Jump to content

"Buren"


Recommended Posts

Förresten finns ju den gamla låten "Tre Dar I Buren".

 

För ett par veckor sen så gick jag vakten

och lossade ett skott i månens sken.

Det skottet hördes över hela trakten

och träffade ett ben på en kapten.

 

Så jag fick tre dar i buren,

tre dar i buren,

tre dar i buren för mitt skott...

 

Aaaah, härlig låt. :)

Link to comment
Share on other sites

jaså , brukade arresten finnas i vaktbyggnaden.. har jag inte sett några spår av i dom 2 vaktbyggnader jag har varit i..

Jag har sett ett flertal vaktlokaler med järndörrsförsedda celler. I vissa fall så har jag sett celler som används som förläggning för vaktpersonal.

Link to comment
Share on other sites

Min plutch på KBS pratade iaf. om att det på 80-talet var rutin att slänga soldater, som t.ex. bråkade lite i matsalskön, i buren. Fråga mig inte hur länge...

 

Min spontana tanke är att det är synd att den sanktionen inte finns kvar idag.

Link to comment
Share on other sites

Min plutch på KBS pratade iaf. om att det på 80-talet var rutin att slänga soldater, som t.ex. bråkade lite i matsalskön, i buren. Fråga mig inte hur länge...

 

Min spontana tanke är att det är synd att den sanktionen inte finns kvar idag.

När då på 80-talet?

 

Det existerade inte 86-87 på P10 men ni Bodensare har ju alltid varit lite konstiga :P

Link to comment
Share on other sites

enligt vad jag fick höra 03/04 så kunde vakten slänga in folk som var lite för onyktra i "buren" för tillnycktring över natten (givetvis meddela ansvarigt befäl också)

altså nån form av fyllecell...

samma gällde iofs personer som väntade på transport av polisen.

så A9 har uppenbarligen någon form av förvaringsutrymme för bråkstakar/motsv ;)

 

hörde dock aldrig om någon som hamnade där, dock fans det folk som hamnade i den vanliga fyllecellen (i Örebro) efter en blöt onsdagskväll

Link to comment
Share on other sites

Vakten K3 har två arrestrum, det ena används som förvaring av div. materiel...den andra såg jag aldrig öppen, mycket möjligt att den fortfarande skulle kunna användas som arrest...Vissa av Bevakningsckeherna är ju MP, så dom torde ju ha samma befogenheter som vanliga poliser att slänga folk i fyllecell motsv?

Link to comment
Share on other sites

En förman får omhänderta en disciplinansvarig (värnpliktig, officersaspirant, hemvärnsman, tjänstgörande i US etc) om denne på militärt område eller iförd uniform på allmän plats anträffas så berusad att han inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller annan, eller uppträder så att han stör den allmänna ordningen eller ordningen inom Försvarsmakten eller utgör en fara för disciplinen (41 § lagen om dsiciplinansvar inom totalförsvaret m.m.).

 

Omhändertagandet skall skyndsamt anmälas till förbandschef eller motsvarande (42 §). Vid omhändertagande pga berusning skall läkarundersökning ske om det behövs med hänsyn till den omhändertagnes tillstånd (43 §). Omhändertagandet får som huvudregel vara högst åtta timmar (45 §).

 

För att bestämmelserna om ohändertagande skall kunna tillämpas i praktiken måste det finnas utrymmen där den omhändertagne kan förvaras. Enligt 4 kap. 2 § förordningen om disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. skall den omhändertagne förvaras i en för ändamålet lämplig lokal (såvia inte läkare beslutar att den omhändertagne skall föras till militär sjukvårdsavdelning). Den omhändertagne skall regelbundet ses till om det behövs, och lokalen skall om nödvändigt stå under bevakning.

 

Lokaler för förvaring av omhändertagna skall vara så beskaffade att det inte kan uppstå men för de omhändertagnas hälsa. (4 kap. 3 §).

 

Av dessa bestämmelser följer att förvaringsutrymmen för omhändertagna fortfarande fyller en funktion och att det på varje förband rimligen måste finnas en lämplig lokal för detta ändamål.

 

Är det någon som i modern tid (låt oss säga efter 1994, då de nu gällande bestämmelserna tillkom) varit med om att en värnpliktig blivit omhändertagen med stöd av dessa bestämmelser?

Link to comment
Share on other sites

Buren som straff har jag för mig försvann 1974 (osäker) och ersattes av kompaniförbud (utegångsförbud) vilket i sin tur försvann nyss.

 

Det som pratas om buren ovan finns kvar som en åtgärd enl LDT (Lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret)

 

LDT 41 § Den som enligt särskilda föreskrifter är förman i försvarsmakten får omhänderta en disciplinanasvarig som tjänstgör i FM, om denne inom ett område eller utrymme som används av FM eller klädd i militär uniform på allmän plats.

 

1. anträffas så berusad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan, eller

 

2. uppträder så att han eller hon stör den allmänna ordningen eller ordningen inom FM eller utgör fara för disciplinen.

 

Omhändertagande får inte ske, om det räcker med mindre ingripande åtgärder.

Förman innebär lägst LT eller MP.

Därefter finns det § som styr upp att lokalen skall vara ändamålsenlig mm.

 

Detta innebär att en förman får låsa in fyllerister (skall ha tillsyn eller vård)

och "myterister"

 

:lol: Edit pucktvåa

Edited by Kaparn
Link to comment
Share on other sites

Jag har själv omhändertagit vpl enl LDT 41§ flera ggr och ringt upp regch mitt i natten för att få detta prövat. Lokalen som användes då var ett logement med en vpl som satt bredvid hela tiden.

 

Edit korvfingrar

Edited by Kaparn
Link to comment
Share on other sites

.. ersattes av kompaniförbud (utegångsförbud) vilket i sin tur försvann nyss.

!?!?!? Då blir man ju lite nyfiken, hur bestraffar man mindre förseelser än "myteri" då? Inte alls?

löneavdrag

och ofta även sänkt vitsord..

 

hade en kille på min pluton som tog bondpermis och åkte till Sälen, osis för honom var att ett av befälen på plutonen var ledig och befann sig i just Sälen, PlutCh ringde helt enkelt honom och bad honom hålla utkik.

killen fick sedan både sänkt betyg och löneavdrag..

 

och det var bara en av de saker han och hans gruppkamrater gjorde..

tror bara det var gruppcheferna i den gruppen som fick över x55

de andra fick tex 8 3 2....

 

så idag är de enda "straffen" löneavdrag och sänkt vitsord.

Edited by Skuggan
Link to comment
Share on other sites

så idag är de enda "straffen" löneavdrag och sänkt vitsord.

...samt varning och extratjänst (högst fem tillfällen à högst fyra timmar utöver den vanliga tjänsten).

Sen finns ju alltid alternativet att skicka iväg dom till en nedsläckt spolhall mitt i natten ... :lol:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...