Jump to content

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

Guest järv

Vinprovande riksdagsman med barnvagn

Recommended Posts

Jag tror i.o.f.s. inte heller att det blir någon rättegång men jag har svårt att se att det inte handlade om olaga frihetsberövande då vakten agerat utanför sitt mandat (vilket domen sägs fastslå) och, så vitt jag kan förstå, handbojat och kvarhållit Bill mot dennes vilja. En putativ nödvärnssituation skulle det väl kunna handla om ifall hon gjort detta i tron att hon räddat barnet från att köras ned i Saltsjön (eller Riddarfjärden, vilket det nu var).

 

/rila

Share this post


Link to post
Share on other sites

För att det skall handla om brott måste alla rekvisit vara uppfyllda. Likaså måste personen som begått brottet gjort det med uppsåt, dvs med flit.

 

Hon har misstolkat sitt mandat, dvs hur stort hennes "bevakningsområde" är. Dvs hon trodde att hon fick göra så. Därmed har hon inte berövat Bill hans frihet med flit. Därmed faller rekvisitet "uppsåt" och hon har inte begått brottet eftersom alla rekvisiten inte är uppfyllda.

 

Däremot skulle det kanske då istället vara tjänstefel. Fast det är jag väldigt tveksam till, det beror på om man anser att hon gjort något grovt fel i sin tjänste utövning.

 

Nödvärn gäller en pågående eller överhängde BROTTSLIG gärning. Det är inte brottsligt av Bill att jogga berusad med en barnvagn, därför kan man inte hävda nödvärn. Möjligen "nöd" dvs att man ingriper för att en situation är farligt för någon men då krävs mer än att han joggar längs med kajen. Ex att han kör barnvagnen rakt mot kajkanten och vattnet.

 

Voila ! ingen har begått något brott och ingen har gjort fel, juridikens värld är underbar!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jag tvivlar starkt på att det räcker att vara korkad för att komma undan uppsåtsrekvisitet. Någonstans måste alltid gränsen gå, ifall hon trott att hon fortfarande haft rätt att handklova Bill när hon var på väg hem från jobbet, skulle det ha friat henne? Om hon trott att hon ALLTID hade rätt att göra det? O.s.v. o.s.v.

 

Gränsen mellan nöd och nödvärn kan jag däremot lättare ge mig på.

 

Hur som helst ser det i mina ögon (baserat på vad som refererats av domen) ut som att hon agerat olämpligt och att hennes förordnande som ordningsvakt borde omprövas.

 

/rila

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jag tvivlar starkt på att det räcker att vara korkad för att komma undan uppsåtsrekvisitet. Någonstans måste alltid gränsen gå, ifall hon trott att hon fortfarande haft rätt att handklova Bill när hon var på väg hem från jobbet, skulle det ha friat henne? Om hon trott att hon ALLTID hade rätt att göra det? O.s.v. o.s.v.

 

Det räcker långt att vara korkad, faktiskt väldigt långt ;) skämt åtsido

 

Chefen för vin och sprit blev frikänd från rattfylleri trots att hon blåst över promillegränsen eftersom "hon inte visste att hon kunde få alkohol i sig vid en vinprovning eftersom hon spottade ut vinet". Rätten ansåg hennes förklaring som acceptabel och hon friades.

 

Hon hade givetvis inte haft en chans om hon gjort det på sin fritid. Gränsen skulle jag vilja säga går under hennes tjänsteutövning. Dvs om hon gör ett ingripande under arbetstid i extrem närhet av sin arbetsplats, just som i detta fall. Hade hon gjort samma sak 100 m bort så faller hennes ev. "ansvarsfrihetsgrund" eller vad man skall kalla det eftersom hon då kan anses veta att hon inte har någon befogenhet där. Men precis utanför entren, eller inom något 10tal med blir det en annan sak.

 

Man ser helt enkelt till vad en ordningsvakt SKALL kunna och veta men lägger också lite tvivelutrymme eller tolkningsutrymme.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är mycket möjligt att du har rätt men jag tycker att det är synd att det sannolikt inte kommer att prövas. Om man betraktar hennes mandat som ett ett fysiskt område runt Patricia kan jag lättare acceptera en viss tolerans med missuppfattningar. Om man däremot däremot anser att det relevanta borde varit om det fanns något som helst samband med hennes uppgift, att hålla ordning relativt verksamheten på Patricia, blir slutsatsen en annan. Inte ens ordningsvakten själv verkar ju ha ansett att Bill störde ordningen för Patricia, snarare att han passerade förbi på väg någon annanstans.

 

/rila

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hon har ju faktiskt rätt att nyttja handfängsel idenna situation även om hon var utanför sitt "område". Jag anser att hon agerade korrekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan du motivera varför hon skulle ha den rätten? Så vitt jag kan bedöma hade hon exakt lika lite rätt att handboja Bill som jag skulle ha att handboja vem som helst som jag mötte på gatan.

 

/rila

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hon har rätt att nyttja sina fängsel i nödvärn utanför sitt "område".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Just det men om det nu inte var nöd/nödvärn så borde hon rimligen ha gjort sig skyldig till något straffbart eller i vart fall så olämpligt att det skulle ge henne ett indraget förordnande. Ska man agera med våld mot sina medmänniskor ska man fan veta var gränsen går.

 

/rila

Share this post


Link to post
Share on other sites

De e en svår fråga detta. men som ja sa tidigare så tog polisen honom inte på loben utan på våld mot mot tjänsteman, de va de ha va gripen för i första.

Om de finns dörrvakter som läser denna tråd kan de vara av intresse för en som är van att arbeta i dessa miljöer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hon har rätt att nyttja sina fängsel i nödvärn utanför sitt "område".

Förlåt???

Håll isär begreppen.

Man har inte rätt att bruka handfängsel enligt nödvärnsrätten.

"Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hon har rätt att nyttja sina fängsel i nödvärn utanför sitt "område".

Förlåt???

Håll isär begreppen.

Man har inte rätt att bruka handfängsel enligt nödvärnsrätten.

"Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458).

Förlåt???

 

Det finns naturligtvis inget förbud mot att använda sig av handfängsel i en nödvärnssituation. Läs gärna den nålade tråden angående nödvärn! Är brukandet av handfängsel inte ”uppenbart oförsvarligt” går det självklart att använda dom även utanför objektet (eller vad det nu kan heta där en ordningsvakt arbetar).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Brb 24 kap. 2 §:

"Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller

som är häktad, anhållen eller annars berövad friheten eller sätter

han sig med våld eller hot om våld till motvärn eller gör han på

annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han står, då

denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som

med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen

skall hindras eller ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla,

om någon annan än som nu har nämnts gör motstånd i ett sådant

fall.

 

 

Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt föreskrifter i polislagen (1984:387). Lag (1994:458)."

 

Källa: Rixlex

 

Läser man 2:a paragrafen ordentligt så får man använda handfängsel som nödvärn.

I stand corrected. :baskerFN:

 

 

Denne aktuelle ordningsvakt bör dock läsa Brb 20:1 för att se vad som kan ske om man inte har koll på vad man får göra och inte göra.

Share this post


Link to post
Share on other sites×