Jump to content

Rekylomladdning eller gasomladdning


Scribe

Recommended Posts

När det gäller automatvapen finns det två typer av omladdningssytem, gasomladdning eller rekylomladdning.

 

I min värld är gasomladdningen överlägsen rekylomladdningen. Den har iof vissa nackdelar, men jag tycker att fördelarna väger tyngre. Rekylomladdningen känns till och med lite omodern. Men varför använder tillverkare fortfarande rekylomladdning? Många av HK:s aktuella modeller är rekylomladdade.

 

Principen verkar vara: Stort vapen (t.ex ksp) gasomladdning, litet vapen (t.ex mp5) rekylomladdning.

 

Finns det för övrigt några pistoler med gasomladdning?

 

 

(Har sökt men inte hittat en diskussion om rekyl- Vs gasomladdning så jag startar en)

Link to comment
Share on other sites

Finns det för övrigt några pistoler med gasomladdning?

Jag kan bistå med att Desert Eagle .50 använder gas/vridlås, sen kan jag inte svara på vilket system som är bäst.

Jag antar att endera systemet har olika fördelar och så tar man det som passar behovet bäst.

Link to comment
Share on other sites

Min favoritpenisförlängare TKSP 12,7 (dvs Browning M2 .50 cal HB QCB) är också rekylomladdad (tung piprekyl) vilket är rätt intressant då man skjuter mot luftmål och eldhastigheten sjunker (från BLAMBLAMBLAMBLAMBLAM etc till BLAMBLAM...BLAM...BLAM......BLAM)...

 

Vilket som är bäst? Vet ej, men efter att ha kollat i en M16 vet jag iallafall hur ett gasomladdat vapen INTE ska se ut...

 

/M

Link to comment
Share on other sites

Hendrix; två exempel.

 

I en AK5 gör trycket från krutgaserna (förenklat!) att slutstycket vrider sig och därmed kastar ut tomhylsan och en ny patron åker upp. I en TKSP rekylerar ett antal av delarna inuti vapnet vilket får samma effekt (gaserna har mao inget med omladdningen att göra).

 

Slut. Frågor?

 

/M

Link to comment
Share on other sites

Det finns ju ganska många sorgliga exempel på hur ett gasomladdat vapen inte ska fungera. De första modellerna av M 16 är redan nämnt, ett annat exempel är britternas SA 80.

 

Rekylomladdning drivs enligt principen 'tungt slutstycke' t.ex k-pist. Nackdelar med detta hörs på namnet, tungt. Ett rekylomladdat vapen blir oftast tyngre än ett gasomladdat vapen.

 

En annan fördel med gasomladdat är ju att man faktiskt kan reglera eldhastigheten på det vapnet, ksp 58 är ett typexempel.

 

Får man inte en högre eldhastighet med ett gasomladdat vapen?

Link to comment
Share on other sites

Rekylomladdning drivs enligt principen 'tungt slutstycke' t.ex k-pist. Nackdelar med detta hörs på namnet, tungt. Ett rekylomladdat vapen blir oftast tyngre än ett gasomladdat vapen.

Inte nödvändigtvis. AK4 fungerar enligt rekylprincipen utan att använda sig av tungt slutstycke.

 

Fördelen med rekylprincipen torde vara att den blir extremt driftsäker och är mindre känslig för nedsmutsning än gasprincipen. Därmed inte sagt att vapen med gasprincipen inte kan vara driftsäkra.

Link to comment
Share on other sites

Vapen kan avseende funktion först och främst delas upp i tre kategorier

*Oreglade, tungt slutstycke (ex kpist m/45)

*Halvreglade (ex ak4)

*Reglade

Reglade vapen kan i sin tur delas upp i två ytterligare kategorier nämligen

*Gasomladdade (ex ak5)

*Rekylomladdade

Rekylomladde kan i sin tur delas upp i vapen med

*Kort piprekyl (ex pist 88)

*Lång piprekyl

Det finns även ett annat sätt att dela in de reglade vapnen och de är efter låsningsprincip vanliga har varit

*Vridlåsning (ex ak5)

*Tipplåsning (ex ag m/42)

 

Ak 4 fungerar alltså inte enligt rekylprincipen utan enligt principen halvreglat slutstycke.

Oreglade vapen kan inte byggas i kraftiga kalibrar eftersom slutstycket blir för tungt.

Halvreglade vapen kan byggas i kraftiga kalibrar och ändå få ett någorlunda lätta slutstycken. I kraftigare kalibrar kommer de dock alltid att bli smutsiga. Dessutom är de första delen av hylsans utdragning mycket häftig i halvreglade vapen i kraftiga kalibrar.

Reglade vapen kan byggas i kraftiga kalibrar utan större problem. Piprekyl används endast i kulsprutor och pistoler eftersom det är svårt att få till en fungerande, lätt automatkarbin med piprekyl.

Avseende låsningsprincip är det tekniskt sett lättare att göra en konstruktion som fördelar lasten jämt längs låsytorna om man använder sig av vridlås med minst två låsklackar än om man använder sig av t ex tippande slutstycke.

Av dessa skäl är idag automatkarbiner i huvudsak konstruerade med gasuttag och vridlås.

Link to comment
Share on other sites

NEJNEJNEJNEJ

 

Nu börjar vi om från början då ALLTING i hela tråden blivit precis fel.

I grova drag finns fem olika MODERNA omladdningssystem som är drivs av föregående patrons kraft.

 

Vilket man väljer beror helt på kalibern och i andra hand vapentypen.

fördelen med rekylomladdning på det viset som finns på thksp är att det ger mindre skit, framförallt i gaskanalerna som INTE finns.

Det finns otroligt bra vapen inom alla omladdningssystemen så att utdömma något som omodernt tycker jag är helt fel.

 

gasomladdning= gas urblödes ur pipan och används för att ladda om vapnet. (KSP 58, AK5, M16 osv)

 

Tungt slutstycke (blowback) rekylkraften(gastrycket på patronen) trycker tillbaka slutstycke och orsakar omladdningen (kpist 45B, pistol 07, alla .22 pistoler)

 

kort piprekyl= pipan sitter ihop med slutstycket och följer det en kort väg tillbaka för att där lösgöra den, en sorts förreglat system alltså (glock, 12,7 ksp, AG90, ksp 36 o39 osv)

 

lång piprekyl=pipan följer med slutstycket hela vägen och lösgör det längst bak.

(FN a5)

 

Halvreglat slutstycke= friktionslåsning

(AK4 o MP5)

 

MVH

 

www.Technika.nu

Link to comment
Share on other sites

Jag upplever att vapen med gasmekanism (särskilt hagelgevär) har lite mindre rekyl än vapen med rekylmekanism, men det kanske inte är en hård regel. Att vapen med gasmekanism skulle ha högre eldhastighet stämmer dock inte - MG42 (1200-1500 skott/minut) använder t.ex. kort piprekyl.

Link to comment
Share on other sites

Jag upplever att vapen med gasmekanism (särskilt hagelgevär) har lite mindre rekyl än vapen med rekylmekanism, men det kanske inte är en hård regel. Att vapen med gasmekanism skulle ha högre eldhastighet stämmer dock inte - MG42 (1200-1500 skott/minut) använder t.ex. kort piprekyl.

Att gasuttagsvapen tenderar att ha högre rekyl stämmer nog

såtillvida att många rekyldrivna vapen har rekylförstärkare

för att höja eldhastigheten.

 

Att rekyldrivna vapen även generellt sett har en högre eldhastighet

stämmer även det, men det finns undantag:

 

-Sovjets vanligaste 7.62mm flygplanskulspruta under VkII - ShKAS

hade en eldhastighet på 1800 skott/minut, vilket kan jämföras med

den rekyldrivna tyska MG81, som hade en eldhastighet på 1500 skott/minut.

 

-En vidareutveckling av ShKAS, Ultra-ShKAS* hade en eldhastighet på 2700 skott/minut

och SN (Savin Narov) sägs ha presterat hela 3600 skott/minut

genom att låta både pipa och slutstycke röra på sig.

Självfallet i olika riktning.

 

 

(*) Som dock såg begränsad användning p.g.a. övergången

till grövre kalibrar på flygplan.

Link to comment
Share on other sites

.

Att gasuttagsvapen tenderar att ha högre rekyl stämmer nog

såtillvida att många rekyldrivna vapen har rekylförstärkare

för att höja eldhastigheten.

 

Larsson

Jag tror du blandar koddarna med morötterna här.

 

Att man har försett ett antal kulsprutor av rekylomladdning med rekylförstärkare beror ju på att rekylen är för låg för att vapnet skall orka ladda om, eller att man vill höja eldhastigheten.

Att ett gasomladdat vapen inte har en rekylförstärkare innebär inte på något sätt i sig att rekylen är högre eftersom rekylen inte alls används för omladdningen utan det gör ju faktiskt gasernan och då behöver inte ehller rekylen höjas.

Att i det läget höja rekylen skulle inte leda till högra eldhastighet utan bara ett ev. mer svårkontrollerat vapen.

 

MVh Technika.nu

Link to comment
Share on other sites

GP720Englund: detta är den enda konstruktionsmissen med M2HB "Ma Duce". Slutstycket är lite för tungt och mekanismen orkar inte riktigt jobba på lika bra. Tidiga modeller tex originalmodellen från 1918 kunde inte användas alls till LV eftersom det inte gick att skjuta. Tydligen hade WW2-modellen problem med att den ofta hängde sig när man sköt mot LV mål.

 

Har en polare som jobbade på HMS Styrsö och innan de fick sin 40mm Akan så hade de tre .50 Browning. Han klagade över att de ibland fick eldavbrott när man skjöt mycket mot luftmål

Edited by ollevarm
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...