Jump to content

Ryska försvaret uppgraderar


Recommended Posts

Förvisso, och hur mycket anstränging tror du krävs av kinerarna för att störa de järnvägstransporter som ska gå med den transsibiriska järnvägen. Man är nog villiga att offra det antal tusen man för att krävs för att störa en så stor del av den järnvägskommunikation som sker så att detta transportmedel blir i nästintill oanvändbart.

Ganska stora, skulle jag säga. Eftersom järnvägar används för operativa transporter så krävs det förmågan att ta sig många mil bakom fronten för att kunna verka mot dem. Har kineserna den förmågan idag?

 

Och även järnvägstransport av x antal pansardivisioner med understöd osv kommer ta lång tid. Och jag antar att man inte bara kan åka tåg ändå vagen fram till sammanstöt. Hur man än vrider det tycker jag mig se ett enorm behov av starka luftmobila förband som kan luftlandsätta prktiskt taget vart som helst.

 

Hur man än vrider och vänder på saken så kommer luftmobila förband att ha väldigt svårt att hävda sig mot mekaniserade förband. Luftburna förband är alldeles utmärkta för att överraskande ta infallsportar för att underlätta för de tunga förbanden. Men någon ersättning är de inte.

 

edit: korvfingrar

Edited by BJE
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 77
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Hur man än vrider och vänder på saken så kommer luftmobila förband att ha väldigt svårt att hävda sig mot mekaniserade förband. Luftburna förband är alldeles utmärkta för att överraskande ta infallsportar för all underlätta för de tunga förbanden. Men någon ersättning är de inte.

 

Exakt så resonerar jag också. Jag tror man har fått begreppet luftlandsättning lite om bakfoten om man tror att det är något man använder för att ha en ökad förmåga att försvara stora landområden.

 

Luftlandsättning och strategisk/operativ rörlighet är i min lilla, cyniska, fascistiska och egotrippade värld olika saker. Det är inte fel att ha förmågan att kunna transportera stora mängder personal och utrustning till avlägsna platser inom kort tid i syfte att vinna det lokala styrkeförhållandet. Den förmågan är dock inte nödvändigtvis synonym med luftburna förband, och jag tror att du "Jända" egentligen tänker på "operativ rörlighet" och inte "luftburna förband". Eller har jag missuppfattat dig?

 

När jag pratade om "air mobility" menade jag inte nödvändigtvis luftburna förbandstyper, utan kanske mer på förmågan att "airlifta" militära resurser från en plats till en annan.

 

EDIT:

 

Alltså, det kan vara en klok strategi att satsa på att uppnå en god strategisk och operativ rörlighet genom att investera i transportflyg och anpassad utrustning. En sämre idé är att försöka försvara bortre delarna av Ryssland med luftburna förband.

 

 

Mina ynka fem ören, Foxtrot Lima :huh:

Edited by Foxtrot Lima
Link to comment
Share on other sites

Hur man än vrider och vänder på saken så kommer luftmobila förband att ha väldigt svårt att hävda sig mot mekaniserade förband. Luftburna förband är alldeles utmärkta för att överraskande ta infallsportar för all underlätta för de tunga förbanden. Men någon ersättning är de inte.

 

Exakt så resonerar jag också. Jag tror man har fått begreppet luftlandsättning lite om bakfoten om man tror att det är något man använder för att ha en ökad förmåga att försvara stora landområden.

 

Luftlandsättning och strategisk/operativ rörlighet är i min lilla, cyniska, fascistiska och egotrippade värld olika saker. Det är inte fel att ha förmågan att kunna transportera stora mängder personal och utrustning till avlägsna platser inom kort tid i syfte att vinna det lokala styrkeförhållandet. Den förmågan är dock inte nödvändigtvis synonym med luftburna förband, och jag tror att du "Jända" egentligen tänker på "operativ rörlighet" och inte "luftburna förband". Eller har jag missuppfattat dig?

 

När jag pratade om "air mobility" menade jag inte nödvändigtvis luftburna förbandstyper, utan kanske mer på förmågan att "airlifta" militära resurser från en plats till en annan.

 

EDIT:

 

Alltså, det kan vara en klok strategi att satsa på att uppnå en god strategisk och operativ rörlighet genom att investera i transportflyg och anpassad utrustning. En sämre idé är att försöka försvara bortre delarna av Ryssland med luftburna förband.

 

 

Mina ynka fem ören, Foxtrot Lima :D

Jojo, luftlandssättning och strategisk/operativ rörlighet är olika saker men om jag inte tar helt fel så brukar i allmänhet luftburna börband också ha stor strategisk rörlighet. Jag är förstår inte utbildad på området på mista sätta men för att ta ett exempel så var väl 82nd Airborne det första förbandet på plats i Saudiarabien i Operation desert shield när det begav sig. Andra förband kom så vitt jag vet ganska långt efter då dessa var tvunga att transporteras med båt osv.

 

Alltså så borde en luftlandssättningskapasitet också innebära en högre grad av stategisk rörlighet. Se bara på de rapid reaction föband som finns. De är vad jag vet oftast luftburna typ air mobile eller air assault. Eller så är de marina typ USMC eller royal marine commandos. Då marina förband inte kan nyttja sin mobilitet särskilt väl i Rysslands inland så återstår de luftburna förbanden som rapid reaction forces mot ett eventuellt angrepp mot kina. Är säkert så att de har nästintill noll chans att försvara sig emot kinesiska pansardivisioner men man måste kanske också se till kinas möjlighet att angripa med så tunga föband. de enorma avstånden, och (föreställer jag mig) den mindre roliga terrängen kanske kommer att resultera i en massa manövrering från båda parter där snabbhet och rörlighet spelar roll, och där den ända möjligheten att ta upp strid med fienden är just överraskingsanfall osv.

 

Strategiskt rörlighet över en så stor landmassa som ryssland betyder tåg eller flyg. Tåg tror jag fortfarande är ganska sårbart. Tror inte det krävs mycket för att slå ut en järnväg. Järnvägen kan itne heller skyddas på ett ekonomiskt sätt. Man kan bomba den, vilket betyder luftvärnsskydds hela sträckan samt helst jaktskydd. Man kan sätta in typ jägarförband för att spränga den. För detta krävs endast att man innan rkiget bygger om ett par passagerarflyg för att kunna luftlandsätta ett ar hundra små grupper med sprängämnen som saboterar järnvägen på ett antal ställen. För att skydda mot detta krävs bevakning längst hela sträckan.

 

Nä jag tror inte på den transsibiriska järnvägen som medel för strategisk rörlighet. Då återstår flyg. Transportflyg av den storlek och mängd som krävs för att fytta de stora antal av tunga divisioner som kan försvara sibirien mot kinesikt anfall är dyrt att hålla med. I en ansträngd ekonomi som Rysslands så kan man alltså inte ha överdrivet stor lufttransportflotta. Visst kan man med tid på sig antagligen flytta divisionerna österut men för att på något sätt kunna försvara sig så misstänker jag att man för en lång tid kommer att vara beroende på luftburna förband för att utföra striden.

 

Nu spekulerar jag bara som ni ser, men jag menar bara att i den terräng där eventuella strider kommer att ske så kommer kanske triden vara helt oannorlunda emot vad vi har fått lära oss om strid här i europa som jag tänker mig är rätt så präglad av ww2 och kalla krigets teorier om krigsföring.

 

(vet inte ens om det är värt ett öre men det är vad jag har iaf.. ;) )

Link to comment
Share on other sites

Reforger East någon?

 

Förrådsställ tung utrustning på lämplig plats närheten av där den behöver vara. Sedan behöver man bara flyga in manskapet.

 

Luftburna förband är väl i bästa fall 'fartgupp' framför en större mekaniserad styrka. Men om man vill ställa till djävulskap fungerar dom ju fint .... Har ett vagt minne om ett flygfält i Bosnien (Serbien?) och en rysk styrka ..

Link to comment
Share on other sites

Mina militärhistoriska kunskaper är lite rostiga för tillfället, men om jag inte minns fel var det antingen i amerikanska inbördeskriget (1861-1865) eller franko-preussiska kriget (1870-1871, om jag inte minns helt fel) man först började använda järnvägen för att transportera trupper i stor skala. Redan då började man förstå betydelsen av att kontrollera järnvägsknutar och andra resurser, t ex godsvagnar och lok, för att uppnå en rörlighet i sin krigsföring. Att sabotera räls och spränga broar är således inget nytt grepp för att begränsa fiendens transportförmåga. Även om Kina skulle lyckas demolera vissa sträckor av Transsibiriska järnvägen, hade den ändå kunnat fylla en viss funktion om än i mindre utsträckning.

 

Luftburna förband, både "air mobile" och "airborne", är i de flesta fallen enklare att förflytta längre sträckor, men man har ingen nytta av dem om deras kapacitet att strida mot fienden inte är adekvat. Dessutom måste man, särskilt när det gäller luftburna förband, ha logistiken med i beräkningarna. Att ha ett antal luftlandsatta förband utspridda över bortre delarna av Ryssland är en kvartermästares mardröm. ;)

 

Jag tror att ryssarna har en del förband borta i Sibirien också, och behovet av att flytta x antal divisioner österut är nog inte påtagligt.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :camo:

Link to comment
Share on other sites

personligen tror jag att ryssarna kommer nuka kineserna till helvetet så fort som dom sätter sin första fot i Sibirien. Ryssland har ju fortfarande ett stort kvantitets- och kvalitetsmässigt övertag vad gäller kärnvapen, och jag tror inte Putin är mannen som skulle försumma detta. Så lite att förlora och så mycket att vinna.

Så du tror inte att ryssarna har något emot att Moskva och några av de andra större ryska städerna utsätts för kinesiska kärnvapenanfall? Jag har svårt att tänka mig att invånarna i dessa städer anser att städerna (och invånarna i dem) är "så lite att förlora". Nog för att Herman Kahn var cool på sitt sätt, men jag köper inte riktigt hans teorier om att det finns "vinnare" i "global thermonuclear war" och andra liknande aktiviteter.

Har verkligen kineserna missiler med tillräcklig räckvidd för att nå Moskva /S:T Petersburg? Har dom det så hamnar ju frågan i ett annat sken... (Även om jag förutsätter att kinesiska robbosilos etc kommer vara ett förstahandsmål för en rysk kärnvapenattack. Man vinner ju inte mycket militärt på att bomba Peking)

Link to comment
Share on other sites

Har verkligen kineserna missiler med tillräcklig räckvidd för att nå Moskva /S:T Petersburg?

Ja, Kina har ICBM. Dessutom så skjuter man förmodligen över nordpolen så avståndet är inte så stort som om man tittar på en vanlig karta. Mät på en jordglob istället så blir det tydligt.

 

@Jända

 

Tror gör man bäst i kyrkan. ;) 82nd må ha varit först i Saudi -90, men det var inte för inte som de kallades för fartgupp. Deras viktigaste insats var att visa Saddam att USA menade allvar. Hade Saddam verkligen velat så hade Republikanska gardet kunnat rulla över dem utan större problem.

 

Samma signaleffekt ger knappast ett ryskt luftlandsättningsförband på ryskt territorium. Går Kina till angrepp mot Ryssland så räknar de förmodligen redan med ryskt motstånd och blir inte avskräckta av några lätta förband.

 

Läs på lite om striderna mellan Sovjetunionen och Kina på 60-talet, eller varför inte mellan Sovjetunionen och Japan på 30-talet. Kunde Zhukov bedriva mekaniserad strid i området då så förstår jag inte varför ryssarna inte skulle kunna göra det idag...

Link to comment
Share on other sites

Läs på lite om striderna mellan Sovjetunionen och Kina på 60-talet, eller varför inte mellan Sovjetunionen och Japan på 30-talet. Kunde Zhukov bedriva mekaniserad strid i området då så förstår jag inte varför ryssarna inte skulle kunna göra det idag...

Jag vet inte om du redan tänkte på det, men man bör i sammanhanget inte glömma att ryska strv är avsevärt lättare än västerländska strv. Medan västerländska strv börjat närma sig 65 - 70 tons stridsvikt, så ligger ryska strv fortfarande på 40 - 50 tons stridsvikt.

Link to comment
Share on other sites

Har de uppnått detta genom sämre skydd i form av pansar? Deras beväpning (125 mm) är ju minst lika tung som våra vagnar antar jag. Eller är det alla västerländska datorsystem som väger mucho?

En sak som hjälper till att hålla ned vikten på de ryska strv (och franska Leclerc) är tre istället för fyra mans besättning. Med två istället för tre man i tornet, så kan man spara mycket vikt (som dessutom sitter högt upp i fordonet) genom att göra tornet mindre. De ryska strv har även mindre pansar än vad västerländska strv har. Ryssarna verkar å andra sidan vara betydligt mer positivt inställda till olika aktiva skyddssystem (Shtora, Arena, Drozd, m.m.) och ERA (Kontakt-5, m.m.) som komplement till traditionellt pansar än vad vi västerlänningar i allmänhet är.

 

Edit:

 

Sedan så har man alla saker som att en lättare vagn klarar sig med en svagare (mindre och lättare) motor, en klenare framdrivningsmekanism (lättare band, lättare stötdämpning, o.s.v.) m.m. i samma stil. Motorerna i ryska strv har ungefär hälften så många hästkrafter (cirka 800 hp) som motorerna i de västerländska moderna strv (cirka 1500 hp). Det finns dock en uppgraderingar och liknande till en del ryska (och andra östeuropeiska) vagnar som ger dem runt 1200 hp.

Edited by A2Keltainen
Link to comment
Share on other sites

Jag tror att ryssarna har en del förband borta i Sibirien också, och behovet av att flytta x antal divisioner österut är nog inte påtagligt.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Det har dom förvisso. Till exempel så befinner sig alla de pansarförband (brigader/divisioner) som utrustats med den nya T-90 stridsvagnen i Sibiriens- och Fjärranösternsmilitärområden, dvs INTE i väst.

Link to comment
Share on other sites

Har de uppnått detta genom sämre skydd i form av pansar? Deras beväpning (125 mm) är ju minst lika tung som våra vagnar antar jag. Eller är det alla västerländska datorsystem som väger mucho?

En sak som hjälper till att hålla ned vikten på de ryska strv (och franska Leclerc) är tre istället för fyra mans besättning. Med två istället för tre man i tornet, så kan man spara mycket vikt (som dessutom sitter högt upp i fordonet) genom att göra tornet mindre. De ryska strv har även mindre pansar än vad västerländska strv har. Ryssarna verkar å andra sidan vara betydligt mer positivt inställda till olika aktiva skyddssystem (Shtora, Arena, Drozd, m.m.) och ERA (Kontakt-5, m.m.) som komplement till traditionellt pansar än vad vi västerlänningar i allmänhet är.

 

Edit:

 

Sedan så har man alla saker som att en lättare vagn klarar sig med en svagare (mindre och lättare) motor, en klenare framdrivningsmekanism (lättare band, lättare stötdämpning, o.s.v.) m.m. i samma stil. Motorerna i ryska strv har ungefär hälften så många hästkrafter (cirka 800 hp) som motorerna i de västerländska moderna strv (cirka 1500 hp). Det finns dock en uppgraderingar och liknande till en del ryska (och andra östeuropeiska) vagnar som ger dem runt 1200 hp.

Då kan man nästan, nästan ställa frågan om ryska vagnar är lika bra som de i väst. ;) Detta kan bli en lång tråd... :)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Då kan man nästan, nästan ställa frågan om ryska vagnar är lika bra som de i väst. ;) Detta kan bli en lång tråd... :)

Ska vi även diskutera frågorna om lila är bättre än rosa, om byxor är bättre än tröjor och om äpplen är bättre än päron? ;)

Link to comment
Share on other sites

Lite nya notiser, via Undsäk info 03-02 från Hallandgruppen.

 

Long-range bomber presented to Ikrutsk Air Force Institute

The Russian Air Force has presented a TU-22M3 Backfire long-range bomber to the Irkutsk Air Force Engineering Institute as a training tool. "The plane is in operational condition and will be a good training tool for the institute's cadets, who have got a chance to study the warplane in detail," Colonel Alexander Drobyshevsky, Air Force press service chief, told Interfax-Military News Agency on Monday.

All combat armament has been dismantled from the bomber, he said. "The plane successfully landed at the training airfield of the Irkutsk Institute," Drobyshevsky said. The Irkutsk Institute was created in the 1930s and is the The only aviation institute in eastern Russia. It has trained over 60,000 specialists for the Air Force's technical services and other Russian arms of service and military branches in the following professions: aircraft, aircraft armament, aircraft equipment, and avionics.

Interfax-AVN

 

Mass production of armored vehicles to start at KAMAZ plant

The KAMAZ plant is going to put armored escort vehicles in mass production, Irina Bystrova, head of the plant's press service, told Interfax-Military News Agency Monday. "An inter-ministerial commission of representatives of the border guard directorate and other unformed agencies finished the work at the enterprise. It recommended that the armored vehicles of escort should be put in mass production," she said. According to Bystrova, single examples of such vehicles were assembled at the plant in Naberezhnye Chelny before, mostly for border guards. However, cross country armored vehicles may also be required by the Defense Ministry and other uniformed agencies of the country.

"Armored KAMAZ vehicles may well equip the Samara-based peacekeeping brigade of the Defense Ministry," she said.

Interfax-AVN

Link to comment
Share on other sites

http://www.cast.ru/eng/

 

http://mdb.cast.ru/

 

Edit:

 

Här är två artiklar som åtminstone jag anser är klart läsvärda:

 

A Survey of Russian Naval Forces: The Surface Fleet in Decline

Mikhail Barabanov

Moscow Defence Brief

No 2, 2004

 

http://mdb.cast.ru/mdb/2-2004/rat/sfd/?form=print

 

The Future of the Russian Strategic Fleet

Mikhail Barabanov

Moscow Defence Brief

No 1, 2004

 

http://mdb.cast.ru/mdb/1-2004/raf/tfotrsf/?form=print

Edited by A2Keltainen
Link to comment
Share on other sites

Även en sattsning få flottan (och speciellt på ytfartyg) tycker jag verkar korkat i dagsläget. Men men, jag begrep ju heller inte det logiska att sattsa på BMD-4, så kanske en större flotta ändå är smart... (Antar att den Schweiziska försvarsberedningen har betydligt lättare att värja sig mot "lobbande" amiralaer etc) :Malaj:

Link to comment
Share on other sites

Ska vi ta ytterligare lite om grannarna i öster?!

 

via Hallandsgruppens Undsäk info 03-07

Russia - Moscow Touts Super Missile

Russia is developing nuclear missiles said to be capable of thwarting any existing defense system, Agence France-Presse reports. Although Russia made such a claim before, Moscow has not divulged any details about the new weapons. "There is not now, and will not be, any defense from such missiles," said Defense Minister Sergei Ivanov. Ivanov has previously indicated that Russia is making the Topol-M mobile missile launchers and Bulava sea-based missiles the foundation of its future nuclear arsenal.

AFP

Link to comment
Share on other sites

Ska vi ta ytterligare lite om grannarna i öster?!

 

via Hallandsgruppens Undsäk info 03-07

Russia - Moscow Touts Super Missile

Russia is developing nuclear missiles said to be capable of thwarting any existing defense system, Agence France-Presse reports. Although Russia made such a claim before, Moscow has not divulged any details about the new weapons. "There is not now, and will not be, any defense from such missiles," said Defense Minister Sergei Ivanov. Ivanov has previously indicated that Russia is making the Topol-M mobile missile launchers and Bulava sea-based missiles the foundation of its future nuclear arsenal.

AFP

Kan osårbarheten hänga ihop med den påstådda superstealth-förmågan som gjorde att några MIG flög över en Battle-group helt odetekterade....samma sak på en ICBM och vi har ett litet problem......Hmmm

Link to comment
Share on other sites

Ska vi ta ytterligare lite om grannarna i öster?!

 

via Hallandsgruppens Undsäk info 03-07

Russia - Moscow Touts Super Missile

Russia is developing nuclear missiles said to be capable of thwarting any existing defense system, Agence France-Presse reports. Although Russia made such a claim before, Moscow has not divulged any details about the new weapons. "There is not now, and will not be, any defense from such missiles," said Defense Minister Sergei Ivanov. Ivanov has previously indicated that Russia is making the Topol-M mobile missile launchers and Bulava sea-based missiles the foundation of its future nuclear arsenal.

AFP

Det som gör Topol-M lite speciell är att den är en mobil missil med

fast bränsle. Det ger en oerhört kort klargörningstid förutsatt att

gyron är upplinjerade och annat finlir är klart. Dess utom har den

en mycket kort flygtid till de högre atmosfärlagren där den kan

frigöra RV-arna. Brinntiden är uppskattningsvis 60 sekunder

att jämföra med SS-18:s 400 sekunder. Detta ger självklart

en betydligt lägre risk för boost-fasbekämpning.

 

Både Topol och Topol-M kan och har bestyckats med

Ryssarnas senaste styrbara RV så det är i och för sig inget

nytt. Den sjöbaserade Bulava är i princip identisk med Topol-M.

Link to comment
Share on other sites

Ska vi ta ytterligare lite om grannarna i öster?!

 

via Hallandsgruppens Undsäk info 03-07

Russia - Moscow Touts Super Missile

Russia is developing nuclear missiles said to be capable of thwarting any existing defense system, Agence France-Presse reports. Although Russia made such a claim before, Moscow has not divulged any details about the new weapons. "There is not now, and will not be, any defense from such missiles," said Defense Minister Sergei Ivanov. Ivanov has previously indicated that Russia is making the Topol-M mobile missile launchers and Bulava sea-based missiles the foundation of its future nuclear arsenal.

AFP

Kan osårbarheten hänga ihop med den påstådda superstealth-förmågan som gjorde att några MIG flög över en Battle-group helt odetekterade....samma sak på en ICBM och vi har ett litet problem......Hmmm

Ahh... du menar överflygningen av USS Kittyhawk i Japanskahavet år 2000? Ja, det vore verkligen intressant att veta hur det gick till.

 

Vissa källor hävdar att planen hade utrustats med en elektromagnetisk beläggning som ryssarna håller på att forska på och som kallas plasma-stealth. Andra hävdar att man helt enkelt bara lyckats göra anflygningen på tillräckligt låg höjd för att lyckas komma under den amerikanska radarn. Verkar dock ganska häpnadsväckande att man skulle kunna ta en hel amerikansk hangarfartygsgrupp på sängen med ett så billigt knep. Hur som helst vore det intressant att få reda på lite mer om hur forskningen kring plasma-stealth fortskrider.. :)

 

OT: Inga MiGar var inblandade dock. Överflygningen gjordes av två Su-24 attackplan och några eskorterande Flanker-jaktplan. (Varav ett skall ha lagt sig i häcken på ett amerikanskt ubåtsjaktplan som befann sig i luften och belyst det med sin eldledningsradar).

 

Dom ryska piloterna e-mailade senare bilder som togs under överflygningen till Kittyhawks hemsida.

Link to comment
Share on other sites

Det skulle också kunna vara så att amrisarna helt enkelt

struntade i att de flög över fartygen. Vad skulle de göra,

skjuta ner dem. Det var i alla fall den officiella förklaringen

då det begav sig. Flygplanen bedömdes inte vara ett hot

och fick flyga förbi, noga följda med ett antal bekämpningssystem.

 

Plasma-stelth är noga dokumeterat i Popular Mechanics

och ligger även på den nivån. Nog skulle alla vilja ha

ett sådant system med det finns inget sådant idag. Fysiken

sätter helt enkelt gränser för vad man kan göra.

 

1. Hur får man ett plasma att stanna utmed flygplanskroppen

i höga hastigheter? Det blåser bort!

 

2. Ett plasma är per definition hett. Hur tar man bort IR-

signaturen?

 

3. Ett plasma är konduktivt och om det inte är helt

statiskt i tiden så skriker det ut siganaler på alla

möjliga frekvenser. Hur tystar man det?

 

Man har i lab testat system med optiska fibrer som

"länkar" bilden från baksidan till framsidan av föremål

men det fungerar bara i en riktning så klart.

Link to comment
Share on other sites

Om jag vore den amerikanske skepparen skulle jag åtminstonne se till att de anflygande ryssarna fick sällskap av en rote F-14 för att visa att man är medveten om vad som "är på g" och att man inte alls är tagna på sängen. Dessutom skulle jag låta alla mina eskortfartyg belysa flygplanen med sin eldledningsradar. Kommer de tillräckligt nära skulle jag beordra något aegis-utrustat eskortfartyg att vrida upp radarn på full effekt och skicka en puls mot planen som skulle skaka om piloterna rejjält och få cockpit att lukta brännda säkringar. Allt för att visa att man är medveten om vad som sker. Inget av detta tycks dock ha inträffat.

 

Två Libyska flygplan försökte sig på något liknande i medelhavet under 80-talet ,men blev nerskjutna innom två minuter.

Link to comment
Share on other sites

Troligen var USS Kitty Hawk upptagen med UNREP. Det går nog inte att göra fortare än 16 knop. Vet inte om 16 knop räcker för att kunna få iväg några flygplan. Enligt vissa källor stod piloterna i Alert 30, Vilket kanske inte var lämpligt med tanke på grannskapet.

 

/Tvumvntar

Edited by Flamdämpare
Link to comment
Share on other sites

beordra något aegis-utrustat eskortfartyg att vrida upp radarn på full effekt och skicka en puls mot planen som skulle skaka om piloterna rejjält och få cockpit att lukta brännda säkringar.

heh?

 

Jag tror inte de ryska planens utrustning verkligen mäter fältstyrkan så nogrannt. Förmodligen är styrke-indikatorn på max redan väldigt långt från ett dylikt fartyg.

 

Således lär inte piloterna märka hur hög effekt radarn sänder med, för du menar väl inte det där bokstavligt? Givetvis går inga säkringar.

Link to comment
Share on other sites

Radarn på Aegis-fartygen, SPY/1, har en uteffekt på 3MW i en ganska

smal kon i maxläget. Ett sådant fält tar död på en oskyddad mäniska

på nära håll. Nu är ju inte piloterna oskyddade, snarare tvärt om.

Planen är rejält EMP-härdade så de klarar sig nog också ganska

bra.

Link to comment
Share on other sites

Kalla det vad du vill jag antar bara att om KIna nu skulle få för sig att attackera ryssland så hjälper inga stridsvagnar, hur tunga, häftiga, eldkraftiga dom än är så länge de är placerade väster om Ural.

Har du hört talas om järnvägar? De är alldeles utmärkta för att transportera tung materiel långa sträckor.

Lite jobbigt att försvara 8000km järnväg dock. Under Sovjet tiden låg det minst en pluton, bakom 3 linjer trådhinder varav ett elektriskt, vid varje bro i Sibirien och fjärranöstern. Vid många övergångar låg även en reservbro klar att rullas ut i händelse av huvudbrons hädanfärd. Var annan kilometer låg det en hög med räls för rep arbeten.

 

Skulle de dessutom ha skydd utmed linjen och jaktgrupper till att jaga ner sabotageförband med så krävs det en hyfsad stor styrka.. Om det krävs en pluton per 10 km blir det 30 regementen som binds och ändå har man ingen garanti för att linjen ej sprängs.

 

Då transibiriska är den enda linjen till Fjärran östern (BAM går dock en bit) är man självklart livrädda för störningar på denna. Air mobility torde vara ett självklart alternativ till att förstärka Östern. Dessutom tar järnvägs transport från Väst till öst ett antal dygn medan flyget tar ett halvt dygn.

Link to comment
Share on other sites

Air mobility torde vara ett självklart alternativ till att förstärka Östern. Dessutom tar järnvägs transport från Väst till öst ett antal dygn medan flyget tar ett halvt dygn.

Det beror helt och hållet på vad man ska transportera. Är det personal vars utrustning redan finns på plats? Då är flyg ett utmärkt alternativ. Är det mekaniserade förband? Då är flyg inte ett realistiskt alternativ. Visst, det finns flygplan som kan ta stridsvagnar. Men hur många vagnar tar varje flygplan, och hur många av dessa flygplan finns det?

 

82nd var ett bra sätt att sända en signal till Saddam 1990. 82nd hade inte varit ett bra sätt att stoppa Republikanska Gardet ifall de hade rullat vidare in i Saudi.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...