Jump to content

Vad behövs för att försvara Sverige?


Recommended Posts

Fria händer? Då du... Då kommer jag förmodligen köra statskassan i botten. :P

 

Helikoptrar, stridsvagnar, stridsfordon, flygplan, artelleri, kustartelleri, Invasionsförsvar kombinerat med NBF. :winner: Sen får Finland äntligen ansluta sig till oss igen... Hm, det blev ju fel...

 

Men jag skulle satsa på helikoptrar, flygplan pansar och ubåtar. Men jag har ju noll militär utbildning, så det är ju bara vad jag spekulerar i. :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Ok Ibsen...vi kan väl ta varandra i hand! Om jag påstår att du och jag Inte kommer att bli ihågkommna gällande det sociala aspekterna i vårat samhälle :winner: .....men ni övriga?

Vad krävs?Vad behöver vi behövs våran flotta? eller kan vi möta den lede fi på landbacken?etc...etc.....

 

Mvh Doktor Demento

Link to comment
Share on other sites

med tanke på vad du säger om Helikoptrar.....är tex Ah-64 det bästa valet ...etc...

Gillar man att skruva så är det säkerligen no1...men annars? Finns det alternativ etc....

Kan man ersätta nuvarande Tow missiler med... etc,etc......

 

Spekulera ni har minst 45 milijarder att "leka" med !!!

 

Mvh Doktor Demento

 

Hur mycket "bang for the buck can we have ?"

Edited by Doktor Demento
Link to comment
Share on other sites

Guest strvkomp

Ta tillbaks Norge och Finland. Bli polare med Preussarna. Invadera Polen. Spöa på Danskarna för allt jävelskap de ställt till med från Dackefejden till nutid för att sedan invadera Ryssland. Ta vid där Karl Xll schabbla till det och "göra om göra rätt". Allt detta sker naturligtvis med våra 800, 122/90 bataljoner våra 3000 JAS 39 Gripen och vår gigantiska flotta. När allt detta är gjort gör vi Sibirien till ett stort övningsfält och låter artilleriet övningsskjuta på Israeliska checkpoints.

 

Just det, vi skänker också Stockholms FBU-pansarförening ett gäng 103or med tillhörande ammo och skjutfält så att de kan sluta trakasera stackars värnpliktiga.

Edited by strvkomp
Link to comment
Share on other sites

Hmm

 

För att uppnå möjlighet att verka internationellt och försvara svensk territorium tror jag att det ultimata skulle vara att ha en internationell del som består av yrkes soldater samt ett invassions försvar som består av värnpliktiga/reservare.

 

Till invassionsförsvaret:

-Luftförsvar (jaktflyg, luftburenradar och luftvärns robbotar).

-Sjöförsvar (attackflyg, ubåtar och luftvärnsbestyckade korvetter).

-Kustförsvar (attackflyg, patrullbåtar, robbotbåtar , minlinjer, ubåtsnät, KA batterier och amfibiekåren)

-Landförsvar (mek infanteri, pansar, artilleri hemvärn/reservare, underättelse enheter och sabotage förband)

 

Antal:

Flyg: strax över 600 flygplan (450 jakt, 150 attack, 3 luftburna radarstationer)

 

Sjöstridskrafter: ubåtar ca. 12-15, korvetter 15 visby klass korvetter, 10 robbåtbåtar och 15-20 patrull båtar.

 

Kustförsvaret: minlinjer i alla farleder som är tillräckligt djupa för att något större än en kustkorvett skall kunna passera. Upprusta dom gamla KA batterierna. 1 amf regemente till.

 

Landförsvar: 7 Pansar regementen(2 i norrland, 2 i södra sverige och 1 i uppland).

12 mek infanteri regementen(3 i norrland, 3 i södra sverige, 4 i mellan sverige och 2 i uppland). 5 art regementen(2 i södra sverige, 2 i norrland och 1 i mellan sverige). Underättelse enheter(så som EW förband) bör vara knutna till varje regemente.

Bör ha minst 3 regementen med sabotage förband så som jägare, 1 i södra, 1 i mellersta och 1 i norra sverige. Hemvärn/reservare skall rycka in för att försvara närområdet(t. ex. viktiga vägavsnitt, städer/byar). Dessa bör uppgå till ca. 400000 man.

 

Den internationella biten bör bestå av 2 mek inf regementen, 1 pansar regemente samt 1 amf regemente.

 

Jag räknar med att alla regemnten har sin egen underhålls del och att det inte finns något träng regemente(vet inte hur det ser ut i krigsorganisationen).

 

Man bör också införa 12månaders värnplikt med inryck var 6:e månad, där dom som legat inne 6 månader hjälper till med utbildningen av dom nya, detta hjälper att höja beredskapen då vi alltid har utbildad personal på alla förband.

 

Nu är ju detta bara dag(tittar på klockan) uhm natt drömerier men jag tror att ett försvar av denna skalan bör kunna motstå ett anfall tillräckligt länge för att väst skall hinna komma till undsättning.

Link to comment
Share on other sites

Har du tänkt på att om vi skaffar oss 600 flygplan(Gripen) så har vi 600 jaktflygplan, 600 attackflygplan och 600 spaningsflygplan och inte 150 attack och 450 jaktflygplan som du skrev. B)

Jag tänkte mer specialicerade flyg/flygförare.

Link to comment
Share on other sites

Vad behövs för att försvara Sverige ?

Spekulera gärna fritt och MYCKET!

Personligen förespråkar jag NATO-anslutning av flera orsaker, främst av skälet att Sverige då inte står ensamt i eventuell konflikt med grannstat. Därmed behövs inte territorialförsvaret som syftar till att bevara Sveriges neutralitet i så stor utsträckning som utan allierade.

 

Då förutsatt att det sker ett medlemskap tycker jag nog att det GA som ÖB Håkan Syrén har fört fram är ganska lämpligt. Enskilda delar kan dock diskuteras.

 

Däremot utan medlemskap skulle jag nog snarare tipsa om GA+6 då Sverige ska ha kapacitet att ensamt värja sitt territorium mot eventuella "inkräktare".

 

Slutlige vill jag även se över den nuvarande lagstiftningen för att ge militär möjlighet att verka inom rikets gränser. Hur det ska utformas är jag inte helt säker på men en möjlighet kan vara att det i fredstid är polisen som "beställer" militära insatser. Om minnet inte sviker så kan exempelvis SAS agera inrikes i UK först efter att den lokale motsvarigheten till länspolismästaren bett om ett ingripande.

 

I grunden tycker jag dock att nuvarande ominriktningen är bra, om dock sker lite väl långsamt. Sedan tycker jag även att tiden för FB ska höjas till 5-6 år istället.

Link to comment
Share on other sites

Ja, så the sky is the limit? I så fall tycker jag att Sverige skall satsa på en massiv beredskap i varje del av landet. För att åstadkomma detta tycker jag att varje landskap alternativ län skall omvandlas till ett försvarsområde vars kapacitet motsvarar en försvarsmakt i miniatyr.

 

För att åstadkomma detta så skall varje försvarsområde beroende på industriell kapacitet, befolkningsmängd samt strategiskt värde ha minst ett pansarregemente, minst ett mekaniserat infanteriregemente samt minst ett artilleregemente. Detta för att säkra möjligheten till markstrid. Ingenjörsregementen, Signal, luftvärns och Terrängregementen upphör att existera i den nya organisationen och ersätts istället av bataljoner som verkar och utbildas tillsammans med pansar, infanteri och artilleriregementen. Rekryteringen till dessa enheter åstadkoms genom en 12 månaders lång värnplikt med inryck vid 19 års ålder och repveckor en gång per år fram tills att man fyller 40. Då övergår man till Arméreserven. Där tillsätts man en post som i möjligast mån motsvarar den man tränades för under VPL. Reserven skall inte vara som hemvärnet utan skall fylla samma funktion och kapacitet som den reguljära armén, dock med äldre utrustning.

 

Flygvapnet skall också i möjligaste mån spridas ut över landet och målet skall vara att varje försvarsområde skall ha tillgång till minst två JAS-divisioner. Flera divisioner kan tillkomma om området har viktiga industrier eller strategiskt värde. För att säkra tillgången på piloter så skall varje civil pilot genomgå en kort militär flygutbildning så att denne kan flyga i fall det blir krig. Markstyrkorna inom flygvapnet rekryteras genom värnplikts och de genomgår precis som armégossarna en repvecka per år i 20 år tills dess att de övergår till flygvapnets strategiska reserv.

 

Flottan byggs ut med nya baser i Härnösand och Luleå så att kusten kan försvaras. Rekryteringen sker genom värnplikt och efter 20 år i rullorna så övergår dem till flottans strategiska reserv.

 

Kustartilleriet återupprättas till nivån det låg på under 80-talet. Amfibiekåren fortsätter också existera men tränas till att jobba tillsammans med KA. Det hela byter dock namn till Kustförsvaret. Rekryteringen sker genom värnplikt. Det bör nämnas att varje försvarsområde med kustlinje kommer att ha en bas som Kustförsvaret kan verka ifrån. Kustförsvaret skall vara utrustat med kanoner, robotar, stridsbåtar, landstigningsbåtar och trupptransportfartyg. Tanken är att Kustförsvaret skall vara flexibelt men ändå behålla den statiska eldkraft som KA ger.

 

Med ett försvar som detta så skulle ingen i Europa våga ge oss mindre än tolvpoängare i Eurovision Song Contest... :banana

Link to comment
Share on other sites

Men jag skulle satsat mycket på helikoptrar. :ph34r: Kanske gett ut ett par nya specifikationer och så. Köpa in mer HKP9 och göra flera olika versioner av densamme. Skulle också satsat på lätt pansar. Typ Stridsfordon 90 o dyl. saker. Ubåtarna skulle jag ockaså ha rustar och skaffat flera av. Jag skulle vilja ha ett snabbt och hårt försvar med max 1 timmes beredskap.

 

Skulle lägga ner infanteriet som vi känner det, och ge HV det nya namnet Centralinfanteriet (har fått det namnet på hjärnan) där inkallad anställd personal arbetar och avlöser varandra. Och om det bir ofred blir alla inkallade. Storleken på denna tingest? Jag skulle vilja ha en storlek upp till 95% av hela svenska befolkningen på något sätt inblandat.

 

Helgen direkt efter studenten kallas alla ungdomar in till Centralinfanteriet för soldatutbildning i 3½ månad, därefter kan man välja vad man vill vidareutbilda sig till. Allt från de vanliga infantergrenarna, till sjöman, pilot, helikopterskytt och så vidare. Utbildnignens längd varierar men är inte kortare än 10 månader. Den längsta är 5½ år och inberäknar officersutbildningen i antingen Centralinfanteriet, Flygvapnet eller Krigsflottan. Kustartelleriet återskapas och lyder under Centralinfanteriet. Det finns heltidsanställd personal öven i Centralinfanteriet, så man skulle inte behöva vänta på att bli inkallad för att tjänstgöra.

 

Och ala är välkomna. Invandrare, invandrare 2 gen., tjejer, killar. ALLA har en plats i svenska Krigsmakten (blir till att byta nya handdukar). Nyare, snabbare, hårdare, tuffare. Och de som inte vill kommer in ändå, om även på mindre... krävande tjänster. (:P)

 

Utlandsstyrkan skulle även växa till sig, och även dessa skulle få helikoptrar tilldelade sig, som assistans till de lätta pansarfordonen. Nästan inget nytt under solen där. Förutom att baskrarna avskaffas och ersätts med snygga båtmössor istället!

M/90L delas ut till samtliga vapengrenar. Officerarna, får åter ut tjänstepistoler. AK5:orna kommer få ORDENTLIGA bajonettfästen.

 

Det skulle jag gilla. Sen är ju Private Hazes förslag inte fy skamm det heller. :D

 

 

***EDIT***

 

Visst ja! Jag skulle satsa på utvecklingen av miljövänliga motoralterativ! Krig är elakt, men man kan ju spara på elakheterna. :)

 

/Ibsen (Metanolbilsfan)

Edited by Ibsen
Link to comment
Share on other sites

Vad behövs för att försvara Sverige ?

En kvalificerad gissning är att det behövs 25 armébrigader och 23 stridsflygdivisioner. Det var i alla fall vad ÖB Bengt Gustafsson sade sig behöva för att lösa uppgiften att försvara Sverige. Hans hotbild var dock Sovjetunionen...

Link to comment
Share on other sites

Vad behövs för att försvara Sverige?

För att försvara Sverige, d v s med dagens hotbild göra ett angrepp så kostsamt att det inte bedöms värt att genomföra, verkar det som om dagens försvar funkar ganska bra.

 

Om Ryssland får någorlunda ordning och kvalitet på sina väpnade styrkor så kan det behöva förstärkas på sina håll. Om ryssarna börjar visa tendenser till aggressiv vilja i ett sådant läge skulle jag vid sidan om säkerhetsförband prioritera fördröjningsförband - kustartilleri, stadsskytte och jägarbataljoner av den gamla sorten-, därefter flyg, mek och eventuellt ahkp.

 

Om man med att försvara Sverige menar att vi ska kunna slå tillbaka en fullskalig invasion av USA med stöd av Nato...tjaa...glöm det...

Link to comment
Share on other sites

Det där gick fort BJE, hur var det?

 

25 Brgader av vilken typ? IB66M vore väl lätt att skapa ur Hemvärnet

Jo tack, det var i stort sett bra. Fångförhörsövningen var det sjukaste jag varit med om.

 

Beträffande vilka brigadtyper som ÖB ville ha så vet jag inte på rak arm. Uttalandet gjordes i början på 90-talet, så en vild gissning är att han syftade på en blandning av dåtidens brigader. Dvs en mindre del av pansar- och mekbrigader kompletterade med norrlands- och infanteribrigader m/77. Jag tolkade hans uttalande som att det var kvantiteten han ville åt, inte att nödvändigtvis öka kvalitén.

Link to comment
Share on other sites

Intressant för intressant för att inte lägga ett förslag själv.

 

 

Skulle vilja ha i grunden Ett kraftigt uppgraderat Hemvärn bestående av ca 100 000 man med grundutbilning på minst 10 månader, utrustad med lätta pansarfordon, Grk, luftvärn, samt lätta Ingejörs förband. Målsättning skulle vara dels som idag Underrättelse/ytövervakning, samt försvar av infrastruktur, Marin och flygbaser, samt mobliseringscentraler. Även vara grundskyddet mot stratiegiskt överfall. I fredstid vara en förstärknings resurs för Samhället i övrigt

Alla ska vara kontraktsbundena som stipulerar 36-40 dagars övningsverksamhet per år (högre för befäl) Dessa skall betalas med skattefri ersättning om ca 25 000 kr för meniga soldater (högre för befäl), alla är välkommen men måste förutom genomgått 10 månaders grundutbildning också genomföra officersprovet varje år för att få kvarstanna, enda giltiga förfall för att utebli från övningsverksamheten är eget dödsfall.

 

I ett eventuellt krig så efter skyddat mobliseringen skall Hemvärnet vara regionalt försvar med målsättning att slå luftlandsättningar i sin linda, slå ut spaningsförband och lågflygande farkoster (helikoptrar, UAV) samt andra mindre hårda förband, samt viktigast av allt vara ögon för för fältarmén

 

Utrustningsmässigt skall Hemvärnet ha samma utrustning som Fältarmen flygvapnet och marinen, men med lättare pansarfordon för transport, underhåll och vapenbärare, med en ypperlig kommunikationskapacitet, PV-vapen och luftvärn för låghöjd skall vara talrika för att kunna plocka ut all fientlig spaningsförband, Lätta fältarbetsförband för att snabbt skapa stridställningar för övriga förband och att kunna etablera min och stormhinder snabbt, bra att använda i fredstid vid översvämningar, skogsbränder och oljesanering, mm.

Speciella Marina Hemvärnsförband med bevakningsbåtar med kapacitet för ubåtsjakt/spaning, Luftvärn och minering. Special förband skall finnas inom Hemvärnet för att skydda Marina baser, Flygflottiljer och andra nyckelviktiga installationer, fullt i standard med Bas säk och Flygbasjägare.

 

Övriga Försvarsmakten hmm finns många bra förslag ovan så för att inte bli förlång inlägg så stoppar jag här. hmm Hemvärnare (märks det?)

 

Rick

 

Ps Hemvärnet är ett bra namn, Bilda bara häftiga förband inom Hemvärnet så blir det på modet igen. DS

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Har inte varit alltför aktiv på forumet under en period men återkommer nu och börjar med att presentera den försvarsmakt (mm) som jag skulle känna mej tillfreds med.

 

 

FM Ny

 

 

Flygvapnet

 

2 Operativa Flygflottiljer

 

1 Helikopterflottilj med Flygskola

- 16 JAS 39B Gripen

- 30 SK 60

- Markoperativ Helikopterbataljon

 

6 Stridsflygdivisioner

-120 JAS 39C Gripen

-12 JAS 39D Gripen

 

1 Medeltung Transportflygdivision

-8 Tp 84 Hercules

 

1 Specialflygdivision

- 6 S100B Argus

- 2 S102B Korpen

- 2 S102C ASTOR

 

1 Markoperativ Helikopterbataljon

- 16 Hkp 14 TTH

- 12 Hkp 15 LBO

- 12 Hkp 16 Rooivalk

- 10 Hkp 10 Super Puma

- 6 Hkp 17 Chinook

 

1 Sjöoperativ Helikopterskvadron

- 6 Hkp 14 NFH

- 8 Hkp 15 SBO

 

2 Flygbasunderstödsbataljoner

 

 

Armén

 

2 st Pansarbrigader á:

 

4 Pansarbataljoner (Strv 122/Strv 121, Strf 9040)

 

1 Pansarpionjärbataljon (SEP, Farbbv 120)

 

1 Pansarhaubitsbataljon (Fh 77BD, SEP, Strf 9040)

 

1 Pansarluftvärnsrobotbataljon (SEP, Lvrbbv 9023, RBS 90-SEP)

 

1 Pansarunderhållsbataljon

 

1 Pansarbrigadledningskompani

 

1 Pansarbrigadspaningskompani (Spanpbv 90)

 

 

1 st Infanteribrigad á:

 

1 Luftburen skyttebataljon

 

1 Stadsskyttebataljon

 

1 Amfibieskyttebataljon

 

1 Lätt Pionjärbataljon alt kompani

 

1 Lätt Artilleribataljon

 

1 Lätt Luftvärnsrobotbataljon alt kompani (RBS 70/90)

 

1 Lätt Underhållsbataljon

 

1 Brigadledningskompani

 

1 Brigadspaningskompani

 

 

 

1 Divisionsunderstödsbrigad á:

 

1 Divisionsledningsbataljon

 

1 Divisionsunderrättelsebataljon

- Stab/tross - kompani

- 1 Signalspaningskompani 90

- 1 UAV- kompani

- 2 Underrättelsekompanier

- 1 Artradarkompani

 

1 Divisionsingenjörsbataljon

 

1 Divisionsartilleribataljon

- Ledningskompani

- 3 Haubitskompanier

- 1 Raketartillerikompani

- 1 Trosskompani

- Närskyddskompani

 

1 Divisionsluftvärnsbataljon

- 3 Kompanier RBS 97 Hawk

- 1 Kompani RBS 23 Bamse

- 1 Stab/tross - kompani

 

 

1-2 Divisionsunderhållsbataljon/er (ev ur Hemvärnet)

 

1 Markoperativ Helikopterbataljon med Stridshelikopterskvadron

 

Härutöver tillkommer 1-2 bataljonsuppsättningar med splitterskyddande fordon motsvarande Patgb 203 för fredsbevarande operationer.

 

 

 

 

Marinen

 

1 Ytstridsflottilj

- 6 Korvett Visby

- 4 Fregatt Ny

 

1 Ubåtsflottilj

- 3 Ubåt Gotland

- 2 Ubåt Västergötland

- 1 Ubåtsräddningsfartyg Belos

 

1 Sjöstridsunderstödsflottilj

- 1 Ledningsfartyg Visborg

- 1 Lednings/Minfartyg Carlskrona

- 1 Amfibiefartyg Öland

- 2 Underhållsfartyg Vänern/Vättern

- 4 Minröjningsfartyg Styrsö

- 7 Minröjningsfartyg Landsort

- 4 Hydrofonbojfartyg Ejdern

 

1 Marin Basunderstödsbataljon

- 1 Stabs/trosskompani

- 2 SjöSäkkompanier

- 2 SjöUhkompanier

 

1 Amfibieskyttebataljon

- 1 Lednings/understödskompani

- 4 Amfibieskyttekompanier

- 1 Trosskompani

- 1 Båtkompani

 

1 Sjöoperativ Helikopterskvadron

 

 

Hemvärnet

 

Ca 30 000 man organiserade i:

 

8 Regementen á:

- 3 Skyttebataljoner

- 1 Lednings/Understöds/Underhållsbataljon

 

alt organiserade i ”stridsgrupper” motsv förstärkta bataljoner.

Utöver detta tillkommer eventuellt 1-2 Underhållsbataljoner som skall vara inriktade mot att kunna understödja såväl hemvärnet som de reguljära styrkorna.

 

 

Samtliga uppräknade förband skall kunna användas till såväl insatser på svenskt territorium som till fredsbevarande, fredsframtvingande, nödhjälp samt stridande operationer över hela världen. Dock med fokus på Europas närområde. Personalen är med undantag för Hemvärnet kontraktsanställd. Värnplikten avskaffad.

 

 

 

 

Civila myndigheter med viss militär förmåga:

 

Kustbevakningen

 

Tillförs Stockholms samt Göteborgsklassen från flottan. Ev kan fler fartyg såsom patrullbåtar tillkomma. Väpnad bordningsförmåga samt förmåga till viss väpnad strid tillförs. Utvecklas till att kunna bedriva havsövervakning, hävdande av territoriell integritet, gränsövervakning och gränsskydd. Ges även förmåga till skydd mot sabotage samt terrorism.

 

 

Tullen

 

Utvecklas till viss del på motsvarande sätt som Kustbevakningen. Dock på tillämpbara punkter. Ges även förmåga till skydd mot terrorism samt sabotage.

 

 

Polisen

 

Förmåga till bekämpande av terrorism samt sabotage utvecklas.

 

 

Edit: Glömde att påpeka att 1 brigad skulle utrustas med Strv 122, 1 med Strv 121. Summa summarum 120 vagnar av varje typ i hela armén.

Edited by Akktu Stakki
Link to comment
Share on other sites

Det där gick fort BJE, hur var det?

 

25 Brgader av vilken typ? IB66M vore väl lätt att skapa ur Hemvärnet

Jo tack, det var i stort sett bra. Fångförhörsövningen var det sjukaste jag varit med om.

 

Beträffande vilka brigadtyper som ÖB ville ha så vet jag inte på rak arm. Uttalandet gjordes i början på 90-talet, så en vild gissning är att han syftade på en blandning av dåtidens brigader. Dvs en mindre del av pansar- och mekbrigader kompletterade med norrlands- och infanteribrigader m/77. Jag tolkade hans uttalande som att det var kvantiteten han ville åt, inte att nödvändigtvis öka kvalitén.

Har nu kollat igenom mina gamla tidningsurklipp från 90-talets början...

 

Det dåvarande ÖB hade som eget förslag inför 1991 års försvarsbeslut (som sedermera blev uppskjutet ett år) var en krigsorganisation bestående av 21 brigader (4 pansar, 7 mek, 6 infanteri och 4 norrlands), 21 JAS-divisioner, 60 övervattensstridsfartyg, 14 ubåtar och "ett moderniserat kustartilleri".

 

Därefter lämnade han in Försvarsmaktsidé 2000. I den ville han ha 25 brigader och 23 - 25 JAS-divisioner. "Ett rimligt antal JAS-plan är mellan 240 och 300 stycken". Flottan skulle omfatta fyra ytstridsflottiljer varav en baserad på västkusten, en i Karlskrona och två i Berga/Muskö.

 

Vi vet alla hur det gick...

Link to comment
Share on other sites

Vi vet alla hur det gick...

Lever ÖB:n som kom fram till detta? Jag antar nästan det eftersom han kom fram med det här 91. Det får en att tänka till lite, för 13 år sen ville en ÖB ha ett försvar med 25 brigader, idag har vi 4. Världen förändras och det är inte alltid som man hinner med i svängarna...

 

Sorry för OT:n

Link to comment
Share on other sites

Vi vet alla hur det gick...

Lever ÖB:n som kom fram till detta?

Jo, Bengt Gustavsson är i allra högsta grad vid liv. Han medverkade i senaste numret av Framsyn, som avhandlade det svenska invasionsförsvaret. Mycket intressant läsning med fin grafik.

Link to comment
Share on other sites

Har inte varit alltför aktiv på forumet under en period men återkommer nu och börjar med att presentera den försvarsmakt (mm) som jag skulle känna mej tillfreds med.

 

 

FM Ny

 

 

Flygvapnet

 

2 Operativa Flygflottiljer

 

1 Helikopterflottilj med Flygskola

- 16 JAS 39B Gripen

- 30 SK 60

- Markoperativ Helikopterbataljon

 

6 Stridsflygdivisioner

-120 JAS 39C Gripen

-12 JAS 39D Gripen

 

1 Medeltung Transportflygdivision

-8 Tp 84 Hercules

 

1 Specialflygdivision

- 6 S100B Argus

- 2 S102B Korpen

- 2 S102C ASTOR

 

1 Markoperativ Helikopterbataljon

- 16 Hkp 14 TTH

- 12 Hkp 15 LBO

- 12 Hkp 16 Rooivalk

- 10 Hkp 10 Super Puma

- 6 Hkp 17 Chinook

 

1 Sjöoperativ Helikopterskvadron

- 6 Hkp 14 NFH

- 8 Hkp 15 SBO

 

2 Flygbasunderstödsbataljoner

 

 

Armén

 

2 st Pansarbrigader á:

 

4 Pansarbataljoner (Strv 122, Strf 9040)

 

1 Pansarpionjärbataljon (SEP, Farbbv 120)

 

1 Pansarhaubitsbataljon (Fh 77BD, SEP, Strf 9040)

 

1 Pansarluftvärnsrobotbataljon (SEP, Lvrbbv 9023, RBS 90-SEP)

 

1 Pansarunderhållsbataljon

 

1 Pansarbrigadledningskompani

 

1 Pansarbrigadspaningskompani (Spanpbv 90)

 

 

1 st Infanteribrigad  á:

 

1 Luftburen skyttebataljon

 

1 Stadsskyttebataljon

 

1 Amfibieskyttebataljon

 

1 Lätt Pionjärbataljon alt kompani

 

1 Lätt Artilleribataljon

 

1 Lätt Luftvärnsrobotbataljon alt kompani (RBS 70/90)

 

1 Lätt Underhållsbataljon

 

1 Brigadledningskompani

 

1 Brigadspaningskompani

 

 

 

1 Divisionsunderstödsbrigad á:

 

1 Divisionsledningsbataljon

 

1 Divisionsunderrättelsebataljon

- Stab/tross - kompani

- 1 Signalspaningskompani 90

- 1 UAV- kompani

- 2 Underrättelsekompanier

- 1 Artradarkompani

 

1 Divisionsingenjörsbataljon

 

1 Divisionsartilleribataljon

- Ledningskompani

- 3 Haubitskompanier

- 1 Raketartillerikompani

- 1 Trosskompani

- Närskyddskompani

 

1 Divisionsluftvärnsbataljon

- 3 Kompanier RBS 97 Hawk

- 1 Kompani RBS 23 Bamse

- 1 Stab/tross - kompani

 

 

1-2 Divisionsunderhållsbataljon/er (ev ur Hemvärnet)

 

1 Markoperativ Helikopterbataljon med Stridshelikopterskvadron

 

Härutöver tillkommer 1-2 bataljonsuppsättningar med splitterskyddande fordon motsvarande Patgb 203 för fredsbevarande operationer.

 

 

 

 

Marinen

 

1 Ytstridsflottilj

- 6 Korvett Visby

- 4 Fregatt Ny

 

1 Ubåtsflottilj

- 3 Ubåt Gotland

- 2 Ubåt Västergötland

- 1 Ubåtsräddningsfartyg Belos

 

1 Sjöstridsunderstödsflottilj

- 1 Ledningsfartyg Visborg

- 1 Lednings/Minfartyg Carlskrona

- 1 Amfibiefartyg Öland

- 2 Underhållsfartyg Vänern/Vättern

- 4 Minröjningsfartyg Styrsö

- 7 Minröjningsfartyg Landsort

- 4 Hydrofonbojfartyg Ejdern

 

1 Marin Basunderstödsbataljon

- 1 Stabs/trosskompani

- 2 SjöSäkkompanier

- 2 SjöUhkompanier

 

1 Amfibieskyttebataljon

- 1 Lednings/understödskompani

- 4 Amfibieskyttekompanier

- 1 Trosskompani

- 1 Båtkompani

 

1 Sjöoperativ Helikopterskvadron

 

 

Hemvärnet

 

Ca 30 000 man organiserade i:

 

8 Regementen á:

- 3 Skyttebataljoner

- 1 Lednings/Understöds/Underhållsbataljon

 

alt organiserade i ”stridsgrupper” motsv förstärkta bataljoner.

Utöver detta tillkommer eventuellt 1-2 Underhållsbataljoner som skall vara inriktade mot att kunna understödja såväl hemvärnet som de reguljära styrkorna.

 

 

Samtliga uppräknade förband skall kunna användas till såväl insatser på svenskt territorium som till fredsbevarande, fredsframtvingande, nödhjälp samt stridande operationer över hela världen. Dock med fokus på Europas närområde. Personalen är med undantag för Hemvärnet kontraktsanställd. Värnplikten avskaffad.

 

 

 

 

Civila myndigheter med viss militär förmåga:

 

Kustbevakningen

 

Tillförs Stockholms samt Göteborgsklassen från flottan. Ev kan fler fartyg såsom patrullbåtar tillkomma. Väpnad bordningsförmåga samt förmåga till viss väpnad strid tillförs. Utvecklas till att kunna bedriva havsövervakning, hävdande av territoriell integritet, gränsövervakning och gränsskydd. Ges även förmåga till skydd mot sabotage samt terrorism.

 

 

Tullen

 

Utvecklas till viss del på motsvarande sätt som Kustbevakningen. Dock på tillämpbara punkter. Ges även förmåga till skydd mot terrorism samt sabotage.

 

 

Polisen

 

Förmåga till bekämpande av terrorism samt sabotage utvecklas.

Angående delen av armén...

 

Är inte det mindre än vd som organiseras i insatsorganisationen idag?

Link to comment
Share on other sites

Armén

 

2 st Pansarbrigader á:

 

4 Pansarbataljoner (Strv 122, Strf 9040)

 

Angående delen av armén...

 

Är inte det mindre än vd som organiseras i insatsorganisationen idag?

Nja, idag innehåller väl en tänkt pansarbataljon 28 stridsvagnar. Åtta bataljoner skulle då kräva 224 stridsvagnar exklusive reserver. Riktigt så många 122:or har vi inte idag.

Link to comment
Share on other sites

Guest Triggerpuller

Jo, "min" org är mindre än dagens "insatsorganistaion". Men eftersom den skulle bestå av anställd personal och vara stående är skillnaden i förmåga enorm jämfört med dagens mobiliseringsförband bestående av värnpliktiga.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...