Jump to content

Inte helt fel..


skytten

Recommended Posts

"Rätten noterade också att Yasser Abid Ali överlämnade narkotikan till 22-åringen och sedan per telefon givit honom uppdraget att börja sälja den för 250 kronor per tablett, vilket skulle ge nästan 75 000 kronor. "

 

250 kr för en tablett som med stor sannolikhet inte är rent MDMA!? Jag trodde gatupriset låg runt 100-150 kr, men uppenbarligen så finns det personer som är villiga att betala dyra pengar för orena gatudroger av okänd kvantitet och kvalitet. Suck! :)

 

"I ett yttrande från frivården sades att ett eventuellt fängelsestraff skulle för 22-åringens del innebära att han hamnar i en miljö som skulle få mycket negativa konsekvenser för hans utveckling och möjligheter till ett ordnat liv."

 

Ja, till skillnad från storskalig försäljning av gatunarkotika, som säkert förde med sig en massa positiva konsekvenser för hans utveckling och möjligheter till ett ordnat liv, för att inte tala om nyttan för samhället i stort. :D

Link to comment
Share on other sites

Att hänga ut brottslingar såhär kan aldrig skada..

 

Nyhetsartikel

 

Var du ironisk nu eller?

Frågan är även om sådana här uthängningar inte strider mot en internationell konvention som jag inte minns närmare just nu. Andemeningen i den var i alla fall att dubbelt straff inte ska utdömmas för ett brott, och frågan är om inte en sådan här uthängning kan ses som ett extra straff. Kanske kan någon mer juridiskt bevandrad person komma på vilken konvention jag avser?

Link to comment
Share on other sites

Är man dömd så är man!

 

man brukar vara mer restriktiv med att hänga ut folk innan de är dömda, att det inte är en absolut regel kan väl kanske "knutbymålet" visa på.

Link to comment
Share on other sites

Tja, det är ju inte olagligt då man skulle kunna kliva i hos rätten och få hela luntan i näven då vi har en offentlighetsprincip i landet. Sedan om det är lämpligt eller ej kan ju diskuteras. Det märkliga är ju att man i detta fall inte hänger ut "22-åringen" också, han är ju minst lika skyldig som vår vän Yasser Abid Ali om man ska se det i ett samhällsperspektiv.

 

Det tråkiga här är ju att det inte var en svensk som hängdes ut, vilka konsekvenser får nu det här för samhället och kampen mot "högerpopulismen och vissa mindre nogräknade politiska grupperingar som vill premiera ett visst etniskt ursprung före ett annat". Jo, tyvärr får de vatten på sin kvarn och fler unga människor faller för deras svaga skäl och ideologier till varför de ska styra.

 

OBS! Personliga reflektioner.

Link to comment
Share on other sites

Tja, det är ju inte olagligt då man skulle kunna kliva i hos rätten och få hela luntan i näven då vi har en offentlighetsprincip i landet. Sedan om det är lämpligt eller ej kan ju diskuteras.

Det är ju ändå en viss skillnad mellan att man kan få ut namnen genom att kontakta en myndighet, och att namnen publiceras i dagspressen. Få människor gör det första, men många människor läser dagspressen.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Att hänga ut brottslingar såhär kan aldrig skada..

 

Nyhetsartikel

 

Var du ironisk nu eller?

 

/J

Svar, nej..

 

I pappersupplagan var det en bild också.

 

Men Fk Backéus kan nog rätt..

 

Ok, eftersom du inte var ironisk...

 

Jo, det kan definitivt skada. Uthängningar kan tyckas vid första anblick vara bra... men i själva verket är de kontraproduktiva och dessutom djupt orättvisa. Nu vet jag att det finns de människor - även på detta forum - som tycker att bara för att en människa klivit över linjen så är denne evigt förtappad. Jag håller inte med... och inte heller svenska staten. Det ligger i allas intresse att en människa kliver tillbaks till rätt sida om linjen. Ju längre tid en människa befinner sig på fel sida kostar denne pengar och gör oss alla osäkrare. Och uthängningar försvårar väsentligt en brottlings återanpassning i samhället.

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Det tråkiga här är ju att det inte var en svensk som hängdes ut, vilka konsekvenser får nu det här för samhället och kampen mot "högerpopulismen och vissa mindre nogräknade politiska grupperingar som vill premiera ett visst etniskt ursprung före ett annat". Jo, tyvärr får de vatten på sin kvarn och fler unga människor faller för deras svaga skäl och ideologier till varför de ska styra.

Tycker inte att man ska stoppa information för att förhindra att folk bildar sig en uppfattning om samhället. Om det i de flesta artiklar om brott stod av vilket ursprung gärningsmannen var så skulle alla veta hur det var och sanning slår ju hål på fördomar och lögner eller hur. Att hänga ut folk är ju inte det bästa kanske, men å andra sidan är väl inte brottslingarna så schysta heller... fast det är i alla fall inte särskilt rätt..

Link to comment
Share on other sites

man kan ju se på frågan genom att ställa oss frågan, vad vill vi läsa i våra tidningar? och sedan följdfrågan, vilket ansvar har utgivaren för ev konsekvenser av utgåvan?

 

att hänga ut en brottsling på det sättet som skedde i den aktuella tidningen kan vara tveksamt ur ett mer indirekt perspektiv som redan berörts. att det är fullt lagligt råder ingen tvekan om, inte heller att det strider mot någon slags praxis eftersom personen är dömd.

däremot så känns det lite som om man gottar sig i det mellanösternklingande namnet lite för mycket.

effekten av en publicering av en brottsling av den här kalibern har jag svårt att överblicka exakt, däremot så är min bedömning att han inte sitter mer på pottan nu än efter domen i rätten.

 

det som man nästan säkert kan förutsäga är alla kommentarer hemma i stugorna med innebörden "en invandrare, det kunde man ju begripa, vad har de här att göra, ut med hela packet innan vår välartade svenska ungdom är föralltid förlorad"(en lågoddsare är kanske att "22åringen" har ett mera skandinaviskt klingande namn än "25åringen")

Link to comment
Share on other sites

Att hänga ut brottslingar såhär kan aldrig skada..

 

Nyhetsartikel

det kan visst det!

jag har blivit upplyst av min sakkunnige i juridik

 

Citat:

 

Det är INTE fullt lagligt att peka ut en annan människa ”såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt”. Är uppgiften du lämnar ägnad att utpeka någon för andra människors missaktning är det inte okej att sprida uppgiften. Det saknar betydelse om uppgiften är sann eller inte! Det är inte heller relevant om någon annan än den utpekade verkligen uppfattat uppgiften som kränkande. Det går inte heller till sitt försvar att åberopa att det borde finnas en allmän rätt att alltid få säga sanningen.

 

 

 

Däremot är det ok att lämna missaktande uppgifter om annan om man är ”skyldig att uttala sig eller om det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgiften”. Det var inte försvarligt för den utmärkta tidsskriften Flashback att lämna ut uppgiften om vilka personer som dömts för våldtäkt i Stockholm.

 

 

 

Att lämna uppgiften på Internet straffas enligt brottsbalken. Att lämna den i den tryckta upplagan av kvällstidningen straffas enligt tryckfrihetsförordningen.

Link to comment
Share on other sites

Guest J-Star
Det är INTE fullt lagligt att peka ut en annan människa ”såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt”. Är uppgiften du lämnar ägnad att utpeka någon för andra människors missaktning är det inte okej att sprida uppgiften. Det saknar betydelse om uppgiften är sann eller inte!

 

Ursäkta mig?! Hur vore du om du tog en titt i lagboken.

 

5 kap. Om ärekränkning

 

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

  Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

 

Är det lögn åker man dit direkt. Är det sanning så kan man klara sig. Så visst har det betydelse. Ljuger då så får du skit på en gång.

 

Om det som sägs var sant så är knäckfrågan om det "med hänsyn till omständigheterna [var] försvarligt att lämna uppgift i saken". Och där går det heller inte att säga att det alltid är oförsvarligt att berätta att någon annan begått brott eller uppfört sig "klandervärt". Berättar jag för min dotter att snubben hon har börjat dejta är dömd för våldtäkt vid tre olika tillfällen så aldrig i helvete att jag åker dit på det då. Jag kan heller inte på något sätt tänka mig att om en känd våldtäktare är ute och raggar småflickor på Lunar att det skulle vara oförsvarligt att varna för denna person.

 

Detta avgörs från fall till fall. Knäckfrågan är 1) är det sant det som sägs? 2) är det - med tanke på omständigheternai just det här fallet - försvarligt att säga det?

 

/J

Link to comment
Share on other sites

Det är INTE fullt lagligt att peka ut en annan människa ”såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt”. Är uppgiften du lämnar ägnad att utpeka någon för andra människors missaktning är det inte okej att sprida uppgiften. Det saknar betydelse om uppgiften är sann eller inte!

 

Ursäkta mig?! Hur vore du om du tog en titt i lagboken.

 

5 kap. Om ärekränkning

 

1 § Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

   Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.

 

Är det lögn åker man dit direkt. Är det sanning så kan man klara sig. Så visst har det betydelse. Ljuger då så får du skit på en gång.

 

Om det som sägs var sant så är knäckfrågan om det "med hänsyn till omständigheterna [var] försvarligt att lämna uppgift i saken". Och där går det heller inte att säga att det alltid är oförsvarligt att berätta att någon annan begått brott eller uppfört sig "klandervärt". Berättar jag för min dotter att snubben hon har börjat dejta är dömd för våldtäkt vid tre olika tillfällen så aldrig i helvete att jag åker dit på det då. Jag kan heller inte på något sätt tänka mig att om en känd våldtäktare är ute och raggar småflickor på Lunar att det skulle vara oförsvarligt att varna för denna person.

 

Detta avgörs från fall till fall. Knäckfrågan är 1) är det sant det som sägs? 2) är det - med tanke på omständigheternai just det här fallet - försvarligt att säga det?

 

/J

jahamen....

 

jag har självklart inte läst hela lagboken och refererar till en diskussion i ämnet på annan plats.

 

jag har inte för avsikt att påstå annat än att du har rätt, däremot så dyker frågan om flashback upp som ett sidospår. vad var det som gjorde att de inte fick publicera dömda våldtäktsmän?

 

gör lagen ingen skillnad på det tryckta ordet i tex tidningar eller på andra forum som radio eller tom internet jmfr och att man talar om saker vid köksbordet? (dottren och den dömda våldtäktsmannen)

Link to comment
Share on other sites

däremot så känns det lite som om man gottar sig i det mellanösternklingande namnet lite för mycket.

 

[...]

 

det som man nästan säkert kan förutsäga är alla kommentarer hemma i stugorna med innebörden "en invandrare, det kunde man ju begripa, vad har de här att göra, ut med hela packet innan vår välartade svenska ungdom är föralltid förlorad"(en lågoddsare är kanske att "22åringen" har ett mera skandinaviskt klingande namn än "25åringen")

Varför känns det så, att "man gottar sig i det mellanösternklingande namnet"?

 

Tror du inte att det är som så att sanning dödar fördomar och det vore bra om gärningsmannens ursprung angavs i varje nyhetsartikel om brott? Eller är det alltid rasism och fördomar bakom när en invandrare pekas ut som brottsling?

Link to comment
Share on other sites

,Jul 1 2004, 22:24 ]
däremot så känns det lite som om man gottar sig i det mellanösternklingande namnet lite för mycket.

 

[...]

 

det som man nästan säkert kan förutsäga är alla kommentarer hemma i stugorna med innebörden "en invandrare, det kunde man ju begripa, vad har de här att göra, ut med hela packet innan vår välartade svenska ungdom är föralltid förlorad"(en lågoddsare är kanske att "22åringen" har ett mera skandinaviskt klingande namn än "25åringen")

Varför känns det så, att "man gottar sig i det mellanösternklingande namnet"?

 

Tror du inte att det är som så att sanning dödar fördomar och det vore bra om gärningsmannens ursprung angavs i varje nyhetsartikel om brott? Eller är det alltid rasism och fördomar bakom när en invandrare pekas ut som brottsling?

jag fick den känslan och efter de senaste inläggen finner jag att man kunde valt att inte presentera bild och namn på båda eller ingen.

 

varför nämns hela namnet på flera ställen i texten då man valt att inte nämna den andre dömda alls bara för att han inte dömdes till ett lika hårt straff?

 

rasism eller inte, jag upplever att de som bestämt sig för att "svartskallar" är kriminella kommer aldrig att ändra sig, däremot så kan ett sådant här publicerande utnyttjas av rasister för att ge grund åt deras teorier.

 

ingenting av ovanstående är vetenskpligt bevisat.

Link to comment
Share on other sites

Att hänga ut brottslingar har sina för- och nackdelar, tillexempel när oskyldiga hängs ut med namn och bild som sedan måste dementeras osv. En sak retar jag mig dock på när det kommer till offentlighetsprincipen kring domar och straff för illgärningar, och det är sexualbrottslingar! Efter att en sexualbrottsling avtjänat sitt straff kan han fritt ströva runt i vårt samhälle, och han kan arbeta nära nog var som helst så länge det inte innefattar skola eller polisväsende.

 

Sexualbrottslingar är till viss del driftsstyrda, vilket innebär att deras brott motiverats av en inre drift. Denna drift är medicinskt sett svårbehandlad och förändras inte nämnvärt i positiv riktning av den fängelsevård som finns i vårt land. Driften att begå sexualbrott finns alltså i många fall kvar efter att en sexualbrottsling lämnat sin anstalt, men ingen registrering av vad som försiggår efter straffet finns :lala: .

 

På så sätt kan en dömd våldtäcktsman eller pedofil skaffa sig en ny familj, ta arbete inom handikappomsorgen, arbeta som ungdomsledare inom ungdomsidrotten, fungera som kontaktfamilj eller avlastningsboende för barn med problem mm :D .

 

Nej fy fan!! man blir rent av förbannad :-( !! Tatuera in pedofil eller våldtäckare i pannan på dom eller nåt annat som för alla framtid gör det möjligt för normala människor att identifiera dom som det avskräde dom är!

(Detta sagt med reservation för eventuella oskyldigt dömda som måste få tillgång till nån form av tatueringsborttagningsmedel!!)

Link to comment
Share on other sites

Nej fy fan!! man blir rent av förbannad :huh: !! Tatuera in pedofil eller våldtäckare i pannan på dom eller nåt annat som för alla framtid gör det möjligt för normala människor att identifiera dom som det avskräde dom är!

(Detta sagt med reservation för eventuella oskyldigt dömda som måste få tillgång till nån form av tatueringsborttagningsmedel!!)

Håller med dig till fullo

Link to comment
Share on other sites

Tjäran och fjädrarna ramlar ju av så den långsiktiga identifieringen funkar inte så bra som tatuering, men man kan ju alltid göra både och.....först tatuering, sedan tjära och fjädrar....slutligen åka bakbunden på en telefonstolpe genom samhället för medborgarnas förnöjelse. :)

Link to comment
Share on other sites

Nej fy fan!! man blir rent av förbannad :) !! Tatuera in pedofil eller våldtäckare i pannan på dom eller nåt annat som för alla framtid gör det möjligt för normala människor att identifiera dom som det avskräde dom är!

(Detta sagt med reservation för eventuella oskyldigt dömda som måste få tillgång till nån form av tatueringsborttagningsmedel!!)

Håller med dig till fullo

skönt för en kille som döms för våldtäkt bara för att bruden ångrar sig på morgonen.

 

eller kanske rent av skadligt för någon som genomgått en lyckad reahbilitering, även om det är ovanligt.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...