Jump to content

Kontraktanställningen ÖB pratar om...


Recommended Posts

Detta är ett litet utkast till den form av kontraktanställningen som jag skulle valt, jag lägger upp det här för jag tänkte att alltid är någon intresserad om 'hur' det kan bli.

 

Kom gärna med synpunkter eller kritik, och om ni bara vill spy galla så gör det. :)

 

 

 

 

 

 

I tidiga tonåren skall så många som möjligt komma i kontakt med och helst gå med i frivilligorganisationerna så det blir enklare för den framtida soldaten att hitta sin nisch. Helst även få dem genomföra minilumpen, motsvarande.

 

Sedan skall alla som inte har särskild anledning att avstå mönsta. Först skickas en förfrågan ut till alla mellan sexton och 23 som inte har mönstrat tidigare om de kan tänka sig göra en tremånaderslång GSU. De som svarat ja kommer till ett mönstrigskontor och genomför tester och prov, de lämpligaste väljs ut. De får nu även ett stående erbjudande i form av ett kontarkt att förlänga värnplikten.

 

Genomförandet av GSU:n går till enligt följande, hemvärnet utbildar på tre platser i sverige, norr mellan och syd. Med hjälp av områdernas förband så utbildas rekryterna till Soldat och Skyddsvakt, de för även under utbildningen fylla i flera prov och undersökningar för att pliktverket ska kunna se vart de är mest lämpliga att placera. Den som inte skriver kontrakt blir efter GSU:n reserv för hemvärnet.

 

Efter utbildningen väljs de dugligaste soldaterna som skrivit på kontraktet ut för fortsatt värnplikten. De som skrivit på men som inte mäter upp mot de andra blir reserv. KB, PB, GB, F och E soldater rycker in precis som idag och de som inte rycker in direkt (alltså alla utom KB) är under tiden reserver för HV. När en utbildningen för exempelvis PB börjat så blir de som var reserver för dessa tjänster ordinnare i HV minst ett år. I slutet av värnpliten genomförs en FM gemensam slutövning.

 

De soldater som nu muckat blir krigsplacerade och samtidigt reserver i HV, andra blir utvalda till officersutbildning. De som är aktuella för officersutbildning får skriva ett förlängtkontrakt. När en krigsplaceringen upphör så blir soldaten ordinnare i HV minst ett år.

 

De nyexamineradde fänrikarna skriver på nytt förlängtkontrakt och blir yrkesofficer i minst två år då de blir löjtnater då väljs de bästa ut för att skriva nytt kontrakt om treårsförlängning, de som inte skriver på eller inte är tillräkligt bra blir officer i HV minst ett år. De som inte skriver på kontraktet om yrkesofficer blir reservofficer och tillika officer i HV minst två år.

 

De som skrivit på för löjtnat bli det i tre år, sen samma procedur som innan om de vill bli kapten. Om ja, utbildning till kapten och om nej, eller ej blir förfrågad så gäller HV minst ett år. Samma sak upp igenom graderna.

 

Undantagen är förbandschefter som kan vara olämplit att byta ut vart tredje år så de som är förbandschef alltså Överste/Kommendör kan bli det av förstagraden och sitter i tre år till, om de anses var rätt person på rätt plats. Det andra undantaget är ÖB som väljs av politiker.

 

När alla som varit kontrakt anställda inom förbanden galras bort eller slutar så hamnar de i HV där men även kan stiga i graderna enligt samma model. Alla som varit ordinnare i HV och inte väljer att förlänga kontraktet så blir de Reserv för HV. Ordinnare hemvärnassoldater skriver kontrakt om ett till två år i stöten.

 

Alla HV reserverna skall "jagas" av frivillig organisationerna för att dessa skall locka undomar till organisationerna.

 

 

Plitkverket har upprättat olika data baser, dessa register är till för att man alltid ska kunna välja den som är bäst till fortsatt anställning, inte den som är yngst.

 

Soldatregiser - Alla som genomfört GSU, här väljs de dugligaste som skrivit kontrakt ut för fortsatt Värnplikt. Även alla som kan kallas in till HV i händelse av ofred.

 

Krigsplaceringsregister - Alla som är krigsplacerade, här väljs de dugligaste ut för Officers utbildning.

 

Officersregister av olika grader - Här väljs de dugligaste ut för befodrings utbildning, liknade.

 

Sen till kommer åldersgräser för alla stegen inom FM. Har man låg grad och blivit för gammal så kan man inte start eller göra "comeback" i FM, då gller Frivilligorganisationerna.

 

Utlandstjänstgöring. För att få genomföra en utlandstjänstgörning måste man ha genom gått GSU:n. Man kan alltså vara både militär eller civil bara man gjort de tre månaderna.

Link to comment
Share on other sites

Gillar inte att man börjar sin militära bana redan i tonåren.

Dels blir det jobbigt när man till slut måste ut i det civila dels tror jag inte att man får den sorts soldater som man i Sverige tar viss stolthet i att man har.

Link to comment
Share on other sites

Lite många reserver och kontrakt att hålla reda på..

Men i en värld där hv är ett förband som sätts upp inför en övning/utbildning per år och inte som idag så kan det gå.

Typ dom gamla invasions förbanden.. (inget jag skulle föredra)

Link to comment
Share on other sites

@ Karin

Jag hade tänkt mig en databank där uppgifterna på soldaterna samlas, där alla register samlas, jag skrev de bara för att visa skillnaden så att säga. :baskerPa: Meningen är att istället för idag där de förbanden skickar ut en lista på vad för soldater de vill ha så får de ett smörgåsbord men soldater att välja mellan.

 

Sen är jag inte så bekant med begreppet livegendom men jag gissar mig till att det är samma som slaveri(?) och om så är fallet så är svaret att varje steg vidare sker helt frivilligt.

 

 

@ dxl

Alltså, jag ser att jag var lite otydlig på denna punkt men soldaterna som rycker in till GSU:n är mellan 19 och 23 som i dagsläget, det är mönstringen som sker tidigare som idag.

 

 

@ boston

Jag menar att HV ska utbilda soldaterna så alla i ett område (norr osv) har samma soldatkunskap och inte som idag där varje förband/kompani/mm har olika kunsaker, minnesramser och annat.

Exempelviss när jag som låg på F7 var på central utb på FMHS så hade varken F4 eller F21 hört talas om trestegsprincipen mm.

 

 

 

Hoppas detta svar på lite av era funderingar.

Link to comment
Share on other sites

@ Elgen

Jo det är ingen direkt säkerhet för de anställda. Men det är priset för konstant föryngring, samt att ha de bästa av de frivlliga i organisationen.

För det enskilde blir det nog inte så krånglit, med jämna mellanrum så får du skriva nytt kontrakt eller så slutar du... Men stackars rekryoff som ska täckna alla kontrakt :lol:

Link to comment
Share on other sites

Hur blir det med kompetensen om alla befäl ska bytas vart annat eller vart tredje år?

 

Hur ska man få "de bästa" att ta ett jobb där de kanske blir uppsagda efter två år? Det låter mer som att det blir en utväg för de som inte blir antagna till högskoleutbildning eller inte lyckas få något annat arbete.

 

Hur motiverad att göra ett bra jobb inom HV blir den individ som blev utslängd från sitt arbete men tvingas fylla en plats i HV under ett år?

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingenting emot kontraktsanställning som sådant och jag tycker egentligen att det är en mycket bra lösning. Däremot så att kontraktstider på 3 år alldeles för korta för att någon ska kunna bygga upp sitt liv med huslån etc. I sådana fall behöver officerarna fallskärmsavtal som direktörer.

Däremot om man hade kontraktstider på 8-10 år som inte är bestämda till en viss tjänst och inkluderar en omskolningsperiod till civil tjänst vore det mycket bra. De flesta officerer är i bra form genom hela 30-åren och skulle då kunna gå igenom två perioder för att sedan byta yrke medan många säkerligen vill omskola sig när de är runt 28.

Link to comment
Share on other sites

@ BJE

Jag måste erkänna att kompetensen hade jag helt glömt bort, och det ändrar ju läget en aning. Men FM måste ha mäjligheten att låta folk gå, annars hamnar vi där vi är idag med officerskåren.

Motivationen kan vara ett problem men jag skulle gissa att de flesta som blir officerer är MIP, så löser dig nog.

 

@ Elgen

Efter BJE:s komentar om kompetensen så blir 3tre år väldigt kort, så jag har funderat ut en annan lösning.

 

 

 

 

När personerna som skriver på för MHS så blir fyra år, två år kadet och två är fänrik. Första året som fänrk på förband som instruktör med drillade soldater direkt från HV och andra året hos HV. Självklart växlat med den befattning man har.

 

Detta bara för att en kadet ska bli officer och inte bara hoppa ut i det civila när utbildningen är slut. Sedan hur det blir med anställningen efter de åren får jag fundera lite på.

Förslag?

Link to comment
Share on other sites

@ Karin

Jag hade tänkt mig en databank där uppgifterna på soldaterna samlas, där alla register samlas, jag skrev de bara för att visa skillnaden så att säga.  :ph34r: Meningen är att istället för idag där de förbanden skickar ut en lista på vad för soldater de vill ha så får de ett smörgåsbord men soldater att välja mellan.

 

Sen är jag inte så bekant med begreppet livegendom men jag gissar mig till att det är samma som slaveri(?) och om så är fallet så är svaret att varje steg vidare sker helt frivilligt.

 

 

@ dxl

Alltså, jag ser att jag var lite otydlig på denna punkt men soldaterna som rycker in till GSU:n är mellan 19 och 23 som i dagsläget, det är mönstringen som sker tidigare som idag.

 

 

@ boston

Jag menar att HV ska utbilda soldaterna så alla i ett område (norr osv) har samma soldatkunskap och inte som idag där varje förband/kompani/mm har olika kunsaker, minnesramser och annat.

Exempelviss när jag som låg på F7 var på central utb på FMHS så hade varken F4 eller F21 hört talas om trestegsprincipen mm.

 

 

 

Hoppas detta svar på lite av era funderingar.

Och att lägga upp sådant register annat än i PLIS sätter PUL effektivt stopp för. B)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...