Jump to content

Envarsgripande


Jarl

Recommended Posts

Har en fundering över envarsgripande.

 

Sjuksköterskor har ju tystnadsplikt och får ej "skvallra" till polisen om misstänkta människor som rör sig inne på tex ett sjukhus, i tjänst. Men får dom göra ett envarsgripande om en efterlyst person vistas i sjukhuset, för i så fall måste de ju överlämna personen till polisen, och där med bryta mot tystnadspliktslagen (?)? :huh:

Link to comment
Share on other sites

Ett envarsgripande innebär att vem som helst får gripa den som gör sig skyldig till ett brott som har fängelse i straffskalan.

Detta gripande måste ske på bar gärning det vill säga, ske när brottet pågår. Brottet som ingripandet avser måste iakttagas av den som ingriper på bar gärning . Vid ingripande mot misstänkt på flyende fot, det vill säga när personen försöker avlägsna sig från platsen där brottet begicks, krävs det att brottet iakttagits av den som ingriper samt att han varit i visuell kontakt med den misstänkte undermerparten av efterföljandet.

Ett ingripande där händelseförloppet störs på ett betydande sätt är inte att ses som bar gärning eller flyende fot. En betydande störning kan vara att man tappar kontakten med den misstänkte en längre tid, för att sedan hitta en liknande person igen, i en folksamling

Link to comment
Share on other sites

Är inte polis riktigt än, men ska ge mig på ett svar ändå.

 

Ja, naturligtvis.

 

Sjuksköterskor har ju all rätt i världen att göra ett envarsgripande om personen är efterlyst. Som du säger ska den gripne överlämnas till polis, och sekretesslagen kan i mina ögon inte hindra det.

 

I 14 kap Sekretesslagen finns undantag från sekretessbestämmelserna, och där kan man hitta en hel del nyttigt. Ska plocka ut några delar.

 

"1 § Sekretess hindrar inte heller att uppgift lämnas till annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning"

 

2 § säger att uppgift får lämnas om det behövs för förundersökning.

 

Sekretess hindrar inte heller att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till exempelvis polismyndighet under vissa förutsättningar.

 

Enligt 3 § får uppgift lämnas om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Link to comment
Share on other sites

Fu Gunnarsson: Läs RB§24:7 stycke 2. Du är inte riktigt bevandrad i det som i dagligt tal kallas "envarsgripande".

 

Till ursprungsfrågan: Rätt att gripa tex en efterlyst person med lagstöd enligt ovan påverkas inte av tystnadsplikten.

 

MVH Nimrod

Link to comment
Share on other sites

Inlägget var hastigt saxat från en uppsats på nätet, det väsentliga är ju precis det som står i RB;

 

Ett envarsgripande får göras om personen som grips

 

 

- utför ett brott som kan ge fängelse

 

- blir tagen på bar gärning

 

- är på flyende fot

 

- är efterlyst för brott

Link to comment
Share on other sites

Det där är ju ett "skrivbordsproblem" dvs inget problem i verkligheten.

Om sjukhuset har en obehörig person som springer omkring där inne ringer de efter polisen som kommer på stört och ännu snabbare om den personen är efterlyst..... B)

Link to comment
Share on other sites

Något absolut förbud för sjukvårdspersonal att berätta för polisen vilka som rör sig inne på ett sjukhus finns inte. Den springande punkten är huruvida den som rör sig inne på sjukhuset är vårdsökande eller inte. Om personen inte är vårdsökande finns inga restriktioner alls. Annars skulle sjukvården t ex aldrig kunna anmäla en pågående stöld av akutväskor, inbrott eller pågående misshandel på akuten.

 

Om personen är vårdsökande kan sekretessen falla ändå, beroende på personens ålder och vilken typ av brott personen begått.

 

Viktigt att tänka på när det gäller envarsgripanden av efterlysta är att man endast kan envarsgripa den man vet är efterlyst för brott. Att t ex rymma från fängelset är inget brott, varför rätten till envarsgripande faller.

 

Som redan sagts har sjukvårdspersonal samma rätt som alla andra att genomföra envarsgripanden. Man bör dock använda denna rätt med yttersta restriktivitet för att inte tappa fotfästet i sin roll och ge sig in på en väg som bara kommer att ställa till bekymmer. Att envarsgripa människor man själv är inblandad i en vårdinsats mot skulle jag personligen aldrig rekommendera med mindre personen begår brottet mot dig.

Link to comment
Share on other sites

Tystnadsplikt gäller ju det vårdrelaterade, om en person befinner sig på sjukhuset så får sköterskan ju säga det till polisen men inte berätta vad som sagts mellan dom i det sjukdomsrelaterade fallet, rätta mig om jag har fel...

Link to comment
Share on other sites

@ status quo..

 

huvet på spiken

 

 

alltså: syrran ser brottet-griper sune

 

sune berättar att sune har herpes....

 

syrran överlämnar sune till polis men berättar inte om sunes herpes.

 

svårt?

 

näe

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...