Jump to content

Avveckling av militärdistriktsorganisationen.


Recommended Posts

Avveckling av militärdistriktsorganisationen.

 

- Försvarets organisation ska anpassas till det framtida försvaret. Mellanledet militärdistrikten tas bort. Då blir det mer pengar till utbildning, materiel och internationella insatser och mindre till administration, säger försvarsminister Leni Björklund.

 

8-/

Link to comment
Share on other sites

Kan knappast bli sämre... 8-/ Som hon säjer så kapas mellanledet och därmed kan medel sparas in till vettigare saker. Frågan är varför eländet kom till från början. Hoppas man fortsätter översynen av FM ledningsfunktioner för som det leds idag kan det inte fortsätta.

Link to comment
Share on other sites

Skulle faktiskt ha sett att militärdistriksgrupperna hade lagt ner eller samlokaliserats med närmsta förband också. Som det gamla försvarsområdet, I12/fo 17 till exempel. Det kunde i mitt fall bli ING2/ MDG Småland. Nu blev det strykpojke hos Kronobergsgruppen istället. Fast jag kliver av innan.

 

8-/

Link to comment
Share on other sites

Två intressanta saker i pressmeddelandet.

 

----

- Försvarets organisation ska anpassas till det framtida försvaret. Mellanledet militärdistrikten tas bort. Då blir det mer pengar till utbildning, materiel och internationella insatser och mindre till administration, säger försvarsminister Leni Björklund.

 

Militärdistriktsorganisationen föreslås upphöra från 31 december 2005 och åtgärden beräknas innebära besparingar på i storleksordningen 70 miljoner kronor från 2007.

----

 

Det ger ett gigantiskt tillskott till utbildning, materiel och internationella insatser... Frågan är nu vem kommer att ta besluten som tidigare togs av MD? kommer MD-grp att utökas? eller kommer OPIL att utökas?

 

MD-grp tillför en hel del saker i det dolda som inte märks så mkt ute i stugorna...

Link to comment
Share on other sites

Det oroväckande är det här:

Därför får Försvarsmakten uppdraget att se över hur samverkansformerna ska utvecklas, avslutar försvarsministern.

 

I nu vanlig ordning ska man alltså först riva den befintliga, trots allt fungerande, organisationen för att sedan fundera på vad som ska ersätta den. Med andra ord så finns det en stor risk för att det kommer att uppstå ett vakuum.

Link to comment
Share on other sites

Det oroväckande är det här:
Därför får Försvarsmakten uppdraget att se över hur samverkansformerna ska utvecklas, avslutar försvarsministern.

 

I nu vanlig ordning ska man alltså först riva den befintliga, trots allt fungerande, organisationen för att sedan fundera på vad som ska ersätta den. Med andra ord så finns det en stor risk för att det kommer att uppstå ett vakuum.

jupp och vad kommer kostnaderna för detta att bli? kommer helt klart att bli intressant att se ifall den tänkta besparingen blev ngn besparing....

 

 

tillägg>

----

Försvaret får en civil hög chef direkt under ÖB. Den nya ickemilitära chefen kallas generaldirektör.

Regeringen föreslår också att de tre militärdistrikten läggs ned, vilket berör cirka hundra personer.

---- //TT

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Ur SvD

Dagens Nyheter pekar ut nuvarande generaldirektören vid Kustbevakningen, Marie Hafström, som försvarets nya civila chef.

 

Widman upprörs dessutom av ett regeringsbeslut på torsdagen om att Försvarets materielverk ska placera 100 tjänster i Östersund. Det blir en dyr lokalisering när försvaret i stället ska spara och innebär att regeringen bedriver regionalpolitik med försvarsanslaget, anser Widman.

 

http://regeringen.se/sb/d/5118/a/45744;jse...id=a_9rahnA_HHg

Link to comment
Share on other sites

Ur SvD
Dagens Nyheter pekar ut nuvarande generaldirektören vid Kustbevakningen, Marie Hafström, som försvarets nya civila chef.

 

Widman upprörs dessutom av ett regeringsbeslut på torsdagen om att Försvarets materielverk ska placera 100 tjänster i Östersund. Det blir en dyr lokalisering när försvaret i stället ska spara och innebär att regeringen bedriver regionalpolitik med försvarsanslaget, anser Widman.

 

http://regeringen.se/sb/d/5118/a/45744;jse...id=a_9rahnA_HHg

Det innenär att Aerotec Telub kommer att knytas hårdare mot försvarsindustrin då?

 

I och med att denna organisation inte berördes av FB direkt och de kommer i närtid att ligga kvar kommer förmodligen beslutsvägarna mellan FMV och Aerotec att förkortas så att kostnaden inte blir så stor som det ser ut. Lite lustigt är det dock att FB inte skulle ta regionalpolitiska hänsyn "det får andra myndigheter klara av", Arvidsjaur skulle vidareutvecklas men ingå under I19 och FMV skall (i liten del) till Östersund. fler än jag som ser det logiska i sammanhanget. :rockon:

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Md-grupperna kommer att försvinna, och deras uppgift att utbilda hv/friv tas över av de förband som blir/finns kvar. Ex: Dalarna och Gävleborg lyder under Livgardet. Sörmland,Västmanland,Uppland lyder under S1.

Link to comment
Share on other sites

Md-grupperna kommer att försvinna, och deras uppgift att utbilda hv/friv tas över av de förband som blir/finns kvar. Ex: Dalarna och Gävleborg lyder under Livgardet. Sörmland,Västmanland,Uppland lyder under S1.

Enligt pressmeddelandet så berörs inte MD-gruppernas antal eller lokalisering av beslutet. LÄS MER.

 

Läs också: Vårt framtida försvar.

 

:unsure:

Link to comment
Share on other sites

Har läst de som här hänvisas till. Men jag säger bara som det som sades på senaste mötet på MD staben.Och den infon kommer ifrån HKV. Men samtidigt så har det inte så vitt jag vet kommit något beslut om MD stabernas nedläggande än.

Link to comment
Share on other sites

OK. Det diskuteras säkert flitigt på möten och i korridorer men som det står i regeringens pressmeddelande så har man beslutat lägga en proposition till riksdagen där MD-staberna föreslås läggas ner 31/12 i år. När väl riksdagen fattat sitt beslut så kommer ÖB att få en verkställighetsorder från regeringen. Då vet vi exakt hur det blir.

Link to comment
Share on other sites

Det ger ett gigantiskt tillskott till utbildning, materiel och internationella insatser... Frågan är nu vem kommer att ta besluten som tidigare togs av MD? kommer MD-grp att utökas? eller kommer OPIL att utökas?

På min introutbildning så sa de att OPIL skulle leda istället.

Link to comment
Share on other sites

Det ger ett gigantiskt tillskott till utbildning, materiel och internationella insatser... Frågan är nu vem kommer att ta besluten som tidigare togs av MD? kommer MD-grp att utökas? eller kommer OPIL att utökas?

På min introutbildning så sa de att OPIL skulle leda istället.

Och kommer OPIL att bli billigare i drift i samband med att de får utökade arbetsuppgifter? Hur många fler kommer de att behöva rekrytera? Personligen tror jag att detta kommer att innebära en fördyring, längre beslutsvägar och mer ineffektivitet.

Link to comment
Share on other sites

Det finns fler delar av FM ledningsstruktur som kan behöva struktureras om (milt sagt). Varför måste vi ha t ex HKV/GRO (grundorganisation) och HKV KRI (krigsorganisation)?

 

Missförstå mej inte, de gör säkert ett jättebra jobb... men som inte behövs längre... Det kalla kriget är över och FM behöver en ledning av aktuella och skarpa insatser som händer NU och berör åtskilliga svenska män och kvinnor, hemma och utomlands.

 

Varför i helskotta skall vi ha uppdelningen ATK, MTK, FTK när det är gemensamma aktioner som behöver ledas? Skrota allt sån´t tjafs och inför två "joint command"; ett för nationella insatser, en för internationella insatser.

 

I slutändan behöver vi absolut INTE 47 generaler; det räcker alldeles utmärkt med 10.

 

:unsure:

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Varför i helskotta skall vi ha uppdelningen ATK, MTK, FTK när det är gemensamma aktioner som behöver ledas? Skrota allt sån´t tjafs och inför två "joint command"; ett för nationella insatser, en för internationella insatser.

Öhh, Fanjunkar´n, har du druckit nu igen?

OPIL är ju vårat Joint Command och de leder alla insatser både nationellt och internationellt. Inte vill du väl ha mer ledningsstruktur?

 

Uppdelningen med de taktiska kommandona är tämligen logisk för att erhålla försvarsgrensspecifika kunskaper i beslutsfattningen, anser jag. Däremot håller jag med om att vissa delar av HKV skulle kunna tas bort/minimeras/uppgå i annat.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Varför i helskotta skall vi ha uppdelningen ATK, MTK, FTK när det är gemensamma aktioner som behöver ledas? Skrota allt sån´t tjafs och inför två "joint command"; ett för nationella insatser, en för internationella insatser.

Öhh, Fanjunkar´n, har du druckit nu igen?

OPIL är ju vårat Joint Command och de leder alla insatser både nationellt och internationellt. Inte vill du väl ha mer ledningsstruktur?

 

Uppdelningen med de taktiska kommandona är tämligen logisk för att erhålla försvarsgrensspecifika kunskaper i beslutsfattningen, anser jag. Däremot håller jag med om att vissa delar av HKV skulle kunna tas bort/minimeras/uppgå i annat.

 

/Krook

OK. Var är webcammen du installerat *gömmer undan ölen*. :unsure:

 

Ja, Opil är vårt "joint command" men tycker du det är tydligt i ledningshänseende så får du gärna försöka övertyga mej.

 

Ex. Som beredskapsanställd i SHIRBRIG har jag haft Opil J1 som handläggare men nu under insats är det ATK G3 (bl a) som "tar över". Fast ändå inte serru för det är fortfarande Opil J1 som sköter handläggningen. Som om inte det vore nog så har HKV/GRO sina fingrar med i smeten. De ansvarar nämligen för mej fram till insats. Materiel etc som jag kan behöva tar HKV/STRA hand om...

 

Om du frågar mej vem som ansvarar för mej och mina kamrater nere i Sudan så måste jag svara: "vet inte".

 

När Swedint var operativt kommando för US då fanns hela beslutsgången på ett ställe (även om vi svor ve o fasa då så var det tusan så mycket klarare än nu).

 

Så! Vars är ölen!! B)

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Jag förstår förvirringen. Men för att de taktiska kommandona inte ska behöva ha egna avdelningar för allting så sköter tex. OPIL J1 all personalhantering.

De taktiska kommandona består endast av sektionerna 2-5, övriga delar tar OPIL hand om.

I grova drag med medvetet grumlig upplösning:

J5/9 planerar för en insats med hjälp av J2 och ger sedan J1 order om personalrekrytering. J3 leder sedan insatsen ur ett Joint eller ett Operativt perspektiv. Rör det sig om taktiska frågor med markstridsförband så verkställer ATK G3 genomförandet.

Mtrl tar J4 hand om men vid vissa utrustningstyper måste STRA in. Detta gäller till exempel försöksmtrl.

Vad GRO har bidragit till i ditt avseende (förutom utbildningsmöjligheter) kan jag däremot inte förstå.

 

OPILs organisation

 

/Krook

Edit: Länk

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

Jag förstår förvirringen. Men för att de taktiska kommandona inte ska behöva ha egna avdelningar för allting så sköter tex. OPIL J1 all personalhantering.

De taktiska kommandona består endast av sektionerna 2-5, övriga delar tar OPIL hand om.

I grova drag med medvetet grumlig upplösning:

J5/9 planerar för en insats med hjälp av J2 och ger sedan J1 order om personalrekrytering. J3 leder sedan insatsen ur ett Joint eller ett Operativt perspektiv. Rör det sig om taktiska frågor med markstridsförband så verkställer ATK G3 genomförandet.

Mtrl tar J4 hand om men vid vissa utrustningstyper måste STRA in. Detta gäller till exempel försöksmtrl.

Vad GRO har bidragit till i ditt avseende (förutom utbildningsmöjligheter) kan jag däremot inte förstå.

 

OPILs organisation

 

/Krook

Edit: Länk

Mja... i teorin låter det där ju jättebra. De enda av dem du räknar upp som INTE varit inne o petat i Sudan-insatsen är just J3... Skall bli roligt att se om de vill leda nå´t, gissar att det är ATK G3 som gör det för oss i Sudan.

 

Jag delar inte din optimism, det är för mycket byråkrati och brist på vilja att ta ansvar just nu. Min högst ovetenskapliga åsikt men likafullt min åsikt. :unsure:

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
De enda av dem du räknar upp som INTE varit inne o petat i Sudan-insatsen är just J3...
Tror du ja :P

Jag tror att du skulle ogilla det ännu mer om C OPIL personligen skulle ordna alla dina bestyr, utan hjälp av underställda. Oavsett hur duglig denne än är.

 

Jag är inte väldigt optimistisk dock. Det är tämligen stor turbulens även i rikets militära ledning som det verkar. Trots allt har ju folk en grundtillhörighet som rubbats iom FB04. Jag hoppas att det sätter sig snart så det blir lite lugn och ro för beslutsfattare och verkställare så att de kan fokusera på huvuduppgiften.

 

/Krook

Edited by Krook
Link to comment
Share on other sites

Nä, jag är inte ute efter att ha C Opil rännandes efter mina uppgifter, flygbiljetter etc. Som du kanske märkt är det generalsjakt jag är ute på. Handläggarna skall få vara i fred. Dem finns det ändå för få utav.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Ja, jag förstår. Jag flaggar för en kapning av HKV ovanför OPIL. Allt ovanför eller vid sidan av tas bort och C OPIL blir tillika ÖB.

Men jag antar att OPIL skulle svälla till en koloss då istället.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Nä, jag är inte ute efter att ha C Opil rännandes efter mina uppgifter, flygbiljetter etc. Som du kanske märkt är det generalsjakt jag är ute på. Handläggarna skall få vara i fred. Dem finns det ändå för få utav.

kuggis: hur många generaler hotades av avsked i samband med FB04?

Link to comment
Share on other sites

Nä, jag är inte ute efter att ha C Opil rännandes efter mina uppgifter, flygbiljetter etc. Som du kanske märkt är det generalsjakt jag är ute på. Handläggarna skall få vara i fred. Dem finns det ändå för få utav.

kuggis: hur många generaler hotades av avsked i samband med FB04?

Inga. Men pga åldersskäl och diverse andra orsaker är det väl en 3-4 st som går under året. Får se om alla skall ersättas eller ej.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...