Jump to content

Ökad skyddsförmåga för Hv:s TGB.


Recommended Posts

Jag skulle vilja höra forumets åsikter om möjligheten att öka skyddsförmågan för Terrängbilarna. Eftersom skyddet för personalen ombord är nästan obefintligt finns ju alltid utvecklingsmöjligheter.

 

+ Möjligheten att lägga upp sandsäckar eller plåtar finns.

-Gränssättande är ju att man med ökad vikt även minskar förmågan att behålla stabiliteten på bilen.

 

+Att med hög fart och ett aktivt uppträdande skydda sig går ibland också.

- Med hög fart förlorar man en del av möjligheterna av att kunna manövrera på ett säkert sätt.

 

+ Att sätta en ksp till i bakdelen av flaket fördubblar eldkraften.

- Risken för att flaket blir en "vindtunnel" med två luckor öppna, Vilket sätter ner personalens stridsförmåga.

 

Hotbilden jag tänker på är inte en modern stormaktsarme. Konfliktnivån ligger på läge kris med kriminella/utländska organisationer som tagit striden till Sverige.

 

VIKTIGT!!

Ovannämnda är inget som jag tänker prova eller rekommendera till någon annan.

Inlägget är menat att få svar på några funderingar och ett debattunderlag.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Eftersom bilarna är som de är med minimalt skydd så får man ta till de andra grundelementen, Eld & rörelse. Lucka upp, se till att det finns sikt bakåt från flaket och sedan låta samtliga vapen peka ut samt hoppas att bilföraren har en av sina bättre dagar!

 

En KSP bak hade inte heller varit fel.

 

Sedan "lucka ner" när situationen så tillåter för att bibehålla det stridsvärde som kanske finns kvar efter ev. sammanstöt.

 

Typ använda fordonen som man skulle gjort med ett stridsfordon. Beaktande den dåliga skyddsförmågan.

Edited by c3grp
Link to comment
Share on other sites

Att försöka montera plåtar och dylikt tror jag inte på, det skulle bli orimligt tungt om man ska få någon nytta av det. Risken är oxo att man får en övertro på vad bilen sedan klarar av.... :)

 

Med ditt scenario i åtanke tror jag mer på hög hastighet och mycket rörelse med många mindre enheter.

Istället för att montera en ksp bak skulle jag vilja göra ett fäste för ksp:n så att den som sitter brevid föraren kan skjuta framåt vid tex sammanstöt.

 

För att få bättre möjlighet att agera i mörker skulle man oxo kunna utrusta förarplatsen med samma bildförstärkare som finns i pbv 302C (är det samma som i CV90??)

 

Rökkastare låter ju som ett måste... :D

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte riktigt syftet. Tgb är ett trupptransport fordon, inte ett stridsfordon. Tanken med fordonet är inte att det ska delta i striden, bara transportera soldaterna dit.

 

Ska det vara skydd i form av skydd mot finkalibrig eld, skydd mot minor, skydd mot rpg, skydd mot NBC, självskydd? Anser att detta är omöjligt att uppnå på en tgb. (möjligtvis kan man öka självskyddet i form av ksp)

 

Det bästa skyddet man kan åstadkomma på en tgb är väl maskering. Maskera fordonet så mycket att det inte syns, då har fi inget att skjuta på.

Link to comment
Share on other sites

Att försöka montera plåtar och dylikt tror jag inte på, det skulle bli orimligt tungt om man ska få någon nytta av det. Risken är oxo att man får en övertro på vad bilen sedan klarar av.... :)

Om man är medveten om sin utsatthet så sätter man sig inte i lika farliga situationer.

Nackdelen är att vår uppgift är att verka där det är farligt.

 

Jag skulle förorda att vi fick ut någon form av pepansrat fordon. Jag vet att det är orimligt, men man kan ju drömma ;) .

 

Om vi ska verka i bandvagnar och terängfordon så måste vi öka på skylet och som tidigare nämnt, använda oss av rörelse och eld :D .

Link to comment
Share on other sites

@Fk Satan

Förutsätter inte användandet av rök från fordon att man relativt snabbt kan backa från hotet man döljer sig ifrån?

 

 

@Caprice

Hög hastighet och mycket rörelse verkar ju vara receptet att följa. Ett offensivt uppträdande borde ju ge oss en chans att behålla initiativet. Det kräver en hel del informationsinhämtning om terräng/Fi för att kunna användas.

 

Tillägg:

 

@Scribe

Fordonet med sin last av soldater är mycket frestande och även ett legitimt mål för en fiende. Därför borde skyddet kunna förbättras.

Personligen anser jag maskering av den vanliga typen inte fungerar särskilt bra i urban miljö.

 

Personlig åsikt: Stridsfordon till HV? Nej, inte troligt.

Edited by Flamdämpare
Link to comment
Share on other sites

@Fk Satan

Förutsätter inte användandet av rök från fordon att man relativt snabbt kan backa från hotet man döljer sig ifrån?

Är inte ngt tvång att snabbt kunna backa ur situationen efter att man skjutit rök. Går även att köra sig ur situationen framåt...

 

Syftet med rök är att begränsa fiendens möjligheter till insyn i vår verksamhet (Avskärma Fi). Vilket kan innebära avsittning, framåt/bakåt med fordon osv. han man tur så kanske man även lyckas med att förblinda Fi, men då krävs det tur. Men med rökkastare så är chansen större att lyckas jmf med att inte ha ngn.

Link to comment
Share on other sites

I händelse av krig kommer majoriteten av FM's bilar vara oskyddade. Hela Tgb serien, merparten av lastbilarna, GW, plus alla civila fordon i form av personbilar och lastbilar som kommer att rekryteras. Att "bepansra" alla dessa kommer att vara en omöjlighet.

 

Visst håller jag med om att en Tgb fullastad med soldater är ett legitimt mål, men att hermetiskt tillsluta det så att ingen finkalibrig eld tar sig igenom är en omöjlighet. Då är det bättre att snabbt och effektivt kunna besvara elden från Tgb'n (med extra ksp) avbryta eldöverfallet, köra i skydd med fordonet för att därefter fortsätta striden till fots.

 

Finns det inget att tjäna på att inte "bepansra" Tgb'n? En Rpg skulle knappast detonera mot träväggen på en 11 och 13-bil, vilket den skylle göra om det fanns plåt eller sandsäkar ivägen. Absolut inte mot plastskynket på en 20-bil.

 

Det viktigaste skyddet i en Tgb är väl ändå klimatskyddet, möjligheten att skydda sig mot regn och kyla.

Edited by Scribe
Link to comment
Share on other sites

Är det inte slugare att ha bildförstärkare körning istället för en fast bildförstärkare modell pbv (har de någon?) eller cv90/strv122?

Det är rätt mycket rutor man kan kan titta genom, det känns bättre att kunna vrida på huvudet än att kika in i ett litet hål.

Link to comment
Share on other sites

Troligen skulle det mest realistiska alternativet vara att öka egenskyddet med ett aktivare uppträdande. En extra KSP i flakets bakkant påverkar troligen inte heller fordonets stabilitet negativt. Möjligheten att kunna skjuta från passagerarplatsen verkar även vara ett bra sätt att öka självskyddet.

Link to comment
Share on other sites

Man kanske måste fundera på vad man ska skydda sig emot? Är det en attack med smarta bomber mot en tgb 20 i krig, eller snackar vi om en hv-insatspluton som utövar eskorttjänst under ett skymningsläge (ja, jag vet: skymningsläget har utgått som hotbild!)? I det senare fallet är det kanske inte görligt att backa ur situationen och FM förbjuder som bekant TGB att framföras "uppluckade". Inte troligt att man är så himla effektiv när de nedfällda presenningsluckorna har blivit perforerade av automateld! :(

 

Där nånstans kanske vi kan starta debatten? Andra förslag?

Link to comment
Share on other sites

Man kanske måste fundera på vad man ska skydda sig emot? Är det en attack med smarta bomber mot en tgb 20 i krig, eller snackar vi om en hv-insatspluton som utövar eskorttjänst under ett skymningsläge (ja, jag vet: skymningsläget har utgått som hotbild!)? I det senare fallet är det kanske inte görligt att backa ur situationen och FM förbjuder som bekant TGB att framföras "uppluckade". Inte troligt att man är så himla effektiv när de nedfällda presenningsluckorna har blivit perforerade av automateld! 

 

Där nånstans kanske vi kan starta debatten? Andra förslag?

 

Diskussionen är väl mer av det generella slaget. Är det möjligt att öka skyddet på Tgb?

 

Att situationsanpassa, typ eskorttjänst, sin materiel är väl en självklarhet.

Link to comment
Share on other sites

Man kanske måste fundera på vad man ska skydda sig emot? Är det en attack med smarta bomber mot en tgb 20 i krig, eller snackar vi om en hv-insatspluton som utövar eskorttjänst under ett skymningsläge (ja, jag vet: skymningsläget har utgått som hotbild!)? I det senare fallet är det kanske inte görligt att backa ur situationen och FM förbjuder som bekant TGB att framföras "uppluckade". Inte troligt att man är så himla effektiv när de nedfällda presenningsluckorna har blivit perforerade av automateld!  :(

 

Där nånstans kanske vi kan starta debatten? Andra förslag?

överlåta eskorter till tex flygbas säk eller andra som är utbildade inom detta.

eller skaffa snabbare civila softskins och köra objektet med mindre grupper.

 

ärligt talat ser jag väldigt få chanser att en IP skulle få köra annat än polischfer och komunalråd.

risken att flygförare och andra militära nyckelpersoner, skulle transporteras i 20 och 13 bilar känns avlägsen.

att sedan ett gäng HV-batchf kommer att överdriva sin viktighet och kräva att få eskort så ingen skjuter sönder hans volvo 343, är nog mer vad eskorterna kommer att gå ut på.

 

inget om mot toppdrillade IP landet runt, men att köra runt i fordon som knappt håller för ett 22-longsgevär.

med nyckelpersonal av förare som kanske inte är vana, att framföra sina fordon, är nog inte realistiskt.

 

hit me folks......

Link to comment
Share on other sites

Man kanske måste fundera på vad man ska skydda sig emot? Är det en attack med smarta bomber mot en tgb 20 i krig, eller snackar vi om en hv-insatspluton som utövar eskorttjänst under ett skymningsläge (ja, jag vet: skymningsläget har utgått som hotbild!)? I det senare fallet är det kanske inte görligt att backa ur situationen och FM förbjuder som bekant TGB att framföras "uppluckade". Inte troligt att man är så himla effektiv när de nedfällda presenningsluckorna har blivit perforerade av automateld!  :(

 

Där nånstans kanske vi kan starta debatten? Andra förslag?

överlåta eskorter till tex flygbas säk eller andra som är utbildade inom detta.

eller skaffa snabbare civila softskins och köra objektet med mindre grupper.

 

ärligt talat ser jag väldigt få chanser att en IP skulle få köra annat än polischfer och komunalråd.

risken att flygförare och andra militära nyckelpersoner, skulle transporteras i 20 och 13 bilar känns avlägsen.

att sedan ett gäng HV-batchf kommer att överdriva sin viktighet och kräva att få eskort så ingen skjuter sönder hans volvo 343, är nog mer vad eskorterna kommer att gå ut på.

 

inget om mot toppdrillade IP landet runt, men att köra runt i fordon som knappt håller för ett 22-longsgevär.

med nyckelpersonal av förare som kanske inte är vana, att framföra sina fordon, är nog inte realistiskt.

 

hit me folks......

Under Asö05 körde vi eskort till TOLOn och REP-grupper från Log.bat (T2), vilket väl fungerade bra... bäst är nog att fråga dom som körde... Jag satt mest bak i 20bilen och letade coolaste poserna med KSPn...

 

Men, som sagt tidigare.. nya fordon... om inget annat smidigare och mindre softskins... jag litar inte tillräckligt mycket på TGB egentligen... risken att de skall bryta ihop är överhängande...

 

 

Jag tycker faktiskt att Eskort kan bli ett av IP, och Hv för övrigts, stora uppgifter... Men nu börjar jag rulla OT

Link to comment
Share on other sites

Har klippt lite i originalmeddelandet...

 

överlåta eskorter till tex flygbas säk eller andra som är utbildade inom detta.

eller skaffa snabbare civila softskins och köra objektet med mindre grupper.

Ungefär lika realistiskt som att säga "Ta pansrade fordon när det är risk för överfall!" Men visst, jag ställer mig i kö för att få ut en Fbj-grupp som vi kan lägga bakom stabstältet ifall de skulle behövas för eventuella eskortuppdrag!

 

ärligt talat ser jag väldigt få chanser att en IP skulle få köra annat än polischfer och komunalråd.

risken att flygförare och andra militära nyckelpersoner, skulle transporteras i 20 och 13 bilar känns avlägsen.

FYI: Eskort kan även omfatta materiel, exempelvis tunga vapen. Flygförare får nog packa sig till jobbet i egen volvo, har inte hört att taxiservice åt dessa skulle ingå i tjänsten! B)

 

inget om mot toppdrillade IP landet runt, men att köra runt i fordon som knappt håller för ett 22-longsgevär.

med nyckelpersonal av förare som kanske inte är vana, att framföra sina fordon, är nog inte realistiskt.

Nä, säg det till de som planerar!

 

hit me folks......

I´m workin on it! ;)

Link to comment
Share on other sites

Flygförare får nog packa sig till jobbet i egen volvo, har inte hört att taxiservice åt dessa skulle ingå i tjänsten! B)

Det finns delar i basbataljonen som har just transport av flygförare till sin uppgift. Dessa kommer också att vara eskorterade då flygförare är en mycket prioriterad resurs som finns i starkt begränsat antal... Medan vi kan gödsla med "tunga vapen".

Link to comment
Share on other sites

Att öka skyddet i Tgb 11 har redan praktiserats skarpt 1993 i Mogadishu. Bilarna hade ett lager med sandsäckar på golvet för att minska risken vid ev. minpåkörning. Fönstrena var ersatta med "hönsnät" modell grövre för att skydda mot inkastade föremål eller att nån skulle slå sönder fönstret och sträcka sig in. Ksp på plats och en "aktivt" körstil. Och sen inte minst en svensk flagga...

Link to comment
Share on other sites

Tillför Galten (se tråd i Transportcentralen) till IP. ;) :winner:

 

Nja, inte helt troligt kanske. Men minimum vid eskort är väl att "lucka upp" så att observering kan ske åt sidorna framför allt. Funkar ju på tgb 20 iaf även om jag också är medveten om att man inte "får" göra så.

Link to comment
Share on other sites

Terrängbilarna skall fasas ut (de yngsta är från början av 80-talet...) - frågan borde snarare vara vad de ska ersättas med och vilket skydd som kommer vara i dessa fordon?

 

Jag ingår själv i IP som tgbförare men när vi övar eskort (som tillhör övriga uppgifter i IP) av person använder vi minibuss. Jag tycker inte att detta är bättre än en tgb även om tgb´n inte är något ideal när "eskort" nämns. Nackdelarna är inte de samma men de är minst lika många. Största nackdelen med tgb´n är egentligen att den saknar det som är viktigast vid eskort. Nämligen just skydd; i form av rörelse och manövrering.

 

Men det är bara mina tankar kring det hela...

Link to comment
Share on other sites

@ bolle:

 

varför jag inte tog upp TP av mtrl och vapen är av en enkel anledning.

den kallas öppet forum.

sedan var jag som vanligt självisk nog att inte tänka nationellt utan enbart lokalt.

 

så länge ingen vet hur HV´s fordons park ser ut i framtiden bör vi kanske inte vara nöjda med att vi kan öva eskorter i allafall.

det kommer att vara en viktig uppgift för IP om vi talar om mtrl.

person eskorter av nyckelpersonal möjligtvis men att flygförare skulle åka egen volvo in till flotiljen, aldrig.

 

den iden slopades nog redan på 90-talet.

åtminstone efter sven anderssons och harry winter publikationer.

 

det lilla jag har hört om HV´nya fordons park gör ingen människa glad.

iofs så blir det tuffare och snabbare fordon på IP.

av tyskt ursprung, enl ryktena.

 

vanliga HV får hoppas på att inte lokala bandylaget har match under ofreden, så byn alla minibussar står inne hos lokala uthyraren.

 

en anledning till vaför man kör personeskort i softskin är ju att dessa får framföras i högre hastigheter än 70 km.

mc ordenanser och bra plannering är också något som är viktigt vid eskorter.

Edited by bushman
Link to comment
Share on other sites

"Hotbilden jag tänker på är inte en modern stormaktsarme. Konfliktnivån ligger på läge kris med kriminella/utländska organisationer som tagit striden till Sverige."

 

Ovanför står förutsättningarna. Det betyder att vi måste ta fredsmentaliteten ur tankebanorna. Egen överlevnad går före eventuella hastighetsbegränsningar, Krav på att köra nedluckat, Förbud mot att ändra fordon, Ta bort/lägga till utrustning, Etc.

Naturligtvis ska fordonet inte förvandlas till en dödsfälla för oss själva men det blir ju en situationsanpassning för varje enskild uppgift. En gång kan vi av olika anledningar inte köra fort, Då kan man ju öka både beväpning och skydd med sandsäckar. En annan gång kan skyddet bestå av hög fart och aktivt uppträdande.

I den hotbild jag avsåg är hemmagjorda/fjärrutlösta bomber och prickskyttar en verklig hotbild. Att utbilda våra soldater hur de känner igen tecken på att de finns och undviker dem borde också prioriteras.

Alla verkar vara överens om att invasionshotet är borta men ingen vet vilken hotbild vi ska öva för idag, Men det är OT.

Link to comment
Share on other sites

Det tycks som om det största skyddet vi har är oss själva. Vi måste se hoten innan de dycker upp och så vidare. Problemet är att det är knapphändig utbildning i dylikt, men det borde vara billigare än att göra om hela HV:s fordonspark.

Link to comment
Share on other sites

Guest matte

Men snälla ni.

 

Hemvärnet ska inte eskortera piloter. Det har FV egna förband till (FBJ, Flygbassäk och Bevakningsplutoner). Och det är bland annat det som förbanden övas på när de utbildas i eskorttjänst.

Link to comment
Share on other sites

Men snälla ni.

 

Hemvärnet ska inte eskortera piloter. Det har FV egna förband till (FBJ, Flygbassäk och Bevakningsplutoner). Och det är bland annat det som förbanden övas på när de utbildas i eskorttjänst.

sa jag ju!!! :D

Link to comment
Share on other sites

Att öka skyddet i Tgb 11 har redan praktiserats skarpt 1993 i Mogadishu. Bilarna hade ett lager med sandsäckar på golvet för att minska risken vid ev. minpåkörning. Fönstrena var ersatta med "hönsnät" modell grövre för att skydda mot inkastade föremål eller att nån skulle slå sönder fönstret och sträcka sig in. Ksp på plats och en "aktivt" körstil. Och sen inte minst en svensk flagga...

Bästa inlägget i tråden! Både konkreta tips och en motivering, bra jobbat!

 

OT:

@Bushman

Vi skipppar piloteskorten, ämnet förefaller utagerat här.

Ang. "öppet forum": På vilket sätt menar du att materieleskort skulle vara mer sekretessbelagt än personeskort? Det är väl inte direkt så att nu när det stått i forumet så vet Fi när det finns tunga vapen att hämta i bilarna?

Jag menar att bilarna förmodligen ändå är det första stället man tänker på om man som aktiv kriminell är ute efter sån materiel, jämför med ökningen av värdetransportrån.

 

Mvh,

/Bolle

Link to comment
Share on other sites

Om nu HV kommer i en situation där bepansring behövs, vilket jag betvivlar. Bygg något ordentligt, seriöst som åtminstånde har en chans att fungera i värkligheten! Och ni lär behöva göra det själva för någon myndighet lär ni aldrig få på er sida. Och om ni nu gör detta (ni måste klassas som ultra-möp:ar som bygger era egna stridsfordon åt FM!) se till att någon med lite utbildning och/eller kunnig bilbyggare leder arbetet, jag vill inte höra artiklar i stil med "hembyggd stidsvagn välte 3 hemvärnsmän drunknade".

Om ni vill ha mer realistiska tips så är Partyman bra på det. Man kan även bygga en minplog. Eller spänna vattendunkar under bilen som minskydd. Kombinera ksp:n med en 1000w bygglampa så bländar ni motståndaren. Använd fantasin, men tänk efter före så inga olyckor sker.

Link to comment
Share on other sites

Personligen anser jag maskering av den vanliga typen inte fungerar särskilt bra i urban miljö.

Ska fordonet befinna sig enbart i "urban miljö" målar man väl om fordonet samt fäster lämpligt skräp och bråte där det passar?

 

Vändbara nät alternativt flera färguppsättningar är väl ingen nackdel men det finns det inte tillgång till om man inte målar själv (Och förstör näten gissar jag.).

Link to comment
Share on other sites

Att öka skyddet i Tgb 11 har redan praktiserats skarpt 1993 i Mogadishu. Bilarna hade ett lager med sandsäckar på golvet för att minska risken vid ev. minpåkörning. Fönstrena var ersatta med "hönsnät" modell grövre för att skydda mot inkastade föremål eller att nån skulle slå sönder fönstret och sträcka sig in. Ksp på plats och en "aktivt" körstil. Och sen inte minst en svensk flagga...

Bästa inlägget i tråden! Både konkreta tips och en motivering, bra jobbat!

 

OT:

@Bushman

Vi skipppar piloteskorten, ämnet förefaller utagerat här.

Ang. "öppet forum": På vilket sätt menar du att materieleskort skulle vara mer sekretessbelagt än personeskort? Det är väl inte direkt så att nu när det stått i forumet så vet Fi när det finns tunga vapen att hämta i bilarna?

Jag menar att bilarna förmodligen ändå är det första stället man tänker på om man som aktiv kriminell är ute efter sån materiel, jämför med ökningen av värdetransportrån.

 

Mvh,

/Bolle

nja nu får vi väl sluta se kriminella i varje buske :blink:

 

grejen är att många skarpa mtrltp med eskort sker i dag.

det sker ganska ofta.

nu väl risken att småbuset skulle ge sig på en ammotp ganska lite men den finns.

person tp skarpt lär ju inte förekomma innan ofreden, de som sker i dag har polisen hand om, eller de andra.....hysh hysh gossarna.

 

men med tanke på hur illigala mycket vapen som finns bland de krimminell så finns det alltid en hotbild.

 

de bilar HV har idag är terrängfordon, de är inte byggda att rusa fram i 70-90 km/h på motorvägar.

nä det dessutom ser ut som det gör med förare, så är ju risken att någon ovan bilkårist får uppdraget att köra en skarp tp, pga svågerpolitik.

alla MDgrp funkar inte som de skall och alla befäl inser inte alltid fakta.

 

en minibuss klarar de flesta som har körkort att framföra på en asfalterad väg.

en TGB 20 kräver utb. och förarbevis, iofs gör minibussen det också men det är stora skillnader i framförandet av dessa fordon.

 

jag tycker vi skall öva för de uppgifter vi inom "lätta infateriet" kommer att få.

det är bra att vi övar person-eskorter, men det inger falska förhoppningar.

låt oss istället öva mtrl tp. och framförallt skydd av dessa.

hur skyddar du tex en vapentp som fastnar i en bilkö på en dåligt byggd europaväg tex.

 

eller ger du fan i europavägen och kör genom ett turisttätt kustlandskap med ännu sämre vägar?

 

jag har sett självklart svar på den uppgiften, vad är ditt bolle?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...