Jump to content

Teambuilding


valiant

Recommended Posts

Vi har genom Fu Psycho/valiant fått uppdraget:

 

Ta 120 Elever + lärare, ut i skogen under 24 timmar , lär ut teambuilding, plus lite militära färdigheter. vi har ett ganska bra hum om vad vi skall göra , men lite tips från övriga medlemmar är alltid välkommet . Faller försöket väl ut gör kommer vi att göra detta varje år framledes.

 

-Valiant-

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Tror 24 h civil teambuilding är svårt.

 

Det som gör det går så bra/snabbt i FM är ju att man skalar av alla yttre attribut.

Dvs Av med allt personlig, av med kläder, hår, smycken, etc.

Sätter alla i en helt ny sits där det inte har mycket gemensamt mer än situationen och ålder. Lägg därtill det yttre hotet av de "elaka" befälen.

Sånt förenar.

 

Att traska ut i skogen 24h med sina civila persedlar där nån svartrockare kommer i svarta Jeans har en ica kasse, överklassnubben i Golf Gore Tex-ställ en fet berghaus av senaste snitt, scoutkillen i sina Fjällrävenbyxor från 1980 med lastad LK70, osv. Hela klass/status-indelningen kommer då bestå. Dessutom i sällskap med sina ordinarie lärare för att lära sig få fjutt på ett trianga ger inte samma resultat.

 

Vad är det för militära färdigheter som skall förevisas?

Gissar på att de flesta eleverna inte är sugna på att kuta runt i blå poplin och kasta sig handlöst i skydd in i skogen eller göra böjsträck när det så passar för Valiant. :sniper: För någon stridsövning är ju inte direkt tillåtet.

 

I civila sammanhang tycker jag KTH-nollning funkat rätt bra. Men alkoholintag i ackompanjemang av underliga lekar och "förnedrande klädsel" under lärarnas överseende lär knappast heller vara en lämplig övning.

 

Så det bästa i mitt tycke vore om man kunde dela in folk i olika mindre smågrupper om tex 5-6 personer, sedan tilldela dem enhetlig utrustning (kläder typ M59 och knäppetält, morakniv och tändstickor.) Så de blev helt likformiga.

Därefter gruppera grupperna lång ifrån varandra med uppgifter samt överleva själva.

Detta faller på att man måste ha en ganska invecklad övningsledningsstruktur då det blir så utspritt med 120+ personer.

 

Vad är era planer? Budget?

Link to comment
Share on other sites

Mja Henke, jag vet att man inte kan få hela lagkänslan på 24 timmar , men det är alltså meningen att vi förmedla lite av den varan . Ex Sätta upp tält , gräva p-grop

göra eldstad , karta + kompass , samt orientering. Lite smygreklar för FM och frivill.org skall också hinnas med, avslutas med hinderbana Vi körde detta recept på en skolklass i fjol med bra resultat. Så några handfast tips på saker att göra välkommnas ! Barnen är 12-14 år och formbara.

 

-Valiant-

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Någon som har tips på ett par lämpliga övningar att använda under en planeringsdag där samarbetsövningar är en punkt på programmet?

 

Kraven på övningarna är:

 

- Ej fysiska. Deltagarna är mestadels kvinnor i åldrarna 30-60 år och de måste kunna genomföra aktiviteterna i sina vanliga kläder.

 

- Inte enbart bestå av t.ex. krångliga matematikuppgifter, utan vara mer lättsamma så att alla kan bidra med något.

 

- Vara relativt enkla att genomföra när det gäller både tid för förberedelser och genomförande, men även avseende utrustningen.

 

Någon som har några färdiga övningar som jag bara kan kopiera?

Link to comment
Share on other sites

Låter kul...

 

På scoutön vässarö finns det en "samarbetsglänta" som jag tycker är riktigt bra. I den finns flera övningar för mindre grupper, och jag går igenom dem lite snabbt härunder.

 

- en dragg är fäst vid 12 rep som är uppsatta med varsitt block. Dessa är fästade tre och tre i stockar 2,5 meter upp i luften, och dessa 4 stockar bildar en 4x4 m stor kvadrat. I denna kvadrat finns stubbar med öglor. Dessa stubbar har bokstävar påmålat.

 

Uppgiften blir att utan att beträda marken innanför kvadraten ställa upp stubbarna från ett ord till ett annat. Det är bra om man inte är 12 pers, 6-8 är utmärkt.

 

- En gungbräda modell större; gruppen om 6-8 pers delar uppsig och ställer sig på varsin ända av brädan. Nu kan man pröva mängder med övningar. Hitta balansen, gunga utan att slå i backen nån gång, ha brädan i balans och samtidigt byta sida.

 

Det är bra om man kombinerar övningar med reflektion, gå igenom firomodellen, gruppkontrakt mm. Gruppen kan ta ett namn och kanske få ett lagmärke.

 

Något som är väldigt kul är att laga mat. Låt dem laga i samma små grupper, och på ett ovanligt sätt (öppen eld). känner de varandra väl kan de även få ett tystnadslöfte, och itne få prata med varandra under tillagningen.

 

mvh.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Ur en ledarskapsuppsats jag skrev som examinationsarbete:

Lära känna varandra

Ofta tror man sig veta det mesta om folk men inte sällan häpnas man över hur lite man egentligen vet. Åtgärder för att få medlemmarna att känna varandra mer ingående än innan är av vikt. Ett av skälen till det är att den enskilde individen känner sig säkrare när hon vet vem hon har att göra med och följaktligen kan ”vara sig själv”. Exempel på åtgärder är:

• Fördjupade självpresentationer och då gärna med innehåll som speglar intressen och värderingar.

• Associationsövningar med former och/eller bilder där deltagarna får antingen förlika sig med en bild och motivera varför eller att deltagarna får berätta om vad en bild betyder för dem.

• Fysiska övningar med syfte att få deltagarna att vidröra varandra. Det skapar en närhet som gynnar kommunikationen. Har man vidrört vid en människa kan man ju tala med vederbörande också.

 

Identifiera och hantera gemensamma problem

Att en person upplever ett problem är sällan isolerat till just henne utan oftast upplevs problemet även av andra runt omkring och är problemet större kan ett det sprida sig till andra även om det har varit isolerat från början.

En obetydlig men dock en risk med det är att man gör en höna av en fjäder och skapar än större problem eller konflikter.

När sedan problemet är identifierat ska detta lösas gemensamt.

För att detta ska kunna genomföras är det gynnsamt om man har konfliktsyn och inte blundar för problem och konflikter utan lyfter upp och hanterar dessa så fort som lämpligt.

 

 

Framtagande av gemensam målbild

Om ett arbete eller en uppgift ska utföras krävs ett mål och då det är möjligt bör gruppen/laget gemensamt ta fram målbilden. Tar gruppen/laget tillsammans fram målbilden kommer den vara mer adekvat än om en enda individ tar fram den. Vidare kommer förståelsen för målet vara större och känslan för uppgiften, målet och lösandet av det kommer att vara påtagligt större. Gruppkänslan kommer också att vara starkare i gruppen om man gemensamt tagit fram och definierat målbilden. Delaktighet har skapats.

 

Framtagande av policy

Hur ska vi arbeta tillsammans, vilka regler ska vi ha? Vad är ok och vad är inte?

Om gruppen gemensamt tar fram sin policy är det sedan lätt att hålla sig inom ramarna, alla har ju varit med att skapa reglerna. Det är viktigt att alla är överens om innebörden och efterlevandet av policyn. Policyn bör skrivas ned och helst anslås där den kan ses av alla. För att spetsa till det hela kan man, om alla så önskar, göra ett kontrakt där alla skriver under på att följa policyn. En policy bör överses och vid behov revideras närhelst det kan anses nödvändigt. Ett sådant tillfälle kan vara vid byte av arbetsuppgifter, t.ex.

Policyn kan gälla själva lagutvecklingen men även det vardagliga arbetet.

 

Övningar i kommunikation för att tydliggöra vikten av kommunikation

För att påvisa betydelsen av kommunikation kan man låta gruppen utföra uppgifter utan att ha möjligheten att tala med varandra. En bonuseffekt vid sådan övning är att deltagarna i större omfattning uppmärksammar kroppsspråk vilket kan vara gynnsamt för fortsättningen.

 

Värderingsdiskussioner för att förstå andra synsätt

Samtal och diskussioner som rör värderingar kan ge två positiva effekter.

Den första är att gruppen får ta del av varandras värderingar och på så sätt kan förståelse och acceptans inom gruppen ernås.

Den andra är att varje individ får möjlighet att testa sina egna värderingar och på så sätt se om de håller eller inte och i så fall ompröva dessa. Detta kan bl.a. ge ökad självinsikt och självkänsla avseende vem man egentligen är.

 

Utveckla konsten att ge och ta feedback

”En människa blir människa först bland andra människor” och genom kontakt med och genom att få feedback av andra människor får jag kvittens på hur jag framstår. Genom feedback utvecklas inte endast individer utan även gruppen med individerna. Att ge feedback kan vara svårt för en ovan men att ta emot feedback är än svårare. Det krävs träning och till en början kan man gärna öva med gemensam fastställd formalia t.ex.: ”När du… så blir jag… och det får mig att… Jag vill att du…”

Gruppmedlemmarna bör nå förståelse för feedback och feedbacktrappan.

 

För att man ska lyckas med det ovanstående krävs förutom att grundbehoven enligt Maslows teori är tillgodosedda, även att visst förtroende finns inom gruppen. Detta för att deltagarna ska kunna känna sig trygga och vara ärliga och sig själva.

Inga direkta övningar kanske men kanske något att fundera kring.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...