Jump to content
Sign in to follow this  
JTS

Visby bra eller inte

Recommended Posts

Även folkpartiets försvarspolitiska talesman Allan Widman stämmer nu in i kravet på att utvecklingen av Visbyprojektet stoppas:

 

Med den positionen borde han säga klokare saker och börja med vad flottan skall ha för uppgifter.

 

Om man ändå vill tillägga något positivt om Visby så kan man ju jämföra med situationen när sex fartyg var planerade att byggas. Då skulle de första fyra fartygen (Batch 1) vara optimerade för ubåtsjakt och minröjning, medan de sista två (Batch 2) skulle vara optimerade för ytstrid. Situationen nu är att vi om ett par år kommer att få fem fartyg som alla är "multi-purpose", dvs. alla kan utföra ytstrid, ubåtsjakt, sjöfartsskydd och minröjning.

 

Blir de så bra att vi borde köpa fem Visby till om försvaret skulle behöva utöka kapaciteten?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var det inte 8 korvetter som skulle införskaffas i början där hälften var bra på ytstrid och hade LV robot och övriga var bra på ubåtsjakt och hade mer avancerad hydrofon och torpeder.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Om man ändå vill tillägga något positivt om Visby så kan man ju jämföra med situationen när sex fartyg var planerade att byggas. Då skulle de första fyra fartygen (Batch 1) vara optimerade för ubåtsjakt och minröjning, medan de sista två (Batch 2) skulle vara optimerade för ytstrid. Situationen nu är att vi om ett par år kommer att få fem fartyg som alla är "multi-purpose", dvs. alla kan utföra ytstrid, ubåtsjakt, sjöfartsskydd och minröjning.

 

/Per

 

Nja eftersom Visby inte får varken luftvärn eller helikopter så kommer fartygen vara sämre på ytstrid än ytstridsversionen och sämre på ubåtsjakt än ubåtsjaktversionen .

 

 

 

Tillläggas bör även att HBG och HÄD under dom två åren i operativ tjänst, gång på gång har visat att korvett typ Visby är mycket kompetenta plattformar. Man har i flera internationella övningar rönt stora framgångar, nu senast under Cold Response där vi tillsammans med en Norsk robotbåt ställde till det rejält för resterande styrkor. Och fartygen kommer i v.5 att bli ännu bättre...

 

Här handlar det dock om simulerad prestanda eftersom Visby idag är nästan obeväpnad. Gripen skulle säkert bli ännu bättre om man låtsades att dom hade laserkanoner.

 

Visby kostar idag lika mycket som tyska K130 korvetter, och dom fungerar betydligt bättre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Full prestanda med enbart en 57mm är inte full prestanda. Det är som att få en bil levererad utan vindruta, blinkers, stereo och passagerarsäten.

 

"Men du kan ju köra!" Tjena.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vi har passerat "Point of No Return" för länge sedan, frågan är när FM och FMV ska lösa problemen med anskaffning av material. Det känns som att alla större material anskaffningar de senaste 20 åren har på ett eller annat sätt klantats till (Strv 122 undantaget).

Det finns flera undantag men ändå, de borde vara regeln och inte undantaget som bekräftar regeln.

 

Men vad är det som samtidigt hänt dessa 20 år? Jo ryckig politisk styrning med nya operativa krav och ständig klåfingerhet på materielplaneringen. Ugröpningar ur anslaget och påtvingande inköp samt nu en ny upphandlingsmetod. Riksrevisionen konstaterade dessutom att den senaste omgången av klåfingerhet varit demokratiskt tvivelaktig då myndigheten FM inte själv fick besluta om vilka materielprojekt som skulle reduceras/utvecklas för att möta operativa krav samt att riksdagen ej heller fick ta sin ställning.

 

Att utvecklingsprogram får problem är en sak men dessa löses inte snabbare av att man ej har råd att beställa fixar och vidare integrering därför att politikerna bestämt sig för att det plötsligt anses behövas nya helikoptrar eller obemannade flyg till pågående utlandsinsatser. Eller politiskt prioriterade modifieringar på existerande utvecklingsprojekt som Visby eller JAS 39 för att möta nya politiska krav. Att få Visby redo för patrulleringen kring Adenviken får då prioritet över integrering av sjömålsrobot. Politisk styrning för att delta i internationella insatser, ny personalförsörjning och anpassningar till NATO utan att kompensera för detta ekonomiskt har grävt stora hål på materielsidan som idag lett till förseningar av mycket materiel (FM har ju visat upp listan).

 

Och med det vill jag säga att FM/FMV har sin del i problematiken men politikerna har ett mycket stort ansvar också.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Var det inte 8 korvetter som skulle införskaffas i början där hälften var bra på ytstrid och hade LV robot och övriga var bra på ubåtsjakt och hade mer avancerad hydrofon och torpeder.

 

Från början var det 24 YS 2000 fartyg som planerades, men när själva beställningen gjordes så var det sex fartyg som beställdes. Dessa skulle byggas i två delserier om 4 + 2, där batch 1 skulle vara optimerade för ubåtsjakt och minröjning och batch 2 för ytstrid. Senare så ströks ju det sjätte fartyget (HMS Uddevalla) pga. kostnadsökningar i projektet, men det behölls som en option ett tag. Tyvärr valde man sen att inte utnyttja denna option. Dock så är alla vapen och övriga komponenter och system till det sjätte fartyget beställda och levererade, så de ligger väl och skräpar nånstans. Tyvärr blev nog kostnadsminskningen för projektet ganska marginell trots att man strök ett fartyg, dels eftersom styckpriset ökar ju färre enheter som beställs och dels som sagt så har man ändå betalat för vapen och utrustning till fartyget.

 

Det enda specifika som jag vet har sagts om lv-robot var dåvarande ÖB (kommer inte ihåg om det var Bengt Gustafsson eller Owe Wiktorin) som på en pressinformation talade om att tre fartyg skulle utrustas med lv-robot, men på den tiden var det ju framförallt RBS 23 Bamse som nämndes i dessa sammanhang.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nja eftersom Visby inte får varken luftvärn eller helikopter så kommer fartygen vara sämre på ytstrid än ytstridsversionen och sämre på ubåtsjakt än ubåtsjaktversionen .

 

Nej, luftvärn har vi! Både hardkill och softkill (i v.5!). Och fartygen i sig blir inte sämre på varken ytstrid eller ubåtsjakt bara för att vi inte har en hangar att parkera helikoptern i. Alla v.5 korvetter kommer att ha helikopterförmåga. Dock ska vi inte glömma att den helikoptern som Allan Widman & CO bestämde sig för (Hkp 15), inte har varken ytspaningsradar, sonarsystem, ESM, VMS eller vapen som kan verka mot ubåtar och ytfartyg. Nog för att dom kan göra nytta ändå, men inte så att det inverkar på stridsprestandan hos fartygen.

 

Här handlar det dock om simulerad prestanda eftersom Visby idag är nästan obeväpnad. Gripen skulle säkert bli ännu bättre om man låtsades att dom hade laserkanoner.

 

Visby kostar idag lika mycket som tyska K130 korvetter, och dom fungerar betydligt bättre.

 

Ja, det gör det! Vore fantastiskt dyrt och omständigt om vi skulle skjuta skarpa robotar (eller andra vapensystem!) på varandra vid varenda övning. För att inte tala om den personalomsättning som skulle krävas! För att slippa dessa problem så övar vi med just simulerade eldöppnanden, oavsett om det gäller pjäsen, robotar, torpeder, sjunkbomber, minor eller KSP. Prestandan är dock välkänd, då samtliga beslutade vapensystem som finns eller kommer att finnas ombord redan finns ombord på andra enheter i flottan! Och återigen, det ända beslutade vapensystem som idag inte är integrerat på Visby är sjömålsrobotarna. Luftvärnsrobotar har det aldrig funnits något beslut om, bara en vilja. Och den viljan försvann när flyget "behövde" nya helikoptrar. Projektet börjar dock så smått vakna till liv igen...

 

 

K130 har sedan första enheten sjösattes haft stora problem med fartygens växlar och propelleraxlar, problem som fortfarande inte är avhjälpta. Klassen är därför inte fullt operativ ännu. K130 saknar dessutom all form utav ubåtsjaktförmåga och har inte heller någon organisk helikopterförmåga...

 

Och bara för skoj skull så kan vi jämföra med några av dom övriga ytenheterna som deltog i CR12:

 

HDMS Iver Hvitfelt - bara en 76/62 kanon, inga övriga vapensystem operativa än.

 

Norska Fridtjof Nansen klassen - sjömålsrobotsystemet NSM är ännu inte levererat, pris per fartyg 4,5miljarder NOK utöver kostnaden för NSM.

 

Norska Skjold klassen - bara en 76/62 kanon, sjömålsrobotsystemet NSM är ännu inte levererat.

 

HMS Liverpool - inga sjömålsrobotar alls, och Sea Dart systemet ej längre operativt.

 

FNS Lieutnant de vaisseau Lavallèe - Inga robotar, Exocet systemet avmonterat.

 

Från början var det 24 YS 2000 fartyg som planerades, men när själva beställningen gjordes så var det sex fartyg som beställdes. Dessa skulle byggas i två delserier om 4 + 2, där batch 1 skulle vara optimerade för ubåtsjakt och minröjning och batch 2 för ytstrid

 

Då de första två fartygen beställdes, så var avsikten att totalt 10 enheter skulle byggas. Fyra enheter optimerade för ubåtsjakt och minröjning, och sex enheter optimerade för ytstrid...

Edited by PB-Syte

Share this post


Link to post
Share on other sites

Då de första två fartygen beställdes, så var avsikten att totalt 10 enheter skulle byggas. Fyra enheter optimerade för ubåtsjakt och minröjning, och sex enheter optimerade för ytstrid...

 

Ok, m.a.o. så ströks alltså senare de fyra sista enheterna för ytstrid? Det blev ju bara sex fartyg som slutligen beställdes i varje fall.

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Vad bra då är det väl bara att börja med halvtidsmoderniseringen direkt då och så börja skissa på en ersättare, om man räknar på 30 års livslängd så har ju halva tiden gått nu ungefär

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kosterklassens minröjare är ju också byggda i GRP och de kom i tjänst 1986-92 och kommer att tas ur tjänst 2028 - 30. M.a.o. så kommer dom att vara i tjänst i 38 - 42 år, visserligen efter en omfattande halvtidsmodernisering men de har ändå ett mer komplext framdrivningssystem än vad Visby har. Jag förmodar att Visbyklassen, med en större HTM, kommer att ha en motsvarande livslängd på ca 40 år.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://blogg.forsvar...arin-milstolpe/

 

I onsdags kopplade Visby, som första fartyg någonsin, upp sig mot det nationella Länk 16 nätet.

Provet genomfördes mellan HMS Visby vid kaj i Karlskrona och ASC 890 (flygspaningsradarn) som utgick från Malmen i Linköping. HMS Visby är första fartyg som har ett Länk 16 monterat ombord. Besättning uppdaterade den befintliga installationen, laddade kryptonycklar och startade upp systemet med stöd av FMV och SAAB. Cirka tre minuter efter att första kontakt tagits med flygplanet var HMS Visby inkopplad i nätet och kunde se den lägesbild som flygspaningsradarn levererade. Provet pågick under de fyra timmar flygplanet var i luften.

Edited by JohanGrön

Share this post


Link to post
Share on other sites

Första robotskottet från en Visbykorvett

 

http://www.fmv.se/sv/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-FMV/test/

 

 

I slutet av 2012 kommer två av Visbykorvetterna att kunna jaga ubåt med torpeder, sjunkbomber och sonar. De kan både lägga och röja minor och skjuta sjömålsrobotar. Alla fem Visbykorvetterna har en avancerad spaningsradar och en 57-millimeters automatkanon kan bekämpa sjö- och luftmål. 2014 kommer samtliga fem korvetter att ha samtliga förmågor.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Roligt att det börjar hända saker. :)

 

Synd bara att det fortfarande saknas luftvärnsrobotar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Känns som att det är dags för HTM innan de är fullt operativa. Radarn var iaf. ruggigt potent för 10 år sedan. Hur är det nu? Måste kännas surt att ha en av världens mest potenta radarer och inte kunna använda systemet innan det måste uppgraderas igen..

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bäst inom marinen denna Visby. Bra robot som sköts upp i luften sen landande i vattnet men i krigets stund är denna robotsköld den allra vassaste vapnet inom marinen och det kan hjälpa Sverige.

 

En fråga. Hur många Visby-korvetter finns det i Sverige och vilka områden i Sverige förrutom Stockholm, Karlskrona och Göteborg? Kanske en till som i Gotland eller?

Bra vapen ombord denna robotsköld som kan skjutas långt ifrån som man ser i videon.

 

Vet att Karlskrona har en liten marin del i innerstaden. :baskerFN:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bäst inom marinen denna Visby. Bra robot som sköts upp i luften sen landande i vattnet men i krigets stund är denna robotsköld den allra vassaste vapnet inom marinen och det kan hjälpa Sverige.

 

En fråga. Hur många Visby-korvetter finns det i Sverige och vilka områden i Sverige förrutom Stockholm, Karlskrona och Göteborg? Kanske en till som i Gotland eller?

Bra vapen ombord denna robotsköld som kan skjutas långt ifrån som man ser i videon.

 

Vet att Karlskrona har en liten marin del i innerstaden. :baskerFN:

 

Det finns fem visby korvetter. Alla är väl baserade i Karlskrona på Marinbasen. (resten av ditt inlägg förstår jag inte...)

Edited by Peo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det är bara Helsingborg och Härnösand av Visbyklassen som är officiellt i tjänst vad jag vet, och dessa är ännu inte bestyckade med sjörobot (dock med lätt torped tror jag).

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jodå med lite fantasi så hittar man billiga lösningar på allt.

Taget ifrån skippers blogg

 

 

Från Försvarsmaktens sida deltog C INS, genlt Anders Silwer

Jag tillhör de som tycker att vi ska ha luftvärn på våra marina stridskrafter, men jag hör ofta om luftvärn på Visbykorvetterna. Men det är lite av en motsägelse i sig själv, för då vet man ju inte varför Visby byggdes från början, i sin grundform och i sin skrovform med smygteknologi. Så ett luftvärnssystem är i så fall inte till för att skydda Visby själv, utan för ett områdesförsvar av något annat.

 

http://navyskipper.blogspot.se/2012/11/folk-och-forsvar-utmaningar-for-den.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Det är ju positivt att det verkar funka enligt tidsplan nu, men överlämning till FM är väl inte detsamma som att de har tagits i tjänst (jmf engelskans "commissioned")? När tas version fem officiellt i tjänst?

 

/Per

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Det är ju positivt att det verkar funka enligt tidsplan nu, men överlämning till FM är väl inte detsamma som att de har tagits i tjänst (jmf engelskans "commissioned")? När tas version fem officiellt i tjänst?

 

/Per

 

Jo, det innebär att dom är i aktiv tjänst (på linje!)...

 

http://blogg.forsvarsmakten.se/marinbloggen/2012/12/17/hms-nykoping-och-hms-visby-i-forbandsverksamhet/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Låter kanon. Att version fem nu har lätta torpeder, sjörobotar och minröjningsutrustning är ju bra, men vad har den för typ av närförsvar? Version fyra hade åtminstone två KSP 88 och två KSP 58 på akterdäcket (eventuellt också två KSP 58 på bryggvingarna), men där går väl inte att ha nånting nu om man ska bedriva helikopteroperationer? Det har tidigare talats om att installera nån typ av RWS på bryggvingarna.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Version fyra har/hade 4 st Ksp 58 och två Ksp 88. Två Ksp 58 på signalbryggdäck, och resterande sprutor på helikopterdäck. Version fem har två Ksp 88 på signalbryggdäck, och det har funnits tankar på att placera lavetage till Ksp 58:or bakom vissa av skrovluckorna. Oklart om det har blivit nått av det dock! Även version fyra har/hade torped 451... ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

I brist på likvida medel har försvaret sett över sina kommande inköp. Som alternativ till Visby har man titta på det här alternativet.

http://navalforce.files.wordpress.com/2013/06/2dudes-and-a-dolphin.jpg

 

Lägre kostnad för att hålla i drift - men ändå med smygteknik.

/m

Edited by martinator
  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...