other sites

Jag ska informera honom om att forumet finns så att han kan gå in och läsa/svara om han får nån stund över på sin kammare i Stockholm. Forumet är ju dock väldigt "brett" så jag föreslår att ni ändå lämnar synpunkter till mig f v b Juholt. Det måste ju vara bättre att sammanställa förslag som kan överlämnas i klump. Vi kunde kanske enas om vad vi vill säga på nåt sätt? Några få viktiga punkter är bättre än många mindre saker, skulle jag tro.

Ni kan ju förståss maila honom direkt på [email protected]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...