Jump to content

Recommended Posts

Det vore kul att veta vad ni andra här på forumet har för funderingar kring hemvärnsvapen i bostaden. Ni som är aktiva i hemvärnet, vill ni ha kvar vapnen i bostaden eller tycker ni att det är acceptabelt att dom centralförvaras?

-.-.-
Ja! Vapnen ska förvaras i bostaden.
Nej! Centralförvara våra vapen.
-.-.-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Vad vore annars poängen med Hv, förutom en massa folk med m/90 som kan gå skallgång efter vilsna svampplockare?

 

Min åsikt är att även beredskapsammunition skall finnas ute - alt. delas ut när så behövs (vilket givetvis blir för sent..).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Av följande anledningar tycker jag kasunförvaring är att rekommendera:

1. I trakterna där jag bor, (låt oss kalla det nordvästskåne) verkar några extremt obehagliga "mc-ordonnanser", HA och Bandidos. Det finns folk med kopplingar till dessa individer nästan överallt. Bla bor det en sådan ca 50 meter från mej.

Jag vill inte komma hem och hitta en långhårig och tatuerad HA som är ute efter mitt vapen.

2. Eftersom myndigheten har norpat all mobam har jag ändå ingen som helst beredskap med mitt vapen hemma.

 

Jag var tidigare en stor motståndare till kasunförvaring men efter att ha diskuterat saken ingående med en kriminalpolis jag känner fanns det mtp hotbilden inga argument kvar för att förvara puffran i hemmet. Dock måste HV ha möjlighet att göra återtag om omvärldssituationen så kräver.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I ditt fall tveklöst ja. Principiellt anser jag att Hv skall förvara sin vapen i bostaden (förutsatt att denna befinnes lämplig)

Skall man hämta ut kasunvapen krävs det minst 1 vecka förvarningar till alla olika slags småpåvar/beredksapsnissar/Kasunansvariga/Tjocka Skydsvakter m väst etc etc listan kan göras hur lång som helst. Vad vi lärt oss är . Om du lämnar in något får du aldrig tillbaka det.

En annan viktigt sak är att plutch håller koll på sina mannar

ex om någon inte kommer eller hör av sig inom rimligt tid, få tag i densamma, minsta tvekan in med panget. Har själv gjort detta vid ett tillfälle.svårt med nödvändig.

 

-Fortes fortuna iuvat-

Lyckan står den djärve bi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag ser problemet mer ur övningstidsaspekt. Hotbilden idag som Riksdagen fastställt försvarar inte en vapenförvaring i hemmet.

Däremot ser jag det som ett potentiellt större hot för oss som övar mycket, med alla vapentransporter och den tid som går till spillo med hämtning, vård och inlämning. Nu har vi kanske bara 6 mil tur och retur, men dom som har längre får en hopplös situation. Vem ska eskortera hela kalaset 10-15 vändor varje år? Inte jag.

 

Vapeninlämning=Återgång till allmänna HV för mig, alternativt inlämning.

 

Casca

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Ni som inte förstår ironi eller hatar onödiga inlägg. sluta läs nu!

 

 

Den dan man får ha 90:an hemma på uppfarten skall jag gå med i hemvärnet!! ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Så jag har förstått så resonerade man så när man inte tog in vapnen tillsammans med beredskapsammunitionen att det förelåg en större risk för stöld om man fraktade dem fram och tillbaka än om dem förvarades hemma.

 

Tror nog det stämmer, dessutom så kan många av hemvärnsmännen använda vapnen i nödfall även utan kronans ammo utdelad, de har ju ofta 7,62 jaktammo hemma...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Det e helt OK att ni har vapnet hemma om ni förvarar det säkrt. Jag vill inte jobba på en bank och få en AK4 i ansiktet.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ett intressant problem som uppkommer vid en centralförvaring är utan tvekan logistiken.

 

Vart ska alla vapen förvaras? Hur ska dom förvaras? Särskiljning från kompani/pluton/grupp mm.

 

Olika kompanier har ju olika långt till regementen, där man lämpligast förvarar vapnen osv…

 

Sen när det ska övas, hur löser man det, transporter av 60 till 120 AK 4 + tunga vapen & ammunition. Det om något vore ju ett intressant mål att ge sig på om man vill komma åt våra bössor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest roadkill

Fan man blir ju helt vansinnig när man läser på aftonbladet att man har stulit 1 ton ammo från en civil vapentransport. Då börjar man ju undra hur de personer som bestämmer regler för vapentranporter och dyl. tänker. Enligt aftonbladet så får man transportera obegränsade mängder ammunition. Men vid över 50 kg så måste transportören övervaka den. Helt sjuka regler om man jämför vilka krav som ställs på FM när det gäller transporter av vapen och ammo.

 

Äntligen så kanske folk börjar fatta att den delen HV vapen som har stulits och sedan använts vid brott är ganska liten jämfört med insmugglade vapen och dyl som redan finns på den svarta marknaden.

Share this post


Link to post
Share on other sites

HV-soldater bör åtminstone ha möjlighet att förvara sina vapen i bostaden. Med rätt använt vapenlås är AK4 mycket bättre skyddad än i ett vapenskåp. Dock tycker jag att HV borde vara hårdare när det gäller "nollor", nyantagna och folk som missköter sig. Kasunförvaring bör ses som en förmån i vissa fall. I "icke kasuntäta" områden bör högre krav ställas på HV-soldater när det gäller utnyttjande av vapenlås.

 

Danne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest roadkill

Enda motiveringen till att HV fortfarande har vapen i hemmet är rent övningstekniskt. HV oftast övar 1 dagars övningar och om man då blir tvungen att åka till sitt regemente för att hämta ut vapnet innan övningen så har kanske för många redan havla dagen gått. Då kanske många undrar varför man inte ordnar med en gemensam transport av vapen till övningen, visst ett jättebra förslag men dock ganska dyrt och även det ganska omständigt pga att FM får inte transportera hur många vapen som helt utan eskort. Listan kan säkert göras längre men det är i alla fall någon av anleningarna.

 

HV står idag under samma beredskapstid som övriga förband inom FM dvs. 48 tim pga. av minskad hotbild för angrepp mot sverige.

 

Som jag ser det så är förvaring i hemmet fortfarande den bästa lösningen så länge det sköts på ett bra och säkert sätt. Personligen så tror jag att om man tog in alla vapen för HV och centralförvarade dem så kommer HV att gå under pga. allt strul detta skulle leda till.

Share this post


Link to post
Share on other sites
I "icke kasuntäta" områden bör högre krav ställas på HV-soldater när det gäller utnyttjande av vapenlås.

 

Danne

Vad menar du med högre krav?

Antingen är vapnat låst eller så är det inte låst.

Finns det någon annan variant?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jodu, jag har tyvärr sett att låset inte används så flitigt som det borde. Man borde alltså försöka höja medvetandenivån när det gäller HV-soldaternas säkerhetstänkande. Låset bör ju sitta i fram till och med att övningen börjar, tyvärr slarvas det en del med det. Problemet är alltså inte helt binärt :D

 

Danne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jodu, jag har tyvärr sett att låset inte används så flitigt som det borde. Man borde alltså försöka höja medvetandenivån när det gäller HV-soldaternas säkerhetstänkande. Låset bör ju sitta i fram till och med att övningen börjar, tyvärr slarvas det en del med det. Problemet är alltså inte helt binärt :D

 

Danne

Låste SKA sitta i till och från övningen, likaså SKA underbeslaget transporteras separerat från vapnet i och ligga i ena benfickan.

 

Ansvarigt befäl ger sedan order om att vapnelås tas ur, underbeslag monteras och vapnet görs klart för aktuell visitation.

 

Det är det som gäller hos oss, och vad jag har hört ska det vara gällande säkerhetsnorm för samtliga Hv.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vad är det för vits med Hv om man inte låter dom förvara ak4:orna hemma hos sig själva?

Skulle man ta ett sånt idiotiskt beslut som att ta in alla vapen skulle säkerligen medlemsantalet sjunka med hälften.

Vem vill vara med i nått leksaksförband som inte ens kan anförtro sina medlemmar vapen till att försvara sig själva i en krigssituation?

 

Det skulle dock inte förvåna mig om man beslutar sig för kasunförvaring...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Vad är det för vits med Hv om man inte låter dom förvara ak4:orna hemma hos sig själva?

Skulle man ta ett sånt idiotiskt beslut som att ta in alla vapen skulle säkerligen medlemsantalet sjunka med hälften.

Vem vill vara med i nått leksaksförband som inte ens kan anförtro sina medlemmar vapen till att försvara sig själva i en krigssituation?

 

Det skulle dock inte förvåna mig om man beslutar sig för kasunförvaring...

Bara för att vapnen förvaras centralt innebär det ju inte att vi kommer att stå vapenlösa i en krigssituation.

 

Jag ser fördelar & nackdelar i både centralförvaring och det befintliga systemet. Håller med dig om att medlemsantalet säkerligen kommer att sjunka om man centralförvarar vapnen. Men å andra sidan är man med i Hemvärnet för att få ha en AK 4 hemma, så är man nog med av fel anledning…

Share this post


Link to post
Share on other sites

att Alexandersson:

Om det är så att enda anledningen till att man är hemvärnsman är att få ha puffran hemma har man nog fått sina "priorities screwed up". Vad jag kan förstå är det ett fåtal hemvärnsmän som har sådana geografiska förhållanden att det inte fungerar med kasunställda vapen. Det stora flertalet verkar kunna förvara sina vapen i en kasun i omedelbar anslutning till fordon, understödsvapen och övrig utrustning och kan hämta dessa tämligen snabbt och enkelt i samband med övning och larm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu var det ju inte riktigt så jag menade. Styrkan med HV är ju att dom har vapnen hemma och således kan vara på plats betydligt snbbare än om man var tvungna att hämta skiten.

Om inte annat så blir det ju mer att göra logistiskt sätt.

Som HV man gör man en instats för sitt land då bör även FM ge en förtroendet att låta en ha puffran hemma.

En sak man även bör tänka på är att militära vapen i mycket liten utsträckning används vid rån och liknande!

Vem har för övrigt lust med att åka flera mil för att hämta sin puffra?

Share this post


Link to post
Share on other sites

att Alexandersson:

Om du läser hela mitt inlägg så står det att det stora flertalet antagligen kan kasunförvara sina vapen utan alltför stora olägenheter. Givetvis måste även geografin styra vem som ska ha sitt vapen hemma. Jag förmodar dock att de allra flesta aktiva har insatskontrakt och därför hämtar ut fordon och tunga vapen centralt och då kan man ju hämta sitt personliga vapen samtidigt, eller?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Som en liten parantes kan nämnas att det finns mellan 40 000 - 45 000 illegala vapen i Sverige. Ett par stulna ak-4:or är en droppe i havet om man tänker på allt annat som finns "ute".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Man bör aldrig se ett stulet högprestanda automatvapen som en "droppe". Den polis som möter det med sin Sig Sauer kommer inte att se det som en droppe, speciellt inte då han genom skatt har betalat för det. Det är försvarsmaktens       f-rbannade plikt att hålla koll på sina vapen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LRRP: Självklart är det jäkligt illa om ak-4:or hamnar i fel händer, formulerade mig lite dumt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Egentligen en ganska löjlig diskussion det här med att kriminella kan använda ak4:or och andra puffror.

Vill exempelvis Hells Angels ha ett par puffror ser dom nog till att fixa det oavsett om det är "svårt" eller ej.

Missförstå mig inte men hade HA eller likanande organisation velat ha militära vapen är det nog inget större problem för dom att fixa detta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest

Jag tycker att det finns både fördelar och nackdelar. Jag tycker att en viss grupp människor ska ha sin AK hemma och andra inte ska ha det. Det är så Alexandersson att inte alla som går med i HV eller militären har god moral. Ett bra exempel är ju militär ligan. Sedan är min personliga åsikt att HA faktiskt nog inte har det så jädra lätt att skaffa det. Kom ihåg Thomas Möller hotade civilaren om att han hade en hagelbössa inte om nån AK bara ett ex. AK i fel händer är MYCKET farligt och det är inte i rätt händer för att det är HV man. Jag tycker att vi måste se till att de som har en AK hemma är folk med äkta och hög moral som är psykiskt stabila, så att vi inte får massa flink och militärligor med vapen! hur detta ska ske är svårt att säga men såvitt jag förstår har man inte några speciella krav eller tester detta kanske borde existera. Att geografi skulle vara det viktigaste håller jag ej med om det handlar om rätt och fel person. Men sedan ska vi ju faktiskt komma ihåg scweich där nästan alla har en automatare hemma och det funkar fint, förutom för ett tag sen när en kille "flippade" ut totalt och typ 10 talet personer dog. ( annars har schweiz låg mordstatistik ca 40 mördas per år)

 

Bara lite tankar kom gärna med kritik förslag och ideer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nu kommer det bli ett jävla liv på Hv killarna.

 

Men jag anser att deras vapen skall centralförvaras. Kan man inte lita på en Resoff/Yoff att ha en pistol hemma hur fan kan man då motivera att 50000 st AK4 finns ute???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Måste bara få svara på denna fråga! :D

 

För att hemvärnssoldater inte har för vana att hota att "glocka" andra människor........

 

Kunde inte låta bli.

 

Danne

 

(IRONIVARNING)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det kan hända att jag har fel men idag så förvaras inga vapen i kasuner i skogen utan allt ligger i kasuner på regementen eller i centrala lager med högre säkerhet än kasuner i skogen.

Våra fordon står i ett förråd tillsammans med övrig materiel dock ej förstärkningsvapen. Vapen och amm hämtas på regementen i närheten.

 

Hemvärnsmän som är så vapenkåta att som måste ha vapnen hemma borde slängas ut ur hemvärnet. Lika så de som inte kan följa order och alltid ha vapnet låst utom vid övningar och vård.

 

Av övningsteckniska skäl tycker jag att vapnen ska förvaras i hemmet men man skulle kunna centralförvara nycklarna till låsen. Nycklarna skulle man kunna förvara i larmade säkerhetsskåp på staber och liknande ute i landet. Om ett inbrott sker i en stab är det bara att byta ut alla vapen lås. Om någon snor ett vapen så är det bara att omedelbart plocka bort den nyckeln ur säkerhetsskåpet. Om tjuvarna samma natt snor både vapen och nyckel så finns det nog inte mycket som stoppar dom.

 

Gör vi på detta sätt så är vapnen lätt tillgängliga och ändå ganska säkert förvarade. Detta kräver givetvis att man på övningarna får tid till vård innan man låser in nycklarna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Av övningsteckniska skäl tycker jag att vapnen ska förvaras i hemmet men man skulle kunna centralförvara nycklarna till låsen. Nycklarna skulle man kunna förvara i larmade säkerhetsskåp på staber och liknande ute i landet. Om ett inbrott sker i en stab är det bara att byta ut alla vapen lås. Om någon snor ett vapen så är det bara att omedelbart plocka bort den nyckeln ur säkerhetsskåpet. Om tjuvarna samma natt snor både vapen och nyckel så finns det nog inte mycket som stoppar dom.

 

Gör vi på detta sätt så är vapnen lätt tillgängliga och ändå ganska säkert förvarade. Detta kräver givetvis att man på övningarna får tid till vård innan man låser in nycklarna.

Att centralförvara nycklarna är i mina ögon en sämre lösning än att plocka in våra vapen. För att man ska kunna byta alla lås om ett inbrott sker i t ex staben som i ditt exempel så måste det ju finnas dubbletter av nycklarna till våra lås vilket det inte gör idag.

 

Genom att separera låsta vapen från nycklarna riskerar man i allt för stor utsträckning att stå med obrukbara vapen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
För att man ska kunna byta alla lås om ett inbrott sker i t ex staben som i ditt exempel så måste det ju finnas dubbletter av nycklarna till våra lås vilket det inte gör idag.

Det numret som finns på ditt vapenlås=ny nyckel om det krävs.

 

Från 3:e man har jag också fått uppgiften att det finns centralnycklar att tillgå.

 

I övrigt håller jag med dig.

 

Casca

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  



 • Similar Content

  • By Denys Zagreus
   Hallå kamrater,
    
   Öppnar detta konto med en undran från en nyfiken, blivande rekryt. Fullgjorde min prövning under gårdagen och gjorde bra ifrån mig. Toppbetyg på i-test och hårsmån från full pott i styrka och kondition, god syn, hörsel och hjärta. Inget att klaga på. Mitt sköra ego tog sig däremot ett törn av psykologens bedömning på två blygsamma fyror. Lite snopet tyckte jag då jag fick känslan av att vi hade ett öppet och ärligt samtal utan några större kontroverser. Nåväl, fick höra på omvägar att det mycket väl kunde bero på att min motivation inte sträckte sig längre än till en tjänst i Hemvärnet och att värdet sattes därefter. Men magkänslan säger att det var något mer, men vad kan jag inte svära på. Om detta kan vi bara spekulera förstås.
    
   När jag senare under dagen pratade med några informatörer så var de ivriga på att sporra mig till att söka någonting mer utmanande än Hemvärnet. Jag har förstått att det till viss del handlar om att de vill rekrytera kompetent folk till K- och T-tjänster. Samtidigt fanns det något lätt föraktande i deras beskrivning av hemvärnstjänsterna. Att det var där som de som var pliktiga men inte hade klarat testerna hamnade. Begåvningsreserven. Och jag då som betraktar mig själv som en man som inte backar för en utmaning blev förstås lite orolig. Här får jag faktiskt tacka den gode psykologens bedömning då mina alternativ begränsades. Jag hade nog inte kunnat motstå frestelsen att ta en mer avancerad tjänst om den skulle ha erbjudits, fast det hade ställt till det såväl karriärsmässigt, ekonomiskt och relationellt.
    
   Det finns förstås inget att göra åt det nu och det är väl gott så. Jag fick ju faktiskt den tjänst jag hade i åtanke när jag klev in på rekryteringskontoret (nästan, ville stridssjukvård men de verkade vara slut eller en lämp.nivå över - högst oklart). Min fråga är vad ni andra anser om Hemvärnet? Då menar jag i första hand utbildningsmässigt som en del av värnplikten. Antingen har ni gjort den själva, känner någon eller kommit i kontakt med dem på annat sätt. Var skulle ni säga att kompetensnivån och motivationen ligger, generellt såväl som hos enskilda rekryter?
    
   Phileo,
   Denys
  • By Pederb&
   Hej,
    
   Finns det större magasin till AK4 att köpa?
    
   Undrar bara?
  • By Pederb&
   Hej, tänkte söka packgruppchefs utbildning och undrar om någon här är packgruppchef och kan ge mej lite riktning och input?
  • By Mikael F
   Hej.
    
   Jag är på väg in i hemvärnet som förare. Jag undrar om förarna av bandvagn 206 någonsins är ut med stridande pluton, eller dom bara står vid fordonet eller sitter i den,? När det gäller Tgb 30/40 har jag förstått är ute med gruppen.
    
   Mikael
    
  • By Pederb&
   Hej newbee här detta kan redan ha ett svar här men jag kan inte hitta det.
    
   Jag har ansökt till Hv som bilförare och var då tillsagd att kontakta Bilkåren vilket jag gjorde för att få mina förarbevis förnyade, men för att få detta så måste jag genomgå GU-F även då jag redan har genomgått värnplikt och lärt mej att bädda och städa, men om jag väljer att bli skyttesoldat i Hv så behöver jag inte genomgå GU-F eftersom jag har fullgjort min värnplikt.
    
   Är det bara jag som tycker detta är minst sagt förbryllande. 
    
   Peder
×
×
 • Create New...