Jump to content

Recommended Posts

Det framgår dock inte vad jag kan se om det blir någon degradering för de som har en för hög grad.
FM har inte riktigt tänkt helt färdigt/rätt här... Det finns en föreskrif,t FFS 2008:2, som säger att totalförsvarspliktiga behåller sin tjänstegrad tills totalförsvarsplikten upphör, = 70 år. Man föreskriver i den med stöd av förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal. Det är viktigt, för totalförsvarspliktiga är enligt den förordningen (och då FFS:en) "folk" som krigsplacerats. Hemvärnsmän är dock inte alls krigsplacerade (än?) utan är formellt tjänstepliktig personal som vid höjd beredskap tjänstgör med allmän tjänsteplikt. Det betyder att när man går med i hemvärnet som hemvärnsman så tillhör man inte längre den totalförsvarspliktiga kategorin. Man behåller inte sin grad när man flyttar till en annan kategori; tänk en KB som efter vpl muckade som fk, han/hon gled ju inte omkring med den kragspegeln under en y-/resoff-utb. Det finns då ingen grad alls att behålla. ALLA som går med i hemvärnet som hemvärnsmän och avtalspersonal borde, by the book, ges tjänstegrad efter befattningen (och förhoppningsvis kompetens).

 

Vad gäller frivillig försvarsverksamhet så är det lite samma sak. Är man fortfarande krigsplacerad så tillhör man Försvarsmaktens personal och ska behålla tidigare tjänstegrad. Tillhör man hemvärnet så ska man bära den tjänstegraden och den borde vara enligt föregående resonemang. Är man dock vare sig krigsplacerad eller har avtal med hemvärnsförband så tillhör man (idag!) inte Försvarsmaktens personal får inte gå i uniform utan bara överdragskläder (som ju dock får vara förvillande lika).

 

För alla som har fel uniform ex en hvgrpch med fk-kragspegel som fd KB en gång i tiden, så blir det, om man frågar en rättshaverist åtminstone, föregivande av allmän ställning. Ett "roligt" practical joke kan ju vara att envars gripa grpch, ringa polisen och se vad som händer? En djup suck från förundersökningsledare som avskriver antagligen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack Ukko Lode, särskilt för varningen! Man vill inte riskera att bli gripen av sina underställda.

 

Jag skulle dock tro att i Hemvärnet är det vanligare att den för höga graden kommer från Hemvärnet än från tidigare totalförsvarspliktstjänstgöring. Jag kan ta mig själv som exempel:

- utryckning som sergeant 1995

- hemvärnsman från 1995

- hemvärnsplutonchef från 1997 (till 2000)

- hemvärnsplutonchefsutbildning 1998

- idag (2012) stab-/sambandsgruppchef.

 

Det var först 2003 som jag såg att jag står som fk i systemet, fem år efter plutonchefskursen (så kallad "pappersfänrik").

 

Under denna växlande hemvärnskarriär har jag haft gradbeteckning för sergeant (nu 1. serg) och det känns inte som att det är läge att byta till fänriksgradbeteckning nu heller. Kanske tycker någon att jag borde sy fast vinkelsergeantsgradbeteckningar i stället?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hemvärnsmän är dock inte alls krigsplacerade (än?) utan är formellt tjänstepliktig personal som vid höjd beredskap tjänstgör med allmän tjänsteplikt.

Detta stämmer inte för ordinarie hemvärnsmän. Jag har personligen skickat in ansökan om krigsplacering av personal i det hemvärnsförband jag tillhör och fått skriftliga beslut att personal har blivit krigsplacerade (med undantag för en person där hans nuvarande förband inte ville släppa honom vilket medförde att han fick stå kvar som extra hemvärnsman).

 

/D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Man övar, man går kurs, man arbetar som extra-instruktör. Allt i samma uniform.
Om man med arbeta menar får lön som anställd så stämmer det inte. En hvman eller avtalsperson kan och får aldrig vara anställd. Jo, faktiskt... Anställer FM en hvman (som man ju gör ibland för diverse olika saker) så är denne just då längre inte en hvman utan en (oftast) civilanställd, byt kragspeglar osv. Grovt sett är grupperna av FM:s militära personal ömsesidigt uteslutande, man kan inte tillhöra två/flera. Konsekvensen av detta avtalsmässigt är konflikter föreligger. Jobbar Lisa hvman vid en skyddad transport så är hon en civilanställd. Landar då samtidigt ett tja.. borduriskt statsluftfartyg och händelsekedjan för en IKFN-insats löper från HKV/ATS ned till hvman Lisa så sitter hon på två stolar och kommer att antingen behöva arbets- eller ordervägra. Utöver att vara struligt och dumt så är det inte ok författningsmässigt varför eg eg avtalet med hv måste strimlas när Lisa anställs. Dagen efter den skyddade transporten skrivs ju lätt och ledigt ett nytt hvavtal. Men, som allt är tänkt och skrivet idag (dvs inte utifrån det jag oggar om här) så ska det formellt bli duktigt struligt med befattnings- och utbildningspremie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Man vill inte riskera att bli gripen av sina underställda.
Jo! Vilken humor!

 

Hemvärnsmän är dock inte alls krigsplacerade (än?) utan är formellt tjänstepliktig personal som vid höjd beredskap tjänstgör med allmän tjänsteplikt.
Detta stämmer inte för ordinarie hemvärnsmän. Jag har personligen skickat in ansökan om krigsplacering av personal i det hemvärnsförband jag tillhör och fått skriftliga beslut att personal har blivit krigsplacerade (med undantag för en person där hans nuvarande förband inte ville släppa honom vilket medförde att han fick stå kvar som extra hemvärnsman). /D
Intressant! Mycket intressant! Jag har pratat med TRM ett flertal gånger om det här och de har bl a suckat över hur "disponibilitetskontroll" behöver göras gentemot civil arbetsgivare. Jag ska snacka med dem igen och återkommer nästa vecka i frågan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt FFS 2010:2 § 3 ska ordinarie hemvärnssoldat vara krigsplacerad i Hemvärnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borde man inte få hem papper på att man är krigsplacerad då?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Borde man inte få hem papper på att man är krigsplacerad då?

Under ett flertal år så har man inte skickat ut några krigsplaceringar oavsett vilket förband det gäller. Vet inte om man har blivit bättre på sistone eller inte. Eller så var tanken att jag skulle ha vidarebefodrat beslutet jag fick till soldaten som blivit faktiskt blivit placerad. Men som den hamster jag är har jag sparat dem på hög. :)

 

/D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ordinarie hemvärnssoldater är krigsplacerade i Hemvärnet och tillhör totalförsvarspliktiga, om man inte ändrat det det senaste året.

Fel gradbeteckning kommer inte föranleda misstanke om föregivande av allmän ställning, dock kan det bli annat beroende på motiv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som GSS så har jag grad efter befattning, menig 1.klass.

Som befäl i Hv ser jag att många personer med OR2 befattningar går omkring med allt från OR5 till OF2 grader.

 

Om jag skulle gå med min Hv befäls grad som soldat där jag arbetar, så skulle jag få byta tillbaka rätt fort.

 

Undrar varför det är anarki i Hv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Antagligen för att ingen har gett några andra order till människorna i HV.. Sannolikt är HV inte prio 1, 2 eller 3 när man från HKV arbetar med grader och befattningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Undrar varför det är anarki i Hv.

Inte anarki. FFS 2008:2 §3

 

En totalförsvarspliktig som har befordrats till en viss tjänstegrad ska behålla tjänstegraden till dess totalförsvarsplikten upphör eller till dess hans eller hennes värnpliktsförhållanden ändras.

 

Så precis som DaRaven säger - Tills dess att man ger andra styrningar så följer man de bestämmelser som gäller sedan tidigare. Den paragraf är vad som i Hemvärnskretsar har gett upphov till tolkningen "när man går in i Hemvärnet behåller man sin grad från GU".

 

Då man tidigare blev anställd för att göra Utlandstjänst var det en tjänst utanför totalförsvarsplikten och där kunde du då få en grad efter befattning och var inte garanterad att behålla din grad från GU/totalförsvarsplikten.

 

Men det är nog bara en tidsfråga innan denna nya omställning fullt ut hinner rinna ned till Hemvärnet eller så väljer man att låta naturliga avgångar korrigera detta med tiden då den orderstyrda tillämplingen av tvåbefälssystemet för Hemvärnet ser till att alla nya soldater och befäl hamnar mer rätt gradmässigt än tidigare.

 

/D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag fick ett brev från inskrivningsmyndigheten häromdagen. Med en liten tår i ögat kunde jag konstatera att jag inte längre var inskriven då jag inte deltagit i militär verksamhet de senaste tio åren. (Hemvärnet räknas tydligen inte.) Betyder det att jag inte längre har min vpl-grad kvar?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Blev själv inte riktigt klok på systemet då jag åter igen är aktiv inom HV/NS.

Enligt PLIS var jag furir och blev pga tidigare utbildning och tjänst vid HV

graden sergeant. Mycket har hänt sedan sist och jag ser det som positivt.

 

Var nog inte många som bar videkorpral likt oss vid K1 -1999 =)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad krävs för att bli befodrad till graden or6 serg som g-pers, gruppchef. Erfaren Instruktör står det. Men vad är det ? Är det någon kurs som skall gås eller tjänste år? Vilka regler gäller och vem beslutar om beffodran?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tja du.

 

Har själv försökt få svar i den frågan då jag blev nyfiken eftersom mer preciserande statuter verkar saknas.

Det är ju lite udda att en yrkesofficersgrad skall kunna utdelas till instruktörer (i vilket syfte? vi har ju redan vinkelsergeantsgraden?).

 

Hittills ekar ett bra svar med sin frånvaro men om jag förstått saken, i tomrummet mellan ekona, rätt är denna grad avsedd för de stabsplacerade befattningshavarna från frivilligorganisationerna och dylikt (nej, hv är inte en frivilligorganisation). Lite som stabspersonal m fl i yrkesförband med andra ord, lite finare grader för att det ser bra ut.

 

När det gäller vem som har rätt att befordra till graden ifråga så var det enligt tidigare den aktuella förbandschefen (C FörmedC, P7 m fl) som i slutändan var ansvarig för samtliga befordringar lokalt.

Kastar in en brasklapp för att det kan ha hamnat på HRC:s bord som mycket annat.

 

Tyvärr inte ett bra svar på din fråga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur blir man Major i hemvärnet när man uppfyllt tjänsteår och kurser. Det jag menar är att hur det går till från ax till limpa så att säga. RiksHvCefen kan ju rimligen inte känna alla Bataljonchef, Stf Bataljonchef, SC.

 

Ex: Kan vem som helst föreslå Bataljonchef till Major.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja ha ja ... Nu när jag läst alla .. ALLA, Inlägg så kommer 1:a tanken...

 

Vad var ursprungs frågan ( Lol )

Inom hv tar man inte bara rätt på den utbildning man har eller har haft utan man tar tillgodo sig den civila kunskapen .

 

Detta kan tyckas mäkligt för vissa , men en person med civil kunskap kan i mångt o mycket vara en STOR tillgång även för den militära delen ...

Grad eller inte , Så i allafall på vissa Hv tar man detta på alvar och utnyttjar detta till max ..

 

Vi tillhör väl samma Arme eller ???

 

Behåll gradbeteckningarna dom är era och säkert välbetjänta ( sätt befattningen på namnskylten )

 

Inga problem hos oss i vilketfall ..

Sen kan en revidering eventuellt vara på plats .

Men det finns betydligt viktigare saker att ta upp innan man börjar snegla på grader...

det är inte relevant att ta upp ett så litet ämne när det finns betydligt större att ta up ..

 

Tackar för ordet ..

 

Ligg inte där som en havade groda i #¤¤## Ställning :baskerHV:

Edited by Scarecrow

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej och välkommen till forumet Scarecrow!

 

Forumet är till för att vi ska diskutera allsköns militära ämnen och här är alla ämnen relevanta, till och med baskrar.

Om du tycker att något ämne är olämpligt så finns en rapport-funktion (knapp längst ner på aktuellt inlägg) som du ska använda i stället för att själv komma med styrningar för vad som är relevant eller lämpligt.

 

/Krook

Blågul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sorry,, va inte mening att rikta mot något ...

la bara till att man tar vara på kunskap inom Hv på ett sätt som inte var vidtalat ...

ber om ursäkt om det missuppfattades

 

Ligg inte där som en havade groda i #¤¤## Ställning :baskerHV:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu har jag fått ta bort ett par inlägg med innehåll "åter till frågan". Skärpning, det är BG som modererar!

 

/Krook

Blågul

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej har läst svaren i tråden och hoppas att någon kunnig på området kan vara snäll och besvara min fråga då många inlägg var ända från 2005.

Funderar på att gå med i hemvärnet, var plutonchef men det är 30 år sedan sista rep. Övningen, tillhörde länge personal reserven men blev avförd.

Var sergeant men vilken grad får jag om jag går med i hemvärnet ?

 

(Inte för att det spelar så stor roll men undrar bara)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Bolinder said:

Hej har läst svaren i tråden och hoppas att någon kunnig på området kan vara snäll och besvara min fråga då många inlägg var ända från 2005.

Funderar på att gå med i hemvärnet, var plutonchef men det är 30 år sedan sista rep. Övningen, tillhörde länge personal reserven men blev avförd.

Var sergeant men vilken grad får jag om jag går med i hemvärnet ?

 

(Inte för att det spelar så stor roll men undrar bara)

 

 

Du skulle kunna gå in som 1:e sergeant fast en andra tanke kan vara att fundera på vilken tjänst du tänkt ha och utgå ifrån vad behovet är där.

 

Grad inom HV är väldigt obetydligt egentligen. Så länge du inte ä KompC, BatC eller liknande. Oftast går man efter vilken tjänst du har mer än vilken grad du har. Erästtningar bygger på tjänst/befattning och dagar och inte grad t.ex.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Även inom HV så är det/ska det vara grad efter befattning. Att det finns ett arv där de som gjorde värnplikt för 20 år sedan har kvar sina grader är ett faktum och något man kan tycka bu eller bä om.

 

Om du var plutonchef för 30 år sedan så kanske du ska ställa dig frågan om du skulle kunna hoppa in och vara det nu?

Utbildning är färskvara och det har hänt mycket bara de senaste fem åren, jag hade inte varit bekväm med en plutonchef som inte tjänstgjort på 5+ år än mindre om det är 30+ år. HVSS uppmuntrar dessutom att man regelbundet går om plutonchefskurserna för att få till sig det som är nytt och repetera det som är gammalt.

 

Fundera på vad det är du vill göra i Hemvärnet.

Prata med kompanichefen på det kompani du är intresserad av, du kanske kan gå som följebefäl i kompanistaben?

 

 

 

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tack för dina synpunkter håller helt med dig.... ja förutsättningarna har ändrats ....

 

ja jag skulle helt säkert klara av de specifika uppgifter jag hade som pb då som nu - men de uppgifterna finns inte kvar då vapentypen lagts ner...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Klart att Hvss vill att man ska gå kurser om och om igen, annars kan man ju ifrågasätta verksamheten.

 

Mina erfarenheter med hvss är dock kluvna.

 

Men, som fd officer, har du kvar din grad även om du har en för graden inte proportionell befattning?

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Utbildning är bra men kanske inte allt...

 

Hade tex en hemvärnschef anställd under ett antal år - en bra och klok man med många genomgångna kurser...

En dag drabbades vi tyvärr av en allvarlig arbetsplats olycka och då sprang han och gömde sej... fick ta hand om förband och första hjälpen helt själv - det tog ambulansen 40 min att komma...

 

tänkte efter detta att han tyvärr inte var mycket att ha om det blir en allvarlig situation .....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ja, vi vet ju aldrig hur vi agerar när det blir på allvar.

HVss utbildningar, särskilt plutonchefsutbildningar och uppåt tycker jag inte gr så mycket, du får inte så mycket med dig hem till förbandet du egentligen har användning av, lite förståelse för kommunikation och sådant inom förbandet men det stora hela, det som sker utanför det övningsmässiga får man sköta bäst man kan.

  • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...