Jump to content

Reservofficerare i FB04


Recommended Posts

Är det någon som har någon bra koll på vad som kommer att hända med oss reservofficerare i och med FB04 och kringliggande beslut?

 

Jag kan se några olika aternativ, till exempel att kontrakten sägs upp för RO vid avvecklingsförband. Jag kan också tänka mig att reservare med civil specialistkompetens kommer att erbjudas fortsatt kontrakt, om än vid annat förband. Den civila kompetensen överlag blir förmodligen väldigt betydelsefull. Frågan är väl bara hur lång tid arbetet med oss kommer att ta...

 

/Hmmm

Link to comment
Share on other sites

I försvarspropositionen står inte specifikt hur man avser att förfara med reservofficerarna vid de förband som läggs ned, men det är väl rimligt att anta att de i likhet med sina yrkesofficerskollegor kommer att sägas upp, vilket i praktiken innebär att de inte får förnyat avtal eller löses ut ur ett löpande avtal.

 

I propositionens avsnitt om reservofficerare anges - i vanlig ordning - att reservofficerarna fyller en viktig funktion och att deras civila kunskaper och erfarenheter bör tillvaratas i större utsträckning, även i grundorganisationen. Det framhålls att Försvarsmakten har inlett ett arbete med att karlägga reservofficerarnas civila kompetens (vilket det har talats om i många år nu, utan synbart resultat). I sammanhanget konstateras dock att det ur ett arbetsrättsligt perspektiv kan bli svårt att använda reservofficerare samtidigt som det finns övertalighet bland civilanställda och reservofficerare.

 

I propositionen konstateras vidare att dagens 12 100 reservofficerare skall reduceras till 2007, dock utan angivande av någon nivå. Det antyds att reservofficerare över 35 inte kan räkna med förnyat avtal, såvida man inte besitter någon speciell kompetens.

 

Var hör då framtidens reservofficerare hemma inom FM? I vart fall inte i teknikintensiva delar av insatsförsvaret, enligt propositionen. Däremot kan de spela en roll inom verksamhetsledning, drift och logisitk. Reservofficerarna skall dessutom i ökad utsträckning användas i utlandsstyrkan och i större omfattning besätta chefsbefattningar i hemvärnet. Målsättningen därvidlag är att reservofficerarna inom fem år skall utgöra 10 % på högre chefsbefattningar i hemvärnet, och efter ytterligare fem år 15-20 %.

 

Detta är vad som kan utläsas ur propositionen. Vad som sedan händer i praktiken kan man bara sia om. Med viss erfarenhet av konsekvenserna av tidigare försvarsbeslut vågar jag dock spå att det sista förbanden kommer att lägga något krut på under de omvälvande förändringar som stundar är sina reservofficerare. Utgångspunkten för förväntningarna (eller snarare farhågorna) på framtiden bör därför vara: Ingen information, ingen utbildning, ingen tjänstgöring.

 

/dast, som på förfrågan anmälde sitt intresse för tjänstgöring under ASÖ-05, misströstade när försvarsbeslutet kom, fick förnyat hopp när besked kom att slutövningarna ändå skulle genomföras och nu är fullständigt desillusionerad efter besked från förbandet häromdagen att pengarna visserligen räcker till slutövningen, men inte till att kalla in några reservofficerare.

Link to comment
Share on other sites

Högkvarteret arbetar med alternativet att behålla samtliga reservofficerare för att därigenom inte behöva säga upp de yngsta. Detta innebär att c:a 3500 reservofficerare ska få plats i insatsorganisationen, övriga blir anställda utan tjänstgöringsplikt. Detta är ett arbete som pågår och inget är klart ännu.

 

Källa: C K3

Link to comment
Share on other sites

Högkvarteret arbetar med alternativet att behålla samtliga reservofficerare för att därigenom inte behöva säga upp de yngsta. Detta innebär att c:a 3500 reservofficerare ska få plats i insatsorganisationen, övriga blir anställda utan tjänstgöringsplikt. Detta är ett arbete som pågår och inget är klart ännu.

 

Källa: C K3

Ytterligare en källa: Utbildningsinspektören 2004-11-16

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...