Jump to content

Tunnan i Kongo


Vpl8107

Recommended Posts

Guest Holger3D

Jag tror inte det var en svensk Tunnan och därför vet man så lite om det. Om den varit svensk hade man läst lååånga texter om det...

Link to comment
Share on other sites

Guest Holger3D

"F22 hade förlorat en J29 genom general Peyrons haveri på Kaminabasen i mars 1962 i samband med landning i dåligt väder. General Peyron undkom relativt oskadd tack vare flyghjälmen"

 

"Tunnan var stryktålig och trots stundtals kraftig moteld med skador som följd, förlorades inga plan i strid"

 

Från: http://home7.swipnet.se/~w-76412/f22.htm

Link to comment
Share on other sites

Läs mer...

 

Serial: Fate:

J 29B

29364 Blown up at Kamina

29365 Blown up at Kamina

29371 Returned to Sweden

29374 Struck off charge due to crash at Kamina 63-03-23

29393 Blown up at Kamina

29398 Returned to Sweden, now part of the Air force museum

29440 Struck off charge due to crash (Peyron) at Kamina 63-03-16

29445 Blow up at Kamina

29475 Struck off charge due to damage(in lack for a better word for totalhaveri) at Kamina 63-01-10

 

S 29C

29906 Returned to Sweden

29944 Returned to Sweden

Link to comment
Share on other sites

Ingen Tunna blev nedskjuten i Kongo så vitt jag vet. Jag pratade i lumpen med flottiljchefen på F!5 som tjänstgjorde i Kongo i kriget mot katangeserna.

 

Av vad jag kan se på länken du ger så är det nån över entusiastisk amerikansk ägare till en gammal fouga som tror att hans fouga har skjutit ner en tunna i Kongo

 

"You will find that Katangese forces in the Congo operated

Tunnan's and one was lost to a Fouga (Mine)..... "

 

Katangesiska flygvapnet var ju de som tunnorna slogs emot, inte tvärtom. Killen har noll koll. Han fabulerar vilt i sin önskan att hans gamla fouga skall vara speciell.

Link to comment
Share on other sites

Ni måste ju läsa alla medelanden i den 'tråden' om ni ska fatta nånting.

 

Frågan blir så småningom vad som hände J-29 med regnr:29475.

 

As stated earlier FOUR planes returned to Sweden and FIVE where blown up at Kamina. That

leaves TWO planes unaccounted for. 29440 was the plane that crashed with the Swedesh

"brass" so that leaves one plane unaccounted for.

 

The book "Flygande Tunnan" says that 29364, 29365 and 29445 was blown up in an undamaged

condition. 29374 had had an engine failure on take off 1963-03-23 (after the batlles

where finnished) and wasnt repaired and the blown up in Kamina. Thats FOUR planes that

where blown up at Kamina leaving one. Thats 29475, as stated earlier this one was struck

off charge after a some incident in 1963-01-10. The book has a list of all crashes with

the 29 BUT shows no record of any incident 1963-01-10 nor any incident whatsoever

concerning 29475.

 

Now could that last plane that was blown up have been 29440 that crashed with the

"brass" at Kamina or 29475 that allegdly had some incident at Kamina 1961-01-10.

If it was 29475 that was blown up why isn't there any record of neither the incident

1963-01-10 nor of 29475 having been blown up at Kamina. If it was 29440 that was blown

up what happened with 29475??

 

During the years I have read a lot about the Swedish air force, but never anything that

have ever mentioned any shoot down of an 29 or any other plane operated by Swedish

personal.

 

But could 29475 have been shoot down?? Why isn't there any clear records in the book, at

one hand it says 29475 was involved in some incident 1963-01-10 with the result being it

was stuck of charge but on the other hand only show FOUR serials out of FIVE that where

blown up and no record of any incident at 1963-01-10?? ?? ??

 

>   As stated earlier FOUR planes returned to Sweden and FIVE where blown up at Kamina. That

>  leaves TWO planes unaccounted for. 29440 was the plane that crashed with the Swedesh

>  "brass" so that leaves one plane unaccounted for.

 

 

It was my understanding that this aircraft was operated for a short while

by Mercenary pilots who had gotten it, much to the embarassment of

Sweden, and it was this aircraft that was lost to the Fouga. The Swedish

government and other members of the UN kept this very quiet....

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Drar upp en död gammal tråd.

 

Efter att ha läst tråden Kongo-insatsen på SVT:S videoarkiv så sökte jag lite om Kongo på forumet och hittade denna tråd. Det låter ju fullkomligt absurt ifall det som Dave Sutton säger är sant. Är det ingen som vet vad som hände med J-29:an med regnr:29475?

Link to comment
Share on other sites

Hittade följande info på http://medlem.spray.se/superswede/F22/f22.htm:

De fyra hemvändande 29:orna var dels två S29:or (nummer 29906 och 29944), dels två vanliga J29B (nummer 29371 och 29398).

...

De resterande J29B med nummer 29364, 29365, 29393, 29445 och 29475, kasserades och sprängdes på order av CFV på Kaminabasen den 9 augusti 1963.

Link to comment
Share on other sites

I "Flygande Tunnan" av Lennart Berns så finns samtliga individer listade.

 

29364 - kasserad 1963-08-09, sprängd i Kamina

29365 - kasserad 1963-08-09, sprängd i Kamina

29393 - kasserad 1963-08-09, sprängd i Kamina

29445 - kasserad 1963-08-09, sprängd i Kamina

29475 - kasserad 1963-08-09 på grund av totalhaveri 1963-01-10 i Kongo

 

I kapitlet om Tunnan i Kongo står det däremot att "de återstående fem stridsdugliga planen sprängdes när order kom i augusti 1963 att FN:s stridsflyg skulle upphöra".

 

Varför står det då inte att 29475 sprängdes? En möjlighet är att man helt enkelt missat pappersarbetet efter haveriet den 10 januari och att man nu passade på att rätta upp detta inför avvecklingen av Kongomissionen. En annan är att 29475 fortfarande fanns kvar, men var så skadad efter haveriet att man bedömde att den inte behövdes sprängas. En tredje att den faktiskt sprängdes men att det av någon anledning inte upptecknades, kanske för att man redan antecknat att den totalhavererat.

 

Däremot så förefaller det mig helt otroligt att vi skulle ha lämnat kvar ett flygplan i sådant skick att det kunnat göras flygdugligt. Att så skulle ha skett utan att det kommit fram sedan dess ser jag som omöjligt. Att Dave Sutton hört historier om detta på diverse flygshower och tagit det för sanning är en annan sak.

Edited by BJE
Link to comment
Share on other sites

Något jag aldrig förstått är varför tunnorna sprängdes på plats.

 

Var det för dyrt att frakta hem dem? Hade de slitit så att den kvarvarande flygtiden var noll eller nära noll?

Eftersom det här var på invasionsförsvarets tid så skickade man ner flygplan som redan var under utfasning hemma i Sverige. Det bästa vi hade behöll vi ifall ryssen skulle börja paddla över Östersjön.

 

Så jag antar att man helt enkelt valde att "skrota" dem på plats istället för att lägga ner pengar på att ta hem dem för skrotning. På den tiden fanns det heller ingen Miljöbalk...

Link to comment
Share on other sites

Hade inte tillgång till boken Fredsflygarna när jag skrev igår men har nu kollat upp det lite närmare.

 

Totalt fanns det 11 st fpl 29 i Kongo, med fördelningen 9 st J29B och 2 st S29C.

I samband med neddragningarna skulle de båda S29-orna flygas hem då de fortfarande var krigsplacerade och åter i tjänst vid F11, som lots medföljde då även två J29B, som hade bättre navigationsutrustning. Bara några veckor efter hemkomst kasserades de båda J29B, en av dessa är bevarad på Flygvapenmuseum. Kvar i Kongo var alltså sju J29B.

 

I mars 1962 skadades 29440 (vit G) i en landningsolycka med generalmajor Peyron, C E3, bakom spakarna. Han flög som rotetvåa till överste Sven Lampell. Vid avbrutet landningsförsök i dåligt väder gav Lampell rutinmässigt kommandot "ställ in", men Peyron råkade ta fel handtag och tog in klaffen istället varvid han "landade" hårt och flygplanet blev för skadat för att återställa till flygbart skick. Om jag minns rätt var det den individen som senare användes vid bogseringsprov och liknande.

 

Även vit D (minns ej nr) skadades i en landningolycka. Den indirekta orsaken var motorbortfall på grund av två skurna bränslepumpar, den direkta en punktering i samband med nödlandning i hög fart då även nosstället skadades och började jazza varvid fpl åkte av banan och kolliderade med en termitstack.

 

De skadade flygplanen bogserades senare ut till skjutmålet Blue Target och användes som mål.

 

29475 (vit J) hade tidigare skottskador (vid fem tillfällen tror jag) som bedömdes som rena plåtskador och som reparerats, efter vilka flygplanet åter bedömts som flygdugligt. I samband med reparation efter brand (bromsar?) upptäcktes att skottskadorna var värre än man tidigare trott. Tydligen var en stringer vid motorfundamentet skadad. Flygplanet fick flygförbud men teknikerna trodde att man skulle kunna reparera det och fick tillåtelse att försöka. Detta arbete pågick fram till nedläggningen då fpl i princip var flygdugligt igen, men det flög aldrig mer. Arbetet var dock viktigt då det ändrade synen på krigsskadereparationer. I Kongo genomfördes även försök med att använda landsväg som rullbana då man i Sverige var intresserade av att skapa vägbaser.

 

Kvar var alltså fyra luftvärdiga J29B, det femte som nämns är alltså vit J (29475). Eftersom flygplanen ändå skulle utgå ur krigsorganisationen ansåg man det onödigt att flyga hem dem för kassaktion utan de skulle enligt CFV order sprängas på plats. Flygplanen bogserades ut till Blue Target och med hjälp av den svenska FN-bataljonen på plats (de var också i Kamina) sprängdes de fyra luftvärdiga planen, den nästan luftvärdiga vit J (29475) samt vit D 1963-08-09. Man snålade inte med sprängmedlen så det enda som gick att urskilja av planen var stjärtpartierna och motorerna. På bild i boken finns just 29475 efter sprängning och det finns inte en chans att den flög igen. Att man valde att förstöra dem genom sprängning var ju just för att de inte skulle falla i orätta händer. Metallskrotet såldes senare till en svensk skrothandlare i Elisabethville.

Totalt sprängdes alltså sex fpl, fem av dem stridsdugliga varav en inte var helt luftvärdig, men bevisligen hade det gått att flyga med den ett bra tag efter skadorna.

 

Den enda individen som det slutliga ödet inte helt framgår för är 29440 (vit G) som generalen skrotade. Jag skulle anta att den förstördes tillräckligt genom att till exempel agera mål för akan och arak. Att någon skulle stulit fpl och fått det i luften verkar dock totalt osannolikt när man dessutom hade som mål att göra samtliga hvarvarande fpl obrukbara. Men det är klart att det höjer värdet på hans fpl om man kan hävda att det skjutit ner en J29.

Link to comment
Share on other sites

Tesen i groupen var ju nu inte att något plan skulle ha reparerats efter svenskarna sprängde den utan att Katangesiska flygvapnet stal en tunna av svenskarna före 63-01-10. En tunna som sedan ganska snabbt blev nerskjuten av en belgisk Fouga Magister. Sedan så fortsätter teorin att svenskarna och FN skämdes så mycket över att de hade förlorat den så de mörklägger hela incidenten och skriver bara totalhaveri på orsaken till attt tunnan inte är opperativ.

 

106 svar låter dock mycket mer troligt

Link to comment
Share on other sites

  • 12 years later...
1 hour ago, 124 Lindberg said:

29440

Ser inte ut att kunna repareras för att flyga igen med mindre än att man har tillgång till en mängd reservdelar.

 

Från SFF Forum:

 

29440
J 29B
Typ SAAB 29B
Tillverkare: Svenska Aeroplan AB, Linköping
Tillverkningsnummer: 29.440

Levererat till F 11 1954-06-01 
Godkänt 1954-06-17 
Överlämnat till F 9 1955-06-30 

Haveri 1956-12-17 vid start F 15. Märkning 9-gul U

Överlämnat till F 8 1957-04-10 
Till CVV 1957-12-13. Haverireparation. 
Påbörjad 1958-01-30, klar 1958-10-27 
Märkning 8-vit G (1959-05-28)
F 13 flottiljverkstad; H-tillsyn. Påbörjad 1960-01-04, klar 1960-02-13 
Överfört till FN-tjänst (F 22) 1961-09-28 
Märkning 22-vit G 

Haveri 1962-03-16. Buklandning vid Kamina. 
Ff generalmajor Lennart Peyron lindrigt skadad.

Kasserat 1962-05-10

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...