Jump to content
Sign in to follow this  
A2Keltainen

Finska försvarsministerns kolumn

Recommended Posts

Gå till;

 

http://www.defmin.fi/index.phtml/menu_id/88/lang/2/fs/12

 

och klicka på;

 

"Läs försvarsminister Seppo Kääriäinens kolumn"

 

i högerkanten på sidan. Om man sedan klickar på "Kolumner" och därefter "Alla kolumner" i rutan som poppar upp, så finns där en hel del intressant och underhållande att läsa. Jag gillade exempelvis:

 

"Det är i sig positivt att en livlig medborgardiskussion förs också om den allmänna värnpliktens framtid. De som föreslår att värnplikten skall avskaffas borde dock i grunden utreda vad som kan byggas upp i stället för det nuvarande systemet. Att avstå från den allmänna värnplikten skulle bli dyrt, eftersom lönekostnaderna för en yrkesarmé är betydligt högre än för en värnpliktsarmé. En sådan ändring skulle innebära att vi måste avstå från det territoriella försvaret. Och om vi avstår från det territoriella försvaret väntar jag mig av de gröna ett förslag om vilka delar av vårt land som skall lämnas utan försvar." (Min markering.)

 

"Då man fattar beslut om Finlands framtida minpolitik bör man, förutom att beakta de nu i hög grad uppmärksammade omständigheterna kring Finlands utrikespolitik och internationella rykte, i främsta hand fästa avseende vid de militära och ekonomiska faktorerna. Med militära kriterier avser jag att avskaffandet av infanteriminorna inte får leda till att man ger avkall på trovärdigheten hos den nationella försvarsförmågan. Denna princip är klart inskriven i den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen av år 2001. Ifall avskaffandet förverkligas enligt förhastat tidsschema och utan att tillräckliga resurser för ersättande system kommer trovärdigheten hos det finska försvaret hursomhelst att försvagas. Detta kan inte en minister med ansvar för landets försvar acceptera, oavsett vem han eller hon är." (Min markering.)

 

"Finlands försvar stöder sig enligt riksdagens vilja på territorialförsvaret. Territorialförsvaret innebär också att hela landet och befolkningen försvaras, inte endast vissa tillväxtcentra.

 

Ända fram till i dag har det när det gäller krigföring i sista hand varit fråga om territoriet och innehavet av det. Också den senaste tidens krig har visat detta. Med hjälp av arrangemang som baserar sig på den avancerade teknologin kan man åstadkomma ett kortvarigt, effektivt strategiskt överfall, men också efter det behövs trupper som tar området i besittning och behåller det också på längre sikt. Afghanistan och Irak kan tjäna som exempel.

 

Inom försvarsförvaltningen har man traditionellt förlitat sig på decentraliserad verksamhet. Försvarsmaktens truppförband, ledningssystemet, kristidens materiel och mobiliseringssystemet är regionalt decentraliserade. Ett sådant arrangemang är svårt att eliminera, för om en del skadas fungerar alltjämt de övriga delarna, t.o.m. väl, särskilt om de har förberetts för självständig verksamhet och regionalt ansvar. Decentraliserat på hela rikets territorium stöder systemet också den regionala utvecklingen.

 

Den regionala aspekten är utgångspunkten för utvecklandet av försvarssystemet också i den nya redogörelsen. Jag har dragit upp riktlinjen, att det också på 2010-talet skall finnas militär verksamhet i varje landskap i Finland. Det räcker inte med en välljudande orkester. Det måste också finnas verktyg. De landskapstrupper för vilka planer görs upp som en del av redogörelsen och som skulle ha till uppgift att svara för vardagens och krisernas trygghetsbehov under fredstid och krigstid kan tänkas erbjuda en extra kanal när det gäller att stärka säkerheten och upprätthålla den regionala aspekten. Vårt territorialförsvars hårda kärna utgörs av den exceptionellt starka försvarsviljan."

 

Notera för övrigt att den finska försvarsministern är kapten i reserven, vilket både står i hans CV och här:

 

"06.12.2003 Försvarsministern befordrad till kapten

Republikens President Tarja Halonen har på självständighetsdagen befordrat 1174 reserv reservofficerare [sic]. Bland dessa återfinns även försvarsminister Seppo Kääriäinen, som har befordrats till kapten."

 

http://www.defmin.fi/index.phtml/page_id/2...34/lang/2/fs/12

Edited by A2Keltainen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ojdå, en försvarsminister som vill behålla försvaret, var hittar man sånna :D

I såna länder där man vet att

det kostar att behålla sin frihet/

självständighet..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hmm äre inte bättre för mig att sattsa på att åka till Finland och göra min värnplikt där istället, jamenar faller Finland faller ju Sverige, de är vårt sista hopp :sniper:

 

Naej Finland är nog mitt drömland, de verkar ha ett vettigt system för allting, äre inte dags för dem att ta över oss Sverige i ett par hundra år?

Edited by Hällsten

Share this post


Link to post
Share on other sites

mmm...Finland verkar vara ett vettigt land. om jag var tvungen att emigrera skulle jag nog dra dit eller till Kanada

Edited by 109 Eken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ojdå, en försvarsminister som vill behålla försvaret, var hittar man sånna :blink:
I såna länder där man vet att det kostar att behålla sin frihet/självständighet..

via Undsäk info 03-02 från Hallandgruppen

 

"Finland bör rustas för storanfall"

Finlands totalförsvar bör dimensioneras för värsta möjliga situation det vill säga en militär attack i full skala, anser försvarsminister Seppo Kääriäinen ( c).

Enligt Kääriäinen är ett sådant system funktionsdugligt också i alla andra kriser.

Vid ett seminarium om nationell säkerhet sade Kääriäinen att katastrofen i Asien visade att Finland har beredskap att agera effektivt i krissituationer. För att möta nya potentiella nya utmaningar krävs dock ännu effektivare rutiner.

Det är enligt Kääriäinen inte möjligt för något land att förutse alla potentiella kriser för att inte tala om att förbereda sig för dem.

YLE

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Sign in to follow this  ×