Jump to content

Guest TjF

Recommended Posts

S-92 är inte säkert att den hade varit ett bättre val av andra skäl än de J.K framför. De som opererar den civilt har upptäckt att den har dålig inverkan på besättningarnas hälsa, tydligen ska både tinnitus och hjärtproblem vara vanligare än på andra helikoptertyper. Vissa vill självklart ha en amerikansk helikopter oavsett vilket, men det är ungefär lika dumt som att kräva att den ska vara europeisk.

 

Det tredje alternativet, EH-101 (som Danmark valde), har vad jag förstår haft sin beskärda del med problem den också. Men de är åtminstone operativa sedan lång tid tillbaka.

 

Det absolut dummaste var inte valet av helikoptertyp, utan att man avvecklade de tidigare typerna innan ersättaren var på plats.

Link to comment
Share on other sites

Det största felet som vi gjort i Sverige vid införandet av de nya helikoptertyperna är att vi underskattat svårigheterna. Attityden verkar ha varit att när maskinerna kommit på plats, och det skall dom väll?, så är det bara att köra på ungefär som om man skulle gått till en VAG-handlare och köpt ut ett tjugotal Skoda Octavia. Inget är lärt av införandet av AJ37, JA37 eller JAS39. Titta på hur man annorstädes kämpat för Eurofighter, Rafale eller varför inte JSF eller F-22. För helikopterflottiljen är det som att komma ifrån J29 eller på sin höjd A32 till JAS39's efterträdare. Hkp14 är riktigt smutt i avioniken, mycket imponerande men inget som går att föra in i en handvändning.

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Det största felet som vi gjort i Sverige vid införandet av de nya helikoptertyperna är att vi underskattat svårigheterna. Attityden verkar ha varit att när maskinerna kommit på plats, och det skall dom väll?, så är det bara att köra på ungefär som om man skulle gått till en VAG-handlare och köpt ut ett tjugotal Skoda Octavia. Inget är lärt av införandet av AJ37, JA37 eller JAS39. Titta på hur man annorstädes kämpat för Eurofighter, Rafale eller varför inte JSF eller F-22. För helikopterflottiljen är det som att komma ifrån J29 eller på sin höjd A32 till JAS39's efterträdare. Hkp14 är riktigt smutt i avioniken, mycket imponerande men inget som går att föra in i en handvändning.

 

J.K Nilsson

Min tolkning är annorlunda. På grund av erfarenheterna med att handla från svensk industri, du ger själv exempel på stridsflygplan, så hade man en helt förvirrad uppfattning om hur det var att "handla på riktigt där inköpet inte var industristöd". Att det skulle vara fråga om industristöd när vi köpte AJ37, JA37 eller JAS39 är naturligtvis bara en lös uppfattning och inte styrkt fakta. Men det togs av de ansvariga som sanning trots att inga utredningar på området fanns.

 

Därtill fanns ytterligare ett icke underbyggt invärde. Att en gemensam upphandling med flera länder är billigare och effektivare. Denna tes var likaledes helt gripen ur luften men tilläts ändå som fakta i upphandlings-ekvationen. I detta fall inte minst av politiska skäl, men likaledes helt utan att någon inom försvarsmakten hade någon avvikande åsikt.

 

Det fanns således invärden som var helt ostyrkta och som således skapar stora osäkerheter och direkt slump i hela systematiken i upphandlingen. Andra akademiker eller till och med ingenjörer hade sannolikt fått sparken över ett sådant aningslöst förfarande. Att se till att de invärden man använder verkligen är korrekta och underbyggda är trots allt det mest basala i sådana här sammanhang. Här lät man två "hitte-på" uppfattningar vara med och resultatet blir givetvis nio gånger av tio pannkaka. Amatörer låter ofta "hitte-på" uppfattningar vara med som invärden i beslut och processer. Amatörer gör ofta detta då "hitte-på" uppfattningen i fråga är en majoritetsuppfattning och i populism-kulturen för tillfället en etablerad "sanning". Det brukar senare då kallas "vedertaget" när misstaget skall försvaras och ursäktas. Proffs gör inte dessa misstag, och "vedertaget" är för proffs ett fult ord.

 

Rätt hade nu varit att låta människor få sparken, men detta är försvarsmakten så det kommer givetvis inte ske. Det är inte egentligen fel att göra misstag, men det är oförlåtligt att inte lära sig av dom. Man kan förutsätta att försvarsmakten inte kommer sparka nån, och därmed kommer som vanligt inga lärdomar att dras.

 

 

 

Ps. Jag vet att FMV är en egen myndighet, men i detta sammanhang låter jag dem ingå under begreppet försvarsmakten D.s

Edited by Pal
Link to comment
Share on other sites

Riktigt så enkelt är det inte Pal. FMV var också en designorganisation för flygplan 37 och man försökte använda konceptet till flygplan 39. Dessa flygplan var med andra ord inte riktigt upphandlade som man gjort med de tidigare helikoptrarna eller stridsvagnarna. Jag finner ingen skugga över FMV i det här fallet så långt.

 

Sedan är försvarspolitik inte bara rationella inköp. Jag anar att man sedan murens fall och i det ständiga raserandet av försvarsmakten letat allierade. Här finns det plats för symbolpolitik och FMV avrådde inte ifrån NH90. Fö var beredd att offra svenskt ledningssystem i helikoptern för att kunna minska glappet. Jag tycker inte det enbart är "hittepå", vi vet inte vad som sagts mellan skål och vägg när ministrarna träffats, vi vet inte vilka överväganden som gjorts i Oslo, Stockholm eller Helsingfors. Kan man tänka sig något som den finska drakenreserven i Sverige?

 

J.K Nilsson

Link to comment
Share on other sites

Riktigt så enkelt är det inte Pal. FMV var också en designorganisation för flygplan 37 och man försökte använda konceptet till flygplan 39. Dessa flygplan var med andra ord inte riktigt upphandlade som man gjort med de tidigare helikoptrarna eller stridsvagnarna. Jag finner ingen skugga över FMV i det här fallet så långt.

 

Sedan är försvarspolitik inte bara rationella inköp. Jag anar att man sedan murens fall och i det ständiga raserandet av försvarsmakten letat allierade. Här finns det plats för symbolpolitik och FMV avrådde inte ifrån NH90. Fö var beredd att offra svenskt ledningssystem i helikoptern för att kunna minska glappet. Jag tycker inte det enbart är "hittepå", vi vet inte vad som sagts mellan skål och vägg när ministrarna träffats, vi vet inte vilka överväganden som gjorts i Oslo, Stockholm eller Helsingfors. Kan man tänka sig något som den finska drakenreserven i Sverige?

 

J.K Nilsson

 

Det finns oförklarliga saker kvar att utreda och FMV kan ha en del med i detta men främst så är det politik. När upphandlingen genomfördes så handlade det om inköp av 25 helikoptrar. När kontraktet förhandlades så blev det 18. Detta var en siffra som konkurrenterna ej fått offerera på. (Påminner om Österrikes upphandling av Stridsflygplan då man tog in offerter om "ca 25" flygplan. Saab och LM erbjöd 28 och EF bara 24. Landet tog det politiskt lämpliga EF och sedan skrevs kontraktet på 18 och till slut omförhandlades det till 15 varav 9 blev begagnade med enbart marginella kostnadsbesparingar (men större sådana på livstidskostnader).)

 

Endast en månad efter kontraktsavtal så omförhandlade FMV avtalet och samtliga leveransmål sköts fram i tiden, det yttersta med hela 3 år. Åter igen var detta inget konkurrenterna fick komma in och ge alternativ på. Med andra ord skedde det betydande förändringar mellan anbudsförfrågan och slutligt kontrakt. Sedan har man återigen lagt in omförhandlingar för att politiska krav dykt upp som egenskydd, stoftfilter m.m vilket ej låg i ursprungsbeställningen.

 

Det finns däremot ännu inga tecken på att den Svenska unika konfigurationen lett till varken fördyring eller försening och Saabs arbete är avvägt mot en 2 miljarders motköpspost, som dock också omförhandlats då Saab inte ville hålla på och trycka ut plastbitar åt ett program som lider av stora förseningar.

 

Att det skulle rört sig om 4,7 Mdr extra är ett feltänk då det är hela kostnaden för HKP 16 systemet t.o.m 2020 och tar ej in HKP 14-kostnader i sig eller andra fixar och moddar. Egentligen är ju frågan om vi skulle ha några betydande kostnadsökningar alls om bara politikerna satt lugnt i båten och ej ställt olika beredskap och insatskrav. Vi kunde kört på med HKP 10 utan mod för nationella behov, HKP 15 hade inte heller behövt moddas. Förseningen på HKP 14 hade kostat en aning.

 

En lång och komplex story minst sagt.

Edited by Karl_P
Link to comment
Share on other sites

Apropå hkp 14 så finns det en intressant bloggpost här: http://navyskipper.blogspot.com/2011/08/vad-innebar-rikets-sakerhet-for-hkv.html

Bloggaren länkar till två kopior av samma rapport, som bägge är stämplade "Hemligt". Bägge är utlämnade till en SR-reporter. Den ena är kraftigt maskerad, i princip tre tomma A4, den andra kan läsas i sin helhet.

Det visar att hemligstämpeln inte alltid används för att skydda nationens intressen, utan kanske enskilda tjänstemäns och politikers egon. Ang forumsbestämmelserna angående hemligstämplat material så vill jag poängtera att materialet är utlämnat till en journalist och publicerat på en statsfinansierad hemsida. Skjut inte på DENNA budbäraren. Min bedömning av det "hemliga" är att det inte är mer hemligt än vad vi öppet diskuterar i detta forum, och på andra flygforum och flygbloggar dagligdags. Ingenstans i dokumenten framkommer det vilka maskiner som diskuteras, bara "Kandidat A" och "Kandidat B". Det krävs dock inte mycket tankearbete för att förstå vilken som är vilken. :)

 

Hur som helst så vore det ju intressant att veta hur mycket som Hkp 14 i sig blivit fördyrat. De 4,7 miljarderna är ju som sagt extrakostnaden för att köpa in hkp 16. En viss del av de extra kostnaderna var väl ändå tänkt att läggas på de hkp 14 vi tagit option på (7st enligt wikipedia). Så vitt jag förstår så har man valt att inte lösa ut optionen och köpa fler än de redan beställda hkp 14. Dessutom blir väl summan hkp 14 + hkp 16 fler än det antal hkp 14 vi fått om optionen lösts in (33 kontra 25), vilket ju ger en bättre försvarseffekt i slutändan. Om man nu inte gör nåt korkat och ger bort hkp 16 till Polen eller Estland när alla hkp 14 levererats.

Link to comment
Share on other sites

Apropå hkp 14 så finns det en intressant bloggpost här: http://navyskipper.blogspot.com/2011/08/vad-innebar-rikets-sakerhet-for-hkv.html

Bloggaren länkar till två kopior av samma rapport, som bägge är stämplade "Hemligt". Bägge är utlämnade till en SR-reporter. Den ena är kraftigt maskerad, i princip tre tomma A4, den andra kan läsas i sin helhet.

Det visar att hemligstämpeln inte alltid används för att skydda nationens intressen, utan kanske enskilda tjänstemäns och politikers egon.

 

Det finns olika skäl att hemligstämpla, även legitima sådana. Inom FMV åsätts många handlingar kommersiell sekretess, d.v.s. de är hemliga eftersom statens eller en leverantörs kommersiella intressen kan ta skada om uppgifterna röjs. Utvärderingar av olika anbud eller upphandlingsalternativ är typiska exempel. Det är också skillnad (hänvisar till olika paragrafer i offentlighets- och sekretesslagen) på hemligstämpling med hänsyn till rikets säkerhet och med hänsyn till rikets förhållande till främmande makt o.s.v.

 

Hemligstämplarna på det av HKV utlämnade dokumentet hänvisar till rikets säkerhet, både stämpeln från 2001 (som bygger på den då gällande sekretesslagen) och den från 2011 (är det förresten inte lite konstigt att dessa inte kryssats över när handlingen blivit tvättad?). På det andra dokumentet står "Hemlig, se sid 1", där en mer fullständig hemligstämpel säkert återfunnits på missivet till skrivelsen. Det skulle inte förvåna mig om FMV hemligstämplat detta dokument med hänvisning till kommersiella intressen, medan den mottagande tjänstemannen på HKV inte observerat nyansskillnaden utan rent slentrianmässigt hemligstämplat med hänsyn till rikets säkerhet. Eftersom hela dokumentet skulle ligga till grund för beslut om vilken helikopter att beställa, verkar det rimligt att det inte skulle bli offentligt - åtminstone inte före kontraktsskrivning - eftersom det skulle kunna inverka på upphandlingsprocessen, men som sagt var innehåller den inte mycket som uppenbart skulle kunna vara till men för rikets säkerhet om det röjdes.

 

Det var 2001. Att HKV:s "tvättning" av dokumentet 2011 skulle skydda något annat än egen klantighet har också jag svårt att se.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 1 month later...

Den svenska ubåtsjaktversionen av NH-90 HKP 14F är ju inte (som jag trodde tidigare) identisk med NH-90 NFH (Nato Frigate Helicopter), utan kommer att vara en modifierad NH90 TTH (markoperativ version). Nån som vet vad som egentligen skiljer dessa båda sjöoperativa versioner? Att de svenska HKP 14F kommer att ha någon typ av dopphydrofon är väl mycket troligt, men kommer de även att bära lätta målsökande torpeder, sjunkbomber och hydrofonbojfällare?

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Den svenska ubåtsjaktversionen av NH-90 HKP 14F är ju inte (som jag trodde tidigare) identisk med NH-90 NFH (Nato Frigate Helicopter), utan kommer att vara en modifierad NH90 TTH (markoperativ version). Nån som vet vad som egentligen skiljer dessa båda sjöoperativa versioner? Att de svenska HKP 14F kommer att ha någon typ av dopphydrofon är väl mycket troligt, men kommer de även att bära lätta målsökande torpeder, sjunkbomber och hydrofonbojfällare?

 

/Per

 

Som jag fattat det är vår ganska mycket mindre kompetent. Baseras ju på "löstagbar" uppdragsutrustning. Så skulle inte räkna med något som kräver åverkan på själva helikoptern. Tanken har väl varit att det ska vara x antal helikoptrar vi köper in och så köper vi in y antal utrustningar som vi sliter in och ur visparna allt efter behov.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 3 weeks later...

Den svenska ubåtsjaktversionen av NH-90 HKP 14F är ju inte (som jag trodde tidigare) identisk med NH-90 NFH (Nato Frigate Helicopter), utan kommer att vara en modifierad NH90 TTH (markoperativ version). Nån som vet vad som egentligen skiljer dessa båda sjöoperativa versioner? Att de svenska HKP 14F kommer att ha någon typ av dopphydrofon är väl mycket troligt, men kommer de även att bära lätta målsökande torpeder, sjunkbomber och hydrofonbojfällare?

 

/Per

 

Den stora skillnaden (förutom den högre kabinen!) är att våra helikoptrar inte kommer att ha automatiskt ihopfällbar huvudrotor/stjärtrotor, utan likt övriga TTH så måste detta göras manuellt. Våra helikoptrar kommer heller inte att ha något RAST system (Recovery, Assist, Secure and Traverse) för att automatiskt hålla kvar helikoptern på däck när den landar, vilket innebär att helikopteroperationer på fartygen begränsas till väderförhållanden med lugn sjö.

När det kommer till uppdragsutrustning så kommer våra helikoptrar dock vara tämmeligen välutrustade. Spaningsradarn levereras av det amerikanska företaget Telephonics Corporation och är av modelen APS 143C(V)3 Ocean Eye. En i grunden beprövad och avancerad radar med mycket god prestanda, använd av ett flertal länder.

Sonarsystemet är samma som övriga sjöoperativa NH90 helikoptrar, nämligen Flash Sonics tillverkat av Thales. Detta sonarsystem kombinerar en aktiv lågfrekvent doppsonar med en integrerad sonarbojmottagare. Det är givetvis beställt nya sonarbojar till systemet, men jag vet ej av vilken typ. Hurvida det kommer att finnas nån automatisk sonarbojsfällare på helikoptrarna vet jag heller inte, dagens bojar släpper man ju helt enkelt från kabindörren (eller från däck på fartygen!).

Ledningssystemet TMS leveras ju som bekant av SAAB som är erkänt duktiga på just ledningssystem, och som även har levererat ledningssystemen till dom flesta av flottans fartyg.

Vidare kommer ju helikoptrarna att vara försedda med FLIR,IFF mode 4 och AIS. Och dom kan likt dom markoperativa förses med vinsch, bårinstallation, utrustning för fastrope och rappellering samt trupptransportsäten.

Bestyckningen blir utöver Ksp 58 i dörrarna, även ny lätt ubåtsjakttorped. Som bekant så pågår just nu en upphandling av ny ubåtsjakttorped till FM, så det återstår att se vilken modell som väljs. En stark kandidat torde dock vara Eurotorp:s MU90 impact, då denna kan avfyras från både fartyg, ubåtar och helikoptrar, samt redan är godkänd för bärande på NH90.

Alternativet (och nog ganska troligt!) är att SAAB underwater systems får uppgradera dagens Tp45 till 45D och anpassa denna för bärande på våra Hkp 14...

 

Som jag förstår det så kommer sensorerna troligtvis att vara fast monterade på dom 5 sjöoperativa helikoptrarna, då dessa ju inte är konstruerade för att vara avtagbara. Däremot så kan ju ledningssystemet monteras ur, likaså säten, vinsch, vapenbalkar och reppelleringsutrustning!

Det verkar också som att helikopterflottiljen efter ME02 har kommit till insikten att det inte är helt lyckat att använda en markoperativ helikopter i en sjöbaserad roll, den saknar helt enkelt vital utrustning för att kunna huseras och operera fullt ut på fartyg. Det finns därför tankar på att modifiera samtliga Hkp15B med just RAST och ihopfällbar huvudrotor, samt spaningsradar.

Och när nu Hkp16 tillkommer och drygar ut antalet markoperativa helikoptrar, så har det uttryckts en önskan om att modifiera samtliga Hkp 14E till F modell och eventuellt införskaffa ytterligare några ubåtsjaktutrustningar och TMS. Fem ubåtsjakthelikoptrar är ju på tok för få för ett land med 2500km kust och en omfattande skärgård...

 

 

Bifogar lite länkar för den som vill läsa mer om ovan nämnda system!

 

http://www.telephoni...PS-143C(V)3.pdf

 

http://www.thalesgro...flash/?pid=1568

 

http://www.saabgroup...uct%20sheet.pdf

 

http://www.eurotorp..../mu90-impact_25

Edited by PB-Syte
Link to comment
Share on other sites

Det verkar också som att helikopterflottiljen efter ME02 har kommit till insikten att det inte är helt lyckat att använda en markoperativ helikopter i en sjöbaserad roll, den saknar helt enkelt vital utrustning för att kunna huseras och operera fullt ut på fartyg. Det finns därför tankar på att modifiera samtliga Hkp15B med just RAST och ihopfällbar huvudrotor, samt spaningsradar.

Och när nu Hkp16 tillkommer och drygar ut antalet markoperativa helikoptrar, så har det uttryckts en önskan om att modifiera samtliga Hkp 14E till F modell och eventuellt införskaffa ytterligare några ubåtsjaktutrustningar och TMS. Fem ubåtsjakthelikoptrar är ju på tok för få för ett land med 2500km kust och en omfattande skärgård...

 

Det är sunt om vi äntligen kan komma ur fällan att ha så få exemplar av olika system att de bara blir en demonstration av en möjlig förmåga.

Link to comment
Share on other sites

Och när nu Hkp16 tillkommer och drygar ut antalet markoperativa helikoptrar, så har det uttryckts en önskan om att modifiera samtliga Hkp 14E till F modell och eventuellt införskaffa ytterligare några ubåtsjaktutrustningar och TMS. Fem ubåtsjakthelikoptrar är ju på tok för få för ett land med 2500km kust och en omfattande skärgård...

 

Jo, det är ju sant. Men sett till hur underdimensionerad övriga FM är, så är 5 ubåtsjakthelikoptrar plötsligt inte så lite längre. Hur många ytSTRIDSfartyg har vi längs samma kust och skärgård på sikt..? 5 Visby?

 

Kan man landa med hkp14 på våra små korvetter framöver, eller är de helt enkelt för små? Basering ombord är väl inte tal om i varje fall, men det behövs väl inte eftersom svenskt territorialvatten av naturliga skäl ligger ganska nära kust och möjlig landbasering.

 

Du får gärna förklara vad som är hkp14E respektive hkp14F. Jag har inte sett de beteckningarna förr.

Link to comment
Share on other sites

Jo, det är ju sant. Men sett till hur underdimensionerad övriga FM är, så är 5 ubåtsjakthelikoptrar plötsligt inte så lite längre. Hur många ytSTRIDSfartyg har vi längs samma kust och skärgård på sikt..? 5 Visby?

 

Jo, fem helikoptrar ÄR för lite även i förhållande till övriga FM. Man ska inte glömma att dom sjöoperativa helikoptrarna inte bara är användbara vid ubåtsjakt, utan även vid ytstrid, sjöövervakning, transporter, bordningar och sjöräddning. Försvarsmaktens markoperativa helikoptrar kommer tydligen inte att vara godkända för att flyga över havet då dom inte kommer vara försedda med nödflottörer, vilket innebär att av framtidens 33 medeltunga helikoptrar - så får i nuläget bara fem överhuvudtaget nyttjas till sjöss!

Erfarenheter från ubåtjaktens glada dagar, visade dessutom att för att kunna hålla två rotar Hkp 4 flygande i opertionsområdet "över tiden", så behövde man minst 10 helikoptrar (och besättningar!) att rotera mellan...

Och för att jämföra med våra grannländer, så köper t.ex. Norge åtta sjöoperativa helikoptrar utöver den upphandling av nya sjöräddningshelikoptrar som just nu pågår. Danmark har även dom åtta sjöoperativa helikoptrar som ska bytas ut mot nya, där valet nu står mellan MH-60R Seahawk, AW 159 Lynx Wildcat och AS 565 Panther.

 

Enligt nuvarande planering så kommer vi som nu att ha nio korvetter i ett par år till. 2014-15 kommer korvett typ Stockholm ha nått sin tekniska livslängd och därför avyttras, dessa planeras att på sikt ersättas av två till fyra nya "patrullfartyg". I nuläget är det ingen som riktigt vet vad som avses med termen "patrullfartyg", men som en fingervisning så använde MI och PROD-M Tyska F-125 klassen som ett exempel vid den flottiljgenomgång som dom höll i somras! Min gissning är dock att man lutar åt nån form av OPV snarare än en fregatt, och om FM är lite på hugget så erbjuder just nu Holländska flottan två stycken sprillans nya toppmoderna OPV:er till självkostnadspris... :navy:

Men oavsett vad dom menar med termen "patrullfartyg", så är det redan bestämt att dom ska vara tillräckligt stora för att (likt kommande L10 klassen!) ha organisk helikopterkapacitet med dygnetrunt förmåga.

 

 

Kan man landa med hkp14 på våra små korvetter framöver, eller är de helt enkelt för små? Basering ombord är väl inte tal om i varje fall, men det behövs väl inte eftersom svenskt territorialvatten av naturliga skäl ligger ganska nära kust och möjlig landbasering.

 

Nej, det går tyvärr inte att landa en Hkp 14 på våra korvetter - vare sig nu eller i framtiden! Men att kunna bunkra och ombeväpna helikoptern ombord på fartygen sparar mycket tid jämfört med att låta helikoptern flyga hela vägen in till land och tillbaka, och innebär att helikoptern får mycket mer tid i operationsområdet. Det är inte sällan vi befinner oss långt utanför TVG:n med fartygen...

 

Du får gärna förklara vad som är hkp14E respektive hkp14F. Jag har inte sett de beteckningarna förr.

 

Hkp 14E och Hkp14F är dom senaste beteckningarna på den markoperativa och den sjöoperativa versionen. E är markoperativ och F sjöoperativ, anledningen är som jag förstår det att helikoptrarna kommer att levereras i olika "delserier" som kommer få beteckningarna A t.o.m. D! Beteckningen E resp. F kommer sedan dom "färdiga" maskinerna att få. :Malaj:

Edited by PB-Syte
Link to comment
Share on other sites

...Enligt nuvarande planering så kommer vi som nu att ha nio korvetter i ett par år till. 2014-15 kommer korvett typ Stockholm ha nått sin tekniska livslängd och därför avyttras, dessa planeras att på sikt ersättas av två till fyra nya "patrullfartyg". I nuläget är det ingen som riktigt vet vad som avses med termen "patrullfartyg", men som en fingervisning så använde MI och PROD-M Tyska F-125 klassen som ett exempel vid den flottiljgenomgång som dom höll i somras! Min gissning är dock att man lutar åt nån form av OPV snarare än en fregatt, och om FM är lite på hugget så erbjuder just nu Holländska flottan två stycken sprillans nya toppmoderna OPV:er till självkostnadspris... :navy:

Men oavsett vad dom menar med termen "patrullfartyg", så är det redan bestämt att dom ska vara tillräckligt stora för att (likt kommande L10 klassen!) ha organisk helikopterkapacitet med dygnetrunt förmåga.

Är det Holland class OPV du menar då? Är 2 av dessa till salu? Man godkände väl inte alltför längesedan just köpet av 4 st. varav två introducerats redan och de andra två är (var?) på sjöfartsprover till sjöss? Holland-klassen verkar ju oerhört trevlig och har ju dessutom kapacitet att ta emot och husera en NH90. Smaska på en Bofors 57mm Mk.3 istället för Oto Melaran, Ceros 200 och Sea Giraff så blir den ett mycket gott komplement till de existerande Svenska fartygen 0:)

Link to comment
Share on other sites

Jo, fem helikoptrar ÄR för lite även i förhållande till övriga FM. Man ska inte glömma att dom sjöoperativa helikoptrarna inte bara är användbara vid ubåtsjakt, utan även vid ytstrid, sjöövervakning, transporter, bordningar och sjöräddning. Försvarsmaktens markoperativa helikoptrar kommer tydligen inte att vara godkända för att flyga över havet då dom inte kommer vara försedda med nödflottörer, vilket innebär att av framtidens 33 medeltunga helikoptrar - så får i nuläget bara fem överhuvudtaget nyttjas till sjöss!

 

Nu vet jag att du kommer att komma dragandes med en massa argument kring lätta och medetunga helikoptrar och deras olika paletter, uthålligheter och förmågor i den sjöoperativa rollen. Men.....

 

 

Glöm inte att lägga till 8 Hkp15B. Totalt blir det 13 helikoptrar fördelade på två sjöoperativa helikopterdivisioner. Antalet markoperativa helikopterdivisioner kommer att uppgå till 3-5 stycken. Jag tycker fördelning markop/sjöop är ganska väl avvägd med tanke på hur Försvarsmaktens tyngdpunkt ligger. Det är på marken huvuddelen av de förband som skall understödjas av helikoptrar finns.

Edited by simon
Link to comment
Share on other sites

Jo, fem helikoptrar ÄR för lite även i förhållande till övriga FM. Man ska inte glömma att dom sjöoperativa helikoptrarna inte bara är användbara vid ubåtsjakt, utan även vid ytstrid, sjöövervakning, transporter, bordningar och sjöräddning. Försvarsmaktens markoperativa helikoptrar kommer tydligen inte att vara godkända för att flyga över havet då dom inte kommer vara försedda med nödflottörer, vilket innebär att av framtidens 33 medeltunga helikoptrar - så får i nuläget bara fem överhuvudtaget nyttjas till sjöss!

 

Nu vet jag att du kommer att komma dragandes med en massa argument kring lätta och medetunga helikoptrar och deras olika paletter, uthålligheter och förmågor i den sjöoperativa rollen. Men.....

 

 

Glöm inte att lägga till 8 Hkp15B. Totalt blir det 13 helikoptrar fördelade på två sjöoperativa helikopterdivisioner. Antalet markoperativa helikopterdivisioner kommer att uppgå till 3-5 stycken. Jag tycker fördelning markop/sjöop är ganska väl avvägd med tanke på hur Försvarsmaktens tyngdpunkt ligger. Det är på marken huvuddelen av de förband som skall understödjas av helikoptrar finns.

 

 

Håller med PB om att fem medeltunga (och åtta lätta) sjöoperativa helikoptrar är på tok för lite. Historien från de ödesdigra försvarsbesluten 1972 och -77 när man tyckte att det var i princip onödigt med ubåtsjaktresurser, verkar upprepas ännu en gång. Hur otroligt detta än låter! Under större delen av 80-talet, hela 90-talet samt långt in på 00-talet hade vi fjorton medeltunga Vertolhelikoptrar och tio lätta HKP 6B som alla kunde användas för ubåtsjakt. Antalet medeltunga ubåtsjakthelikoptrar fördubblades faktiskt (från sju till fjorton) efter erfarenheterna från ubåtsjakterna på 80-talet. Dessutom fanns minst ett halvt dussin fartygplattformar i form av isbrytare, minfartyg och depåfartyg där bägge typerna av ubåtsjakthelikoptrar kunde tanka.

 

I min mening så gör den begränsade operationstiden på helikoptrarna samt de relativt begränsade möjligheterna att tanka från fartyg till sjöss idag (alla isbrytare civila, Carlskrona borta om några år, Visby ännu inte färdiglevererat etc.) att det behövs fler sjöoperativa helikoptrar än vad som nu är planerat. Att modifiera fler HKP 14 till F-standard och köpa in ytterligare några ubåtsjaktutrustningar tycker jag är en utmärkt idé. Glöm inte att de sjöoperativa HKP 14F även kan användas till att stödja armén i operationer på land om så skulle behövas, men inte tvärtom. Helikoptrar som primärt är utrustade för transporter och MEDEVAC till lands kan knappast användas sjöoperativt.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

http://www.forsvarsm...webb%5B1%5D.pdf

 

I nya Försvarets Forum nr 1 2012 på sid 12-13 så finns en artikel med titeln "Europas modernaste helikopterflotta". I slutet av artikeln finns en faktaruta där det står om fördelningen av helikoptrar framöver:

 

"Hkp 14, mark och sjöoperativ: totalt 18 st,

9 st i Kallax, 9 st i Ronneby."

 

Innebär detta alltså att det blir totalt nio st HKP 14 som får en sjöoperativ roll? I så fall så blir det bättre än vad jag nånsin vågat hoppas. Ska det verkligen bli sunt förnuft som till sist får råda när det gäller fördelningen mellan mark- resp. sjöoperativa helikoptrar?

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

Jag tror fördelningen har sett ut så från början, bara att man inte har har sjöoperativ utrustning till alla nio helikoptrar i Ronneby.

 

Här står det mycket om ämnet, speciellt i kommentators fältet.

http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/2012/01/17/black-hawk-ar-nu-en-svensk-forsvarsmaktshelikopter/

Link to comment
Share on other sites

Nej, det betyder exakt det du läser.

 

9 stycken Hkp14 kommer att stå i Ronneby, man ska nog undvika att läsa in för mycket i den faktarutan. Nio stycken Hkp 14 till Ronneby har varit gällande under ganska lång tid.

 

 

EDIT: REALIN hann före...!

Edited by simon
Link to comment
Share on other sites

Jo, fem helikoptrar ÄR för lite även i förhållande till övriga FM. Man ska inte glömma att dom sjöoperativa helikoptrarna inte bara är användbara vid ubåtsjakt, utan även vid ytstrid, sjöövervakning, transporter, bordningar och sjöräddning. Försvarsmaktens markoperativa helikoptrar kommer tydligen inte att vara godkända för att flyga över havet då dom inte kommer vara försedda med nödflottörer, vilket innebär att av framtidens 33 medeltunga helikoptrar - så får i nuläget bara fem överhuvudtaget nyttjas till sjöss!

 

Nu vet jag att du kommer att komma dragandes med en massa argument kring lätta och medetunga helikoptrar och deras olika paletter, uthålligheter och förmågor i den sjöoperativa rollen. Men.....

 

 

Glöm inte att lägga till 8 Hkp15B. Totalt blir det 13 helikoptrar fördelade på två sjöoperativa helikopterdivisioner. Antalet markoperativa helikopterdivisioner kommer att uppgå till 3-5 stycken. Jag tycker fördelning markop/sjöop är ganska väl avvägd med tanke på hur Försvarsmaktens tyngdpunkt ligger. Det är på marken huvuddelen av de förband som skall understödjas av helikoptrar finns.

 

 

Håller med PB om att fem medeltunga (och åtta lätta) sjöoperativa helikoptrar är på tok för lite. Historien från de ödesdigra försvarsbesluten 1972 och -77 när man tyckte att det var i princip onödigt med ubåtsjaktresurser, verkar upprepas ännu en gång. Hur otroligt detta än låter! Under större delen av 80-talet, hela 90-talet samt långt in på 00-talet hade vi fjorton medeltunga Vertolhelikoptrar och tio lätta HKP 6B som alla kunde användas för ubåtsjakt. Antalet medeltunga ubåtsjakthelikoptrar fördubblades faktiskt (från sju till fjorton) efter erfarenheterna från ubåtsjakterna på 80-talet. Dessutom fanns minst ett halvt dussin fartygplattformar i form av isbrytare, minfartyg och depåfartyg där bägge typerna av ubåtsjakthelikoptrar kunde tanka.

 

I min mening så gör den begränsade operationstiden på helikoptrarna samt de relativt begränsade möjligheterna att tanka från fartyg till sjöss idag (alla isbrytare civila, Carlskrona borta om några år, Visby ännu inte färdiglevererat etc.) att det behövs fler sjöoperativa helikoptrar än vad som nu är planerat. Att modifiera fler HKP 14 till F-standard och köpa in ytterligare några ubåtsjaktutrustningar tycker jag är en utmärkt idé. Glöm inte att de sjöoperativa HKP 14F även kan användas till att stödja armén i operationer på land om så skulle behövas, men inte tvärtom. Helikoptrar som primärt är utrustade för transporter och MEDEVAC till lands kan knappast användas sjöoperativt.

 

/Per

 

Det är verkligen intressant att följa (och delta i) den här debatten nu. De som förespråkar en hög andel av våra helikoptrar till sjöoperativ verksamhet har verkligen kommit igång bra. Jättebra att det är på G, synd bara att beväpningen till hkp14F verkar komma sent och bli begränsad?

 

Jag håller dock inte med om att det behövs fler än 5+8 sjöoperativa. Ska man börja jämföra med antalet under 1980-2000 ska man väl ur Flottans perspektiv då även jämföra antalet ytstridsfartyg?! Skulle då tro att det är fler hkp räknat per ytstridsfartyg idag än vad det var förr. Fokusera på att få dom på banan först, sen kan vi börja understödja dom med hkp... Ubåtsjakt genomförs väl inte i första hand från hkp, utan från fartyg.

 

Sen kan jag tycka att det är ett slöseri att ha 9 hkp14 i Luleå. Varför inte fokusera basering till Malmen och Ronneby, kanske satsa på att upprätta en FOB Boden? På så sätt får man även kraftsamling av den stora resursbristen i framtiden - personalen. Finns det många tekniker och besättningar från hkp10-systemet kvar i Luleå i dagsläget?

Link to comment
Share on other sites

Ptja varför skulle det vara bortkastat att ha helikoptrar i Luleå? I Norrbotten finns 6 olika "markbundna" bataljoner(2 mek, 2 art, 1 jäg, 1 flygbasbat) som kan understödjas/samövas med. Hkp 10 lever och frodas i Luleå så jag antar att det finns besättningar och tekniker där. 1 hkpskv har även ansvaret för vårt hkp-bidrag till Afghanistan. Att lägga ner hkp-verksamheten i norr skulle med största sannolikhet innebära ytterligare personaltapp samt att markförbanden i norr skulle stå utan hkp-understöd.

Link to comment
Share on other sites

  • henke changed the title to Helikopter 14 (HKP 14) - NH90

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...