Jump to content

DN: Ytterligare besparingar


Recommended Posts

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1...ousRenderType=6

 

Undrar hur långt ÖB kommer behöva gå för att de folkvalda skall få upp ögonen för den gigantiska klyftan mellan försvarsmaktens uppgifter och de medel de tilldelas för att lösa dessa ?

 

Dagens DN innehöll även en intressant LEDARE att läsa och begrunda över:

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=5...ousRenderType=2

Link to comment
Share on other sites

Undrar hur långt ÖB kommer behöva gå för att de folkvalda skall få upp ögonen för den gigantiska klyftan mellan försvarsmaktens uppgifter och de medel de tilldelas för att lösa dessa ?

Tycker du att den är större än i Finland?

 

Om ja, på vilket vis? Om nej, vad tror du att det beror på?

Link to comment
Share on other sites

Min poäng är att det händer mera med de pengar som finländarna betalar för sitt försvar. Resurstilldelningen är snålare, uppgifterna lika omfattande.

OK, så exakt vad är din mening? Enbart att Finländarna använder mindre pengar till mer nytta eller finns det någon djupare nivå i din åsikt?

Link to comment
Share on other sites

Undrar hur långt ÖB kommer behöva gå för att de folkvalda skall få upp ögonen för den gigantiska klyftan mellan försvarsmaktens uppgifter och de medel de tilldelas för att lösa dessa ?

Tycker du att den är större än i Finland?

 

Om ja, på vilket vis? Om nej, vad tror du att det beror på?

Finlands försvarsmakt har inte uppgifterna att:

- till stora kostnader avvveckla sitt invasionsförsvar på kort tid.

- stödja inhemsk vapenexport

 

Så visst är det skillnad mellan uppgifter. Sedan är det otvivelaktigt så att vi i Sverige har dragit på oss stora extra kostnader genom att vi av politiska skäl skulle tillverka så mycket mtrl som möjligt inom landet.

 

Det spelar dock ingen roll, just nu är problemet att regeringens försvarsproposition grundar sig på det underlag som ÖB lämnade in som alternativ "-3 miljarder" i våras. Detta underlag förutsatte att minskningen av försvarsanslaget skulle ske i långsammare takt. Ej heller innehöll underlaget någon stridsgrupp.

 

Att regeringen nu säger åt ÖB att genomföra sitt underlag plus sätta upp en stridsgrupp samt skärper sparkraven skapar en klyfta mellan uppgifter och tilldelade medel.

Link to comment
Share on other sites

Min poäng är att det händer mera med de pengar som finländarna betalar för sitt försvar. Resurstilldelningen är snålare, uppgifterna lika omfattande.

OK, så exakt vad är din mening? Enbart att Finländarna använder mindre pengar till mer nytta eller finns det någon djupare nivå i din åsikt?

Att Finland har ungefärligen samma utmaning att få mål och resurser att gå ihop, men vad jag kan förstå (inte minst på basis av den data jag får från våra finländska vänner här på forumet) lyckas överbrygga "den gigantiska klyftan" genom att politiker, tjänstemän och militärer använder pengarna betydligt bättre än sina svenska kolleger.

 

Jag tror alltså att vi svenskar skulle kunna göra betydligt bättre ifrån oss också inom den givna resursramen.

Link to comment
Share on other sites

Det här har absolut inget att göra i en seriös debatt men jag kom att tänka på en liten melodi som min äldsta dotter har lärt sig på dagis.

 

En kronor. två kronor. tre kronor fyra

alla saker man vill ha är alldeles för dyra

men lite springespring kostar ingenting

lite springespring kostar ingenting.

 

 

:baskerHV:

Link to comment
Share on other sites

@Vysotskij

 

Jag tolknar det som att din åsikt är: Svenska Försvaret får skylla sig själv att de inte spenderat sina pengar vettigare. Stämmer det?

 

Min åsikt är ju den motsatta, då jag anser att pengarna inte kan täcka kostnaderna för uttgifterna i dagsläget. I synnerhet inte om man kopplar ihop det med LEDAREN jag också länkade till. dvs Tänka på Framtiden.

 

Men det som jag verkligen finner intressant om du nu tycker som jag förutsätter är följande: Mentaliteten "de får skylla sig själv" lämnar oss sårbara och utan försvar. Risken är ganska överhängade att det är fler än bara det för tillfället försvarsanställda som kommer få "skylla sig", om ett hot materialiserar sig mot Sverige. Och så vida man inte tror på "fred i vår tid" så vet man att militära hot är svåra att förutse.

Edited by Sgt1clHansson
Link to comment
Share on other sites

I ledaren ställer sig Ekdal frågan om Sveriges underättelsetjänst skulle vara bättre än amerikanarnas, eftersom vi nu hävdar att det inte föreligger något hot mot Sverige under de kommande tio åren. Ekdal hänvisar till den totala förvåningen som uppstod i och med Berlinmurens fall 1989 och de plötsliga händelserna 11 sep. 2001.

 

Den frågan tycker jag är väldigt intressant. Att den Svenska staten på fullt allvar hävdar att de kan förutse händelser som kommer inträffa om 10 år! Jag tycker det är fullkommligt absurt. Ovanstående händelser har varit, säkerhetspolitiskt sett, de mest omvälvande under de senaste decennierna. Ska Sverige kunna förutspå sådana händelser tio år framåt när ingen annan stat lyckats med det tidigare?

 

Kunde vi förutspå "9/11" 1991?

Kunde vi förutspå Balkan-kriget 1982?

Kunde vi förutspå Gulfkriget 1980?

Kunde vi förutspå Iran-Irakkriget 1970?

Kunde vi förutspå Korea-kriget 1940?

 

Nej! Att regeringen går ut och påstår detta är ju självklart bara för att kunna rättfärdiga deras kraftiga besparingar.

 

Missförstå mig inte nu! Jag håller det inte för särskilt troligt att Sverige skulle utsättas för angrepp de kommande tio åren. Jag är heller inte ute efter att värdera FM's tilldelade medel kontra uppgifter och hot. Det kan mycket väl vara så att medlen är tillräckliga. Det jag tycker är så förkastligt är just det faktum att man faktiskt säger att man kan se in i framtiden och på det grundar hela säkerhetspolitiken. Fruktansvärt naivt!

Link to comment
Share on other sites

Kunde vi förutspå "9/11" 1991?

Kunde vi förutspå Balkan-kriget 1982?

Kunde vi förutspå Gulfkriget 1980?

Kunde vi förutspå Iran-Irakkriget 1970?

Kunde vi förutspå Korea-kriget 1940?

Här måste det ha skett lite misstag....

Tänk till lite nu...

Link to comment
Share on other sites

Jag tolknar det som att din åsikt är: Svenska Försvaret får skylla sig själv att de inte spenderat sina pengar vettigare. Stämmer det?

Nejnejnej.

 

Försvaret kan, som du riktigt påpekar, inte skylla sig själv, eftersom det enbart är till för medborgarna.

 

Vad jag säger är att politiker, tjänstemän och militärer borde använt pengarna bättre, så hade vi idag (i) haft ett bättre försvar och (ii) därmed haft bättre förutsättningar att få mer resurser. Den politiska makten måste välja bland alla grejer den ska satsa på, och satsningarna styrs av såväl upplevt behov som upplevd effektivitet. Som jag påpekat i ett otal trådar vid det här laget så kostar försvaret lika mycket idag som 1975-80, och jag tror inte ens att den mest försvarsvänliga riksdagsledamot tycker att behovet är lika trängande nu som på Brezjnevs tid.

 

Jag börjar dessutom bli lite trött på den 'det är synd om oss'-mentalitet som jag hört från såväl FM som många andra delar av offentlig sektor så länge jag följt diskussionen (d v s de senaste 15 åren). Det är inte i första hand resursbrist som ligger bakom, vare sig för skolan eller militären (där Sverige i ett internationellt perspektiv satsar mycket pengar per medborgare). Skolan skulle nå högre resultat med effektivare resursanvändande (tidigare satsning på läsning och räkning, högre krav rent allmänt, bättre utnyttjande av sommarlovet, mer fokuserade lärarresurser...), och detsamma gäller försvaret. Men de effektiviseringsåtgärder jag vill se tar jag ständigt upp i en massa trådar, så de får vila här.

 

Jag tror på en framtid för FM. Vi måste ha ett försvar. Men hur det funkar och vad det får kosta beror helt på hur vi tar hand om pengarna. Och där kan vare sig politiker, tjänstemän eller militärer skylla ifrån sig.

Edited by Vysotskij
Link to comment
Share on other sites

Vysotskij:

 

Jag håller med dig helt och fullt, men undrar över en detalj:

så kostar försvaret lika mycket idag som 1975-80

 

I kronor och ören mätt, ja - men med hänsyn till penningvärdet?

(38 miljarder år 1984 är inte samma pengar som 38 miljarder 2004)

Eller är dessa pengar indexjusterade?

Link to comment
Share on other sites

Vysotskij:

 

Jag håller med dig helt och fullt, men undrar över en detalj:

så kostar försvaret lika mycket idag som 1975-80

 

I kronor och ören mätt, ja - men med hänsyn till penningvärdet?

(38 miljarder år 1984 är inte samma pengar som 38 miljarder 2004)

Eller är dessa pengar indexjusterade?

Ja. Illustration finns en liten bit ner här.

 

Det är lite märkligt att det här är så okänt i debatten, och själv är jag inte mycket bättre. Det tog lång tid för mig att fatta att det faktiskt är så det ligger till.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag säger är att politiker, tjänstemän och militärer borde använt pengarna bättre, så hade vi idag (i) haft ett bättre försvar och (ii) därmed haft bättre förutsättningar att få mer resurser.

Det är inte i första hand resursbrist som ligger bakom, vare sig för skolan eller militären (där Sverige i ett internationellt perspektiv satsar mycket pengar per medborgare).

 

Visst är det så. Men det akuta problemet just nu är det sparbeting som kom i och med budgetuppgörelsen. Det, i kombination med försvarsproppen, omöjliggör i stort sett för ÖB att arbeta rationellt och använda pengarna effektivt. Detta kan man inte lasta någon annan än samarbetspartierna för.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag säger är att politiker, tjänstemän och militärer borde använt pengarna bättre, så hade vi idag (i) haft ett bättre försvar och (ii) därmed haft bättre förutsättningar att få mer resurser.
Det är inte i första hand resursbrist som ligger bakom, vare sig för skolan eller militären (där Sverige i ett internationellt perspektiv satsar mycket pengar per medborgare).

 

Visst är det så. Men det akuta problemet just nu är det sparbeting som kom i och med budgetuppgörelsen. Det, i kombination med försvarsproppen, omöjliggör i stort sett för ÖB att arbeta rationellt och använda pengarna effektivt. Detta kan man inte lasta någon annan än samarbetspartierna för.

Det ligger en hel del i det, även om väl regeringspartiet får ta huvudansvaret. Jag gillar inte heller hur sparbetinget lagts fram. Men om försvarsdepartement och försvarsledning sedan början av 1990-talet hade jobbat mot insatsförsvarstanken hade vi garanterat haft ett bättre läge än idag. Ingen av parterna kan skylla ifrån sig på den andra, och allra minst på skattebetalarna.

 

@ LeadHead:

Bilden här tänkte jag på. Av den prickade linjen framgår att utgifterna för totalförsvaret legat rätt stadigt mellan 40 och 45 miljarder sedan 1980, i 1999 års penningvärde.

RR700003.GIF

Link to comment
Share on other sites

Jag är benägen att hålla med i resonemanget att alla inblandade, inklusive FM har ett stort ansvar i den nu förestående systemkollapsen. Under de senaste 30 årens besparingar inom försvarsektorn så upplever jag att Försvarsmakten genomgående har prioriterat en överdimensionerad och alltmer felaktigt utformad fredsorganisation/grundorganisation på bekostnad av den faktiska använbara försvarsförmågan - med regeringars och stödpartiers goda minne och uppmuntran nota bene.

 

Det som händer nu anser jag är en mer eller mindre oundviklig konsekvens av mer än 30 års verklighetsfrånvända beslut och dogmer, som kanske började med talet om "sega gubbar" på tidigt 70-tal. Det faktum att stödpartierna "jäklas" och att det gamla sättet att träffa breda försvaruppgörelser utan att blanda in de "försvarsfientliga" småpartierna inte längre fungerar, var kanske sista spiken i kistan. Men kistan har i mitt tycke byggts under lång tid och med Försvarsmakten som en i byggarbetslaget.

Link to comment
Share on other sites

Och så skall vi ha 35 generaler men 36 haubitsar. Vilken pjäs blir utan general? :baskerHV:

Inte du. HKV tar närmaste gamla fanjunkare (eller Lt idag då..) och utnämner till General.

Hellre en fanjunkare till pjäschef än en general, det tror jag de flesta håller med om...

Link to comment
Share on other sites

Ar det nagon som har en siffra pa exakt hur mycket Sveriges deltagande i EU stridsgruppen kommer att kosta?

Exakt vet man väl bara efteråt, om ens då.

 

Siffran jag hörde från min förbandschef när han hade personalgenomgång var 1,4 miljarder.

 

:) S-Tank

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...