Jump to content

Desertering


Recommended Posts

I krigstid:

"Avviker eller uteblir en krigsman olovligen från tjänstgöringen, skall dömas för rymning till böter eller fängelse i högst två år.

 

Är brottet att anse som grovt, skall dömas till fängelse i högst tio år eller på livstid.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om krigs-mannen avvikit under eller i anslutning till strid eller gått över till fienden eller annars överlämnat sig frivilligt till denne. Lag (1986:645)."

 

Källa: Brb 21:7

Link to comment
Share on other sites

Om man nu är helt hypotetisk och antar att Sverige hamnar i en riktigt riktigt sur situation där deserteringar sker i stor mängd (läs om Georges Clemenceau blev fransk premiärminister under 2:a halvan av första världskriget och fick ordning på moralen igen i den franska armen i Eliot Cohens Supreme Command, mycket bra bok) så skulle jag tro att dessa lagar uppdaterades ganska snabbt.

Link to comment
Share on other sites

Om man nu är helt hypotetisk och antar att Sverige hamnar i en riktigt riktigt sur situation där deserteringar sker i stor mängd (läs om Georges Clemenceau blev fransk premiärminister under 2:a halvan av första världskriget och fick ordning på moralen igen i den franska armen i Eliot Cohens Supreme Command, mycket bra bok) så skulle jag tro att dessa lagar uppdaterades ganska snabbt.

Uppdaterades hur då?

Link to comment
Share on other sites

Om man nu är helt hypotetisk och antar att Sverige hamnar i en riktigt riktigt sur situation där deserteringar sker i stor mängd (läs om Georges Clemenceau blev fransk premiärminister under 2:a halvan av första världskriget och fick ordning på moralen igen i den franska armen i Eliot Cohens Supreme Command, mycket bra bok) så skulle jag tro att dessa lagar uppdaterades ganska snabbt.

USA avrättade bara en soldat för desertering under hela WW2, det var under striderna i Hurtgenskogen och Ardennerna 1944 och det var första gången sedan inbördeskriget någon hade arkebuserats för desertering. Detta att jämföra med 49 avrättade för mord och våldtäkt i Europa

 

Så jag ser inga behov av någon skärpt lagstiftning

 

http://www.worldwar2history.info/Army/deserters.html

 

Det var väl Petain som räddade den Franska armén under myteriet 1917? man hade ca 27 000 deserteringar och bara 412 dödsdomar där endast ca 35 verkställdes. Det under en tid då armén var helt lamslagen. ( det sköts förvisso fler, men det i fält, ofta utan ordentlig rättegång och dom) Källa Mutiny 1917 av John Williams.

 

Racoon Pioneer: Du menar den här?

BRB24

3 § Vid myteri eller under strid eller vid annat tillfälle, då brott mot lydnaden medför särskild fara, får militär förman mot underlydande som inte lyder bruka det våld som är nödvändigt för att lydnaden skall kunna upprätthållas. Lag (1994:458).

Link to comment
Share on other sites

så skulle jag tro att dessa lagar uppdaterades ganska snabbt.

4 paragrafen 2 kapitlet i Regeringsformen gör det svårt att snabbt införa strängare straff än livstids fängelse.

Link to comment
Share on other sites

3 § Vid myteri eller under strid eller vid annat tillfälle, då brott mot lydnaden medför särskild fara, får militär förman mot underlydande som inte lyder bruka det våld som är nödvändigt för att lydnaden skall kunna upprätthållas. Lag (1994:458).

 

Innebär det här att en förman har lagen på sin sida om denne skulle knocka en vpl som på grund av ordervägran utgör särskild fara under värnpliktsperioden?

Link to comment
Share on other sites

3 § Vid myteri eller under strid eller vid annat tillfälle, då brott mot lydnaden medför särskild fara, får militär förman mot underlydande som inte lyder bruka det våld som är nödvändigt för att lydnaden skall kunna upprätthållas. Lag (1994:458).

 

Innebär det här att en förman har lagen på sin sida om denne skulle knocka en vpl som på grund av ordervägran utgör särskild fara under värnpliktsperioden?

Jag har inte läst föratbetet till denna lag så jag kan inte säga exakt vad som den är tänkt för. Men i ditt scenarium så klarar man sig utan den och kan använda sig av nödvärn istället, vad jag gissar att man skulle kunna använda den till är saker som att fysiskt dra upp/sparka ut folk från eldstälningar eller fordon ifall de vägrar.

Link to comment
Share on other sites

På ett universitetsbibliotek nära dig... Lund kanske? :wub:

 

Jag kollade lite snabbt på Proplex. I förarbetena till brottsbalken sägs att regeln (BrB 24:3) överensstämmer med då gällande SL 5:10 a som tillkom i samband med 1948 års ändringar i strafflagen. Av någon anledning finns dock ingen 10 a § omnämnd i KMt:s prop (1948:80) om förslag till ändring i strafflagen m.m. Jag sökte efter allt vad "10 a", "myteri", "strid" och "underlydande" hette. Noll relevant träff enligt Acrobat Reader...

 

Så jag tror att en vända till ett välsorterat bibliotek med gammalt offentligt tryck är enda sättet att hitta de riktiga motiven till bestämmelsen. Lite störande faktiskt att man vid analys av i dag gällande lagstiftning hamnar i en hänvisning som verkar leda raka vägen ner till stenåldern... :(

 

 

Däremot hittade jag detta i prop 1993/94:180:

 

I 24 kap. 3 § BrB behandlas krigsmans rätt att bruka våld. I paragrafen anges att krigsman mot underlydande som visar ohörsamhet får bruka det våld som är nödigt för att upprätthålla krigslydnaden. Det sagda gäller dock endast vid myteri (se 16 kap. 6 § BrB) eller under strid eller vid annat tillfälle då brott mot krigslydnaden medför särskild fara. Bestämmelsen är i princip tillämplig även i fredstid. Myteribestämmelsen t.ex. är ju inte begränsad till krigsförhållanden. Att 24 kap. 3 § BrB blir aktuell för tillämpning under fredsförhållanden torde dock vara mycket ovanligt. Om disciplinen äventyras i fred räcker det normalt att vidta andra åtgärder.
Edited by LeadHead
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...