Jump to content

Ersättning av SSK på Livgardet?


Recommended Posts

Vad jag har förstått så kommer de rena SSK-bataljonerna avvecklas med start 2005. Detta bör ju innebära att de kompani/erna som utbilder SSK-förband inte kommer att göra det i framtiden.

 

 

Vad kommer hända med den stridande delen av LG? Kommer den finnas kvar öht, och isåfall, vad kommer då ersätta SSK?

Edited by simon
Link to comment
Share on other sites

Vad som föreslås är att bataljonerna ska läggas ner men att stadsskyttekompetensen (läs kompanier) ska placeras i de lätta skyttebataljonerna som upprättas. Info från försvarsberedningens förslag, dödspatrullen, proppen och ett gäng stadsskyttar som nyligen legat inne.

 

Enligt infochefen på LG och ett brev jag nyligen fick från Pliktverket så påverkas min tjänst på stadsskytte med inryck i januari inte av FB04.

 

Mao, de ska inte ersättas eller försvinna utan stoppas in i nya bataljoner.

Link to comment
Share on other sites

Vad som föreslås är att bataljonerna ska läggas ner men att stadsskyttekompetensen (läs kompanier) ska placeras i de lätta skyttebataljonerna som upprättas. Info från försvarsberedningens förslag, dödspatrullen, proppen och ett gäng stadsskyttar som nyligen legat inne.

 

Enligt infochefen på LG och ett brev jag nyligen fick från Pliktverket så påverkas min tjänst på stadsskytte med inryck i januari inte av FB04.

 

Mao, de ska inte ersättas eller försvinna utan stoppas in i nya bataljoner.

Nej, kompanierna som har utbildats kommer inte att strykas ur rullorna, men det kommer inte att utbildas fler stadsskyttekompanier.

De kommer att ersätttas av Förband ur Säkbat, precis som hans engström skriver.

Officerarna kommer att sluta utbilda förband i SiB i den utsträckning som man gör idag, och inriktas på andra saker.

 

Jag tror att det var det som Simon var ute efter.

Link to comment
Share on other sites

Vad som föreslås är att bataljonerna ska läggas ner men att stadsskyttekompetensen (läs kompanier) ska placeras i de lätta skyttebataljonerna som upprättas. Info från försvarsberedningens förslag, dödspatrullen, proppen och ett gäng stadsskyttar som nyligen legat inne.

 

Enligt infochefen på LG och ett brev jag nyligen fick från Pliktverket så påverkas min tjänst på stadsskytte med inryck i januari inte av FB04.

 

Mao, de ska inte ersättas eller försvinna utan stoppas in i nya bataljoner.

Nej, kompanierna som har utbildats kommer inte att strykas ur rullorna, men det kommer inte att utbildas fler stadsskyttekompanier.

De kommer att ersätttas av Förband ur Säkbat, precis som hans engström skriver.

Officerarna kommer att sluta utbilda förband i SiB i den utsträckning som man gör idag, och inriktas på andra saker.

 

Jag tror att det var det som Simon var ute efter.

Det skiljer sig ju helt från infon jag fått från källorna ovan. Var har du fått infon? Att utbilda SIB i mindre utsträckning skulle väll innebära någon vecka för alla skyttesoldater och inga stadsskyttar över huvud taget? Inte direkt att bevara stadsskyttekompetensen isf.

Link to comment
Share on other sites

Det skiljer sig ju helt från infon jag fått från källorna ovan. Var har du fått infon? Att utbilda SIB i mindre utsträckning skulle väll innebära någon vecka för alla skyttesoldater och inga stadsskyttar över huvud taget? Inte direkt att bevara stadsskyttekompetensen isf.

Mina källor är ungefär samma som dina fast jag har kanske några fler. Sen kanske vi tolkar informationen olika.

 

Det är rätt, det SiB som kommer att utbildas i framtiden kommer att ingå i de ordinarie förbandens utbildning, och därmed blir det mindre SiB utbildning för officerarna. Man späder ut SiB förmågan så att säga.

Stadsskytteförbanden kommer att försvinna, och med det såsmåningom den särställning inom SiB som Livgardet har haft de senaste tre- fyra åren.

Link to comment
Share on other sites

Exempelvis det här tyder på att stadsskytte i någon form kommer att finnas kvar:

En bataljon bildar tillsammans med pansarterrängbilsbataljonen och kompetens från stadsskyttebataljonerna två nya lätta mekaniserade bataljoner med en ny fordonstyp, splitterskyddad enhetsplattform (SEP), som blir operativa mot slutet av perioden.

Det här skulle enligt folk på LG innebära att stadsskyttekompanierna organiserades i lätta mekaniserade bataljoner. Det här var dock innan sommaren i samband med att underlaget publicerades. Mycket kan ju ha ändrats och även de kan vara felinformerade. Någon ersättning med säkbat nämns inte. Säkbat är väll bara mp, fbj och bassäk som organiseras i en gemensam bataljon?

Link to comment
Share on other sites

Nej, den som lever får se. Just nu är min uppfattning om Gardet att dom kommer att syssla med internationell tjänst och säkförband och inget annat.

Men jag kan ju har fel.

 

(även om det är väldigt sällsynt :o )

Link to comment
Share on other sites

Nej, den som lever får se. Just nu är min uppfattning om Gardet att dom kommer att syssla med internationell tjänst och säkförband och inget annat.

Men jag kan ju har fel.

 

(även om det är väldigt sällsynt :o )

Sen får vi se hur det blir med säkerhetsförbanden. På direkt fråga till C ÖS, fick jag svaret att Säkpluton Sjö/Marinens bassäk inte kommer att husera på LG, utan kommer att vara kvar ute på Kungsholmsfort, men att Livgardet kommer att vara funktionsansvarig.

Underförstått kommer man försöka att skita i FB:t så långt man kan för att rädda tjänster i Karlskrona, precis som man tänker strunta i beslutet att upprätta FMTS i Halmstad och krampaktigt hålla kvar delar av den tekniska utbildningen i Karlskrona.

 

Vi får se var det landar när allt snurrat klart i Cirkus FM.

Link to comment
Share on other sites

Jag har ifrån flera källor (både text och muntliga) fått höra att det är lättare för en stadsskytte utbildad soldat att klara sig i skogen en vad det är för en "skogs"skytte utbildad soldat att klara sig i staden om ni förstår min poäng.

 

Vad tycker ni som kan det här och om det ligger sanning i detta vore det då inte bra att ha en skytte utbildning som kanske är 70%sib och 30% skog/fjäll

Link to comment
Share on other sites

dxl: så är det redan idag.. vi var jämlika med vanliga pansarskytte i skogen under slutövningen, vi hade förluster men ännu fler "kills" precis som vilket förband som helst, däremot ägde vi stan där speciellt pansartrupperna hade oerhört svårt med 90-95% förluster - efter att de slagit ut samma procent fiender i och för sig..

Link to comment
Share on other sites

Såg i senaste numret av Insats & Försvar personal en artikel om LG personal som arbetade tillsammans med Marin Bassäk. Samarbetet har tydligen gått långt, för även LG hade flugfiskehatt på, vilket inte borde vara möjligt enligt UniRFM?

På vilken bild då? I mitt exemplar ser jag bara Säk.plut. Sjö med hattar på sig.

Link to comment
Share on other sites

Såg i senaste numret av Insats & Försvar personal en artikel om LG personal som arbetade tillsammans med Marin Bassäk. Samarbetet har tydligen gått långt, för även LG hade flugfiskehatt på, vilket inte borde vara möjligt enligt UniRFM?

På vilken bild då? I mitt exemplar ser jag bara Säk.plut. Sjö med hattar på sig.

Du har helt rätt, jag läste artikeln slarvigt och förstod inte hur Säkbat är organiserad, dvs att den består av Armé-, Marin- och Flygvapenpersonal.

Link to comment
Share on other sites

Nej, den som lever får se. Just nu är min uppfattning om Gardet att dom kommer att syssla med internationell tjänst och säkförband och inget annat.

Men jag kan ju har fel.

 

(även om det är väldigt sällsynt :/ )

Fast nu har du ju fel.

 

Du glömde de för rikets säkerhet ack så viktiga högvaktsförbanden. :P

Link to comment
Share on other sites

<snipp>

 

Du glömde de för rikets säkerhet ack så viktiga högvaktsförbanden. :P

Jaha, och vad vet du om högvaktsförbandens krigsuppgifter?

 

 

Undra varför vi är så jävla tacksamma att skämta om och kasta skit på? ;)

Edited by Karin
Link to comment
Share on other sites

<snipp>

 

Du glömde de för rikets säkerhet ack så viktiga högvaktsförbanden. :P

Jaha, och vad vet du om högvaktsförbandens krigsuppgifter?

 

 

Undra varför vi är så jävla tacksamma att skämta om och kasta skit på? ;)

Vad är deras krigsuppgift, fick aldrig reda på att du hade ngn sådan under min GU-tid :/

Link to comment
Share on other sites

MP kommer att finnas kvar i princip orört, K1:s 2:a Skv "MPJ" roteras gradvis in i SäkBat. From. i år är det väl egentligen operativt inom SäkBats ramar. Tanken är att kombinera kompetenser från tre vapenslag under en ledning - som en verktygslåda - och att ledningsdelen kan välja de verktyg som behövs för uppgiften och sedan tilämpa dem på insatsen. Det är rätt fiffigt.

 

Så mycket mer än så kan man egentligen inte säga.

Link to comment
Share on other sites

Jag kommer snart få pisk av blågul men jag bara måste svara på detta.

Sgt.Ratchak,Oct 13 2004, 16:54 ]Vad är deras krigsuppgift, fick aldrig reda på att du hade ngn sådan under min GU-tid  :D

 

Vi har en krigsuppgift, dock är den så jäkla hemlig (pinsam) så jag håller tyst om vad det är. ;)

 

Bara för att man inte tillhör ett stridande förband betyder det inte att man inte har en viktig funktion i ofred.

Link to comment
Share on other sites

För att fortsätta på det Karin säger:

 

Jg ingår inte i och har aldrig ingått i ett högvaktsförband. Dock har jag kommit i kontakt med befäl och värnpliktiga på bla. K1:s 4:e Skv som löser den beridna högvakten på slottet. Soldaterna på 4:e Skv kanske inte går 12 mil på två dagar med världens tyngsta packning, men de löser fortfarande en enormt kvalificierad uppgift som kräver så fantastiskt mycker mer motivation och engagemang än så många andra tjänster inom krigsmakten. Försvaret består av så mycket mer än Jägarförband - och ni som rackar ner på allt annat, tex. stab&tross delar eller 4:e Skv måste börja inse att vore det inte för dem så skulle försvarsmakten faljera. Vi är alla beroende av varandra i både freds- och krigstid.

Link to comment
Share on other sites

Så är vi då där igen, jag undrar om det någonsin blir någon skillnad.

 

"Åh fy helvete", tänker ni nu, "där kom högvaktshärket."

Skicka mig en namnskylt med texten högvaktshärke så ska jag gladeligen lägga upp en bild på mig själv bärandes den, för högvaktshärke är jag. Nåväl, till saken.

 

Till att börja med. "Oohh, 4.Skv är så töntiga, MP är så häftiga!". Fakta:

* 4.Skv går samma baskerprov (samma längd och i princip samma moment) som Livskvadron. Skillnaden är att 4.Skv går i isande kyla och Livskvadron går i stekande hetta. 4.skv kan således marschera även dem, måhända inte med lika tung packning och lika långt som MPJ, men den som tror att vi inte har haft gröntjänst som alla andra tror fel.

 

* Befälen på 4.Skv gör gästspel på Livskv under inryckningspauser (finns ju bara 10-månadersutbildning på 4.Skv) och vice versa, just därför att utbildningarna är så lika varandra.

 

Näst ut, påståendet att 4.Skv och dess soldater inte skulle ha en skarp krigsuppgift. Till att börja med, jag har gått runt 30 högvaktsdygn under mitt utbildningsår. Således har jag fått mer skarp tjänst än majoriteten av de värnpliktiga mitt utbildningsår. Att bevaka Slottet på högvakten är en viktig uppgift vare sig i fred eller ofred och skulle det senare inträffa kommer den expertis i bevakning av skyddsobjekt i tätbebyggt område som 4.Skv och Livkompaniet besitter att behövas, nej till och med vara vital, för Försvarsmaktens aktiviteter. MPJ må vara ena ruskigt duktiga jävlar på att spåra upp och nedkämpa fientliga sabotagegrupper men inte fan kan de matcha 4.Skvadrons utbildning och erfarenhet i hur man bevakar när hundratals, tusentals, tiotusentals civiliser rör sig på meters avstånd från skyddsobjektet. [MPJ]Sgt.Ratchak har du ens varit i närheten av OPIL? Vet du om att Tre Vapen och FMV ligger mitt inne i Stockholm på Östermalm? Har du någon som helst erfarenhet av att bevaka ett skyddsobjekt där 3000 anställda varje morgon ska passera in och sedan på eftermiddagen passera ut igen?

 

Jag ämnar inte gå in på hela bajskastandet mer än så här för jag vet innerst inne att det inte leder någonstans. Jag tänker dock inte sitta tyst och titta på när ett par ovetande machotyper försöker nedvärdera min utbildning bara för den inte faller dem själva i smaken.

 

(Tack Negotiator för att du visade ett klarsynt perspektiv på det hela. Behövs mer sånt.)

 

Edit: Klargjorde genom att flytta ett par citationstecken

Edited by Shock
Link to comment
Share on other sites

Nu blir det alldeles för OT. Jag föreslår en delad tråd eller att högvaktsinläggen tas bort helt. Om ni känner för att fortsätta leka i sandlådan kan ni väll starta en annan tråd!

Edited by Ralph
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...