Jump to content

HV enligt ny (P)TOEM = sammanslagningar


Recommended Posts

Har lite med "FB04" att göra men jag inte vet säkert så BlåGul får gärna flytta den till lämplig plats om det bedöms att jag postat i fel avdelning.

 

Tänkte fråga forumsmedlemmarna om lite synpunkter.

 

Inom min MD-grp har det skickats ut förslag om hur HV ska se ut i framtiden med omorganisation enligt (P)TOEM klart till 2006.

Det troliga förslaget bli en omorganisation från min bataljons nuvarande 3 hvkomp --> 1 hvkomp (+ 1 IP i framtiden). Med alla dessa omorganiseringar som kommer varje år vet jag inte hur långt vi hunnit men att (P)TOEM ska vara klart innan 2006 är beslutat.

 

Mitt kompani ska snart ha ett snack om framtiden och lägga upp en strategi hur vi ska förbereda oss på en eventuell sammanslagning med bataljonernas övriga kompanier. Inställning från samtliga kompanier är att en sammanslagning är av ondo men då ingen av oss har så stor andel uppfyllda kontrakt och en hel del "nollor" blir det troligen en sammanslagning ändå. I sann demokratisk anda så ska vi i kompanierna få tillfälle att yttra sig innan ett slutgiltigt beslut fattas.

Personligen är jag positiv till en sammanslagning då vi troligen får fyllda grp/plut med motiverade hvsold/avtalspers och kan öva med dessa. De negativa följder jag ser är att det nya kompaniet får ett mycket större AOR och mindre personal för att lösa uppgiften då det finns en risk att flera (både aktiva och mindre aktiva) kommer att sluta i protest. Nyrekryteringen har gått trögt i vårt område...

 

Nu några frågor till er som varit med om sammanslagningar tidigare:

1. Fanns det något postivt/negativt med att sammanslagningarna på plut/komp-nivå gjordes?

2. Var det många som sa upp sina kontrakt i protest, alternativt fick dem uppsagda p g a de inte gjorde tillräckligt med h, och vilken personalkategori (hvsold, avtalspersonal, "nollor" etc.) tillhörde isf dessa?

3. Vilka (hvsold/bef, avtalsorg) var mest positiva/negativa till sammanslagningar innan och hur var deras inställning efteråt?

4. Hur löstes befälsfrågan då det kanske blev ett överskott på grp-/plut-/kompch? Alla kan ju inte vara chef...

5. Hur blev sammansättningen i de nya grp/plut? Försökte man hålla ihop grp/plut som tillhört samma kompani innan omorganisationen genomfördes eller blandades det friskt?

6. Spelade de synpunkter ni framförde innan sammanslagningarna någon roll eller ignorerades de av högre chefer?

 

Jag skulle uppskatta om denna tråd kom att handla enbart om medlemmarnas personliga erfarenheter från sammanslagningar av plutoner/kompanier inom HV, tack. Tacksam för svar!

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg

Link to comment
Share on other sites

  • Forumsledning

1. -Positivt, ja, vi fick fyllda plutoner och inget halvdant. Negativt, den gamla kompaniandan föll lite.

 

2. -Nej, de som var nollor var nollor och med dom var det hejdå.

 

3. -Ingen aning, känns som det kvittar vem som vad vad. över 100man kan jag inte hålla reda på.

 

4, -Den som var mest lämpad fick bli chef, hur enkelt som helst. De som inte gillade det fick ställa in sig i ledet eller sluta. Någon enstaka slutade då de inte pallade att hamna lägre i ledet.

 

5: -Ja

 

6: -EFtersom det var föreningen som betämde om det mesta så hade inte "befälen" så mycket att säga till om. Majoriteten fattade besluten alltså.

Link to comment
Share on other sites

1,

* Större kompani => mer folk på kompaniövningar Positivt! från 3komp => 1komp

* Problem med kompanilojalitet, lojalitet med det gamla kompaniet istället för med det nya Negativt! men troligen en övergående effekt.

* Rutiner försvann, tillbaka till ruta ett när det gäller att skapa rutiner inom komp. så ett antal stora övningar i början är bra för att hitta brister.

 

2,

Vet inte vilka delar de tillhörde, Vi försöker ha principen 0h ett år => centralförvarning av vapnet, 0h 2år i rad => avrustning (undantag från detta kan naturligtvis medges för särskilda skäl)

 

3,

Kompstab och plutonsledningarna var negativa till dessa eftersom det ofta är i stabsenheten det kan finnas övertalighet... samt plutoncheferna var oroliga över vem som skulle bli komp C.

 

4,

På sämsta möjliga sätt... Där de försökte jämka mellan kompanierna där kompch kom från ett komp, Stf kompch från ett annat och KVM från ett tredje... och detta blev det genomgående i hela kompstaben/ledningen att det kvoterades in från olika komp så att alla komp skulle få känna att de hadde representation i kompledningen, de mest lämpade individerna valdes inte(har en mängdsträckexempel på detta). Sedan behövs mängder med stabs/ledningsövningar för att få ledningen att fungera.

 

5,

På Plut. och Grupp Nivå (utanför stab/tross) har de försökt att hålla ihop enheterna från de gamla komp. vi var 4st halvfulla plutoner innan sammanslagningen efter sammanslagningen var vi 2st plutoner (+1 Nolle pluton) de plutoner från övriga komp. gjorde på liknande sätt. så nu är komp 7st plutoner + (2Nolle Plutoner, 1reservpluton(individer som inte gått intro utb men skrivit kontrakt, Utlandstjänst, buffert mot IP, extra hv-sold osv finns i denna enhet)

 

KVM:s uttalande efter en övning "Att fixa utrustning, mat, vatten osv till 80st soldater är jobbigt, det var enklare när det bara var 20st på övningarna." Han misslyckades kraftigt med sina uppgifter... nu är hela komp på ca 250st

 

stf kompch satt och åt chips i en minibuss tillsammans med KVM när kompStaben blev utsatta för anfall, de satt och skrattade och pekade osv, hjälpte inte till i försvaret alls...

 

kompch vågade inte delegera ut uppgifter eftersom han inte vet hur kompstaben fungerade...

 

Så att slå ihop komp. ger problem i ledningsenheten.

6,

Våra synpunkter spelade in, men det är svårt att säga hur mkt de spelar in, eftersom det kan komma olika förslag från flera olika komp. som är totalt motsägande => inget genomförs osv.

Link to comment
Share on other sites

1. Fanns det något postivt/negativt med att sammanslagningarna på plut/komp-nivå gjordes?

Nä. Mitt kompani är bildat av tre hemvärnsområden och det var lika många människor i varje område som det blev i det färdiga kompaniet. 1+1+1 belv tyvärr bara 1. Alla nollor slutatde men tyvärr en hel del aktiva, förbandsandan gick ju käpprätt som sagt.

 

2. Var det många som sa upp sina kontrakt i protest, alternativt fick dem uppsagda p g a de inte gjorde tillräckligt med h, och vilken personalkategori (hvsold, avtalspersonal, "nollor" etc.) tillhörde isf dessa?

Ja, det är min erfarenhet. Absolut överhängande delen hvsoldater, men en hel de var som sagt var nollor.

 

3. Vilka (hvsold/bef, avtalsorg) var mest positiva/negativa till sammanslagningar innan och hur var deras inställning efteråt?

Ingen aning. Hvsoldaten i gemen sket nog i vilket...

 

4. Hur löstes befälsfrågan då det kanske blev ett överskott på grp-/plut-/kompch? Alla kan ju inte vara chef...

 

Kompanichefen var redan utsedd, de gamla hemvärnsområdena organisarade varsin pluton. Pluton/gruppcheferna fortsatte att vara chefer även i den nya organisationen. Gamla hemvärnschefer blev veterander och är i vägen.

 

5. Hur blev sammansättningen i de nya grp/plut? Försökte man hålla ihop grp/plut som tillhört samma kompani innan omorganisationen genomfördes eller blandades det friskt?

 

Nej, grupper och plutoner har inte blandats, vilket innebär att det finns en 30+pluton, en vanlig hvplut och en hvplut där ingen kommer.

 

6. Spelade de synpunkter ni framförde innan sammanslagningarna någon roll eller ignorerades de av högre chefer?

 

Ingen aning.

Link to comment
Share on other sites

Det kompani som jag nu är chef för är ett resultat av sammanslagningar. För tre år sedan var det tre kompanier. Sammanslagningen har gått mycket bra. Väldigt lite knorr. Visst var det en del som slutade men eftersom rekrytering till kompanierna går efter postnr så har vi fått ett mycket stort upptagningsområde (= de tre tidigare kompaniernas sammanlagda områden). I förra veckan startade jag en fjärde pluton och vi har ca 50 blivande soldater som väntar på att få gå grundkursen.

 

Dessutom är det inte så mycket att välja på; vi finns till för Hemvärnet, inte tvärtom. Kan inte behålla små gulliga kompanier av nostalgiska skäl. Vi är ju för f -n en krigsorganisation.

 

 

Uttern

Edited by Uttern
Link to comment
Share on other sites

1. Fanns det något postivt/negativt med att sammanslagningarna på plut/komp-nivå gjordes?

 

Endast positiva effekter, många prestigefylda chefer och surdegar försvann av sig själva i tron att "lämnar-vi-hemvärnet-går-världen-under".

 

2. Var det många som sa upp sina kontrakt i protest, alternativt fick dem uppsagda p g a de inte gjorde tillräckligt med h, och vilken personalkategori (hvsold, avtalspersonal, "nollor" etc.) tillhörde isf dessa?

 

Några få lämnade in enligt ovan, och en del fick kanske den knuff ut ur organisationen som dom själva letat efter. Kompaniet och förbandet i stort gick stärkt ur detta,

 

3. Vilka (hvsold/bef, avtalsorg) var mest positiva/negativa till sammanslagningar innan och hur var deras inställning efteråt?

 

En del oro i de äldre leden fans, men samanslagningarna (3 st har vi gått igenom och gör nu våran 4:e in i en ny bataljon) har gjorts med positiv anda och bra inställningar.

 

4. Hur löstes befälsfrågan då det kanske blev ett överskott på grp-/plut-/kompch? Alla kan ju inte vara chef...

 

En del fick kliva åt sidan antingen självmant eller efter en diskussion. Vissa chefer hade väl egentligen inte tid att vara det utan var glada över att bli "avlösta".

 

5. Hur blev sammansättningen i de nya grp/plut? Försökte man hålla ihop grp/plut som tillhört samma kompani innan omorganisationen genomfördes eller blandades det friskt?

 

Grundtanken var att hålla ihop de grupper och plutoner som fungerade bäst och sedan fylla upp i leden.

 

6. Spelade de synpunkter ni framförde innan sammanslagningarna någon roll eller ignorerades de av högre chefer?

 

Vi hade förvånansvärt mycket att säga till om, och fick igenom en hel del förändringar som vi velat åt ett tag. Om det var som "muta" eller plåster på såren ska vara osagt...Är idag mycket nöjd över kompaniet och det arbete som görs i det.

 

 

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

@Kimster, Fk Satan, C 2:a pjäs, Uttern och HvPrsk

Tack för att ni delat med er av era erfarenheter!

 

Lite kommentarer till syftet med mina frågor:

1. Säger sig självt, nyfikenhet.

2. och 3. Försöker bilda mig en uppfattning av hur många det kommer vara kvar OM det blir en sammanslagning, d v s vilka kan räknas vara gripbara för den nya organisationen, och hur moralen kommer att vara.

4. "Ju fler kockar - desto sämre soppa" heter det visst och med 3 st viljestarka kompch/stf kompch kommer det nog bli lite jobbigt. För de flesta verkar det ha löst sig på naturlig väg (bäst lämpade) eller ultimatum (avgå eller sparkas).

5. Som grpch vill jag gärna ha kvar "min" grp då vi äntligen börjat bli samtrimmade och alla är motiverade. Går åt en massa värdefull övningstid till att börja om igen så det hoppas jag batchefen inser.

6. Min bataljon har många konflikter med MD-grp bakom sig angående medbestämmande och detta fall är inget undantag. Därför undrade jag om det kommer att tas hänsyn till kompaniernas åsikter/förslag eller hamna direkt i arkivet/papperskvarnen.

 

Anledningen till att några av frågorna var lite lika (#2,3,6) beror på att jag ville ha lite feedback på hur moralen såg ut före/efter sammanslagningarna. Det verkar i de flesta fall ha löst sig av sig själv: Nollor och gnällspikar slutade eller blev kickade, de övriga var positiva eller lärde sig gilla läget.

 

@HvPrsk

Vad för slags "mutförändringar" fick ni igenom? Gällder det personal, utbildning, mtrl, lokaler? Här eller via PM...

 

Hm, 284 visningar och 5 svar... ser fram emot fler svar.

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg

Link to comment
Share on other sites

OT då jag inte har något att tillföra egentligen, men....

 

Dessutom är det inte så mycket att välja på; vi finns till för Hemvärnet, inte tvärtom. Kan inte behålla små gulliga kompanier av nostalgiska skäl. Vi är ju för f -n en krigsorganisation.

 

 

Uttern

 

Om bara fler tänkte så :lala:

Link to comment
Share on other sites

@HvPrsk

Vad för slags "mutförändringar" fick ni igenom? Gällder det personal, utbildning, mtrl, lokaler? Här eller via PM...

Det handlade om både mtrl, utbildningar och frihet i vår organisation. Samt att vi slapp sätta upp en insatts pluton, utan fick gå på linjen att hela kompaniet ska vara rörligt.

 

- HvPrsk

Link to comment
Share on other sites

OT då jag inte har något att tillföra egentligen, men....

Dessutom är det inte så mycket att välja på; vi finns till för Hemvärnet, inte tvärtom. Kan inte behålla små gulliga kompanier av nostalgiska skäl. Vi är ju för f -n en krigsorganisation.

 

Uttern

Om bara fler tänkte så :baskerHV:

[OT] Tyvärr är inte Utterns resonemang självklart för alla utan det finns fortfarande en del som ser HV som "sin" egen lilla armé att leka med. Finns oftast fastgjutna högre upp i befälskedjan... :( [/OT]

 

Åter till ämnet, tack!

 

Mvh,

Foxtrotcharliegrg

Link to comment
Share on other sites

Skulle kunna skriva en jäkla massa om sammanlagningen mellan kompaniet jag är på, och ett annat.

 

men väljer att inte göra det, är så trött på att höra om det. Skitsnack så det räcker för detta årtusendet!!! :angry:

Link to comment
Share on other sites

Skulle kunna skriva en jäkla massa om sammanlagningen mellan kompaniet jag är på, och ett annat.

 

men väljer att inte göra det, är så trött på att höra om det. Skitsnack så det räcker för detta årtusendet!!!  :angry:

Är mest intresserade på erfarenheter som utgår från mina frågor (1-6) i början men även andra åsikter är välkomna om de tillför något.

Tolkar det som att du inte har några positiva erfarenheter av sammanslagningar även om du inte kände för att dela med dig av dem här.

Link to comment
Share on other sites

Skulle kunna skriva en jäkla massa om sammanlagningen mellan kompaniet jag är på, och ett annat.

 

men väljer att inte göra det, är så trött på att höra om det. Skitsnack så det räcker för detta årtusendet!!!  :angry:

Jag kan väll göra några förtydliganden av detta, då Nordin är en av mina plutchar i det samman slagna kompaniet som jag blev kompch för.

Mycket skitsnack blev det både före, under och efter sammanslagingen och det om båge mitt tidigare kompani, det nya kompaniet och mig personligen.

Detta är lite av det tråkiga som kan komma att ske då det inte var rätt från början.. MD gruppen och dåvarande batch bara bestämde att nu skall det ske, satte ett datum och sen gjorde inget för att det skulle gå smidigt dvs. INGEN hjälp eller riktlinjer gavs eller föreslogs..

Skall försöka att ge svar på dina frågor, på ett neutralt sätt.

 

1. Fanns det något postivt/negativt med att sammanslagningarna på plut/komp-nivå gjordes?

SVAR: Ja positivt, det fanns två kompanier i komunen, båda små. Ca 2x50 man på pappret.

 

2. Var det många som sa upp sina kontrakt i protest, alternativt fick dem uppsagda p g a de inte gjorde tillräckligt med h, och vilken personalkategori (hvsold, avtalspersonal, "nollor" etc.) tillhörde isf dessa?

SVAR: Från det andra kompaniet var det några som böt till ett annat kompani då dom trodde att det skulle bli sämre. Det ända dom hade att gå på var allt skitsnack som dom valde att tro på. Dom fick ju ingen riktig info vare sig från sin kompaniledning eller högre chef, så jag förstår dom.

 

3. Vilka (hvsold/bef, avtalsorg) var mest positiva/negativa till sammanslagningar innan och hur var deras inställning efteråt?

SVAR: Mot slutet innan samanslagningen var dom flesta från mitt gamla vad jag har fått fram possitiva, jag vet att "hundfolket" på det andra komp var positiva. Efter så är alla positiva, märks specielt på dom som var kvar från det andra komp, deltagandet har ökat.

 

4. Hur löstes befälsfrågan då det kanske blev ett överskott på grp-/plut-/kompch? Alla kan ju inte vara chef...

SVAR: Börjar uppefrån:

Kompnivå, från det andra så försvann hela ledningen innan samanslagningen var klar. Kompch slutade, stf kompch flyttad till batstab och kvm böt till annat komp.

Lösningen blev, jag kompch, jag tog en stf plutch från det andra komp. till stf kompch, min tidigare kvm blev kvar och hundtjänst instruktör från andra kompaniet.

Plutonsnivå, då det var MYCKET nollor på det andra komp. så skapade jag bara en plut med 5 grupper istället. Två av mina killar blev plutchar.

Gruppnivå, brist på stf grpch..

I det stora så var nästan alla plutch och grpch i det andra komp 60+ eller dubbell nollor så dom användes inte..

 

5. Hur blev sammansättningen i de nya grp/plut? Försökte man hålla ihop grp/plut som tillhört samma kompani innan omorganisationen genomfördes eller blandades det friskt?

SVAR: I grupper blev tre från mitt gamla, nästan orörda, och ny skapande av två grupper av det som blev kvar från det andra komp. Dom hade inga listor vad jag vet så där blev det blandat efter ålder och efter visat intresse att vara med.

 

6. Spelade de synpunkter ni framförde innan sammanslagningarna någon roll eller ignorerades de av högre chefer?

SVAR: Mycket lite, inget från batch och nästan inget från MD-gruppen.

 

Sen vet jag inte under vilken fråga det hamnar under, men lag har nästan heltids arbete med att "städa undan" efter den gamla ledningen.. Från det andra komp. så har jag nu sagt upp ca 15 man som är dubbel/eller längre nollor, både med vapen och inte.. Har ytterligare 10 kvar att att "ta hand om" och då är det oxå dubbel nollor eller sådana som inte visar något intresse att vara med..

Vi fick ett litet kompani men vi växer nu mycket fort, innan året är slut så kommer vi att ha två mer eller mindre fulla plutoner.

 

Jag vet inte om det var denna typ av erfarenheter du var ute efter men nu fick jag skriva av mig lite.. Jag har försökt att hålla det neutralt då det är mycket svårt efter det jag fick gå igenom..

För er som har samanslgningar på gång, se till att kompaniledningar är överens om riktlinjer för det nya kompaniet och genomförandet. Det kan vara lätt att stå brevid ibland och säga så ska man göra eller inte utan att veta vad som igentligen händer. Tänk oxå på att många kompchar har varit det i MÅNGA år på gott eller ont och lagt ner många timmar på det man trott på var bra, dvs alla möten planeringar för kompaniets uppgifter och övningar. Sen helt plötsligt bara bli utan för, det kan nog kännas både ledsamt och snopet..

 

Detta var mina fem (kanske tio) öre i denna debatt.. ,O

Link to comment
Share on other sites

Jag har positiva erfarenheter från tidigare sammanslagningar då bataljonen blev ett kompani och kompanierna blev plutoner samt tidigare då vi komprimerade kompaniet.

 

Nollorna avmönstrades, vilket de ändå hade tänkt göra och kvar blev de aktiva med fräsch kunskap. Några protester var det väl men inte i någon större omfattning.

 

De som var mest emot i början var gamla befäl som tyckte att det var jobbigt med förändringar och som förutspådde problem med att jobba på samma kompani med "bönderna" från grann-kompaniet. Efterhand insåg man att fördelarna var stora och efter teambuilding så var byfejderna borta.

 

Befälstätheten minskade på kompaniet (som blev en pluton) eftersom många gamla officerare antingen avmönstrade eller gick upp i den utökade bataljonsstaben. På gruppnivå skedde inga större förändringar då vi försökte bibehålla tidigare gruppindelning som hade reviderats 1 1/2 år tidigare.

 

Avseende medinflytande så försökte vi ha högt i tak och låta alla som ville komma till tals. Eftersom jag förutom att vara Stf Kompch även satt med i MDGrpsrådet så vill jag tro att mitt ord spelade roll. Det blev i alla fall så som jag ville. De flesta av gruppcheferna på mitt kompani (som blev en pluton) var mina kompisar så vi hade en bra dialog från första början. Ingen har i efterhand kommit till mig och sagt något negativt vilket jag tolkar som att det blev bra eller att man inte vill prata med mig efter det här :)

 

Vi resonerade att vi hellre ville ha en mindre organisation där varje plats var fylld med folk som fullgör sin plikt än att ha en stor organisation full med luft.

Det blev bra, anser jag.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...