Jump to content

Svenska försvaret fel ute?


Recommended Posts

Skall Sverige gå i täten och utveckla high-tech prylar och system som NBF?

Sverige har en försvarsbudget på knappt 40 miljarder.

Sverige har förminskat armén, så till den vida grad att vi kommer att få svårt att få tag på sold för internationell tjänst. Kanske är det så att det som tar en stor del av vår budget är alla dessa projekt som tex NBF. Skall vi inte köpa eller välja att avstå från förmågan och inse att vi inte är en stormakt som kan lägga så mycket på utveckling. Hellre en fågel i handen än tio i skogen.

Jämför med Finland som har ett helt annat tänk och som med drygt halva budgeten sätter upp avsevärt fler arméförband av i och för sig varierande kvalitet.

Finns det då ingen gyllene medelväg, när vi slår oss för bröstet och säger att USA blev så imponerade av vårt NBF koncept, men det kostade X antal förband.

Link to comment
Share on other sites

"problemet" är nog lite det att Sverige är väldigt bra på att utveckla bra saker, typ JAS, NBF osv. Industrin sponsrar en del av utveckligen eftersom de hoppas på att kunna exportera. Finlad har mobiler vi har JAS (ok, vi har ericson mobile men som iofs är halvt som halvt asiatiskt) ;)

Link to comment
Share on other sites

Den svenska utveckligen av nya vapensystem och/eller andra inom/utom militären användbara "produkter genererar stora inkomster coh förtjänster tillstaten. Detta genom främst skatteínkommster och arbetstillfällen.

 

Tyvärr hamnar stor del av försvarets budget på just detta vilket innebär att själva "styrkan" som försvaret kan ställa upp med i manskap(kvinnor och män) räknat blir mindre än tex finlands, trorts att vi har nära den dubbla försvarsbudgeten.

 

Förr var ett av det främsta argumenten för att ha en "levande " vapen industri(och utveckling) att man på så sätt skulle kunna vara självförsörjande under ett långdraget krig(underförstått mot ivan). I dag finns inte samma behov av självförsörjning, men att förlora de fördelar som riket har av en sund vapen utveckling+export är inte att föredra(tror jag). Dock kanske försvaret budgett skulle skiljas från utvecklings företagen FOI. där FOI blir en självständig myndighet utanför försvaret(är redan så till del men hat för mig att man delar försvarsbudgeten)

Link to comment
Share on other sites

FOI är en uppdragstagande myndighet. Det innebär att FOI får specificerade forsknings- och utredningsuppdrag från sina kunder. Huvudkunderna för FOI är Försvarsmakten, Försvarsdepartementet, Försvarets Materielverk, Utrikesdepartementet, Krisberedskapsmyndigheten och Statens Räddningsverk. Eftersom de bedriver uppdragsfinansierad forskning så spänner forskningen över hela det naturvetenskapliga fältet samt samhällsvetenskaplig området (huvudinriktningar är då säkerhetspolitik och terrorism). Forskningen resulterar oftast i forskningsresultat/rapporter som publiceras i öppna rapporter.

 

När det gäller nätverksbaseratförsvar så är forskning rörande följande instution intressant att följa: Institutionen för Data- och informationsfusion

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Precis som Fk Satan säger; alltså skilj på Sveriges försvar och svensk försvarsindustri.

 

Tex så utvecklar och säljer svensk försvarsindustri världens kanske bästa kommunikationssystem för militär, ( http://www.sectra.se/ ) som säljs till omvärlden medan Sveriges Försvar... ja ni vet :(

Link to comment
Share on other sites

Tycker svenska försvaret är modernt som det är! Man borde koncentrera sig mer på att ha ett försvar stort nog att stå emot ett fientligt anfall. Inget jätte- överdrivet stort försvar, men iaf större än vad det är nu! Åtminstone kunde man sluta minska så mycket på det.

 

 

 

Man bantar försvaret för att spara pengar, men det är iaf lika dyrt p.g.a alla pengar som läggs ned på dyr utsrustning.

Link to comment
Share on other sites

Försvaret är inne i en stor omställning. Omställningen som görs inom Försvaret är ungefär som att jämnföra föränringen av krigskonsten mellan första och andra världskriget. det är en liknande teknisk omställning som sker av försvaret just nu. Vet under första världskriget var det individer som var skeptiska och negativ till att införa radioapparater, utan all kommunikation skulle ske med ordonnanser istället...

 

@kaparn

Om FM vill så behöver de inte köpa forskning av FOI, utan de gör detta helt frivilligt. Mycket av forskningen FOI gör komemr tillbaka till FM i form av utrustning och olika former av system. bl.a.

 

Om nu FOI är så dyrt för FM, hur mkt betalar FM till FOI varje år för denna typ av forskning? Hur mycket skulle det kosta för FM att inhämta dessa forskningsresultat via andra kanaler?

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Försvaret är inne i en stor omställning. Omställningen som görs inom Försvaret är ungefär som att jämnföra föränringen av krigskonsten mellan första och andra världskriget. det är en liknande teknisk omställning som sker av försvaret just nu. Vet under första världskriget var det individer som var skeptiska och negativ till att införa radioapparater, utan all kommunikation skulle ske med ordonnanser istället...

 

@kaparn

Om FM vill så behöver de inte köpa forskning av FOI, utan de gör detta helt frivilligt. Mycket av forskningen FOI gör komemr tillbaka till FM i form av utrustning och olika former av system. bl.a.

 

Om nu FOI är så dyrt för FM, hur mkt betalar FM till FOI varje år för denna typ av forskning? Hur mycket skulle det kosta för FM att inhämta dessa forskningsresultat via andra kanaler?

Jovisst är försvaret inne i en stor omställning liksom många andra krigsmakter i världen, men skall vi vara ledande på flera fronter när vi är ett litet land? Vi får ju inga (nästan) förband kvar när allt skall betalas. Vem skall göra jobbet?

FM väljer inte alltid vilka projekt FOI skall genomföra de styrs till del av regering och riksdag. Det kanske är så att vi skall välja bort vissa förmågor till förmån för kött och blod. (Jag kan inte peka ut vilka, det finns det säkert andra som kan)

Link to comment
Share on other sites

bara för att få in lite siffror i denna debatt så ser FOI:s intäkter ut enl följande:

 

FM.........646 745

FMV.......238 370

FHS...........6 040

 

KBM.........26 166

SRV...........3 969

Övr statliga myndigheter 40 577

Övriga svenska kunder: 45 635

EU..............7 0652

Övriga Utländska kunder: 28 311

 

(alla siffror i tkr)

 

 

FOI spenderar intäkterna till följande forskning:

 

Försvrs & säkerhetspolitisk forskning: 83Miljoner

Oprativanalyser, modellering & simulering: 154Miljoner

Skydd mot massförstörelsevapen 206miljoner

Spaning&ledning 227 Miljoner

Bekämpning: 187 Miljoner

Telekrig: 196 Miljoner

Farkoster: 127Miljoner

Mäniskan i totalförsvaret: 65 Miljoner

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

@kaparn:

 

vad är viktigast?

 

att skicka 2000soldater i en riktning med dåligt beslutsunderlag, dålig utrustning mot en styrka som man inte vet ngt om?

 

eller att skicka 200soldater till en punkt med bra beslutsunderlag, bra utrustning mot en styrka som är väl analyserad och slå mot en kännslig punkt?

 

 

Alternativ 1 är de polska ryttarna som anföll mot alternativ 2 som är de tyska stridsvagnanrna, vilka var det som vann?

 

 

600miljoner skickar FM till FOI, hur mkt tycker du att FM ska minska dessa anslag till? och vilken forskning skall FOI då minska? Vilka konsekvenser ger detta för vårt försvar och vår försvarsindustri?

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte annat en att hålla me FK SATAN. Ett litet vasst insats-försvar med bra utrustning som med kort varsel kan sättas in är för dagen och de närmsta tio åren det bästa alternativet, invasionsförsvaret är dött.

 

Sen kan man diskutera om vad som är bäst, ett par olika missionsområden med 100-200 pers eller ett ställe med en bat(750-1100) :D

Link to comment
Share on other sites

DEn polska kavaleri attacken var endast tysk propagandea och har i verkligheten aldrig inträffat. Men expemlet är träffande ialla fall.

Visst skedde det kavalleriattacker men kanske inte på det sätt som de allierade har velat beskriva det och det var faktiskt inte så genomdumt så det låter.

 

Beträffande försvarsindustrin så är det aldrig fel att ha en stark försvarsindustri. Så länge det inte utvecklas i fel rikting och fm tvingas köpa in utrustning som de inte behöver/inte håller tillräcklig kvalitet.

Link to comment
Share on other sites

DEn polska kavaleri attacken var endast tysk propagandea och har i verkligheten aldrig inträffat.

Jag har på åtminstone ett ställe läst att polskt kavalleri faktiskt attackerade tyska strv, då de fått information om att de aktuella tyska strv inte var riktiga strv, utan istället atrapper/skenmål. Jag kan dock inte minnas källan för påståendet och har ingen åsikt om påståendets trovärdighet.

Link to comment
Share on other sites

@Fk Satan

 

Naturligtvis alt 2 men poängen är att det kanske bara finns 20 sold kvar och dessa är förmodligen på helt fel plats.

Typiskt tankefel - om man har en sådan inställning/förväntning så bör man omgående upphöra med all form av verksamhet som kräver mer än en bråkdel av planering eller framåtanda.

Link to comment
Share on other sites

Helt med pa FK Satans linje. Vist gör det ont i en när sa manga regementen laggs ner och människor blir arbetslosa. Med det är dags att släppa bojstenen och se framat och se vilka uppgifter svenska forsvaret kommer ha i framtiden. Att satsa pa stora mangder gubbar som kommer springande i skogen med k-pist iforda m/58 ar forlegat och det tror jag nastan alla ar overens om. Men sen blir det en mer politisk debatt om vad svenska forsvaret ska gora i framtiden samt spekulationer och olika scenarier om vad som kan tankas handa i varlden framover.

Link to comment
Share on other sites

Men OK, låt oss gilla läget...

 

Alltså, satsa dom få pengar som finns på ett litet, välutrustat insatsförsvar och behåll hemvärnet som en "billig" övnings/rekryteringsbas.

 

Det behövs ju kunskaper i att hantera stora grupper människor, logistik, mat, utrustning, ja ni vet allt det där svåra som inte polisen kan.

 

Annars blir det lätt att den dära liten elite blir en grön poliskår som inte klarar annat än att storma liten byggnad genom fönster och ventilation. (snyggt o tufft iofs)

 

Lite tillspetsat, som vanligt, visst... men ser ni det jag menar?

Link to comment
Share on other sites

Problemet som verkar glömmas bort med "insats" och "informations" försvaret är att det är kvalificerat skitsnack.

 

Vi kan veta hur mycket som helst om fienden.

Men när han väl kommer så kommer han redan veta vart våra förband finns och ha en total överlägsenhet på mark och i luften.

Det spelar ingen roll om vi har 200 man som vet vart de ska om de möter 2000 man. De kan slå mot en viktig punkt hur mycket somhelst men faktum kvarstår att det finns 20 viktiga punkter till som de måste slå mot när fienden kan koncetrera sig mot våran enda.

 

Sen är det ett tankefel med "insats" försvar vilket jag förklarat många gånger men kan dra det igen. Det är omöjligt att ha ett insats försvar på det sätt som statsmakten beskriver det med ett värnpliktsförsvar.

Glöm bort den möjligheten. Vi kan inte sätta in enheter hur som helst eftersom det måste till mobiliseringsbeslut för att enheten ens skall finnas och är det någon som tror att ett mobiliseringsbeslut kommer för att skicka trupp till låt säga Balkan?

Nej det är självklart inte så, och det skall det inte vara heller.

Ett insats försvar på det sätt som det beskrivs och propageras för är förebehållet yrkesförsvar med resurser.

 

Sen finns det en minimal volym som måste upphållas för att ett försvar av ett land som Sverige skall kunna vara realistiskt. Den är sannolikt ungefär en armékår eller 3 divisioner.

 

Sen att försvarets ide om vad ett "insats" försvar är är helt idiotisk det är en annan sak.

 

Förövrigt är inte förändringen så stor annat än i huvudet på försvarsmakten.

Link to comment
Share on other sites

En utskrift från Dagens

Nyheters nätupplaga, DN.se.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Publicerad 28 nov 2004 19:52

 

"Försvaret måste spara mer"

 

Försvaret tvingas till nya besparingar för att ha råd att delta i EU:s nya militära styrkor. Än färre värnpliktiga, färre militärövningar och avbeställningar som slår mot försvarsindustrin kan bli nödvändiga, säger ÖB Håkan Syrén till DN.

 

 

 

- Det är ett mycket tillspetsat läge just nu, säger Håkan Syrén med allvarlig min och stadig blå blick.

 

Han är överbefälhavare under den mest dramatiska försvarsomställningen i modern tid och förklarar hur han ska få debet och kredit att gå ihop när försvaret ska skäras ned och strukturomvandlas samtidigt som Sverige ska fördubbla sitt internationella militära engagemang.

 

Så sent som i måndags presenterade försvarsminister Leni Björklund tillsammans med Finlands försvarsminister en överenskommelse om en nordisk snabbinsatsstyrka, en av tretton under EU-flagg. Under svensk ledning ska

 

1.100 svenska soldater och 200 soldater från vardera Finland och Norge stå redo att rycka ut 2008. Men samtidigt som personal till styrkan ska rekryteras och utbildas stoppas intagningen till Militärhögskolan, 1.000 officerare ska sägas upp och dryga fem miljarder kronor sparas in under en treårsperiod.

 

- Vi tvingas till oerhört hårda prioriteringar och styrningar för att klara av att sätta upp snabbinsatsstyrkan. De måste träda i kraft redan år 2005 och de kommer att påverka rekrytering, personalförsörjning, materielförsörjning övningsmönster, ja, i princip allt, säger Håkan Syrén.

 

Försvaret kan bland annat komma att ytterligare minska utbildningen av värnpliktiga. I den proposition som regeringen lade i september, och som inte hunnit antas av riksdagen ännu, är målet att utbilda 8.000 - 10.000 värnpliktiga per år. Redan det är en mycket liten del av de 57 000 unga män som kallas till mönstring som ett led i vad som kallas allmän värnplikt.

 

Planerade materielbeställningar kan komma att omprövas. ÖB vill inte svara på vilka beställningar det rör sig om, men de skulle till exempel kunna medföra att Kockums inte får bygga nya ubåtar.

 

- Det är stora delar i vår materielbeställning som måste övervägas och det kommer att få konsekvenser för försvarsindustrin, säger Håkan Syrén.

 

I försvarspropositionen föreslår regeringen fler internationella samövningar med Nato.

 

- De måste också upp på bordet för diskussion, det är egentligen bara snabbinsatsförmågan som får fribrev, säger Håkan Syrén.

 

Roten till de nya försvarsnedskärningarna är inte bara snabbinsatsstyrkan, den hade försvaret klarat av utan nya nedskärningar om bara inte regeringen, vänstern och miljöpartiet kommit överens om en snabbare minskning av försvarsanslagen än ÖB räknat med.

 

Han säger att de ambitioner som anges i försvarspropositionen inte stämmer överens med de pengar som anslås i budgetpropositionen. De snabba nedskärningarna gör att försvaret nu måste varsla tusen officerare om uppsägning. Det kommer i sin tur att öka medelåldern och göra det svårt att hitta personal till de internationella insatserna.

 

- Det här går inte alls ihop. Det är helt kontraproduktivt. Varslen slår direkt mot möjligheten att bemanna en internationell snabbinsatsstyrka.

 

ÖB hoppas nu att riksdagen ska låta försvaret göra ett tillfälligt undantag från lagen om anställningsskydd (las).

 

- Försvaret är i en unik situation som kräver unika åtgärder.

 

I februari kommer överbefälhavaren att lämna ett budgetunderlag till försvarsministern där det kommer att framgå vilka nya nedskärningar som behövs för att kunna uppfylla målet om att Sverige ska leda en av EU:s snabbinsatsstyrkor.

 

Ewa Stenberg, [email protected]

 

© Detta material är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.

Link to comment
Share on other sites

Nått att tänka på är att du kan ju ha allt tekniskt mumbojumbo i världen men det kommer inte hålla dig vid liv mycket längre ändå, slumpen tar ju mycket offer i krig.

Samt att man samtidigt behöver en troligtvis dyr utbildning för att klara av att hantera grejerna.

Enbart kvantitet är inget bra, vi kanske skulle få brist på ammunition om en miljard kineser invaderade beväpnade endast med baseballträn men dom skulle dö som flugor iaf. Skulle dom därimot ha ak47or och rpgs skulle vi få problem.

Enbart kvalitet funkar alltså inte. Folk kommer att dö av "otur" och händelser utanför ens kontroll. Och saknar du den stora massan samt att varje soldat/ enhet kostar en jäkla massa pengar så har du inte råd i längden.

Därför måste vi ju skaffa oss ett balanserat försvar med både kvalitet och kvantitet, utan att överdriva på ena eller andra sidan. Problemet är ju att ha råd att utbilda folket samt att ha rätt mängd med mänskliga resurser av olika slag.

Link to comment
Share on other sites

problemet nu är att du får ett litet försvar som är väldigt svagt, med få unga befäl och väldigt lite övningstid. SvS hade en intressant artikel igår http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_8630718.asp kanske dags att skär bort typ 6 amiraler och 20 generaler? deras löner bör ge jobb åt minst 200 fänrikar! ,O:):angry:

Link to comment
Share on other sites

Vid en attack idag får vi göra som Irak = vara väldigt patriotiska mot en total övermakt, skrika "allah akbar" och sen skjuta tills ammuniionen ( om vi har någon, beredskaps ammon drogs ju in)är slut eller vi pulvriseras av tyngre vapen....... jag lovar att uppsöka Leni Björklund och Gustav fridolin från min grav då och slå något mycket hårt i huvudet på båda för deras imbillitet! ,O

Link to comment
Share on other sites

Vid en attack idag får vi göra som Irak = vara väldigt patriotiska mot en total övermakt, skrika "allah akbar" och sen skjuta tills ammuniionen ( om vi har någon, beredskaps ammon drogs ju in)är slut eller vi pulvriseras av tyngre vapen....... jag lovar att uppsöka Leni Björklund och Gustav fridolin från min grav då och slå något mycket hårt i huvudet på båda för deras imbillitet! ,O

man får väl göra som brorsan sade när han muckade runt 95 nångång..

sno en lastbil, fylla halva med varor från systemet och andra halvan med varor från ett mobförråd (blir jäkligt svårt då de flyttat in allt till garnisonerna), sticka ut i skogen och gräva ner sig, sedan skjuta på allt tills spriten tar slut...

Link to comment
Share on other sites

Svenska försvaret har 35 generaler, men ska endast ha kvar 36 kanoner (Haubits 77). Som jämförelse har vår granne Finland 28 generaler och behåller 1 000 kanoner.

 

bara att gråta.

(citat från texten i länken ovan)

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...