Jump to content

Lägre chefers sömn i fält


Recommended Posts

Hur mycket ska lägre chefer som gruppchefer, ställföreträdande plutonchefer och plutonchefer deltaga i fältaktiviteter som olika former av posttjänst som minskar och fördärvar deras sömn? Å ena sidan så vill man ha utvilade chefer, då detta ökar deras prestationsförmåga, men å andra sidan så finns en risk att cheferna ses som lata och högfärdiga av resten av plutonen om de inte deltager i posttjänsten.

 

Jag tycker nog själv att ställföreträdande plutonchefer och plutonchefer ska slippa posttjänst helt, medan gruppcheferna däremot ska deltaga i posttjänsten. Om gruppcheferna deltager i posttjänsten så bör deras postpass läggas först och/eller sist för att på så vis maximera gruppchefernas oavbrutna sömn.

 

Att ställföreträdande kompanichefer och högre ska slippa posttjänst ser jag närmast som en självklarhet.

 

Jag är även nyfiken på vilka andra eventuella fältaktiviteter ni tycker att olika lägre chefer ska få slippa?

Link to comment
Share on other sites

En liten sak som försvårar det hela, förare måste 8h (är det väl, inte 6 va?) sammanhängande sömn vilket ger att de allt som oftast måste ha de första eller sista postpassen ifall det inte faller så sig så att man kan utelämna de helt från postlistan.

 

Edit: stafvning

Edited by Fu Gson
Link to comment
Share on other sites

Guest järv

Gruppchefen gör inte posttjänst.

 

På 9-mans jägargrupper fungerar det. På 6- eller 5-mans jägargrupper så fungerar det däremot inte törs jag påstå.

Edited by järv
Link to comment
Share on other sites

6 timmar sammanhängande sömn på varje 24-timmarsperiod gäller (går att dela upp för att krångla till det ytterliggare...).

 

Vem som gör vad beror naturligtvis helt på vilken typ av förband och vilken verksamhet som råder...

 

Chefens jobb är ju att vara chef och soldatens b.l.a att bestrida posterna (OBS Förenklat uttryckt!). Det är därför rimligt att man respekterar varandras uppgifter MEN när det tex är extra tungt och möjligheten finns kan ju självklart gruppchefen gå post...

 

Har dock svårt att se så många lägen där plutonchefen måste gå post... han är ju dessutom ofta förare och officer och färväntas rätt vad det är leda en stridsskjutning...

Edited by KP2
Link to comment
Share on other sites

Svår fråga men generellt så bör chefer sova lite mer än soldaterna. Detta pga att det första som lägger av vid sömnbrist är högre mentala funktioner som att fatta bra och rationella beslut, Vilket förhoppningsvis var vad man skulle ha chefen till.

 

För att sen röra till det så varierar ju sömnbehovet mellan individer, personligen behöver jag sova rätt mycket för att funka. Tyvärr så blev det inte alltid så vilket bla annat innebar att jag matade ett elverk med disel istället för bensin, Beställde transport bort, men glömde returresan osv....

Link to comment
Share on other sites

Min uppfattning är att gruppchefer inte ska delta i posttjänst. Inte så mycket för att det inkräktar på deras sömn, utan för att det binder upp dem på ett ställe och hindrar dem från att leda gruppens arbete.

Link to comment
Share on other sites

Lägre chefer (GB/PB) bör deltaga i posttjänst o.d. så långt det går. I mitt fall fanns det inget alternativ då vi var 6-mannagrupper, inte så många att spela med där. Men så långt det går borde chef och Fofö få så sammanhängande sömn som möjligt.

 

Jag klarar mig med ganska lite sömn och störs inte nämvärt av att få sömnen avbruten så jag kunde allt sitta skitpassen också, om inte annat för att minska slitningar i gruppen, det gruppen gör skall också chefen göra. I alla fall på så låg nivå som min.

Link to comment
Share on other sites

En liten sak som försvårar det hela, förare måste 8h (är det väl, inte 6 va?) sammanhängande sömn vilket ger att de allt som oftast måste ha de första eller sista postpassen ifall det inte faller så sig så att man kan utelämna de helt från postlistan.

6 h är det som gäller för motorförare, eller gällde 2000 åtminstone. Vi brukade dock få sova hela 8-9 h natten innan en längre förflyttning.

 

Edit: Våra gruppchefer (PB) behövde aldrig gå post, å andra sidan fick de sitta VB nattetid i stället.

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

När jag lumpade gick gruppchefer post, även om jag personligen helst hade sett att de inte behövt göra det (personalbrist). Precis som "BJE" skriver är det viktigt att en gruppchef har handlingsfrihet i händelse av oförutsedda situationer.

 

En plutonchef och dennes stäff ska aldrig någonsin gå post och det är det mest absurda jag hört! Ska man leda från postgropen flera hundra meter från truppen eller?! Det fungerar icke!

 

Eldpost är en annan femma och där får man helt enkelt se till vad situationen kräver, t ex om det är omgruppering nästa dag och det behövs många pigga förare etc. Fast vad jag varit med om eftersträvas det att plutonchefer ska få sova så mycket som möjligt för att kunna fatta vettiga beslut...

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Hos oss var sista eldposten plutonchefens så han/hon skulle kunna samla ihop sig och sammanställa order och vad som skall hända under morgonen/dagen.

Det kan jag köpa. Problemet blir dock vad man gör om det skorpar till sig. I fredstid får man ju inte överge eldposten... Formellt sett så ska ju ett eldpostbyte kvitteras osv, och det kan ju bli lite stressigt under ett eldöverfall. :)

Link to comment
Share on other sites

Hos oss var sista eldposten plutonchefens så han/hon skulle kunna samla ihop sig och sammanställa order och vad som skall hända under morgonen/dagen.

Ja, så gjorde jag i alla fall. Det stämmer att chefen ofta behöver ett litet försprång, och det skapas enklast genom att man kliver upp tidigare. ;)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Plutonchefer ska definitivt inte behöva ta postpass, helst inte heller gruppchefer.

Under mitt utb år var det lite besvär med postandet, eftersom ett Strv kompani är rätt få till antalet och många är förare blir det ofta dubbel och ibland trippelpass.

 

Vi gav oftast de sämre passen till laddare och skyttar vilket det gnälldes mycket om tills de blev ombedda att istället vara med på en ordergivning.

Därefter accepterades det att vi som skulle rita kartor, programmera kda och göra övrig planering fick ta de pass som låg lite bättre till om vi tog några alls. De fick dessutom en lite bättre bild av vad vagnchefen faktiskt gör när vi satt i simulator första gångerna.

 

De gånger gruppcheferna tog skitpass var när stämningen inte var på topp.

Övningsledningen såg dessutom till att vi nästan aldrig fick mer än de 6h som förarna enligt regel skulle ha.

 

Förarvilan är bra i teorin, men det man inte tänkt på är att t.e.x ett stridsfordon är minst lika farlig med en trött laddare, vc eller skytt.

 

För övrigt kan det vara skönt att de gånger man vet när man ska stiga upp ta sista passet och hinna förbereda allt i lugn och ro...

Link to comment
Share on other sites

I min plut/grp så gick GB på post och satt eldvakt precis som vilken soldat som helst.

Är det verkligen så mkt viktigare att vara utvildad som grpch än som grg- eller roboskytt?

I min värld så utbildar man ställföreträdande chefer just för att de skall rycka in och ta chefens plats när denna inte är på plats, sen om denna plats är muggen, soldathemmet eller vid infartsposten spelar väl boll.

Självklart är det en fördel om chefen är på plats, men hela organisationen faller inte som ett korthus för att den ordinarie chefen inte finns på plats.

Link to comment
Share on other sites

I min plut/grp så gick GB på post och satt eldvakt precis som vilken soldat som helst.

Är det verkligen så mkt viktigare att vara utvildad som grpch än som grg- eller roboskytt?

I min värld så utbildar man ställföreträdande chefer just för att de skall rycka in och ta chefens plats när denna inte är på plats, sen om denna plats är muggen, soldathemmet eller vid infartsposten spelar väl boll.

Självklart är det en fördel om chefen är på plats, men hela organisationen faller inte som ett korthus för att den ordinarie chefen inte finns på plats.

Men hur var det för dina KB? ;)

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Minns inga eldöverfall klockan tidigt på morgonen :)

Kanske löstes på övningsplaneringsnivå, vad vet jag..

Mja, under soldatprovet på Korsö blev vi påslagna ca 05:00, lagom till halva gruppen precis påbörjat 30 min (eller så) vila. Men då sov (vilket ingen hann göra) vi iofs inte i tält, bar himmel dög bra. :)

 

Så nog förekommer eldöverfall tidigt i den arla morgontimmen..

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

Jag låg som GB på närskyddstroppen på ett stabskompani i artilleriet och gjorde precis lika mycket posttjänst som de meniga. Det funkade likadant i båda grupperna och den ende på troppen som inte gjorde posttjänst var troppchefen som var PB. I min grupp slapp vi dessutom sitta eldpost eftersom vi delade tält med stabsgruppen och de fick ansvaret för eldningen. Den andra gruppen i vår tropp fick tyvärr sitta eldpost också eftersom de inte delade tält med någon, där tog däremot PB hand om eldningen rätt mycket eftersom han inte hade posttjänst.

Jag tycker detta funkade utmärkt och om förarna behövde extra sömn pga av fordonsmarsch eller liknande så var det bara för oss andra att ta lite längre pass.

Link to comment
Share on other sites

Har ingen erfarenhet av varesig Kb eller Pb. Endast patrullchefer på FbjS. Samtliga värnpliktiga med befälsbefattning gnagde på samma bajsmackor på min pluton - det var inte snack om något annat. Det funkar inte att sitta och tycka att "man behöver sin skönhetssömn" när de övriga gruppmedlemmarna släpar på betydligt mer befattningsutrustning etc. under arbete.

 

Jag kan inte påstå att man kan klassa någon befattning i gruppen/patrullen som är i mindre behov av en klar hjärna.

 

Vill man visa prov på ledarskap skall man vara beredd att genomföra det man förutsätter att de andra skall göra åt dig.

Link to comment
Share on other sites

Hos oss tog GB ingen posttjänst men blev å andra sidan väckta tidigare på morgonen eller kort efter jag kom från ordergivning. Vi plutonchefer hade ju inte heller posttjänst egentligen men när man kom tillbaks från ordergivning så hade man ändå en massa att pyssla med så vi brukade skicka sittande eldpost i "säng" och sedan kunde man sitta och pula med att skriva plutonsorder och kolla kartor. Tog det jäkligt lång tid så fick ytterligare en eldpost sova. Det brukade vara rätt uppskattat. Efter man var klar med sina göromål gick man ut en runda och besökte den/de poster vi hade ute. Tog med lite kaffe/kex/choklad/nickel eller liknande till dem och sa några ord till dem. Också uppskattat.

 

Den enda på min pluton som aldrig satt post var min bilförare/livvakt. I början blev vissa lite gnälliga över det men eftersom han var med mig nästan hela tiden så missade han tillräckligt med sömn ändå. Hörde faktiskt aldrig någon som klagade på att jag inte hade posttjänst, de andra grabbarna i plutonen brukade mest skaka på huvudet och konstatera att jag inte var riktigt klok som inte alltid sov när tillfälle bjöds. Inte så dumt med litet sömnbehov, inte som tiotimmars-Palle (sov normalt sett 10 timmar per natt hemma) som såg helt förstörd ut större delen av lumpen. Den grabben åldrades minst fem år under sin värnplikt. :P Sen hade vi ju även en annan fördel när vi övade vid våra skarpa objekt som var mitt inne i stan. Då behövde vi ingen eldpost utan bara post ute.

Link to comment
Share on other sites

I början av 90 talet tillämpades regeln vid I5 att plutonchef och ställföreträdare ej fick gå post eller sitta eldpost. GB var det däremot fritt fram att sätta på posttjänst.

 

Undrar lite grann hur ni verkar ha lagt ut era eldställningar kring förläggning (för det är ju det i talar om, eller hur?) om posten hamnar utanför ställningarna så till den milda grad att en gruppchef inte kan leda därifrån. I min värld är ju dessutom gruppchefens roll efter "Besätt eldställningarna" tämligen begränsad.

 

Kul historia (tycker jag i alla fall). Som varandes KB slapp jag posttjänst, men som UH Befäl satt jag VB på Batstab alltid när herrar kontrakterad personal hade sömn behov (ofta satt jag mellan 2300-0400) . En natt hade jag raglat ut, lokaliserat ett tält med plasts och krypit in i sovsäcken med ordern "Väck mig endast om tältet börjar brinna eller vi ska omgruppera." Nästa morgon fick jag reda på att jag sovit igenom ett helt eldöverfall utan att bli väckt eller ens märka att det sköts hej vilt runt omkring mig.

Edited by Hans Engström
Link to comment
Share on other sites

I min plut/grp så gick GB på post och satt eldvakt precis som vilken soldat som helst.

Är det verkligen så mkt viktigare att vara utvildad som grpch än som grg- eller roboskytt?

I min värld så utbildar man ställföreträdande chefer just för att de skall rycka in och ta chefens plats när denna inte är på plats, sen om denna plats är muggen, soldathemmet eller vid infartsposten spelar väl boll.

Självklart är det en fördel om chefen är på plats, men hela organisationen faller inte som ett korthus för att den ordinarie chefen inte finns på plats.

Jo, tyvärr så utbildas det inga stäffar hos oss iaf. vi gruppchefer var väldigt ensamma när det kom till beslutsfattande i fält. Är det något som förekommer på andra ställen också? (med små grupper/patruller. FBJ mm?).

 

I det hänseendet är det ganska viktig att chefen är klar i huvudet men det betyder ju inte att grpch är helt befriad från (eld)post mm.

 

@ Tysta ville: Livvakt?!! :)

Edited by Mattias
Link to comment
Share on other sites

@ Mattias: Jo, min bilförare var även livvakt till mig hur fånigt det än kan låta. Så fort jag gav mig iväg på något så skulle han hänga med, vi kallade honom Fido lite skämtsamt. Trogen som en hund följde han mig genom eld och vatten. Signalisten var Karo. :) Jag hade i princip alltid de två i släptåg.

Link to comment
Share on other sites

Det beror på vad ens pluton/grupp har för uppgift anser jag.

Min gruppchef gick aldrig post han hade även sällan pass vid radion.

Han var dock i ständig jour samt ansvarig för att staben fungerade och uppehöll sig alltid vid staben/förläggningen.

Vilket jag tycker var rättvist, det är endå han som får skit från ovan om vi tabbar oss eller skit från oss om de där uppe tabbar sig.

Då vi inte hade någon kamin så slapp vi eldpost men samtidigt så var vi bara fyra signalister vilket är ganska lite med tanke på att vi var kompanistab.

Link to comment
Share on other sites

Jo, tyvärr så utbildas det inga stäffar hos oss iaf. vi gruppchefer var väldigt ensamma när det kom till beslutsfattande i fält. Är det något som förekommer på andra ställen också? (med små grupper/patruller. FBJ mm?).

Jag hänger inte riktigt med i utvecklingen gällande FbjS, men det var inte länge sedan som det utbildades stf grpch/ stf ptrl C. Förutsätter att det görs så fortfarande.

Link to comment
Share on other sites

@FL, KB som eldpost och eller post överhuvudtaget har jag inget större minne av kan jag ju säga. Jag kan minnas fel, men så vitt jag kommer ihåg så satt de aldrig post.

 

Fbj972 gör ju ett glockrent inlägg :)

Link to comment
Share on other sites

En natt hade jag raglat ut, lokaliserat ett tält med plasts och krypit in i sovsäcken med ordern "Väck mig endast om tältet börjar brinna eller vi ska omgruppera." Nästa morgon fick jag reda på att jag sovit igenom ett helt eldöverfall utan att bli väckt eller ens märka att det sköts hej vilt runt omkring mig.

 

Känner nästan igen mig själv där... Stackars oss uh-människor. ;)

 

Undrar lite grann hur ni verkar ha lagt ut era eldställningar kring förläggning (för det är ju det i talar om, eller hur?) om posten hamnar utanför ställningarna så till den milda grad att en gruppchef inte kan leda därifrån.

 

I mitt fall syftade jag på in- och utfartsposten. De ligger ofta en bra bit ifrån stabens förläggning. Lite svårt för en gruppch att leda 300 meter från sin grupp...

 

Jo, tyvärr så utbildas det inga stäffar hos oss iaf. vi gruppchefer var väldigt ensamma när det kom till beslutsfattande i fält.

 

Oavsett om det finns en stäff eller ej är grpch i slutändan den som ska fatta ett eventuellt beslut. Det är han/hon som leder gruppen och en eventuell stäff är enbart där för att assistera samt kunna ta vid om chefen stupar. Ville bara kommentera, sorry OT.

 

Omständigheterna styr i första hand vem som bör gå post respektive sitta eldpost. "Tysta Ville" beskriver ett scenario man som chef är alltför bekant med - att sitta en eller ett par eldposter i början av natten för att skriva pluto (hehe...) och planera morgondagen.

 

Som chef är man även ansvarig för manskapets välfärd och det är absolut inte fel att ibland ta det tyngsta passen. Min personliga erfarenhet är dock att en plutch i regel behöver all sömn denne kan få för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle. Alla tjänar på det i långa loppet.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Tjenis!

 

Jag anser att det inte ska vara någon generell regel att GB/PB ska sova hela natten.

Men när GB/PB är på ordergivning så kan soldaterna oftast vila en aning men det är ju ingen regel heller.

Ett bra sätt att lösa sömnen vid små grupper är anser jag tex sovsäcksystem 2000 samt Keron GT tält. Då kan man minimera posttjänst och helt utesluta eldpost. Det skulle man kanske kunna ha i pluton oxå skulle jag vilja påstå. Men det finns både för och nackdelar med det. En varm kamin är ju en stor fördel men skrymmande och kräver i princip fordon med tanke på ved alt annan bränsle.

 

:blink::/ ;) ;)

Link to comment
Share on other sites

Ja, annars kan man se hur man gör vid I 19:

 

Kamin utan ved

 

Ett lämpligt sätt att eliminera eldposter kanske?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :blink:

Nej, då eldpostens syfte inte bara är att stoppa ved i kaminen. Han ska ju även säkerställa att kamraterna inte brinner upp osv.

 

Så länge det finns brännbara saker och eld i tältet, så kommer eldposten att finnas kvar.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...