Jump to content

GD, Generaldirektör för FM


Recommended Posts

Jag vet inte när beslutet tagits men enligt den nya organisationen för HKV ska stf ÖB vara civil. Att göra FM:s näst högsta befattning till en civil befattning torde kräva ett politiskt beslut. Ryktet säger att nuvarande generaldirektören för Kustbevakningen Marie Hafström ska få jobbet. Är det någon som vet mer i saken?

Link to comment
Share on other sites

"The Secretary of the Army (SA) is responsible for the conduct of all affairs of the Department of the Army subject to laws and other acts of Congress and to the direction, authority, and control of the President and of the Secretary of Defense. The Chief of Staff of the Army, in addition to other duties prescribed by law, is the principal Professional military assistant and advisor to the SA and is authorized by him to supervise the members and organizations of the Army.

 

Något liknande kanske.. Å andra sidan tror jag att det svenska systemet kan vara nog så bra. Men nu söker politikerna mer direkt inflytande över försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

Något liknande kanske.. Å andra sidan tror jag att det svenska systemet kan vara nog så bra. Men nu söker politikerna mer direkt inflytande över försvarsmakten.

Är de tilltänkta kandidaterna politiker eller associerade med något visst part?

Vilka partier är det som driver på idén?

( Jag hoppas att inget av de borgerliga partierna gör det. Att "politikerna" vill det känns lite väl vagt. )

 

Vad kommer den riktiga ställföreträdande ÖB att kallas? Den som omedelbart tar befälet om ÖB körs över av en buss edyl.

 

Vad är fel i den nuvarande styrningen av försvaret eftersom man skall pilla in en ny utomstående person i organisationen som får vilka befogenheter? (Jag uppfattar huvudproblemet som att försvaret får mål som är ömsesidigt uteslutande och omöjliga att nå. )

 

Jag har bara mycket ytliga ryktesuppgifter om det hela men det ger mig unkna associationer av politisk officerare i enpartistat . :) Kan någon upplysa mig?

Link to comment
Share on other sites

Försvarsministern har en politiskt sakkunnig dvs. en militär som förstår sig på verksamheten i grönt och blått.

Jag tycker att ÖB borde ha en "politiskt sakkunnig" dvs. en person som förstår sig på det politiska spelet och som har förankringar i de politiska organisationerna. Då skulle ÖB kanske kunna få stöd att agera med/mot politikerna på ett sätt som skulle gynna den egna organisationen FM.

 

Ett förslag på benämning på den civila Stf ÖB har varit Överdirektör för Försvarsmakten.

 

Men vi får väl se...

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Benämningen blev Generaldirektör enligt meddelande från FM. Att det blev GD istället för överdirektör kan ha att göra med att den som är tilltänkt för posten redan är GD och därmed skulle en utnämning av henne till ÖD kunna ses som en degradering.

 

Samtidigt informerades om intagandet av HKV:s nya matrisorganisation och kostymbytet från OPIL till INS m.m.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag har hört så är Marie Hafström, GD på Kustbevakningen en av de tilltänkta på posten som CivÖB. Som Haegg skriver så har jag också hört sägas att ge henne någon annan titel än GD skulle ses som en degradering. Min spontana reaktion på henne är positiv, dock vet jag inte mer om hennes bakgrund/partibok/ambitioner.

 

/Gomer

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

"Regeringen har idag beslutat utse generaldirektören Marie Hafström till den nyinrättade tjänsten som generaldirektör och ställföreträdande chef i Försvarsmakten från och med den 1 oktober till och med den 31 december 2009."

 

(saxat från pressmeddelandet på Regeringens hemsida)

 

Verkar trots allt vara ett ganska så acceptabelt val, bakgrund i FÖ och erfarenheter av att modernisera i traditionsrika organisationer.

 

/Gomer

Link to comment
Share on other sites

Hon verkar har en helt ok bakgrund ijallefall.... till skillnad från vissa försvasministrar :sniper:

Domare på Svea hovrätt, jobbat på försvarsdepartementet, utrikesdepartementet och statsrådsberedningen. Nu Chef för kustbevakningen

 

Tror detta kan bli riktigt bra

Link to comment
Share on other sites

Nu ska jag citera mej själv: :baskerHV:

 

Dessvärre är ju C KBV inte någon större försvarsvän så jag vet inte hur denna ekvation ska gå ihop.

 

Men å andra sidan är det ju bättre att ha henne i tältet pissandes ut än tvärtom.

 

 

Förresten finns det nu två trådar i detta ämne.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Min uppfattning om henne är delad, som GD för KBV avskydde jag henne eftersom hon började tulla på flottans område med KBV och byggde ut denna (i sig överflödiga) myndighet på flottans beskostnad.

 

Om hon agerar lika dant för FM, dvs utvecklar FMs intresse områden och ser till och få matriel och anslag för detta är det ok.

 

Hoppas hon förstår sig på sjöoperationer bättre äm våra generaler och politiker. De verkar närmast tro att flottan är en förlängning av armén. Alla militära operationer måste underordnas säkrandet av sjövägen.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...
"The Secretary of the Army (SA) is responsible for the conduct of all affairs of the Department of the Army subject to laws and other acts of Congress and to the direction, authority, and control of the President and of the Secretary of Defense. The Chief of Staff of the Army, in addition to other duties prescribed by law, is the principal Professional military assistant and advisor to the SA and is authorized by him to supervise the members and organizations of the Army.

 

Något liknande kanske.. Å andra sidan tror jag att det svenska systemet kan vara nog så bra. Men nu söker politikerna mer direkt inflytande över försvarsmakten.

 

Det amerikanska systemet skulle ocksa innebara att Goran Persson blir OB - POTUS ar OB i USA, hogsta militara chefen ar Chairman, Joint Chiefs of Staff......

 

Vad tycker vi om det - statsministern som OB?

Link to comment
Share on other sites

Vad tycker vi om det - statsministern som OB?

Så är det ju redan i praktiken. Regeringen med statsministern i täten är högste chef över Försvarsmakten, precis som den är chef över alla myndigheter.

 

Så länge myndighetschefen för Försvarsmakten är officer så spelar det mindre roll vad den befattningen har för titel. Om däremot myndighetschefen skulle bli civil så är det lika illa även om befattningen skulle heta överbefälhavare.

Link to comment
Share on other sites

Så länge myndighetschefen för Försvarsmakten är officer så spelar det mindre roll vad den befattningen har för titel. Om däremot myndighetschefen skulle bli civil så är det lika illa även om befattningen skulle heta överbefälhavare.

Ren nyfikenhet; jag har ingen bestämd uppfattning: Varför vore det så illa?

Link to comment
Share on other sites

Måste myndighetschef för FM vara militär?

Jag anser det, ja. För min del handlar det om förtroende för ledningen, vilket jag inte skulle känna om högste chefen (inom myndigheten) inte var officer. Det är litet nog som det är.

C Kriminalvården måste väl inte vara plit?

Om du med "plit" menar en kriminalvårdare så håller jag med. Det vore som att sätta en fänrik som ÖB.

 

Om Kriminalvården har samma system som Försvarsmakten med olika skolor m m så skulle jag gärna se att man hade en chef som jobbat sig upp inom organisationen. Precis som det förmodligen skulle bli bättre polischefer om de var poliser i grunden och sedan vidareutbildats.

Link to comment
Share on other sites

Precis som jag tror att Svanberg kan vara en bra Ericsson-VD utan att ha jobbat som konstruktör tror jag nog att en aningen mer jämn blandning av knektar, tjänstemän och näringslivsfolk är vad FM behöver.

 

Har dock inte bestämt mig för om chefen måste komma ur någon bestämd av dessa grupper, men lutar åt att förtroende i bra organisationer ligger mer i kompetens än i examensinriktning, vilket såklart är en viktig kulturfråga.

 

Kanske man skulle ha en Försvarschef med genuin kompetens inom såväl statsförvaltning och management som försvarsverksamhet för att överbrygga de kommunikationsproblem jag tycker mig skönja i ledningen av FM:s verksamhet?

 

EDIT: La till en mening och en bisats.

Edited by Vysotskij
Link to comment
Share on other sites

Precis som jag tror att Svanberg kan vara en bra Ericsson-VD utan att ha jobbat som konstruktör tror jag nog att en aningen mer jämn blandning av knektar, tjänstemän och näringslivsfolk är vad FM behöver.

Visst behövs det en bra blandning i förvaltningen. Men i ledningsstrukturen anser jag att det ska vara militär personal med den utbildning som dessa får. Om sedan hela direktionen utgörs av "näringslivsfolk" spelar mindre roll för mig. För övrigt så är officerare tjänstemän...

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

En presentation av den nye Generaldirektören:

Den 29 augusti utsågs Ulf Bengtsson till ny generaldirektör för Försvarsmakten, och den 15 oktober påbörjade han sitt arbete med att skapa en mönstermyndighet.

 

Licentiat i statsvetenskap och en gedigen meritlista när det gäller ekonomi, men vilka militära meriter har du?

– Jag gjorde min värnplikt vid I 11 och I 12 som plutonsbefäl. Efter det var jag ställföreträdande kvartersmästare under ett år i FN-bataljonerna i mellanöstern (M62 och M64).

 

Du har under de senaste åren arbetat inom regeringskansliet, vilken roll har du haft där?

– Fem år som handläggare, fem år som enhetschef och fem år som budgetchef. Alltihop på Finansdepartementets budgetavdelning. Det var framförallt som enhetschef med budgetansvar för Försvarsdepartementets frågor som jag kom i kontakt med försvarsfrågorna. Jag har även varit finansdepartementets representant i Försvarsberedningen.

 

Regeringen vill tillsammans med Försvarsmakten stärka ekonomistyrningen för att värna kvaliteten och för att inte hamna i en situation med underskott i förbandsverksamheten. Är det därför du valdes till generaldirektör?

– Det är egentligen en fråga för regeringen och försvarsministern. Men om jag ska spekulera tror jag att jag valdes för min breda kompetens i ekonomifrågor kombinerat med min kunskap om försvarsfrågor.

 

Vad tillför du Försvarsmakten?

– För det första har jag en gedigen och bred kunskap om ekonomistyrning, uppföljning, intern styrning och kontroll. Jag har också 15 års erfarenhet av regeringskansliet och vet vilka underlag som efterfrågas och vilka frågor de behöver svar på. Jag tror också jag kan bidra till att utveckla utbytet mellan myndigheten och regeringskansliet, helt enkelt öka förståelsen för varandra.

 

Vilka målsättningar har du?

– Det är förmätet att sätta upp ett långsiktigt mål när man bara är fyra dagar in på ett sexårigt förordnande, men en av de saker jag vill uppnå tillsammans med ÖB, är att Försvarsmakten ska bli en mönstermyndighet när det gäller ekonomisk styrning. I dagsläget finns det många beslut som innebär att myndigheten rör sig i rätt riktning , men det finns ett antal skruvar som det behöver skruvas på. Detta är inget som görs på en eftermiddag, utan det här kommer att ta flera år och kräva insatser både från mig och från hela myndigheten.

 

Hur ser Försvarsmakten ut om sex år?

– Försvarsmakten är en myndighet som bedriver en effektiv verksamhet i enligt med de mål som riksdagen beslutat, samtidigt som det är god ekonomisk ordning. Det ska inte vara någon fråga om att skattebetalarnas pengar inte används på bästa sätt, inga diskussioner om svarta hål i Försvarsmakten.

 

av Felix Björklund

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...