Jump to content

Debatt om KB på förband positivt/negativt


Recommended Posts

En sak jag har gått och funderat på ibland är frågan om man som KB-elev bör bo och sova med sina soldater inne på kasern, eller om det är bättre att plutonen (GB och soldater) bor för sig medan KB har egna logementen?

 

På mitt GU-förband bodde nästan alla KB i egna logementen (2 logementen per kompani på Ingbat), även efter KBS, förutom de som hamnade på amröjpluton och gick i befattning som stf grpch, grpch resp stf toch. Jag vet att t ex stridsvagnsbesättningarna på pbat bodde ihop och att detsamma gällde på andra kompanier på I 19.

 

Det kom på tapeten när några på min pluton tyckte att alla borde bo tillsammans för att gemenskapen skulle bli bättre etc. Jag vet att det har varit eller är på modet bland kompanichefer att blanda av olika orsaker. Personligen kan jag se för- och nackdelar med båda alternativen.

 

Fördelar med att låta KB bo avskilt:

 

1. Bättre med förutsättningar att förbereda övningar, skriva övningsplaner m m. Logementet jag bodde på var inrett med bokhyllor, whiteboard, sanslöst mycket kontorsmaterial, skrivbord m m. Detta gjorde att det var enkelt och bekvämt att skriva, rita och planera saker man behövde ha gjorda. Dessutom var det större chans att arbetsmiljön var lugn, eftersom vi bara bodde fem pers i ett logemente för tio.

 

2. Skapar en, i många fall välbehövlig, distans till truppen som en chef/ledare behöver för att i vissa situationer kunna stå ut från massan. Distans ska inte alltid tolkas som något negativt då det kan vara skönt för en chef att dra sig tillbaka till en miljö där det inte spelar så stor roll vad denne säger eller gör.

 

3. Man vill ogärna skiljas från sina gamla kamrater och kollegor från KBS, för att behöva starta upp en ny grupprocess med nya ansikten som man dessutom ska leda i ett senare skede.

 

4. Om KB-elever bor hos plutonen tror jag det är lätt hänt att man kör över gruppcheferna, och på så vis gör de överflödiga. Soldaterna kommer resonera som så att det är snabbare att gå till KB-eleven för att få info eller order, eftersom denne redan är på plats etc.

 

Nackdelar:

 

1. Det tar längre tid för plutonen att lära känna sina överordnade - på gott och ont.

 

2. Det kan skapas en "segregerad stämning", vilket till viss del har att göra med det ovan.

 

Ja, nu orkar jag inte skriva mer för tillfället och komma på fler för- och nackdelar, men jag vill gärna se vad andra kan komma fram till i saken? Måste väl erkänna att jag själv föredrog det då rådande arrangemanget att KB bodde för sig av nämnda orsaker. Fast jag är medveten om nackdelarna osv.

 

Har andra upplevt det annorlunda kanske?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :o

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 315
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Tänk vad trevligt att jag som var på samma pluton som Foxtrot Lima hade chansen att skriva första svaret.

 

Den segregerande stämningen som Foxtrot Lima pratade om uppstod på våran pluton, ganska kraftigt ett tag. Det som jag upplever som det största problemet är att vissa KB-elever verkar glömma att dom är värnpliktiga. Visst dom ska föra befäl men många tar det som ett tecken på att dom är förmer än resten av de värnpliktiga. Sen att jag o andra med mig har problem att ta order från en jämnårig som man desseutom kanske inte gillar (Du behöver inte oroa dig FL, det var faktiskt inte du ;)).

 

Tillbaka till ämnet. Jag tror inte det gör någon större skillnad hur man bor det handlar bara om hur man umgås o bemöter varandra utanför tjänsten. På våran pluton så lyssnade inte soldaterna på oss GB för att vi hade fler streck utan för att vi var kompisar o alla förstod att det blev så oerhört mycket enklare o smidigare om en bestämde. Vilket ju faktiskt är idéen med det hela.

Link to comment
Share on other sites

Kul att stabsgruppchefen hittade hit. :o Jo, jag vet hur det var på vår pluton, och även på andra delar av bataljonen (efter samtal med kamrater), men det som jag nämnt finns det både för- och nackdelar.

 

Det viktigaste är, enligt min mening, att en gruppchef får det utrymme denne behöver, utan att ha en överordnad hängandes över axeln - vilket säkerligen skulle blivit fallet om KB bodde hos plutonen.

 

Sedan kanske det är skönt för grupperna att kunna snacka skit om sina chefer i en egen miljö. Det blir kanske lättare att ånga av sig så att säga...

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :/

Link to comment
Share on other sites

Jag gjorde GU i FV och där funkade det så att GB och PB ryckte in samtidigt, och bodde delat under GSU`n. Därefter stack PB till PBS/F14, och efter ett antal veckor så ryckte F-soldaterna in. Då var det redan bestämmt vilka som skulle vara grpch resp hf, och f-soldaterna flyttade in två och två i fyramanna luckor där 2xGB tog emot dom.

 

Sen när PB var åter från PBS så hade dom en egen lucka, vilket bara var naturligt då grupperna redan var sammansvetsade.

 

Kanske lite dåligt jämförelse, var ju bara en Närskyddspluton som utbildades det året på Radarkompaniet. Krigsförbandet hade 4xNskyplut, 1xRrplut, 1xSoTplut samt kompanistab.

Edited by Fänrik Nordin
Link to comment
Share on other sites

Tror på att ha det delat.

Mycket för att som redan nämts, som soldat behöver man kunna snacka skit om sin chef.

Men jag tror att det även blir lättare för KB:n att kunna vädra sig med likasinnade.

Som soldat så har man mycket mer gemensamt med sina kamrater (man gör soldat/baskerprov ihop, man rycker in samtidigt man går igenom gsu:n ihop.

Samma sak med de som är i KB pluton.

Jag tycker det är ett bra system som det är nu.

Dock så tycker jag att KB eleverna på ett tidigare stadie ska få leda sina blivande soldater.

Kanske redan under gsu:n.

Framför allt så borde man informera soldaterna tidigare om att KB elverna faktiskt kommer bli chefer.

 

Första mötet vi hade med våra KB var under gsu och då var de bstyrka, då hade vi ingen aning om att de var våra blivande chefer.

Vilket var väldigt synd eftersom vi (mycket på grund av att ens första tid i fält är som den är) såg dom som snobbiga och iriterande eftersom det var dom som sedan utvärderade hur vi hade fört våran strid.

Altså några som vi aldrig sett innan utvärderade OSS...

 

Blev lite osamanhängande men jag hoppas jag fick fram min poäng.

Link to comment
Share on other sites

Som KB och stabsgrpch på kompaniet vars enorma fältarbetskapacitet, hjältedåd, bravur och framför allt, effektiva stabsarbete och säkra samband FL och Steken (Eken?) hade att se upp till, ;) dvs ett av undantagen bland Ingbats KB som blev gruppchefer efter KBS (jag och amtramparna) har jag en del åsikter i ämnet.

 

För det första kan man säga att läget på Norrlands Ingenjörbataljon, eller kanske i Ingenjörtrupperna generellt, fast gud allena vet vad Ing 2 sysslar med, är lite speciellt iom. att Ing har relativt enkla system.

Det som är mest Space Age är KB 5 och det är ändå egentligen vanligt maskinarbete med kran och lastbil kombinerat med en massa hydraulik som typ en specialist (SYTE) utbildas att repa.

I övrigt består verksamheten mest av slägga, lastbilar, arbetsmaskiner, ak-5, pskott, minor, några enstaka ryska krigstraktorer (pbv 401), mer sprängämne än vad som behövs för en extremt lyckad utekväll och en gigantisk tekniklegopryl som förkortas BB2. Ok, det där "andra" kompaniet har en del transformersinspirerade flytmojänger också...

 

Effekten av detta blir att Ingbats KB inte behöver använda sin KBS-tid till att lära sig komplicerade system som t.ex. ovan nämna stridsvagns-KB som börjar pyssla med vagnarna ganska omgående efter GSU.

 

Istället hade vi en 7,5 månaders grundläggande ingenjörbefälsutbildning med inriktning mot plutonchefsrollen. Vi blev generalister och fick grundläggande utbildning i en massa olika saker. Vi blev också formade som truppförande underbefäl.

 

Att gå från detta till att bli stabsgrpch och bo med soldaterna var för mig en ganska jobbig omställning, speciellt som jag fick veta det ca 1,5 vecka innan vi skulle gå ut på plutonerna.

 

Det kändes om inte annat ganska fel att stå i ledet med ett gäng nyinryckta, fnissade/gråtande ungar, året yngre än en själv och lyssna på mina kamrater som jag redan hade gjort 7,5 mån med.

I början funkade det hyfsat, trots att jag fick städa och driva på min grupp som en demon för att få mitt "furirsstyrda" logement genom mina psykopatfurirkamraters visitationer, eftersom jag som KB ändå utnyttjades som den extra instruktörsresurs jag faktiskt var. Tyvärr upplevde jag att jag gled ifrån mina gamla "kollegor" i och med att övningarna ute i stora vita skogen kom igång. Kasern kom mer och mer att likna fält...

Därmed inte sagt att jag hade några större problem med min lilla elitkabeltattarträngbilsgrupp, annat än att det ledarskapsmässigt möjligen inte var helt lätt att ha en ställföreträdare (GB) som varit med gruppen från början och blev aningen nedpetad av mitt tillträde som grpch och senare skulle bli utsedd till kompaniets bäste soldat.

 

Jag tror visst att KB kan bo med soldaterna ibland men att det likaså finns tillfällen när de bör bo avskilt.

Kort och gott bör de KB som utbildas till befäl på kompaninivå bo enskilt för att skapa den distans som FL nämner. Gruppchefer måste givetvis bo med grupper.

Specialister vete tusan, på vår pluton bodde de med cheferna.

 

Jag har dock personliga negativa erfarenheter av att grundutbilda båda dessa kategorier tillsammans.

Man bör helt enkelt skilja på 15 mån gruppchefer/specialister och 15 mån kompanibefäl. Helst genom att inte ha samma utbildningslängd på dem...

Link to comment
Share on other sites

Vi hade så att alla sov tillsammans. Lite svårt att dra slutsatser då man bara har upplevt det iofs.

Men som någon skrev så kan ju uppdelade grupper leda till "segregerad stämning" = "vi" (meniga, GB) mot "de" (KB).

Något skitsnack om vår KB i gruppen tyckte jag inte att det var på kvällarna, trots att han oftast åkte hem till frugan och sov. Vi hade så mycket annat, roligare att prata om. Iom det kan man säga att just vår grupp grupp sov separerat från KBn, vilket jag oftast tyckte var lite synd då man tappade lite av den kamratskap man fick med övriga meniga och GB.

Link to comment
Share on other sites

När vi ryckte in på gamla Wendes i Kristianstad togs vi emot av de KB som snart skulle mucka. De ledde rustande, logementsindelning, påklädning, packning och allt grundläggande den första dagen ända fram till kvällsuppställning när de lämnade av en färdig trupp till våra officerare. Eftersom vi hade förutbildning av befälselever så var det bara KB och PB från början (låg på en försöksutbildning med kortare utb.tid. så KB och PB gjorde 12 månader, GB 7,5 och f-soldaterna 5) och vi låg då på 1. komp. i logement. Under vår GSU och den efterföljande befälsutbildningen skapades ett gott kamratskap bland oss KB/PB som vi sedan bibehöll hela lumpen. (OT Kamratanda var för övrigt också något som låg tätt i logementen som hade för dålig ventilation och var för små enligt reglerna, men självklart hade försvarsmakten dispens. :baskerPa: )

 

Innan GB skulle rycka in fick vi KB gå igenom listorna och själva placera ut dem i olika plutoner. Då flyttade vi också till två nya kompanier där vi KB fick egna små "furirsrum" (gammalt namn som användes trots att vi inte blivit furirer än) som låg i trapphuset utanför korridorerna med logement. På så sätt fanns vi alltid till hands (satte upp lapp på rumsdörren om vi till exempel gått till markan) om GB eller senare soldaterna skulle vilja något. Samtidigt så förpestade vi nödvändigtvis inte deras liv 24 timmar om dygnet. När sedan GB ryckte in tog vi KB emot dem och ledde första dagen precis som vi varit med om när vi ryckte in.

 

Efter kvällsuppställningen första dagen bar det av direkt ut i fält för deras första fältvecka. En bra chock för civilisterna som snabbt skapade bra kamratanda och fick dem in i militärt tänkande och uppförande. Sedan hade vi KB antingen truppföring under befäl av officerer eller höll egna lektioner med GB ända tills det var dags för f-soldaterna att rycka in. Då körde vi samma modell fast GB tog emot soldaterna och lämnade vid kvällsuppställningen av till oss KB. Sedan leddes första fältveckan av oss KB under överinseende av officerer. GB hade under hela GU-tiden egna logement bredvid f-soldaternas.

 

Den här modellen skapade en mycket tydlig befälsstruktur och från dag 1 jobbade man alltså i linjeorganisation. Fungerade mycket bra tycker jag.

Link to comment
Share on other sites

Gruppchefer måste givetvis bo med grupper.

Varför är detta så givet? När jag tjänstgjorde i finska försvaret så bodde meniga, underofficerare och reservofficersaspiranter separat och det fungerade utmärkt. Samma skäl som kan användas för att motivera att reservofficersaspiranter ska sova separat från resten av manskapet, kan även användas för att motivera att underofficerarna ska sova separat från resten av manskapet (inklusive reservofficerarna).

Link to comment
Share on other sites

Trots att det är lite OT håller jag med om att det är viktigt att KB får komma in i matchen så mycket och så tidigt som möjligt för att skapa en naturlig auktoritet. Det är viktigt att man som KB-elev hinner lära känna sin trupp - inte enbart på det personliga planet, utan även hur soldater och gruppchefer agerar ihop och så vidare. Omvänt är det lika viktigt att truppen får förtroende för sina blivande chefer långt innan eventuella förbandsövningar börjar.

 

En annan fördel med att låta KB truppföra så mycket som möjligt är att yrkesbefälen i ett relativt tidigt stadium kan se vilka KB som är lämpliga att truppföra och vice versa. Hela befälskedjan måste alltså oljas in och provköras i verkstaden innan man trampar ut i vildmarken. ;)

 

För att fortsätta vara OT bör det nämnas att det på mitt GU-förband var mycket olika från pluton till pluton hur mycket förtroende KB fick av sina plutonsbefäl. I början behandlades jag och alla mina andra kollegor på bataljonen ganska lika, eftersom att yrkesbefälen inte riktigt visste vilka vi var och vilka styrkor resp svagheter vi som individer hade. Tids nog utvecklades förhållandena olika på plutonerna och en del KB fick plötsligt slita arslet av sig för att i stort sett sköta hela plutonen själva (ingplut...), medan andra blev degraderade till att flytta vägkonor när soldaterna hade motortjänst.

 

Jag upplevde situationen på plutonen jag låg på som ett mellanting, vilket jag trivdes väldigt bra med. Trots det kändes det ibland som att vi inte utnyttjades 100% effektivt i organisationen. Om så hade skett kunde arbetsbördan för yrkesbefälen ha minskat drastiskt. Man måste dock ändå förstå att det krävs planering att sysselsätta ett antal KB-elever med värdiga uppgifter, och att det någonstans kanske inte fanns tid till det.

 

Summerat kan jag våga påstå att de plutonchefer på förbandet som var nya och något osäkra i sin roll inte vågade lita lika mycket på sina befälselever som de lite äldre, mer erfarna plutoncheferna. De visste hur mycket utrymme de kunde ge åt sina KB innan det var dags att sätta en gräns.

 

Den pluton där KB-eleverna fick mest arbetsuppgifter och utrymme på (ingplut...) blev i mina ögon den mest sammansvetsade och slagkraftiga, trots att KB bodde på egna logementen. Truppen insåg ganska snabbt att det var KB som var chefer och att yrkesbefälen i stort sett bara fanns där för att låsa ut vapen, beställa ammunition och bevilja permission.

 

Mina kollegor på den plutonen behövde verkligen sitt egna logemente att pusta ut på och ibland nästan gråta ut på. Så stor var stressen av allt handgripliga ledarskap och jag klandrade dem inte. Det hjälpte inte mycket att yrkesbefälen var oförstående och ibland till och med klantiga, vilket ökade KB-elevernas redan enorma arbetsbörda.

 

Slutpläderingen blir ändå att jag håller med min forne kollega i det att KB som utbildas mot truppföring på plutons/kompaninivå bör få ha sitt egna utrymme. Bortsett från boendeformen på plutonen, vilar mycket av ansvaret för att KB-eleverna kommer in i matchen på yrkesbefälen och deras vilja att ta till vara välutbildade befälselever, eller bara låta dem sitta av sina sista 7,5 månader som på en anstalt.

 

Som försvar åt yrkesofficerarna kan man nämna att utbildningsståndpunkten kan variera kraftigt från år till år beroende på vem som varit chef på KBS. Det varierar nog också en hel del från förband till förband kan jag tänka mig. Även inom I 19, där jag gjorde värnplikten, varierar kvalitén på KB-elevers utbildning och färdigheter. Såväl formellt som i praktiken.

 

En sista sak jag kom att tänka på är att man som KB är mer eller mindre "frikopplad" från plutonens verskamhet - särskilt under soldaternas befattningsutbildning. Vi blev sysselsatta med att hålla i enklare utbildningar och planera kommande övningar, men det fanns även perioder då det inte fanns ett dugg för oss att göra förutom att träna eller ligga och läsa något reglemente, som vi hade två fulla bokhyllor med. Allt ifrån sovjetiska karttecken till transportregelemente för Armén. Det är ännu en orsak till varför det i de flesta fallen kan vara bra med egna logementen för KB.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Jag tror att det är svårt att ställa en generell regel angående KB-elevernas inblandning i utbildning av GB/E och F/G-soldater.

Spontant anser jag att KB ej skall utbilda soldater i början, dock truppleda så mycket som möjligt. Till viss del kan KB nyttjas som biträden, men man bör vara försiktig med att låta dem hålla övningar. De har inte den pedagogiska kunskapen eller den erfarenhet som krävs för att utbilda, det är stor skillnad på att kunna något och kunna lära ut något. Dock skall denna förmåga succesivt övas upp så att utbildande förmåga kan erhållas.

När det gäller att bo med soldaterna så anser jag att KB bör bo separat, FL har listat bra orsaker till det i sitt tidigare inlägg.

 

När jag gjorde värnplikten så fick vi KB stort ansvar att utbilda våra GB/E. Speciellt i facktjänst, där vi hade en 8-veckors förstegsutbildning. Dessutom var det befälsflykt, då förbandet skulle lägas ner året efter. 2 Kaptener var allt befäl som fanns på plutonen, vilket innebar att många dagar såg ut på följande sätt:

 

07.10 KB har genomgång med plutch om dagens/veckans verksamhet

07.30 Avl/vis/brak (KB tar emot)

08.00 Genomföra övning som förberetts dagen före, (icke ianspåkstagna KB planerar morgondagens övningar, ÖvningsPM modell större).

11.30 Lunch

12.30 Avl/vis (KB tar emot)

13.00 Fortsatt utb,(Nu utbildar de som planerat på förmiddagen, och de andra planerar inför morgondagen)

16.30 HVO

 

Detta funkade bra, eftersom vi fått en bra ledarskapsutbildning och var enormt kunniga på materielen, dock var det troligtvis inte optimalt, men det fanns inget annat alternativ.

 

/Magnus B

Link to comment
Share on other sites

Jag har upplevt båda grejerna.

 

Det är enkelt. Kan man dö ihop, så kan man sova ihop.

 

Det här snacket om "distans till sina underställda" är rent skitsnack om ni ursäktar min franska. KB är inga officerare. De är KB. De ska i huvudsak truppföra sina soldater, inte utbilda dom. Jag tycker att det är bra att KB får utbildarroller, det ger dom ett bra ledarskapsläge, men det ledarskapet skall mynna ut i effektivare krigsförband. En del KB (som så många andra typer av människor) tar sig själva på alldeles för stort allvar och tycker att det skall anmälas på logement och att det skall anhållas om att få ställas frågor osv. Oftast i något missriktat försök att vara lika tuff som fänriken eller den där festlige Beduin-karlsson som man har sett på kustjägarfilmen. Med det ledarskapet kommer ni inte att komma en meter på slagfältet.

Följ mig, heter parollen.

Man sover på samma logement, man delar bördorna, man hjälper till att städa (här har MÅNGA KB viktigare saker för sig), man blir en i gänget.

DÅ snackar vi ett bra ledarskapsläge.

Inte "Sergeant! Värnpliktige bengtsson anhåller om att få ställa en fråga!?" -"Beviljas, lediga."

"Vi undrar om vi kan få låna Slitz när ni är klara med den?"

"Bra, beviljas. Var det nåt mer?"

"nej sergeant"

"utgå!"

 

Nu vet jag att det kanske inte går till så på så många ställen, men det förekommer.

 

Vill man ha lite privacy får man väl gå en promenad eller gå till biblioteket eller nåt. Så får Gruppchefen göra, och han har fan inte nåt lätt jobb han heller.

Link to comment
Share on other sites

@ JTS

 

Jag förstår ditt resonemang, men anser fortfarande att det finns många fördelar med ett separat boende. Det du beskriver låter mer som ett allmänt attitydproblem från befälselevernas sida, och ändras nog inte så mycket om man bor ihop eller ej. Att det sedan finns en vilja att folk anmäler sig har en praktisk grund i många sammanhang. På mitt kompani valde vi att inte ha det så, men på systerkompaniet körde man med det systemet - och eftersom soldaterna skolades in i det redan från första början sågs det som naturligt av de flesta.

 

Tror du kanske det är omöjligt att vara en ödmjuk och kapabel ledare bara för att man inte bor med sina soldater?

 

Tror du inte risken att köra över gruppcheferna är stor om det finns nästan en KB per logemente? Det är ju viktigt att de får sitt nödvändiga utrymme också.

 

Hur gör ni på P 7?

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Tack Jake. Det var det bästa inlägget hittills i tråden.

 

Frågan är väl hur KB uppfostras från sitt inryck. Jag misstänker att de från dag 1 till muck ser sig som ett antal snäpp bättre än övriga på plutonen. Därför undrar jag hur det fungerar att ha KB boendes tillsammans med resten av plutonen. Jag vet att amröj vårt år hade en hel del gruff...

 

Lite vanlig, hederlig "respekt" skulle sitta fint att lära ut?

Link to comment
Share on other sites

Kom på några saker till.

 

Jag tror att när man har den organisation som man har på T2 (läs på deras hemsida om fredsorg om ni vill veta mer) så är det enligt mig svårt för KB att sova på samma lucka som soldaterna.

 

I stabsplut som jag låg i var ute i skogen så var vi uppdelade på flera kompanier.

Detta gjorde att de som jag delade lucka med delade jag inte tält med.

Vi försökte ju att hålla det så långt det gick att sova på samma lucka som de man delade krigsorg med.

Men då vi på stabsplut var en blandning mellan signalister mcord och terängbilsförare och alla hade olika utbildning i fredsorg så behövde man verkligen "egen tid" när man kom tillbaka från övningar för att få åtminstånde lite samanhållning.

Att då ha en KB på luckan som jag inte ens haft kontakt med under två veckor i skogen...

 

Förstår ni problematiken, har lite svårt att få ut det jag vill ha sagt?

 

edit

förtydligande

Edited by dxl
Link to comment
Share on other sites

1. Tror du kanske det är omöjligt att vara en ödmjuk och kapabel ledare bara för att man inte bor med sina soldater?

 

2. Tror du inte risken att köra över gruppcheferna är stor om det finns nästan en KB per logemente? Det är ju viktigt att de får sitt nödvändiga utrymme också.

 

3. Hur gör ni på P 7?

1. Nej givetvis inte, men det hjälper och blir bättre av att bo ihop.

 

2. Om KB eleven inte fattar vad ledarskap eller ens en linjeorganisation handlar om så finns risken att han kör över gruppchefen. Men då gör han som sagt fel. Om han nu vill vara chef och bossa på logementet så lyder den rätta ordern

"Chefen första grupp. Order: Bedriv kaserntjänst tills vidare."

Det är jävligt skönt att få vara "en i gänget" på luckan och låta nån annan vara chef. Dessutom finns det ovärderliga ledarskaps och föregångsmannaskapspoänger att hämta om man verkligen visar att man kan vara en i gänget och hjälpa till att städa dassen och damma skåpen. Det är SÅNT som är ledarskap.

Inte Tröja M/87 med furirsbeteckningar, KB-stuk på mössan och välputsade kängor.

Edit:Detta är dock ibland svårt att förstå och acceptera. Det är väldigt lätt att "stänga in sig på sitt rum" om man har separata logement, men då skjuter man sig själv i foten. Har man problem och det känns kärvt så får man fan se till och reda ut dom problemen. För i skogen i kriget så finns det inga KB logement att läsa reglementen i och skärma av sig från omvärlden när det blir för jobbigt.

/Edit

 

3. Inledningsvis utbildas KB på Livkomp, och då sover dom naturligtvis i KB logement. När de kommer till kompanierna (nu pratar jag om pskkomp) så sover de fortsättningsvis i KB logement under befattningsutbildningen liksom GB sover i GB logement osv.

När plutonerna bildas bor dom vagnsvis. Pansarskyttegruppen och besättningen i samma logement, ca 10 man. Det ger ju onekligen vissa poänger att ha en tajt strfbesättning.

 

 

 

 

 

Det här är något som jag har funderat MYCKET på, och det diskuteras varje år innan inryck. "hur ska vi göra i år?"

När jag gjorde GU så hade KB egna logement, och hade ni frågat mig då eller några år efteråt, så hade jag sagt precis det som ni säger nu. Nu har jag emellertid sett båda systemen i aktion, kunnat jämföra, och uppenbarligen har jag ändrat min åsikt.

Edited by jake the snake
Link to comment
Share on other sites

Tack Jake. Det var det bästa inlägget hittills i tråden.

 

Frågan är väl hur KB uppfostras från sitt inryck. Jag misstänker att de från dag 1 till muck ser sig som ett antal snäpp bättre än övriga på plutonen. Därför undrar jag hur det fungerar att ha KB boendes tillsammans med resten av plutonen. Jag vet att amröj vårt år hade en hel del gruff...

 

Lite vanlig, hederlig "respekt" skulle sitta fint att lära ut?

Vi kan ju undvika att glida över i någon sorts "KB-hater-stämning". Bara för att någon blivit felbehandlad någon gång under sin vpl av en KB-elev, innebär inte det att alla befälselever ska ställas mot en vägg och arkebuseras väl? :/:)

 

Vad jag kan minnas blev vi ständigt påminda att visa förståelse och uppträda med respekt för våra soldater under hela KBS. Hur det är på andra platser vet jag inte. Hursomhelst kvittar det hur mycket man utbildar ledarskap och ödmjukhet om människomaterialet är bristfälligt. En del tar ju till sig budskapet man får, medan andra inte verkar uppfatta vad det handlar om.

 

Ofta är truppen ganska förlåtande om man som chef gör misstag eller felbedömningar, så länge man är rättvis, stabil och helt enkelt vänlig till sitt sätt.

 

EDIT:

 

Det här är något som jag har funderat MYCKET på, och det diskuteras varje år innan inryck. "hur ska vi göra i år?"

När jag gjorde GU så hade KB egna logement, och hade ni frågat mig då eller några år efteråt, så hade jag sagt precis det som ni säger nu. Nu har jag emellertid sett båda systemen i aktion, kunnat jämföra, och uppenbarligen har jag ändrat min åsikt.

 

Har funderat nu ett tag och "ditt" system har även jag sett mer eller mindre i aktion. Det finns poänger med det, helt klart. Däremot tror jag att det är lite av en lyx i vårt värnpliktssystem - men jag kanske har helt fel.

 

En bra KB syns ännu tydligare, medan en medioker KB kanske sågas itu helt och hållet och då pajar hela den personens värnplikt. Jag tror att det separata boendet kan vara en liten, men ändå existerande, försäkring för att KB ska få åtminstone lite auktoritet, om du förstår hur jag menar?

 

Sedan får man se skillnad på vagnsbesättningar och plutonchefer kanske?

 

 

 

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :D

Edited by Foxtrot Lima
Link to comment
Share on other sites

Vad jag kan minnas blev vi ständigt påminda att visa förståelse och uppträda med respekt för våra soldater under hela KBS.

 

Ofta är truppen ganska förlåtande om man som chef gör misstag eller felbedömningar, så länge man är rättvis, stabil och helt enkelt vänlig till sitt sätt.

Nu menar jag inget mot dig personligen FL, men det är lite av detta jag menar.

 

"visa förståelse och uppträda med respekt för våra soldater"

 

Det är ju bra, men den meningsbyggnaden antyder att ni inte är på samma nivå.

Självklart skall ni visa respekt för era soldater. Ni ÄR era soldater. Ni ÄR er trupp. Truppen skall inte "titta upp" på er, och ni skall inte "titta ner" på dom. (Nu menar jag hierarkiskt).

 

 

"Ofta är truppen ganska förlåtande om man som chef gör misstag eller felbedömningar, så länge man är rättvis, stabil och helt enkelt vänlig till sitt sätt."

 

Truppen köper dig rakt av om du är deras LEDARE. Är du bara deras Chef så kan det bli så att tillslut känner dom "hit men inte längre". Men är du dig själv och är en av dom så kommer ditt försteg och din rutin med nästan kuslig träffsäkerhet att göra dig till den givne ledaren.

Link to comment
Share on other sites

Det som jag upplever som det största problemet är att vissa KB-elever verkar glömma att dom är värnpliktiga. Visst dom ska föra befäl men många tar det som ett tecken på att dom är förmer än resten av de värnpliktiga.

Kärnan av problemet........

En viss tendens att se sig själva som "mer än Vpl" finns ofta hos

KB-elever, detta är då av ondo ty KB ÄR just VPL.

Trots deras egna åsikter i fallet.....

 

 

Slappna av och följ med i rytmen....Det tjänar ni på...

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning
Vi kan ju undvika att glida över i någon sorts "KB-hater-stämning". Bara för att någon blivit felbehandlad någon gång under sin vpl av en KB-elev, innebär inte det att alla befälselever ska ställas mot en vägg och arkebuseras väl? :/:)

...

Jag tror inte det var meningen att han menade så heller, men det finns en poäng, och det är att jag med flera och många många andra jag känner har ofta vantrivts med sin KB pga deras sk. översitteri om att vara speciella.

Jag vet att du säger att så var det inte hos er osv. men förstår du att det kan faktiskt vara så att det är så på många andra förband ?

 

Ute i skogen spelar det ingen roll om du har en bokhylla med böcker på luckan

och kan skriva PM eller inte, när det är dags att sova i tältet med sina mannar eller ut och klara uppgiften vill man vara "en för alla alla för en" Inte "vi" och en KB. Jag känner så iaf.

 

Att då bo tillsammans tror jag tar ner KB´n på marken istället. Blir det bråk, ja då har ju någon inte hållt sig på samma nivå som de andra.

KB ska vara kunniga, ja, som alla andra, men är det värt att de ska vara utanför för att de ska få sitt egna logement med massa prylar ?

Finns det ingen win-win lösning ?

Link to comment
Share on other sites

En bra KB syns ännu tydligare, medan en medioker KB kanske sågas itu helt och hållet och då pajar hela den personens värnplikt. Jag tror att det separata boendet kan vara en liten, men ändå existerande, försäkring för att KB ska få åtminstone lite auktoritet, om du förstår hur jag menar?

 

 

 

Sedan får man se skillnad på vagnsbesättningar och plutonchefer kanske?

 

 

 

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Jag förstår hur du menar, men jag delar inte riktigt din syn på saken.

 

Varför är KB:n Medioker? För att hans soldater inte lyssnar på honom? Varför lyssnar dom inte på honom? Kanske för att han inte är deras ledare?

Ingen har sagt att det skall vara lätt att vara KB-elev. Man förväntas vara både Chef och ledare och göra ett bra jobb. Men man förväntas också lära sig av sina misstag och bli bättre hela tiden.

Jag hade en KB-kollega som under GB.inrycket kallades för Mini-Hitler för att han var så "kärv" och "hård". Dett gick naturligtvis inte hem hos soldaterna, dom tyckte att han var fullständigt tjock i locket. Han förstod inte det själv, utan tyckte att det gick ju hur bra som helst. Då fick vi andra känna lite ansvar och bedriva lite kamratuppfostran på honom och förklara för honom hur det låg till och erbjöd oss att hjälpa honom på alla sätt vi kunde. Han lyssnade, och bättrade sig och det blev hur bra som helst.

Så bra polare tycker jag att man bör vara att man hjälper dom som uppfattas som "mediokra".

 

Sen finns det ju dom som vägrar lyssna och bli bättre, och dom ser jag ingen anledning att "rädda" den personens värnplikt. Skit ska skit ha.

 

 

 

 

Det är väl egentligen ingen större ledarskapsmässig skillnad på vagnsbesättningar och plutonchefer, och ofta på mekaniserade förband är ju KB:n faktiskt både och.

Link to comment
Share on other sites

FL:

KB:s ledarskap måste utgå från att KB har 5-7,5 månader extra utbildning och SKALL kunna mer. Allt översitteri är sådant som skapar osämja.

 

Ska jag vara en liten aning ärlig så har jag sett sådana atityder från dig i princip sedan vi talades vid första gången.

På något sätt brukar det vara lite genomskinligt t.o.m. i skrift. Och du är inte ensam här.

(är liiiiite bättre än de flesta andra)

 

Det verkar vara mer eller mindre genomgående för KB:s ledarstil, det kanske inte märks när man sitter där uppe på KB:s höga stege, men jag vet att märks det en hel del från den låga GB-stolen, och definitivt i gyttjan hos de meniga som kan identifiera sig en aning med GB som de bor tillsammans med. Förhoppningsvis märks det från Yoff-nivå också. Och som jag förstått det är KB-tjänsten som sådan på väg bort. Kan förmodligen bara bli bättre.

 

Verkar jag vara KB-hatare? Kanske.

Jag ser mig som rätt ärlig.

Vi hade 4 KB på plutonen, varav jag knappt kände 2 av dem vid muck.

Link to comment
Share on other sites

Strukturen med "KB" är förlegad...

Det är tyvärr omöjligt att få Vpl med 4-5 mån erfarenhet att kunna föra befäl över

en annan grp Vpl....

Gb är och förblir den sammansvetsande fogen i plutonen, sen kan en KB vara mer eller mindre av ondo....Det beror helt på personens inställning.

Link to comment
Share on other sites

Jotack, mig behöver du inte predika ledarskap för. For the record kan jag nämna att jag fick bäst personligt omdöme på plutonen (av truppen och befäl), så att ingen börjar tro att jag är någon översittare direkt bara för att jag för en advokatyr för separat boende. Mitt ordval och min meningsuppbyggnad kanske var felaktig i sammanhanget, för jag håller med om att alla är en del av helheten.

 

Men för att citera stf plutch (f d C KBS K 3 i slutet av 90-talet) från min KBS i att "bara för att man är en ledare behöver man inte vara tröttast, hungrigast och smutsigast".

 

Det här med social kontakt löste jag själv på det viset att jag promenerade upp en våning och knackade på och frågade om jag fick komma in. Jag visade dem samma respekt som jag själv krävde. Därefter kunde man spela TV-spel eller bara prata strunt innan det var läggdags. Jag trivdes vissa stunder bättre ihop med plutonen än med mina kollegor och kände att jag på det personliga planet hade kunnat sova på samma lucka. Men just för en så basal sak som övningsförberedelser osv var det bra med ett eget logemente, utrustat för de uppgifter man som KB-elev kunde få.

 

Som tidigare nämnt var det oerhört mycket friktion mellan en viss KB-elev och övriga plutonen, och situationen hade kanske blivit ohållbar om han bott ihop med sina soldater.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Gb är och förblir den sammansvetsande fogen i plutonen, sen kan en KB vara mer eller mindre av ondo....Det beror helt på personens inställning.

Det var huvudet på spiken!

 

Gruppchefen jag hade i lumpen skulle jag "gå i döden för"

 

medan den ena av våra KB var som en dålig kopia på en "klassisk" officer.

Han hade varit ordförande för en lokal MUF förening (inget ont om dom men det är endå en viss sorts ungdomar som är med) han rökte cigarr,(!!) krävde att få ha in hela sin packning (både strids och tross) i tältet vilket gjorde att han tog upp mycket mycket plats och var snobb med stort S som hade passat bättre i den franska armén på tio talet vad gäller syn på de med lägre rang samtidigt som hans tunga var brun utav att konstant vara uppe i **** på de som stod över i rang.

Dock ska tilläggas att han kunde peka med hela handen, han kunde ge tydliga order och när han kunde så ordnade han så att vi fick dusha i fält, fixade cola och extra choklad.

Kort sagt hans ego var enormt, hans syn på andra människor/soldater var kass men han kunde endå organisationen.

 

Våran andra KB var raka motssatsen.

Han kunde inte ge en order.

Han blev stressad så fort det gick en larmmina.

Han hadde noll koll på vad stridsvärde var för något.

Han tappade bort sitt vapen och väckte oss för att gå ut och leta (själv hade han viktigare saker att göra.

Vid två tillfällen så blev han så stressad att han "föll i koma" när han skulle leda.

Vid ett tillfälle så brast han i gråt efter att ha blivit utskälld utav kompchefen.

 

Men detta är dock bara min uppfattning utav dom.

Hade vi fått lära känna dom bättre tidigare hade vi garanterat funkat bättre med dom och dom med oss.

 

(är jag den enda här som gjort värnplikten som G soldat föresten?)

Link to comment
Share on other sites

Det verkar vara mer eller mindre genomgående för KB:s ledarstil, det kanske inte märks när man sitter där uppe på KB:s höga stege, men jag vet att märks det en hel del från den låga GB-stolen, och definitivt i gyttjan hos de meniga som kan identifiera sig en aning med GB som de bor tillsammans med. Förhoppningsvis märks det från Yoff-nivå också.

 

 

Vi hade 4 KB på plutonen, varav jag knappt kände 2 av dem vid muck.

Återigen inget personligt mot dig FL, det är riktigt kul att diskutera med dig.

 

Men: Att det är så här en av "de underställda" uppfattar det är väl ändå ett tecken på att det inte riktigt är ett vinnande koncept. För det gör dom. En KB som gör misstag blir förlåten omedelbart, om han är en av "grabbarna" (Med grabbarna menar jag inte nödvändigtvis män utan jag syftar på grupptillhörigheten. inga könsdiskriminationsantydningar tack :) ) .

 

Om grabbarna känner att KB:n är en av dom, så kommer det att låta så här:

"Fan, Bengtsson orienterade fel och vi får ingen mat i natt. Skit i det, vi får dela på det vi har. -Bengtsson! kom hit och få dig ett leverpastejkex så du orkar hitta den där jävla förläggningen hö hö hö....."

 

Om grabbarna inte känner att KB:n är en av dom, utan bara en halvfigur som gruppchefen lämnar av till på morgnarna, så kommer det att låta så här:

"Var fan är vi nånstans? Vem orienterar? Bengtsson? Vem fan är Bengtsson? Är det han den dryge KB:n??? Det kunde man ju ge sig FAN på.. Han är ju för fan helt värdelös.. VA?? Får vi ingen mat nu? Är han helt jävla lost eller? Han kan fan dra åt HELVETE!!!..................." osv osv.

 

 

 

 

 

 

Att inte folk vet ens vad KB:na heter, tycker jag är ett exempel på ledarskap som inte direkt har gynnats av att sova separat.

 

 

Edit:

Jag trivdes vissa stunder bättre ihop med plutonen än med mina kollegor

Återigen antyder meningsbyggnaden KB:ns ledarskapsproblem och problemet med tveksamheter i placering av förbandsanda.

"Plutonen"............ "Kollegor"

Plutonen ÄR dina kollegor. Du ÄR plutonen. Du är en DEL av plutonen lika mycket som KSPskytten.

Du ska inte ha en bättre förbandsanda med de andra KB:na än med plutonen, då blir det fel.

/Edit

 

 

 

 

 

Många KB vill sova i KB logement för att det är roligare, och man känner varandra skitbra, och det är skönt att kunna skärma av sig från plutonen.

Det är en kortsiktig lösning, som bara gynnar KB elevernas trevnad.

KB elevernas trevnad är dock inte viktigare än förbandets stridsvärde.

Edited by jake the snake
Link to comment
Share on other sites

Ska jag vara en liten aning ärlig så har jag sett sådana atityder från dig i princip sedan vi talades vid första gången. 

På något sätt brukar det vara lite genomskinligt t.o.m. i skrift. Och du är inte ensam här.

(är liiiiite bättre än de flesta andra)

Då måste jag få lov att försvara mig med att jag gärna uttrycker mig medvetet provocerande ibland för skojs skull, även om jag inte gör det när det handlar riktigt seriösa saker. Jag tror jag vet vilka saker du syftar på och tycker det är naturligt att du tror det du tror utifrån vad jag ibland klämmer ur mig på skärmen, men döm inte mitt ledarskap med det som utgångspunkt.

 

Ska jag vara helt ärlig var jag nog lite arrogant gentemot mina kollegor, men aldrig mot mina underordnade. Jag är nog trevligare att ha som chef än kollega. ;)

 

Nu börjar många bli OT, men jag måste hålla med dem som skriver att KB-konceptet är förlegat. Det var till för invasionsförsvarets glada dagar och stora organisation. Att göra flytta ned alla ett steg på skalan tror jag är en utmärkt lösning - även om det i så fall medför ett ökat behov av yoff/reservare på övningar etc.

 

Orsaken till varför många KB runt om i landet kanske verkar tro att de är förmer än sina medmänniskor är att de från första dagen i lumpen indoktrineras att "de är gräddan av Sveriges ungdom" och de värnpliktiga med "större hjärnor" (som min fredskompch så solidariskt uttryckte det). Personligen tar jag sådana påståenden med en skyffel salt, även om det är mer eller mindre känt att kvalitén och motivationen är något högre på KB-kategorin värnpliktiga. Men tyvärr finns det säkert många som då får fel inställning till sin roll i maskineriet. Fast då tycker jag att man får gnälla på yoff i första hand, och de värnpliktiga befälseleverna i andra hand!

 

Vidare kan jag kanske erkänna att jag personligen tog min roll som KB-elev på allvar. Istället för att strunta i vad plutonen sysslade med efter tjänsten, som mina kollegor oftast gjorde, kunde jag ibland vara kvar efter HvO och svara på frågor om utrustningens bärande inför morgondagen eller bara småprata lite för att höra på eventuella frågor/synpunkter som någon kanske hade.

 

Ett annat exempel var när jag ansåg att jag som KB hade ett ansvar som föregångsman att vara med mina soldater på kasern när vi hade beredskap över nyåret (03/04) och jag frivilligt satte upp mig som chef för beredskapsstyrkan. Egentligen var vi KB fria från beredskapen, även om vi var tvugna att vara på regementet över nyåret. Medan mina kamrater åkte till Luleå för att festa satt jag och ugglade på kasern med resten.

 

Så pass skadad var jag i alla fall...

 

 

Hälsningar, Foxtror Lima :)

Edited by Foxtrot Lima
Link to comment
Share on other sites

Edit:
Jag trivdes vissa stunder bättre ihop med plutonen än med mina kollegor

Återigen antyder meningsbyggnaden KB:ns ledarskapsproblem och problemet med tveksamheter i placering av förbandsanda.

"Plutonen"............ "Kollegor"

Plutonen ÄR dina kollegor. Du ÄR plutonen. Du är en DEL av plutonen lika mycket som KSPskytten.

Du ska inte ha en bättre förbandsanda med de andra KB:na än med plutonen, då blir det fel.

/Edit

Ordet pluton använder jag som beskrivning för alla i plutonen utom de andra KB-eleverna. Jag måste ju få särskilja på något sätt när jag skriver.

 

Jag vet att jag ÄR en pluton på 30 man och att jag ÄR en drivmedelsgrupp och MC-ordonnans på en och samma gång...nej nu skojar jag igen. ;)

 

Återigen gjordes faktiskt åtskillnaden i första hand av yoff ända från inryck fram till muck, då man gjorde skillnad på "KB-eleverna" och "X. pluton".

 

Många KB vill sova i KB logement för att det är roligare, och man känner varandra skitbra, och det är skönt att kunna skärma av sig från plutonen.

Det är en kortsiktig lösning, som bara gynnar KB elevernas trevnad.

KB elevernas trevnad är dock inte viktigare än förbandets stridsvärde.

 

Nja...är det inte viktigt att cheferna trivs? Jag fick uppleva en del "påskägg" under värnplikten, och jag fick känslan av att det var förbandets sätt att tacka mig och mina kamrater för motivation och det faktum att vi låg inne i 15 månader. Det har i och för sig inget med boendet att göra, men jag bara nämner det för att belysa vikten av att låta KB trivas och inte bara uppleva bajsmackor uppifrån och gnäll nerifrån.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :)

Link to comment
Share on other sites

Guest järv

I mina ögon så kan man sammanfatta problemet med att egentligen är oerhört få personer i 19-20 års åldern som har mognad och i övrigt är rätt personer att ha den ledarskapsrollen som KB har.

 

Men det finns undantag; jag hade förmånen att ha suveräna KB. De såg till att GB/E fick ett väldigt bra mottagande och när ilskna fänrikar körde med oss så stöttade de och gav goda råd när allt kändes jävligt. Perfekt. Meningen var att de skulle fungera som förebilder för oss och det var precis vad de blev. När de kom ut på grupperna så var det aldrig någon tvekan om gruppchefsrollen. Nu var i och för sig många GB egentligen wannabe-KB (för få platser) vilket kan ha bidragit till att allt gick så smidigt.

 

Av 40 KB fanns det en som var lite mindre bra (läs kass). Han blev stf grpch under en annan KB. Däremot så har jag precis som jag skrev i en annan tråd fått känslan av att kvaliteten på KB har sjunkit under senare år. I alla fall på jägarförbanden.

Edited by järv
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...