Jump to content

Recommended Posts

Vet inte om dom här har varit uppe tidigare, men dom är ganska intressanta

 

Operation rädda ansiktet

Försvarsminister Leni Björklund tror på fortsatt alliansfrihet och allmän värnplikt, samtidigt som försvarets huvuduppgift ligger utanför ordinarie budget. Det är tre fel av tre möjliga.

 

Utan en tanke på säkerhetspolitiken

Försvaret ska klara vissa mindre incidenter och vara en bas för internationell rekrytering, framhöll Björklund. Om Sverige blir invaderat ska vi klara det första angreppet men sedan ska vi - och nu kommer det - kalla på FN

edit: tillägg

FN är på många sätt en förträfflig organisation, men att ett land lägger ansvaret för det egna territorialförsvaret i dess händer är nog något som Kofi Annan inte ens kunnat föreställa sig. Han är ju inte så van vid den svenska regeringens krumbukter i säkerhetspolitiken
Edited by lanrezac
Link to comment
Share on other sites

Om Sverige blir invaderat ska vi klara det första angreppet men sedan ska vi - och nu kommer det - kalla på FN

 

Men då är det ju försent!

 

Nu kommer vi inte klara ett första angrepp överhuvudtaget. Och OM vi skulle göra det så behövs inte FN för har vi tagit udden av det första angreppet så kommer ju knappast flera? Eller hur har hon "tänkt"?

 

FN är förövrigt en ganska byråkratisk organisation, så om vi nu slår tillbaka första anfallsvågen och sen springer till FN och ber om hjälp så lär ev. hjälp inte komma innan anfallsvåg nr 2 rullar in över landet.

 

Sveriges försvars och säkerhetspolitik är ett stort skämt.

Link to comment
Share on other sites

Intressanta och skrämmande. Mest skrämmande är att dessa artiklar (och andra) till trots så uteblir den stora säkerhetspolitiska debatten och politiska och militära hönshjärnor får fritt spelrum. Sorgligt.  :D

 

Ur DN Ledaren

Varför diskuteras dessa systemfel i försvars- och säkerhetspolitiken så lite?

 

En given förklaring är att politikernas bluffar om försvaret sällan blir synade. Till skillnad från vården, skolan och andra offentliga verksamheter arbetar Försvarsmakten mot ett möjligt framtida hot. Bristerna och planeringsmissarna syns inte för gemene man, så länge vi lever i djupaste fred.

 

Det som krävs är ett totalt ras för försvaret då kommer folk att upptäcka hur illa det är. Men med lite tur så kommer systemet att kollapsa till hösten när alla befälsavgångar slår igenom. ;)

Link to comment
Share on other sites

DN och den förförre moderatledaren CB samt folkpartiet gör logiska kullerbyttor över ett ev. NATO-medlemsskap. Man hvdar att art 5, det ömsesidiga försvaret, är det som verkar återhållande på ett svenskt medlemsskap. Det anser man inte spelar någon roll utan Sverige skulle ha full handlingsfrihet att välja själv:

Begreppet ”ömsesidiga försvarsgarantier” hör det kalla kriget till. Som framgick av

oenigheten inom Nato i samband med Irakkriget finns det inget som hindrar medlemmar i en allians att hävda en egen linje inför 2000-talets säkerhetshot.

 

Försvarsministerns begreppsvärld är meningslös. ”Försvarsgarantier” är inte mycket värda i dagens säkerhetspolitiska miljö. För en demokrati och EU-medlem som Sverige ger inte heller alliansfriheten några som helst fördelar.

 

Vitsen med ett svenskt medlemsskap, enligt debattörerna, vore just att vi kunde nischa oss under art 5. Enligt:

Också i fråga om alliansfriheten finns en grundläggande skillnad. Finland har en så kallad Natooption, det stadgas att "en ansökan om medlemskap kommer att kvarstå som en möjlighet i Finlands säkerhets- och försvarspolitik också i fortsättningen".

 

Sverige har å sin sida placerat sig i den säms-ta av två världar. "Lägger vi ner territorialförsvaret och satsar på att förvandla försvarsmakten till en expeditionskår i internationell tjänst blir svensk militär alliansfrihet omöjlig", skrev den säkerhetspolitiske forskaren Mike Winnerstig häromdagen i Expressen. "Alliansfriheten förutsätter nämligen handlingsfrihet i form av en förmåga att värna det egna territoriet mot ett militärt angrepp."

 

Vi är således alliansfria utan att klara av det, och vi har accepterat en solidaritetsklausul inom EU utan att egentligen vilja erkänna det.

 

Men om vi inte har något hot vad skall vi då med art 5 till. Om det uppstår ett hot så skall vi tydligen inte räkna med hjälp samt kunna välja att inte hjälpa ett annat land i händelse av ofred. Skumt tycker jag.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...
DN och den förförre moderatledaren CB samt folkpartiet gör logiska kullerbyttor över ett ev. NATO-medlemsskap. Man hvdar att art 5, det ömsesidiga försvaret, är det som verkar återhållande på ett svenskt medlemsskap. Det anser man inte spelar någon roll utan Sverige skulle ha full handlingsfrihet att välja själv:
Begreppet ”ömsesidiga försvarsgarantier” hör det kalla kriget till. Som framgick av

oenigheten inom Nato i samband med Irakkriget finns det inget som hindrar medlemmar i en allians att hävda en egen linje inför 2000-talets säkerhetshot.

 

Försvarsministerns begreppsvärld är meningslös. ”Försvarsgarantier” är inte mycket värda i dagens säkerhetspolitiska miljö. För en demokrati och EU-medlem som Sverige ger inte heller alliansfriheten några som helst fördelar.

 

Vitsen med ett svenskt medlemsskap, enligt debattörerna, vore just att vi kunde nischa oss under art 5. Enligt:

Också i fråga om alliansfriheten finns en grundläggande skillnad. Finland har en så kallad Natooption, det stadgas att "en ansökan om medlemskap kommer att kvarstå som en möjlighet i Finlands säkerhets- och försvarspolitik också i fortsättningen".

 

Sverige har å sin sida placerat sig i den säms-ta av två världar. "Lägger vi ner territorialförsvaret och satsar på att förvandla försvarsmakten till en expeditionskår i internationell tjänst blir svensk militär alliansfrihet omöjlig", skrev den säkerhetspolitiske forskaren Mike Winnerstig häromdagen i Expressen. "Alliansfriheten förutsätter nämligen handlingsfrihet i form av en förmåga att värna det egna territoriet mot ett militärt angrepp."

 

Vi är således alliansfria utan att klara av det, och vi har accepterat en solidaritetsklausul inom EU utan att egentligen vilja erkänna det.

 

Men om vi inte har något hot vad skall vi då med art 5 till. Om det uppstår ett hot så skall vi tydligen inte räkna med hjälp samt kunna välja att inte hjälpa ett annat land i händelse av ofred. Skumt tycker jag.

 

J.K Nilsson

Det här är DN LEDARE och inte debattartiklar, så vad har folkpartiet och CB med detta att göra ?? "Operation rädda ansiktet" handlar väl om regeringen

Ditt citerade stycke:

Begreppet ”ömsesidiga försvarsgarantier” hör det kalla kriget till. Som framgick av

oenigheten inom Nato i samband med Irakkriget finns det inget som hindrar medlemmar i en allians att hävda en egen linje inför 2000-talets säkerhetshot.

 

Försvarsministerns begreppsvärld är meningslös. ”Försvarsgarantier” är inte mycket värda i dagens säkerhetspolitiska miljö. För en demokrati och EU-medlem som Sverige ger inte heller alliansfriheten några som helst fördelar.

handlar om DNs syn på Försvarsministerns uttalande

– Vi ingår inte i någon form av militär allians där man har ömsesidiga försvarsgarantier.

 

Det är väl knappast något nytt att ett NATO land har haft möjligheten att i avgörandets stund ställa sig utanför alliansen. Frågan har väl varit hur stora dom politiska kostnaderna för detta skulle vara. Däremot är jag ganska säker på att det inte är helt lätt att få medlemskap den dagen det skiter sig.

 

Dessutom handlar NATO väl om inflytande och samarbete och i slutändan att ställa upp om ett medlemsland blir Anfallet inte huruvida Sverige skulle kunna tvingas ut i krig i fjärran land som i Irak som en del riksdagsmän verkar tro. Man kan även ställa sig frågan, varför NATO motstånd när man är med på konceptet Battlegroups inom EU?

 

Om du bedömer att det inte finns några hot och att NATO är av ondo så är det dina åsikter inte mina, men hur ställer du dig till följande uttalande av Leni.

Försvaret ska klara vissa mindre incidenter och vara en bas för internationell rekrytering, framhöll Björklund. Om Sverige blir invaderat ska vi klara det första angreppet men sedan ska vi - och nu kommer det - kalla på FN
Link to comment
Share on other sites

Till och börja med anser jag även ledar artiklar representera en sida i en debatt, i detta fall gentemot den obefintliga svenska säkerhetspolitiken. Jag buntade i Calle i skaran då han representera(de?) de i ledaren återgivna argumenten

 

Jag ser NATO som politisk/militär försvarsorganisation. Vars främsta syfte är att genom FN stadgarnas artikel 51 garantera medlemsstaterna kollektivt försvar. Turkiet ville få stöd som NATO-medlem mot ett eventuellt föregripande angrepp från Irak. Tyskland och Frankrike ställde inte upp på det resonemanget då man menade att det var alliansens krigshetsande stater som skulle ställa upp på det, motvilligt ställde man lite luftvärn till turkiets förfogande. Artikel 5 i NATO stadgarna satt ur spel alltså.

 

Om ett NATO medlemskap innebär ett kanske i försvarsgarantier är det ju mycket att ha? Likaledes är det upp till oss att ställa upp om ett medlemsland blir angripet. Antingen är man med och lämnar varandra garantier eller så skiter vi helt enkelt i det. Vi kan inte bygga ett försvar på ett kanske om vi blir angripet.

 

Det jag vänder mig emot är åsiktena att nu när inte art 5 kan tänkas gälla på 10 år så skall vi gå med just för art 5s skull och om det kan gälla för någon annan stat så kan vi välja att stå utanför. Om vissa debatörer intecknar rätten att stå utanför innan vi ens är medlemmar tycker jag att vi skall stå utanför.

 

Jag vet vad Leni har sagt och vad jag tycker tänker jag behålla för mig själv för att inte låta som en gammal folkpartiordförande.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Den enda slutsats man kan dra av hela den här utveklingen är att regering och riksdag har givit upp ambitionen att hävda vårt territorium och än mindre att kunna möta ett evetuellt framtida hot.

 

Man har rivit ner alla optioner till handlingsfrihet vid en eventuell kris.

 

 

Finland är smartare än oss, de observerar sin omvärld, läser sin historia och drar slutsatsen att det på kort sikt inte finns några uppenbara hot men på 5 till 10 års sikt är det omöjligt att förutspå hur saker kan utvekla sig, bäst att behålla lite handlingsfrihet.

 

 

Jag har hört några finska vänner till mig sagt "det ända som är säkert är att Finland har en väldigt stor granne som heter Ryssland och vad som händer där påverkar dem negativt eller positivt, har alltid varit så och kommer alltid vara så"

 

 

Rick

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Olika nationer analyserar sin egen hotbild och Finland har ett annat läge än vad Sverige har. Dock är den svenska säkerhetsdebatten, eller rättare sagt bristen därav, ett skrattretande exempel på Strutsmetodik.

 

Usch, nu tänker jag läsa en annan tråd. Jag blir bara på dåligt humör. :baskerPa:

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

  • 5 months later...

http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_11017105.asp

 

Ledare ur SvD den här gången angående NBF mm

 

Jag vet inte om försvarsminister Leni Björklund kommer att beteckna Statskontorets rapport som krypskytte. Hon gillar ju inte att det rotas i röran. Försvarsmakten har inte något problem med pengar, hävdar försvarsministern. Det är lika insiktsfullt som att säga att en anorektiker inte är smal. Lyfter man på Björklunds ordridåer är det öken. Realiteten bakom honnörsordet det nya försvaret är att det inte finns något försvar.

Tystnad, neddragning pågår verkar vara mottot på Försvarsdepartementet. SvD (26/10) avslöjade att försvarsministern i en not i budgetpropositionen vill smygbanta försvaret i förhållande till försvarsbeslutet 2004. Då tog Leni Björklund fram just krypskytte ur den retoriska arsenalen som tillhygge mot kritikerna. Frågetecknen kring halveringen av insatsförsvaret kallar hon för pseudodebatt. Kan det betyda något annat än att vilja lägga lock på den

offentliga diskussionen? Men det säger kanske något om hennes utgångspunkter.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...