Jump to content

Vilket förband kommer "jätten" ifrån?


Recommended Posts

Vildmannen är inte bara I20 vapen utan även Lapplands. Så här skriver man i Storuman hans historia.

 

Vildmannen symboliserar:

 

Den röda färgen - obändiga kraften hos Lappländare

Guldklubban - här finns rikedomarna

Lövkransarna - hänvisar till Lapplands vilda natur

 

 

Skogsman med brokigt förflutet

 

Under antiken och medeltiden ingick denne skogsman i den levande folktron. Han ansågs för demon om han höll till i närheten av civilisationen. Han förekom på många ställen i Europa men trots skillnader i tid och rum hade vildmännen en sak gemensamt, de var nakna och i många fall var deras kropp täckt av en tät hårbeklädnad.

 

Vildmannens förfäder under antiken var väsen som tillhörde den lägre mytologin. Det var t ex de grekiska centaurerna, satyrerna, Pan och Silenos, samt de romerska faunerna och Silvanus.

 

Vildmannens närmaste släkting i antiken var naturdemonen Silenos, som avporträtterades med en trädstam som vapen. Ytterligare en "släkting" till Vildmannen inrymdes i den grekiska mytologin, nämligen Hercules.

 

Kulturpersonlighet

 

Vildmannen tillhörde den förkristna traditionen som kyrkan misslyckades att helt eliminera. Denna varelse som så ofta förekommer i medeltidens konst och litteratur kan mycket väl, utom räckhåll för våra skrivna källor, ha varit en gud.

 

Vildmannen spelar en viktig, om än underordnad, roll i den medeltida konsten och litteraturen. Under medeltiden finner vi Vildmannen i franska romanser hos de kringvandrande trubadurerna. Han finns med i små tryck och i målningar samt på skrin och gobelänger mm. Han förekommer dessutom på religiösa byggnader, på dopfuntar och gravplattor.

 

Kultfigur

 

Ett kriterium på en mytologis sociala betydelse är om det existerar en ritual eller kult, som förklaras och tolkas av speciellt invigda. Det är därför viktigt att påpeka att många av de berättelser om Vildmannen, som bevarats, kan ha haft betydelse i Vildmanskulten. En kult som lyckats överleva Europas kristnande in i medeltiden.

 

Med hjälp av medeltida författares verk och modern folkloristisk forskning har man försökt rekonstruera dessa riter. Bland de Vildmannariter som överlevt in i medeltiden var danser och karnevaler av olika slag. Man klädde ut sig exempelvis med olika typer av masker för att likna en Vildman. Den ursprungliga meningen med en sådan rit tycks ha varit att både den som spelade och åskådarna ansåg att skådespelaren erhållit Vildmannens kraft.

 

Vildmannen i Lappland

 

Hur kunde då Vildmannen ta språnget från Centraleuropa till Lappland? Ur Paulus Diaconus´ Historia Langobardorum från år 787 kan vi läsa: "Norr om Germanien bor det folk som kallas scritobini. I deras land ligger snö även om sommaren. Till föda har de ej annat än rått kött av vilda djur, ty de likna vilda djur i sitt levnadssätt. Och hudarna med håret på bruka de till kläder. Sitt namn har de fått av sitt sätt att färdas. De brukar nämligen löpa och med tillhjälp av ett krumböjt stycke trä upphinna de vilda djuren. Hos dem finns ett djur, som något liknar en hjort. Jag har sett en dräkt, lik en kjortel av detta djurs skinn. På dessa ställen är det vid midsommartiden ännu mitt i natten klart dagsljus."

 

Lapplands vapen

 

Första gången som Vildmannen förekommer som Lapplands vapen är på kung Karl IX:s 20-marksmynt från år 1606-1607 samt på sigill och medaljer från samma år. Vildmannen är avporträtterad med klubba på axeln, d v s så som vapenbilden än idag ser ut. Det kan ses som fullt naturligt att Vildmannen som Lapplands vapen härstammar från Karl IX:s tid. Han var som bekant vår berömde kung Gustav Vasas son och bror till Erik XIV. Karl IX ägnade nämligen stort intresse åt Lappmarkens kolonisering och eftersträvade en fastare kontroll av dess handel. Man hoppades också finna värdefulla naturtillgångar, vilket man naturligtvis gjorde. De räcker ännu idag. Dessutom ville man bedriva mission bland lapparna.

 

Källa: http://www.storuman.se/kommunen/fakta/vildman_main.asp

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...