Jump to content

När får militär ingripa mot civila?


Recommended Posts

Ja, hade en diskussion om detta förut, och jag undrar vad det står i lagtexterna. Får militären någonsin ingripa med våld i fredstid, mot t ex en galning som åker runt med ett granatgevär och bara sprider död omkring sig (endast exempel)?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 147
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Lagändringen har val inte röstats igenom än??

Det är väl samma lag som blev bestämd efter Ådalen (1921?) som gäller nu?

Vi hade den disskusionen i skvadronen när det var kravaller i Göteborg, vi hade ju prylar och viss utbildning.

Däremot så vet jag ett par officer som inofficielt hjälpt polisen bla näg ett mc-gäng satte ett p-skott i rivaliserandes klubblokal.

Link to comment
Share on other sites

Det är väl ingen LAG som säger att svensk militär inte FÅR sättas in mot civila inom landet, men däremot en stenhård praxis som säger nej.

 

Däremot vad det faktiskt står i lagen får någon annan svara på.

Kanske militära "rådgivare" kan förse polisen med lämplig materiel och kunskap att sätta P för buset?

Link to comment
Share on other sites

Ett envarsingripande kan militären göra, liksom vem som helst. Enda kravet är att gärningsmannen tas på bar gärning eller flyende fot och/eller är efterlyst. Brottet som begås måste dock ge fängelse på straffskalan. Fallet med galningen utrustad med Grg är således solklart.

Link to comment
Share on other sites

Om han är i färd med att döda eller allvarligt skada människor så får du skjuta för att stoppa honom

 

BRB 24

1 § En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

Rätt till nödvärn föreligger mot

1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom

 

När det gäller räddningstjänst, fjällräddning odyl så får man samverka direkt med polisen men om det gäller Polisiär verksamhet, tex låna ut vapen så krävs det regeringsbeslut.

Link to comment
Share on other sites

Ett envarsingripande kan militären göra, liksom vem som helst. Enda kravet är att gärningsmannen tas på bar gärning eller flyende fot och/eller är efterlyst. Brottet som begås måste dock ge fängelse på straffskalan. Fallet med galningen utrustad med Grg är således solklart.

Problemet är vilken nivå av "motåtgärd" som en icke tjänsteman får bruka på öppen gata; är det ok att t ex hv-pers öppnar eld mot en "beväpnad galning"?

 

 

Edit: Svaret kom under tiden jag skrev...

Edited by Sir Vival
Link to comment
Share on other sites

Ja, hade en diskussion om detta förut, och jag undrar vad det står i lagtexterna. Får militären någonsin ingripa med våld i fredstid, mot t ex en galning som åker runt med ett granatgevär och bara sprider död omkring sig (endast exempel)?

Militären får inte göra polisiära uppdrag. Ex får den inte leta efter rånaren/kidnapparen i skogen, däremot får den leta efter offret i skogen.

 

om man sedan råkar på rånaren så gör väl inte det nåt för....

 

Sen så får en militär precis som en civil människa göra ett envarsgripande. Dvs gripa en person när brott som kan följas av fängelse föreligger.

 

samma som om du bevakar ett objekt. Skulle ett brott begås utanför ditt område kan du ingripa (om situation och tjänst tillåter) och göra ett envarsgripande, likadant som du (även civilt) får ta över en annan människas nödvärnsrätt.

 

Det är fö endast i nödvärn, eget el annans, du har rätt att använda ditt vapen.

Link to comment
Share on other sites

Ett envarsingripande kan militären göra, liksom vem som helst. Enda kravet är att gärningsmannen tas på bar gärning eller flyende fot och/eller är efterlyst. Brottet som begås måste dock ge fängelse på straffskalan. Fallet med galningen utrustad med Grg är således solklart.

Problemet är vilken nivå av "motåtgärd" som en icke tjänsteman får bruka på öppen gata; är det ok att t ex hv-pers öppnar eld mot en "beväpnad galning"?

 

 

Edit: Svaret kom under tiden jag skrev...

Ja, om andra människor står under direkt hot av grg-mannen så får en Hv-man dyl. bruka sitt vapen, han/hon tar över de hotades nödvärnsrätt.

Edited by Fu Pedersen
Link to comment
Share on other sites

Ja, hade en diskussion om detta förut, och jag undrar vad det står i lagtexterna. Får militären någonsin ingripa med våld i fredstid, mot t ex en galning som åker runt med ett granatgevär och bara sprider död omkring sig (endast exempel)?

Militären får inte göra polisiära uppdrag. Ex får den inte leta efter rånaren/kidnapparen i skogen, däremot får den leta efter offret i skogen.

 

om man sedan råkar på rånaren så gör väl inte det nåt för....

 

Sen så får en militär precis som en civil människa göra ett envarsgripande. Dvs gripa en person när brott som kan följas av fängelse föreligger.

 

samma som om du bevakar ett objekt. Skulle ett brott begås utanför ditt område kan du ingripa (om situation och tjänst tillåter) och göra ett envarsgripande, likadant som du (även civilt) får ta över en annan människas nödvärnsrätt.

 

Det är fö endast i nödvärn, eget el annans, du har rätt att använda ditt vapen.

Men de militärer som hjälpte till vid jakten på rymmarna i sommras då? Var inte det ett polisiärt uppdrag?

Link to comment
Share on other sites

Ett envarsingripande kan militären göra, liksom vem som helst. Enda kravet är att gärningsmannen tas på bar gärning eller flyende fot och/eller är efterlyst. Brottet som begås måste dock ge fängelse på straffskalan. Fallet med galningen utrustad med Grg är således solklart.

Problemet är vilken nivå av "motåtgärd" som en icke tjänsteman får bruka på öppen gata; är det ok att t ex hv-pers öppnar eld mot en "beväpnad galning"?

 

 

Edit: Svaret kom under tiden jag skrev...

Jag vet inte var lanrezac har fått lagtexten ifrån, men det låter mycket likt det som står i Vakthandboken. Är det så så gäller väl endast den texten i tjänsteutövande?

Hur vida jag som civil får bruka vapen för att oskadliggöra gärningsmannen känns väldigt tveksamt.

 

När du är HV-man (uniformerad) så torde du vara i tjänsteställning, annars är du civil och lyder under civila lagar, så att säga.

Link to comment
Share on other sites

Men de militärer som hjälpte till vid jakten på rymmarna i sommras då? Var inte det ett polisiärt uppdrag?

Var det verkligen regelrätt militär? Deras uniformer såg bra skumma ut. (om vi pratar om samma) det kan inte varit MP, polisens insatsstyrka el. liknande? ssg?

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte var lanrezac har fått lagtexten ifrån, men det låter mycket likt det som står i Vakthandboken. Är det så så gäller väl endast den texten i tjänsteutövande?

Nej, Vakthandboken citerar vad som står i 24 kap. 7 § Rättegångsbalken, så det gäller vem som helst. Sedan förklarar även Vakthandboken lite mer utförligt vad lagtexten betyder, men själva lagen gäller alla.

Link to comment
Share on other sites

Det är fö endast i nödvärn, eget el annans, du har rätt att använda ditt vapen.

Nej, du kan även använda ditt vapen för att genomföra tjänsteåtgärd. Det ska dock mycket till innan det kan anses försvarligt, men möjligheten finns där.

Link to comment
Share on other sites

Jag vet inte var lanrezac har fått lagtexten ifrån, men det låter mycket likt det som står i Vakthandboken. Är det så så gäller väl endast den texten i tjänsteutövande?

Nej, Vakthandboken citerar vad som står i 24 kap. 7 § Rättegångsbalken, så det gäller vem som helst. Sedan förklarar även Vakthandboken lite mer utförligt vad lagtexten betyder, men själva lagen gäller alla.

@BJE Uppfattat! Fråga på det då, är Nödvärn nödvändigtvis = Skjuta?

Link to comment
Share on other sites

@BJE Uppfattat! Fråga på det då, är Nödvärn nödvändigtvis = Skjuta?

Nej, nödvärn innebär att du kan använda våld utan att bli därigenom begå ett brott. Våldet kan innebära allt ifrån att du bryter ner någon på marken till att du skjuter ihjäl personen ifråga.

Link to comment
Share on other sites

Så det betyder att om en HV-man ser att någon (tex) riktar ett vapen mot några som han har tagit som gisslan nedanför sin balkong kan han gå och hämta sin Ak och "vida lämpliga åtgärder"? :huh:

 

Edit: räknas det som nödvärn då? och vad betyder egentligen "tjänsteåtgärd" i klartext

Edited by BlackIce
Link to comment
Share on other sites

Så det betyder att om en HV-man ser att någon (tex) riktar ett vapen mot några som han har tagit som gisslan nedanför sin balkong kan han gå och hämta sin Ak och "vida lämpliga åtgärder"? :huh:

 

Edit: räknas det som nödvärn då? och vad betyder egentligen "tjänsteåtgärd" i klartext

I en sådan situation får man stödja sig på nödvärnsparagrafen.

 

Tjänsteåtgärd innebär något som du gör i tjänsten. ;) Tänk situationen att du absolut måste gripa någon och det finns inte en chans att du kan fysiskt komma ifatt personen eller få någon annan att stoppa denne. Då kan du använda ditt skjutvapen för att få stopp på personen.

 

Den klassiska exemplet brukar vara att en sabotör har sprängt ett förråd, posten ser sabotören springa därifrån och det finns goda skäl att anta att sabotören kommer att spränga flera förråd om denne inte grips direkt. Då kan posten använda sitt skjutvapen om det är omöjligt att gripa sabotören på annat sätt.

 

Dock så kan jag förstå om man idag inte utbildar vpl på detta, utan lär dem att det vapen bara får användas i nödvärn. Då slipper man risken att någon upphetsad vpl börjar skjuta för att "genomföra tjänsteåtgärd".

Link to comment
Share on other sites

BJE:

Nej, du kan även använda ditt vapen för att genomföra tjänsteåtgärd. Det ska dock mycket till innan det kan anses försvarligt, men möjligheten finns där

Tyvärr har FM ändrat bestämmelserna för vapenanvändning, nu tillåts bara användning i Nödvärn och det gäller inte byggnader enbart personal, såvida du inte är MP.

 

Vad gäller rymmarna i somras så var den militära personalen obeväpnad och var där för att gå skallgång efter gisslan som man befarade låg skadad i skogen (vet ej om vi talar om samma händelse)

 

Vad gäller att använda privata/tjänstevapen i nödvärn på fritiden så finns det inga hinder för det enligt nödvärnsreglerna Men jag skulle tänka mej för flera gången innan jag rusar ut på gator eller balkonger med vapen, då det kan ge stora problem för polisen, dels att dom får in samtal om två beväpnade män till att polisen skjuter dig av misstag. Sen måste du ha klart för dig att Polis och åklagare kommer inte att ge dej en Ros utan du kommer att få sitta i många och långa förhör där du får redogöra för varför du sköt, kunde du inte ha gjort på annat sätt, varför hade du med dig vapnet laddat, vad hade hänt om du gjort såhär istället osv osv

 

Ådalen.... Regeringen kan besluta om att sätta in militärmot demonstranter det finns mej veterligt inga legala hinder mot det, däremot kommer en regering som gör det utan stöd av folkmajoriteten att få betala ett högt pris i kommande val

 

Brottsbalken/nödvärns paragraf

Link to comment
Share on other sites

Jag har tämligen klart för mig vad som gäller när man är i tjänst och i anslutning till det som bestämts som "tjänsteställe".

 

Vad jag däremot är väldigt osäker på är en situation som kan beskrivas som följande:

En privatperson är pistolskytt och på väg till skjutbanan stannar denne på en bensinmack för att köpa fika.

Inne vid kassan befinner sig en person med ett skjutvapen och

- situation 1/ hotar personalen

- situation 2/ avlossar skott mot personalen

 

Får då "pistolskytten" använda sitt vapen

1/ som hot

2/ för verkanseld

för att avvärja hotetet?

 

Edit: dejavue...

Edited by Sir Vival
Link to comment
Share on other sites

Jag menar precis som Kaffekalle, Lanrazec m fl att det inte någon lag som säger att svensk militär inte får sättas in mot civila inom landet, men däremot en stenhård praxis som säger nej.

Jag vet att jag skrev det i en tråd för rätt länge sedan och uppmanade de som är av motsatt uppfattning att visa på vilken lag de hänvisar till. Jag ber om samma sak denna gång: ge mig en hänvisning till vilken lag det är som förbjuder att svensk militär inte får sättas in mot civila inom landet.

 

Att hänvisa till mitt befäl som var jätteduktig på skyddsvaktstjänst eller min bror som är militärpolis är alltså inte det jag är ute efter, utan jag är ute efter en hänvisning till lagtext. Tills vidare betraktar jag uppfattningen att det skulle finnas en sådan lag som en vandingsmyt. Att praxis är att inte använda militär är helt klar och det är alltså inte det jag talar om.

 

Edit: @Sir Vival: Pistolen i fråga ska ju förvaras nerpackad och delad. Det blir lite svårt att ingripa då, vilket jag personligen tror är en av anledningarna till att bestämmelserna ändrades. Annars skulle ju laglydiga, kontrollerade medborgare kunna tänkas använda skjutvapen om än till ett gott ändamål och så får det inte vara.

Staten (polisen) ska i princip ha våldsmonopol, men när polisen sitter i en radiobil 30 minuter bort och dessutom inte har någon särskild lust att ingripa mot beväpnade brottslingar verkar det faktiskt som om det är den beväpnade brottslingen som har det lokala våldsmonopolet.

I den konkreta situationen skulle jag inte använda något vapen även om jag hade ett under förutsättning att macken inte såg ut som en slagtbod med döingar över hela stället.

Edited by Inf
Link to comment
Share on other sites

Jag har tämligen klart för mig vad som gäller när man är i tjänst och i anslutning till det som bestämts som "tjänsteställe".

 

Vad jag däremot är väldigt osäker på är en situation som  kan beskrivas som följande:

En privatperson är pistolskytt och på väg till skjutbanan stannar denne på en bensinmack för att köpa fika.

Inne vid kassan befinner sig en person med ett skjutvapen och

- situation 1/ hotar personalen

- situation 2/ avlossar skott mot personalen

 

Får då "pistolskytten" använda sitt vapen

1/ som hot

2/ för verkanseld

för att avvärja hotetet?

 

Edit: dejavue...

Jättesvårt....

 

man får ju enl lag ta över nödvärnsrätt även som civilist. så frågan är om han inte skulle få använda sitt vapen, eller rättare sagt inte bli straffad för att ha använt sitt vapen.

 

Det är såna där gråzooner....skulle jag hamna i den sitsen skulle jag med vetskapen om att jag kan hantera mitt vapen använda det. Hellre de än stå overksam och se på medan en annan människa blev ihjälskjuten samtidigt som man vet att man kan oskadliggöra rånaren. (om situationen tillåter dvs) Omd et bara är hot dock och personen inte använt sitt vapen är jag mer osäker på vad jag skulle göra...

Edited by Fu Pedersen
Link to comment
Share on other sites

En enskild värnpliktig/hemvärnsman/officer har samma möjligheter att agera genom envarsgripande eller agerande i nödvärn som vem som helst. Men ett sådant agerande kan inte utgöra en tjänsteåtgärd, eftersom det aldrig kan ingå i en militär befattningshavares tjänsteåligganden att utöva polisiära befogenheter. (De befogenheter som militär personal har enligt lagen (1990:217) om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m. kan i detta sammanhang inte hänföras till polisiär verksamhet, eftersom bevakning av skyddsobjekt inte är en renodlat polisiär uppgift.)

 

Vad Försvarsmakten som organisation kan göra framgår av förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Enligt förordningen får Försvarsmakten bl. a. på begäran lämna stöd till polisen, Kustbevakningen, Tullverket, andra statliga myndigheter samt kommuner och landsting (4 §). Möjligheten att lämna stöd begränsas genom bestämmelser som stadgar följande:

- Stöd får lämnas endast om Försvarsmakten har lämpliga resurser och det inte allvarligt hindrar ordinarie verksamhet (6 §).

- Försvarsmaktens personal får inte användas i situationer där det finns risk för att den kan komma att bruka tvång eller våld mot enskilda (7 §).

- Endast personal med lämplig utbildning får medverka (8 §).

- Personal under grund- eller repetitionsutbildning får endast medverka om detta kan anses utgöra ett led i utbildningen (9 §).

- Personalen får inte användas för uppgifter som kan medföra inte obetydlig risk för att personalen kommer till skada (10 §).

 

Försvarsmakten har följaktligen inga befogenheter att utföra polisiära uppgifter som inbegriper tvång eller våld. Däremot kan Försvarsmakten lämna stöd till polisen med t. ex. transporter, även i situationer då det står klart att poliserna som transporteras kommer att bruka våld.

 

En utvidgning av Försvarsmaktens befogenheter kräver lagändringar, eftersom det av 10 kap. 9 § regeringsformen framgår att regeringen endast får sätta in Försvarsmakten för att möta väpnat angrepp mot riket och att annan användning kräver lagstöd eller medgivande från riksdagen i det enskilda fallet (sådant lagstöd finns för internationella insatser).

 

Frågan om Försvarsmaktens medverkan i polisiär verksamhet utreddes av 11-september-utredningen som i sitt betänkande "Vår beredskap efter den 11 september" (SOU 2003:32) lämnade vissa förslag om en utvidgning av Försvarsmaktens befogenheter vid väpnade angrepp mot riket som inte härrör från en annan stat. Förslaget har inte lett till lagstiftning, istället har en ny utredning tillsatts. Enligt direktiven (Dir. 2004:119) skall utredaren

överväga vilket stöd polisen kan behöva från andra myndigheter, särskilt Försvarsmakten, när det gäller att förhindra och ingripa mot terroristattentat och andra sådana omfattande brottsliga angrepp på samhället. Med andra omfattande brottsliga angrepp på samhället avses emellertid inte sådan brottslighet som polisen återkommande har att hantera i sin ordinarie verksamhet. Inte heller avses situationer av sådant slag som exempelvis uppstod i anslutning till Europeiska rådets möte i Göteborg år 2001.

 

Inte ens efter de lagändringar som det pågående utredningsarbetet kan leda fram till kommer Försvarsmakten således få några "vanliga" polisiära befogenheter.

 

(När det gäller de generella förutsättningarna för agerande i nödvärn finns en utmärkt tråd om detta i Markan, under Plakettväggen. Kanske bättre att fortsätta med frågor som inte berör militär medverkan i den tråden...)

 

@Inf: Förhoppningsvis framgår av ovanstående att förordningen (2002:375) om Försvarsmakten stöd till civil verksamhet reglerar när Försvarsmakten kan användas för civila uppgifter. All användning av militära resurser (för annat än militära ändamål) som inte regeleras i den förordningen, eller som har särskilt stöd i annan författning, är otillåten. Något särskilt stöd för att utöva polisiära befogenheter finns inte.

Link to comment
Share on other sites

- Personalen får inte användas för uppgifter som kan medföra inte obetydlig risk för att personalen kommer till skada (10 §).

Det där tycker jag är intressant! Ponera att ett av våra kärnkraftverk drabbas av härdsmälta och radioaktivt material läcker ut och kontaminerar ett befolkat område. Då får man alltså inte skicka in militär dit för att hämta ut folk? Eller kommer man att utlysa undantagstillstånd göra det ändå?

Link to comment
Share on other sites

BJE:
Nej, du kan även använda ditt vapen för att genomföra tjänsteåtgärd. Det ska dock mycket till innan det kan anses försvarligt, men möjligheten finns där

Tyvärr har FM ändrat bestämmelserna för vapenanvändning, nu tillåts bara användning i Nödvärn och det gäller inte byggnader enbart personal, såvida du inte är MP.

I vilken FFS/FIB hittar du det? Det enda jag hittar är FFS 1995:4 som hänvisar till SFS 1992:98. SFS 1992:98 säger följande:

 

3 § Den som enligt 24 kap. 2 § brottsbalken eller enligt 10 och

29 §§ polislagen (1984:387) får använda våld för att genomföra

en tjänsteåtgärd får därvid använda skjutvapen, om det är

oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt.

Förordning (2001:253).

 

Det enda FFS 1995:4 föreskriver är att de som använder skjutvapen ska ha utbildning för det, samt att de ska avge varningsrop m m.

Edited by BJE
Link to comment
Share on other sites

Tack Dast. Vad gäller förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet så är den vad jag kan förstå ett förtydligande jämfört med tidigare.

Att använda FM till något annat än att möta ett väpnat angrepp är självklart något som inte kan göras lättvinligt, men 10 kap. 9 § regeringsformen verkar ändå ge en öppning om man skulle vilja.

Hade det t ex varit möjligt att använda förband ur FM för att i samverkan med polis upprätthålla den allmänna ordningen i samband med toppmötet i Göteborg?

Givetvis skulle detta förutsätta att riksdagen tagit ett beslut för detta särskilda tillfälle, men skulle det i princip varit möjligt att göra så?

Att det beslutet inte skulle haft så stora möjligheter att bli klubbat i riksdagen är en annan sak, min fråga är alltså om det skulle varit lagligt att göra på det sättet.

Link to comment
Share on other sites

Givetvis skulle detta förutsätta att riksdagen tagit ett beslut för detta särskilda tillfälle, men skulle det i princip varit möjligt att göra så?

Att det beslutet inte skulle haft så stora möjligheter att bli klubbat i riksdagen är en annan sak, min fråga är alltså om det skulle varit lagligt att göra på det sättet.

Min uppfattning är att det hade varit fullt lagligt. Dock så vore givetvis det bästa med en generell lag som reglerar hur FM ska användas som "inrikestrupper".

Link to comment
Share on other sites

De militärer som bistod polisen vid rymningen i somras letade enbart efter den gisslan som polisen misstänkte hade dumpats i skogen. Ingenting annat!

 

Som sagt, självklart är militärer berättigade till envarsgripande (om personen i fråga kan straffas med fängelse). Står du dock som skyddsvakt, t ex vid slottet så har jag förstått det som att lagarna är lite mer "elastiska". (Klarade skyddsvaktsutbildningen för 1 vecka sen :lol: ) Du kan då dra en egen slutsats om t ex det bråk som pågår intill skyddsobjektet försvårar din bevakningsuppgift. Som skyddsvakt har du ju polismans befogenheter intill skyddsobjektet

 

Skulle t ex ett kärnkraftverk explodera eller drabbas av härdsmälta så kan nog militären sättas in för att t ex spärra av eller evakuera en mindre stad. Allt enligt praxisen "Bistå samhället vid händelse av kris".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...