Jump to content

Hur laddat är Kungahuset


Darkwand

Recommended Posts

Med jämna mellanrum reser frågan av diverse profillösa politiker att Sverige borde avskaffa den "odemokratiska" "Kungen" (vem f-n är kungen föresten) och införa republik. Dessa personer hävdar att det är en ren teknikalitet att skriva om grundlagen och göra Sverige till en republik, eller är det så enkelt?

Hitintills i världen har inget kungahus avsatts på ett helt igenom fredligt sätt det blåa blotets makt har visat sig kunna driva fram väldigt starka känslor. Finns det någon riska att det i lungna Sverige skulle kunna gå till till våldsyttringar.

 

Jag tycker att det är en intressant frågeställning eftersom inget land har bara fått för sig att avskaffa monarkin i ett oturbulent politiskt klimat.

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 225
  • Created
  • Last Reply
Hitintills i världen har inget kungahus avsatts på ett helt igenom fredligt sätt

Konstantin II av Grekland är, åtminstone i mina ögon, ett gränsfall:

 

"Konstantin II och hans familj gick i december 1967 i landsflykt, sedan han ställt sig i spetsen för en misslyckad kupp riktad mot den härskande militärjuntan. Han förblev formellt Greklands monark till 1973, då militärjuntan införde republik som bekräftades genom en folkomröstning 1974, sedan demokratin återinförts."

 

http://historiska-personer.nu/min-s/pab23fa70.html

 

"Efter andra världskriget utbröt ett inbördeskrig i Grekland som varade i två år. 1967 kunde militären, understödd av USA, genomföra en statskupp. 1973 avskaffades monarkin och 1974, efter att ha iscensatt en statskupp på Cypern, bröt militärjuntan samman. Följande år utropades en republik och Grekland blev en demokrati."

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekland

 

Om någon är intresserad av frågan om republik kontra monarki, så rekommenderas:

 

Därför är jag republikan

Wilhelm Moberg

Atlas förlag

1998

 

Boken finns även utgiven i flera tidigare utgåvor.

 

Jag skriver för övrigt alltid "kungen", och aldrig "Kungen", när jag avser Sveriges kung. Varför ska jag fjäska för och/eller se upp till honom? Det är ju inte direkt så att han fått sitt ämbete genom hårt slit. Ärvda ämbeten bör inte finnas i ett modernt demokratiskt samhälle, där jag använder termen demokratiskt i en vidare humanistisk betydelse.

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Okej, nu får nån förklara vad Kungahuset har med Krig idag att göra ?

..annars kastar jag den till markan bums, och ser jag nån sorts inrikespolitik så åker den djupare ner än markan.

 

/ BlåGul

Link to comment
Share on other sites

Jag tror inte att införande av republik skulle ge några våldsamheter.

 

Själv vill jag inte ha några förändringar då kungahuset funkar i all

sin menlöshet och PR-prakt. Hellre en hyfsat neutral kung eller

drottning än att ha (favorit-äckel-politiker) som landshövding över

hela sverige. Går generationsskiftet bra är det vansinne att lägga

energi på att ändra systemet, det skulle vara ren kapitalförstörelse.

 

Om man vill arbeta med Viktiga Politiska Frågor För Sveriges Framtid

kan man ha mer än fullt upp med skatte och bidragsmoralförfall,

minskande engagemang i det politiska arbetet, illa skötta statliga

förvaltningar, dålig fart på att få in ungdommar och invandare på

arbetsmarkanden, nya sätt att finansiera vård och omsorg så det

funkar om tio år, osv. Republik är en snömosfråga i klass med skärpta

regler för djurförsök och hur sergels torg skall byggas om så när som

på att den kan ge ännu större förströelse från viktigare frågor.

 

Får vi inte ihop vad de politiska systemen har lovat och lovar med hur

ekonomin funkar så folk får förväntad vård och pension kan det blir

otäckt. Det borde mest kunna leda till polisiära problem men om det

korsas med terrorism kan vi behöva hemvärnet och civilförsvaret

för att skydda utspridd infrastruktur och hjälpa folk i nöd.

Link to comment
Share on other sites

Republik är en snömosfråga i klass med skärpta

regler för djurförsök och hur sergels torg skall byggas om så när som

på att den kan ge ännu större förströelse från viktigare frågor.

För en del av oss, som bryr oss om andra (förmodat) kännande varelser och inte bara tänker på oss själva, så är frågan om skärpta regler om djurförsök faktiskt lika viktig/allvarlig som frågan om mänskliga rättigheter. Det betyder inte att vi anser att en myra ska ha samma rättigheter som en människa, men det innebär att vi anser att frågan om de icke-mänskliga djurens rättigheter bör tas på allvar, och inte utan närmare eftertanke avfärdas som en struntfråga.

 

Jag anser att frågan om republik kontra monarki faktiskt är en viktig symbolisk fråga, då den i slutändan handlar om vi ska ha ett helt demokratiskt samhälle där de styrande tillsätts genom demokratiska val, eller om vi ska ha ett samhälle där man kan ärva viktiga offentliga ämbeten. Rent praktiskt sett, så verkar exempelvis Finland dessutom klara sig alldeles utmärkt utan en kung.

 

Det finns dessutom en människorättslig aspekt i frågan, då den nuvarande kungen i praktiken tvingats till att bli kung. Nu kanske någon säger; "Men han kan ju säga nej och avgå om han vill det." Jag tror inte att det är så enkelt, då han dels inte kan bli kvitt sin uppväxt och dessutom lär ha ett rätt så rejält grupptryck på sig att axla sin förutbestämnda och givna roll. Samma sak gäller för Viktora.

 

Ett kungahus föder och uppmuntrar till fjäskeri för personer som egentligen gjort något för att förtjäna detta fjäsk. De personer jag ser upp till har kämpat hårt för att förtjäna min respekt. Det svenska kungahuset och den svenska monarkin är däremot en löjlig teater i mina ögon.

 

Det skulle vara intressant att se vad som hände om vi fick en riktigt idiotisk kung eller drottning. Skulle det vara lika populärt med monarki här i landet då?

 

Jag har därför svårt att se några konkreta vettiga skäl till att ha kvar en monarki här i landet, än att det fyller en roll som skådespel, som i "bröd och skådespel åt folket". Man kan även fråga sig vad det sänder för signaler, när några personer i landet får leva lyxliv på resten av folkets bekostnad, utan att ha lyft ett finger för att förtjäna det? Ska vi ha en monarki, för att en del av folket tycker att det är ett underhållande "lyxrealityalternativ" till såporna på TV? Är det en bra och vettig bas för ett modernt statsskick?

Link to comment
Share on other sites

jag vill också inflika att flera grundlagar bryts då våra monarker inte får ha vilken religion som helst, de får inte säga sina åsikter osv. osv. Detta tycker jag är nästan värre än att statschefen inte är demokratiskt vald.

Bra att du tog upp det, då jag glömde det. Det är en del av vad jag räknar in i: "Det finns dessutom en människorättslig aspekt i frågan"

 

Kungafamiljen är i mina ögon ungefär som sällskapsdjur i en bur, som en del av folket vill kunna titta på och säga: "Men ååå vad fina/glamorösa/söta de är!"

Link to comment
Share on other sites

Vi är en monarki, vi har varit/haft en monarki i området sedan före Erik Segersäll och detta skall vi fortsätta med.

 

Att ens spekulera om att avskaffa monarkin borde vara jämställt med högföräderi och straffas på lämpligt sätt.

 

I övrigt så borde Hans Majestät återfå en del av den makt som gått honom förlorad.

Link to comment
Share on other sites

I övrigt så borde Hans Majestät återfå en del av den makt som gått honom förlorad.

Varför tror du att konungen skulle vara bättre att styra detta land än en folkvald?

 

edit:

Att ens spekulera om att avskaffa monarkin borde vara jämställt med högföräderi och straffas på lämpligt sätt.

 

Förräderi mot vem då?

Är det inte snarare förräderi mot folket att ha kvar Monarkin?

 

edit2: Jag kanske ska säga att jag själv inte har någon direkt ståndpunkt om

man ska avskaffa monarkin eller inte eftersom jag ärligt talat inte funderat

på det så mycket, däremot så har jag en del fasta ståndpunkter och tycker

att vissa saker i vårat nuvarande statsskick är oacceptabla.

Link to comment
Share on other sites

(Solon @ Nov 3 2004, 17:46 )

I övrigt så borde Hans Majestät återfå en del av den makt som gått honom förlorad.

 

Varför tror du att konungen skulle vara bättre att styra detta land än en folkvald?

 

 

Det sa jag inte, jag sa att ha nborde ha något att säga till om, det som gör honom/en kung/drottning lämplig till detta är att dom kan fostras hela livet till detta.

 

(Solon @ Nov 3 2004, 17:46 )

Att ens spekulera om att avskaffa monarkin borde vara jämställt med högföräderi och straffas på lämpligt sätt.

 

 

Förräderi mot vem då?

Är det inte snarare förräderi mot folket att ha kvar Monarkin?

 

Hur skulle det kunna vara det? Hans Majestät är ju våran kung, han kan inte begå föräderi då kungariket rätteligen tillhör honom.

Link to comment
Share on other sites

Om att stå till svars för sina handlingar:

 

"Konungen kan ej åtalas för sina gärningar."

 

Regeringsformen, 5 kap, 7 §

 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7...%7BFORD%7D=FIND

 

Vad innebär ovanstående i praktiken? Om exempelvis den nuvarande kungen går och våldtar och mördar någon, kommer han då inte att kunna ställas inför rätta för det?

 

Om separation mellan kyrka och stat:

 

"Vi CARL, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, arvinge till Norge, hertig till Schleswig Holstein, Stormarn och Ditmarsen, greve till Oldenburg och Delmenhorst, göre veterligt: att, sedan Riksens Ständer enhälligt antagit och fastställt den successionsordning, varefter den högborne furstes, Svea rikes utkorade kronprins, hans kungl. höghet prins JOHAN BAPTIST JULII manliga bröstarvingar skola äga rätt till den svenska tronen, samt Sveriges rikes styrelse tillträda, och denna grundlag till Vårt nådiga gillande blivit överlämnad, have Vi, i kraft av den enligt 85 § i regeringsformen Oss tillkommande rättighet, velat denna av Riksens Ständer samtyckta successionsordning härmed antaga, gilla och bekräfta, alldeles såsom den ord för ord härefter följer:"

 

"Till yttermera visso have Vi detta med egen hand underskrivit och bekräftat, samt Vårt kungl. insegel låtit veterligen hänga här nedanföre, som skedde i Örebro, den tjugosjätte dagen i september månad, året efter Vår Herres och Frälsares Jesu Kristi börd, det ett tusende åttahundrade och på det tionde."

 

Successionsordningen (mina markeringar)

 

Om religionsfrihet:

 

"Såsom 2 § i 1809 års regeringsform uttryckligen stadgar, att Konung alltid skall vara av den rena evangeliska läran, sådan som den, uti den oförändrade Augsburgiska bekännelsen, samt Uppsala mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är, sålunda skola ock prinsar och prinsessor av det kungl. huset uppfödas i samma lära och inom riket. Den av kungl. familjen som ej sig till samma lära bekänner, vare från all successionsrätt utesluten."

 

Successionsordningen, § 4

 

Om rätten att fritt välja partner för myndiga personer:

 

"Prins och prinsessa av det kungl. huset må ej gifta sig, med mindre regeringen på hemställan av Konungen därtill lämnat samtycke. Sker det ändock, have han eller hon förverkat arvsrätt till riket för sig, barn och efterkommande."

 

Successionsordningen, § 5

 

Om resefrihet för myndiga personer:

 

"Tronföljaren må ej anträda resa utrikes utan Konungens vetskap och samtycke."

 

Successionsordningen, § 7

 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7...%7BFORD%7D=FIND

Link to comment
Share on other sites

Det sa jag inte, jag sa att ha nborde ha något att säga till om, det som gör honom/en kung/drottning lämplig till detta är att dom kan fostras hela livet till detta.

Anser du då även att man borde införa fler ärvda ämbeten? Varför inte låta exempelvis statsministerposten ärvas? Tänk vad bra med en statsminister som fostras hela livet till det...

 

Hur skulle det kunna vara det? Hans Majestät är ju våran kung, han kan inte begå föräderi då kungariket rätteligen tillhör honom.

 

Jag vill inte minnas att jag röstat på honom. Jag vill inte heller minnas att någon av mina vänner, som är svenska medborgare, röstat på honom. Du låter som en riktig fjäskare och rövslickare i ditt förhållande till kungen.

 

WOMAN: Order, eh -- who does he think he is?

ARTHUR: I am your king!

WOMAN: Well, I didn't vote for you.

ARTHUR: You don't vote for kings.

WOMAN: Well, 'ow did you become king then?

ARTHUR: The Lady of the Lake, [angels sing] her arm clad in the purest shimmering samite, held aloft Excalibur from the bosom of the water signifying by Divine Providence that I, Arthur, was to carry Excalibur. [singing stops] That is why I am your king!

DENNIS: Listen -- strange women lying in ponds distributing swords is no basis for a system of government. Supreme executive power derives from a mandate from the masses, not from some farcical aquatic ceremony.

ARTHUR: Be quiet!

DENNIS: Well you can't expect to wield supreme executive power just 'cause some watery tart threw a sword at you!

ARTHUR: Shut up!

DENNIS: I mean, if I went around sayin' I was an empereror just because some moistened bint had lobbed a scimitar at me they'd put me away!

Link to comment
Share on other sites

En motfråga:

 

Är det någon som har förslag på vilka som skulle kunna bli en bra och representativ president för Sverige?

 

Håller med om att herr godsägaren Göran Persson inte behöver en till titel. Monarkin ska vi behålla p g a dess historiska förankring. Vem som sedan sitter som kung är inte allt för viktigt så länge han kan sitt jobb och det inte spårar ur som i Storbritannien (och till viss även i Norge och Danmark).

Link to comment
Share on other sites

Det sa jag inte, jag sa att ha nborde ha något att säga till om, det som gör honom/en kung/drottning lämplig till detta är att dom kan fostras hela livet till detta.

Anser du då även att man borde införa fler ärvda ämbeten? Varför inte låta exempelvis statsministerposten ärvas? Tänk vad bra med en statsminister som fostras hela livet till det...

 

Hur skulle det kunna vara det? Hans Majestät är ju våran kung, han kan inte begå föräderi då kungariket rätteligen tillhör honom.

 

Jag vill inte minnas att jag röstat på honom. Jag vill inte heller minnas att någon av mina vänner, som är svenska medborgare, röstat på honom. Du låter som en riktig fjäskare och rövslickare i ditt förhållande till kungen.

Nej man bör inte införa ärftliga ofentliga ämbeten(det bör räcker med att dom har kungen som vakar över dom) däremot så bör man införa vissa krav för att ens kunna komma på tal för ofentliga ämbeten(t.ex. så skall man inte kunna bli minister på en gymnasieexamen) minst 20 års yrkeserfarenhet eller magisterexamen inom det aktuelle ämnet.

 

 

Som du sa, man väljer inte kungar nu för tiden och då det gjordes var det mest symboliskt i alla fall. Att kalla mig "rövslickare" och "fjäskare" för att jag är för en stark och mer traditionell monarki är rätt så patetiskt och hör inte alls till diskusionen.

 

Man bör inte ha en republik av den enkla anledningen våra politiker redan idag har svårt att fatta klara och ibland svåra beslut därför att dom är rädda för hur det kommer att se ut i media nästa dag. Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

Link to comment
Share on other sites

Är det någon som har förslag på vilka som skulle kunna bli en bra och representativ president för Sverige?

Varför skulle inte Sverige kunna köra med samma (republikanska) modell som exempelvis i Finland, då den verkar fungera alldeles utmärkt bra?

 

Monarkin ska vi behålla p g a dess historiska förankring.

 

Jag och andra har listat flera väldigt konkreta och praktiska argument till varför det är dåligt med en monarki. Tycker du att traditionsargumentet verkligen väger tyngre än de argumenten? Jag tycker inte att man ska behålla traditioner bara för att de är traditioner, om det finns klara nackdelar med dem. Samhället har en naturlig tendens att reformeras, och vi bör även låtar det reformeras. Jag kan säkert hitta en hel del väldigt gamla traditioner här i Sverige, som även du tycker det var rätt att upphäva.

Link to comment
Share on other sites

det bör räcker med att dom har kungen som vakar över dom

Vad är det som gör just kungen så lämpad för den uppgiften?

 

däremot så bör man införa vissa krav för att ens kunna komma på tal för ofentliga ämbeten(t.ex. så skall man inte kunna bli minister på en gymnasieexamen) minst 20 års yrkeserfarenhet eller magisterexamen inom det aktuelle ämnet.

 

Om en person utan formell utbildning eller erfarenhet är vad folket önskar, så är det väl även det som folket bör få, om vi ska ha en demokrati i landet.

 

Att kalla mig "rövslickare" och "fjäskare" för att jag är för en stark och mer traditionell monarki är rätt så patetiskt och hör inte alls till diskusionen.

 

Det var inte därför jag kallade dig rövslickare och fjäskare, utan det var för ditt språkbruk angående kungen. Det lät nästan som du talade om en gudomlig högre makt, vilket jag tycker är rätt så skrattretande när det gäller den svenska kungen. Men det är bara jag det, och du får i mina ögon skriva och tycka precis vad du vill om den svenska kungen.

 

Man bör inte ha en republik av den enkla anledningen våra politiker redan idag har svårt att fatta klara och ibland svåra beslut därför att dom är rädda för hur det kommer att se ut i media nästa dag. Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

 

Så du vill alltså ge mer makt till kungen? Hur mycket makt vill du då ge till kungen? Det låter i mina öron nästan som du vill att kungen ska vara något slags "hobbydiktator", men jag kanske har missuppfattat dig totalt. Tycker du att den nuvarande svenska kungen ger intryck av att vara en väldigt välutbildad och intelligent person? Vad gör du den dagen vi får en, i dina ögon, totalt idiotisk kung?

Link to comment
Share on other sites

Nej man bör inte införa ärftliga ofentliga ämbeten(det bör räcker med att dom har kungen som vakar över dom) däremot så bör man införa vissa krav för att ens kunna komma på tal för ofentliga ämbeten(t.ex. så skall man inte kunna bli minister på en gymnasieexamen) minst 20 års yrkeserfarenhet eller magisterexamen inom det aktuelle ämnet.

Solon,

 

nu är det inrikespolitik för hela slanten, men eftersom du kommer inte bara med reaktionära och odemokratiska påståenden utan även korkade dylika som utpekar mig (och alla republikaner som gjort värnplikt för Sverige långt innan du var påtänkt) som landsförrädare så kör vi innan Kimster stänger butiken:

 

1. Du inser att inte Reagan skulle kunnat bli vald någonstans med ditt system?

 

Man bör inte ha en republik av den enkla anledningen våra politiker redan idag har svårt att fatta klara och ibland svåra beslut därför att dom är rädda för hur det kommer att se ut i media nästa dag. Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

 

2. Du inser att det är precis så här Fidel Castro, Kim Jong-Il och Robert Mugabe tänker?

 

 

@ Järv:

 

I mitt förslag till svensk republik skulle till president endast kunna väljas den som inte suttit i riksdagen, landstings- eller kommunfullmäktige, i regering, kommun- eller landstingsstyrelse, varit generaldirektör eller haft annan jämförbar post.

 

Jag tror att en hel del kan hämtas från den akademiska världen eller varför inte från Svenska akademin. Kerstin Ekman eller Peter Englund är nog mina favoriter så här långt.

Link to comment
Share on other sites

(Solon @ Nov 3 2004, 18:31 )

det bör räcker med att dom har kungen som vakar över dom

 

 

Vad är det som gör just kungen så lämpad för den uppgiften?

 

 

Han kan uppfostras till det, det är hans liv, inte hans jobb och sist men inte minst han är kung.

 

 

 

däremot så bör man införa vissa krav för att ens kunna komma på tal för ofentliga ämbeten(t.ex. så skall man inte kunna bli minister på en gymnasieexamen) minst 20 års yrkeserfarenhet eller magisterexamen inom det aktuelle ämnet.

 

 

Om en person utan formell utbildning eller erfarenhet är vad folket önskar, så är det väl även det som folket bör få, om vi ska ha en demokrati i landet.

 

Problemet är snarare att folk här i landet röstar på partiet, inte på personen.

 

 

Att kalla mig "rövslickare" och "fjäskare" för att jag är för en stark och mer traditionell monarki är rätt så patetiskt och hör inte alls till diskusionen.

 

Det var inte därför jag kallade dig rövslickare och fjäskare, utan det var för ditt språkbruk angående kungen. Det lät nästan som du talade om en gudomlig högre makt, vilket jag tycker är rätt så skrattretande när det gäller den svenska kungen. Men det är bara jag det, och du får i mina ögon skriva och tycka precis vad du vill om den svenska kungen.

 

Långt ifrån gudomlig men utan tvekan långt över oss andra.

 

 

Man bör inte ha en republik av den enkla anledningen våra politiker redan idag har svårt att fatta klara och ibland svåra beslut därför att dom är rädda för hur det kommer att se ut i media nästa dag. Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

 

 

Så du vill alltså ge mer makt till kungen? Hur mycket makt vill du då ge till kungen? Det låter i mina öron nästan som du vill att kungen ska vara något slags "hobbydiktator", men jag kanske har missuppfattat dig totalt. Tycker du att den nuvarande svenska kungen ger intryck av att vara en väldigt välutbildad och intelligent person? Vad gör du den dagen vi får en, i dina ögon, totalt idiotisk kung?

 

Inte riktigt så mycket makt, han skall till exempel inte kunna skapa policy, lagar eller liknande, han skall däremot vara närvarande och få påverka beslutet tillsammans med dom folkvalda politikerna då han kan se längre än till nästa val. Beslut om krig och allianser skall till exempel gå via konungen(dvs. om dom folkvalda vill starta/avsluta ett krig eller ingå/gå ur en allians skall konungen godkänna detta).

 

Konungen är efter vad jag upplever långt ifrån dum, hans utbildning vet jag inget om, men om man tolkar hans dyselexi som idioti/dumhet bör man kanske läsa på lite om det hela. I övrigt så tycker jag att han framstår som bra mycket bättre än någon minister eller övriga makthavare (typ Lars Ohly, Göran P och/eller Peter Eriksson).

Link to comment
Share on other sites

Inte riktigt så mycket makt, han skall till exempel inte kunna skapa policy, lagar eller liknande, han skall däremot vara närvarande och få påverka beslutet tillsammans med dom folkvalda politikerna då han kan se längre än till nästa val.

Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

 

Hur ska du ha det, antidemokraten?

Link to comment
Share on other sites

Inte riktigt så mycket makt, han skall till exempel inte kunna skapa policy, lagar eller liknande, han skall däremot vara närvarande och få påverka beslutet tillsammans med dom folkvalda politikerna då han kan se längre än till nästa val.
Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

 

Hur ska du ha det, antidemokraten?

Jag sa aldrig att en kung som fattar raka och enhälliga beslut var det bästa/optimala i mitt synsätt, men jag vill absolut inte ha en politiker som fattar beslut efter hur han/hon tror att tidningsrubrikerna kommer att se ut dagen därpå.

Link to comment
Share on other sites

däremot så bör man införa vissa krav för att ens kunna komma på tal för ofentliga ämbeten(t.ex. så skall man inte kunna bli minister på en gymnasieexamen) minst 20 års yrkeserfarenhet eller magisterexamen inom det aktuelle ämnet.

öhhm....?

 

Vad säger att en utbildad person är bättre än en utan utblidning?

Om det bara finns en person med den utbildningen i landet då?

Ska man bara få rösta på den personen då?

Är det demokrati?

 

Jag kan hålla med dig om att dagens politiker är lite väl populistiska

men att inskränka demokratin pga det?

Nej det finns bättre lösningar tror jag.

 

Sist men inte minst, Vad anser du är demokrati?

Link to comment
Share on other sites

Inte riktigt så mycket makt, han skall till exempel inte kunna skapa policy, lagar eller liknande, han skall däremot vara närvarande och få påverka beslutet tillsammans med dom folkvalda politikerna då han kan se längre än till nästa val.
Hellre en kung som kan fatta raka och klara beslut än politiker som velar och kompromissar.

 

Hur ska du ha det, antidemokraten?

Jag sa aldrig att en kung som fattar raka och enhälliga beslut var det bästa/optimala i mitt synsätt, men jag vill absolut inte ha en politiker som fattar beslut efter hur han/hon tror att tidningsrubrikerna kommer att se ut dagen därpå.

Vem hindrar kungen att fatta beslut så länge han inte skapar policy eller lagar? För min del får han ha vilken färg på kalsingarna han vill.

 

Och vem vill ha populistiska politiker? Och vem tror att kungahusets ställning är oberoende av tidningsrubrikerna?

Link to comment
Share on other sites

Vad säger att en utbildad person är bättre än en utan utblidning?

Om det bara finns en person med den utbildningen i landet då?

Ska man bara få rösta på den personen då?

Är det demokrati?

 

Finns rätt många utbildade statsvetare, ekonomer, läkare, officerare osv.

 

Sen så väljer vi inte ministrar i detta land, dom blir tillsatta.

 

 

 

Sist men inte minst, Vad anser du är demokrati?

 

Demokrati är när folket har rätt att säga vad dom anser (i viss utsträckning), samt har rätt att vara med att i viss utsträckning påverka hur landet styrs genom att välja en riksdag som sedan utnämner en regering.

Link to comment
Share on other sites

...(Klippte för hårt i djurförsöksstycket)

 

Jag anser att frågan om republik kontra monarki faktiskt är en viktig symbolisk fråga, då den i slutändan handlar om vi ska ha ett helt demokratiskt samhälle

...

 

Det finns dessutom en människorättslig aspekt i frågan, då den nuvarande kungen i praktiken tvingats till att bli kung.

...

 

Ett kungahus föder och uppmuntrar till fjäskeri för personer som egentligen gjort något för att förtjäna detta fjäsk.

...

Jag vart hastigt och lustigt suppleant i djurförsöksetiska nämnden

i Linköping och har läst in mig lite på ämnet, besökt försöksanläggningar

och funderat över frågan som jag även har funderat på tidigare.

Min egen slutsats är att det läggs näranpå löjligt mycket arbete på

att bedömma försöken och mer än tillräckligt för att alla försöksdjur

som inte hamnar inom smärtforskning edyl skall ha det ovanligt bra

under sin levnad. De som kämpar för att djuren skall ha det ännu bättre

slösar med egen energi och pengar för andra som tex skulle kunna användas

till fler vettiga djurförsök som ger ny kunskap, för att inte tala om hur

många människor som lider av brist på stöd. Om djurvännerna är

intresserade av att minska djurlidande skulle de kunna få mer nytta per

timme eller krona genom att kampanja för bättre kosthållning för husdjur

eller genom att ställa upp och hjälpa folk som med små medel sköter djur

och som drabbas av plötslig sjukdom edyl. Men det vore riktigt jobb och

kalkylerande utöver att bara känna för de djur som har sötast ögon så

det lär inte ske.

 

Det är inte fel på känslor i sig, utan känslor som motivering

blir inte mycket gjort. Men jag blir snabbt trött på folk som hittar en

slumpfråga som triggar någon instinkt och hetsar upp sig över den tills

staten måste hålla igång en scharad som gör mycket liten nytta utöver att

lugna Folk Som Bryr Sig. Undrar hur man kan få folk att välja mera

produktiva korståg? Men det är kanske enklaste sättet att hindra folk

från att hetsa upp sig tills de bränner ned hus och mördar djurskötare.

:D

 

I vilket fall lär inte det här problemet växa bortom polisens förmåga så

länge som de mera militanta bara ger sig på mål som har med just denna

superupprörande djurhållning att göra och tex gräver upp och stjäl

begravda föräldrar till folk som föder upp försöksdjur.

(Hände nyligen i england. )

 

Jag håller med om att kungahuset är teater, en alldeles utmärkt föreställning.

Visst är det på sätt och vis synd om folk som får en silversked nedkörd i

halsen och från koltålderna samma uppmärksamhet som en dokusåpestjärna

men det klassar jag inte som speciellt alarmerande på grymma-öden skalan.

Som jag ser det är demokratiproblemet löst genom den formella

maktlösheten och att de inte kan avvika rejält från allmän opinion utan att

sätta igång en process som avskaffar monarkin. Kungafamiljen är bara ett

hot mot den demokratiskt valda makten om den missköter sitt mandat så

pass att den blir ifrågasatt och då är chansen god att det är till nytta för

demokratin att sittande valda makt blir ifrågasatt av en politiskt neutral

auktoritet. (Annars blir det väl någon TV-stjärna edyl. )

 

Den stora fjäskeririsken i Sverige ligger inte i kungahuset, där hamnar man

bara i svensk damtidning och expressen om man fjäskar, utan i att samma

politiska sammanslutning i decennier har haft makten nästan utan avbrott.

Även om de vore osjälviska idealister har de ett begränsat urval av folk att

ta av som de känner. En sluten krets som under lång tid har makten ger

naturligtvis utmärkt grogrund för fjäskeri och befodran efter kompismeriter.

Sedan har bidragskulturen och någon-annan-betalar tänkandet inte odlats

av kungen. Du jagar efter fel gäng, de som har mest makt skulle nog gärna

gå dig till mötes bara det blir rätt folk på "tronen" så den sittande makten

som "alltid" har representerat folket kan bekräftas från ännu ett håll.

Link to comment
Share on other sites

Vem hindrar kungen att fatta beslut så länge han inte skapar policy eller lagar? För min del får han ha vilken färg på kalsingarna han vill.

 

Och vem vill ha populistiska politiker? Och vem tror att kungahusets ställning är oberoende av tidningsrubrikerna?

Förlåt jag var oklar, han bör inte ensamt få skapa lagar/bestämma policy, detta skall ske i samråd med folkvalda.

 

Ingen vill nog ha populistiska politiker men så fort en politiker gör något (även om det är rätt) som skapar otrevliga rubriker så blir han inte nästa val och därigenom skapar vi (folket) populistiska politiker.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...