Jump to content

Nya Bataljoner


Recommended Posts

Känner mig lite off när det gäller Sveriges engagemang utomlands numera och surfade in på swedint/utlandsstyrkan - men blev inte mycket klokare.

 

När är det rekrytering till nästa omgång och i vilka länder är det aktuellt?

 

Kosovo vintern 04/05 verkade redan rekryterad, é det ngn planerad till sommaren 05? (KS12 då eller?).

 

 

År och Frid :uuh:

Link to comment
Share on other sites

Nästa rekryteringsperiod borde vara i augusti/september. Får kolla då och se vad som är aktuellt men tänkbara enheter skulle kunna vara DB19 i Bosnien, KS12 i Kosovo och FS09 i Afghanistan. Kongo kommer ju hem och Liberia ska ju avslutas nästa vår. Vet inte hur det blir med MPint o Afghanistan o vad som händer med FS09 i så fall?

 

:uuh:

97 dar kvar till rotation!!

Link to comment
Share on other sites

KE1, vet du att det inte blir någon La 03?

 

Sist jag hörde, för två veckor sedan, var det varken frammåt eller bakåt.

 

Ett La 03 blir ju under valet i Liberia och då kanske det behövs bäst? Irländarna har lovat att stanna tills efter valet.

 

EDIT: Eller menar du ingen La 04? För ev. La 03 kommer ju sluta nästa år kom jag ju på.

Edited by Mats
Link to comment
Share on other sites

KS verkar ju bli svårt att komma med i framtiden, vet inte om det är positivt eller negativt iofs. Negativt för säkerheten i Kosovo blir det ju om man inte täcker upp från andra nationers håll i alla fall. Verkar ju vara en Svensk linje med tanke på senare nyheter om luftförsvar mm.

 

Är det ingen som sitter och trycker på lite info om Afganistan? Har också läst att MP Int ska dit men när och vilka mer? Någon borde ju veta något eller hur?

 

Lite rykten funkar också i nödfall...

Link to comment
Share on other sites

Det är inget annat att säga än att det svenska engagemanget utomlands just nu är lite skralt. Ett kompani i Liberia och ett kompani i Kosovo och ett på G till Afghanistan... (jag räknar nu bara skyttekompanier och inte runtomkringpersonal)...

 

Ett skyttekompani ser kanske bra ut på pappret men ett skyttekompani är ju inte mycket att skryta med egentligen. Som mest efter lösandet av diverse posttjänster och leaveresor och efter man räknat bort kompanistab etc så kan man väl ställa upp med maximalt 30-40 man på vad man faktiskt kom dit för att göra. Det kostar mer än det smakar helt enkelt.

 

Vad är egentligen på gång? KS11 blir väl maximalt KS99 om det blir av överhuvudtaget. LA03s framtid är oviss och Afghanistan vet man inte vad det blir av (dock troligtvis)... Det måste ligga något mer o lura i vassen... All rykten och sanningar mottages med tacksamhet.

 

:uzi

:ak:

:lala::camo:

Link to comment
Share on other sites

Det är inget annat att säga än att det svenska engagemanget utomlands just nu är lite skralt. Ett kompani i Liberia och ett kompani i Kosovo och ett på G till Afghanistan... (jag räknar nu bara skyttekompanier och inte runtomkringpersonal)...

 

Ett skyttekompani ser kanske bra ut på pappret men ett skyttekompani är ju inte mycket att skryta med egentligen. Som mest efter lösandet av diverse posttjänster och leaveresor och efter man räknat bort kompanistab etc så kan man väl ställa upp med maximalt 30-40 man på vad man faktiskt kom dit för att göra. Det kostar mer än det smakar helt enkelt.

 

Vad är egentligen på gång? KS11 blir väl maximalt KS99 om det blir av överhuvudtaget. LA03s framtid är oviss och Afghanistan vet man inte vad det blir av (dock troligtvis)... Det måste ligga något mer o lura i vassen... All rykten och sanningar mottages med tacksamhet.

 

:uzi

:ak:

:lala:                                              :camo:

Att det är skralt är väl ändå en sanning med modifikation. Ser man tillbaks 15 år före Bosnien tiden hade Sverige bara ett par kompanier ute per år. Nu med ett halverat försvar har vi dubbel så stor utlandsverksamhet.

Link to comment
Share on other sites

KE1, vet du att det inte blir någon La 03?

Nepp!! Byggde det på att beslutet bara är taget på 1 år samt att halva sierra redan är insatt och såg det då som att det borde vara mindre möjligt! Har fått uppfattningen att det bara skulle bli ett år oavsett behovet! Men visst kan det ske!! Men då borde LA03 finnas med i höstens rekryteringsperiod för inte sätter man in de delar av Sierra som finns kvar?

 

Och appropå lågt skyttedeltagande i missionerna så var det inte så länge sedan det bara fanns UH missioner att söka till! Vem vet när skyttemissionerna försvinner nästa gång?

 

:lol:

Link to comment
Share on other sites

Våran chef höll en förlängning för trolig. Men visst, ett beslut borde tas.

 

Vad har Sierra kvar? Vagnsfolk? Borde isf inte vara svårt att fylla bollhaven på kort varsel?

Link to comment
Share on other sites

Rykten!

RN (IA03) beredda att förstärka upp KS10

SN (IA03) LA02

 

Ta eller förkasta?

Detta är rent skitprat då Misilias är bitter för att inte han får en inryckarorder till Liberia i veckan för han trampar i Kosovo igen..

 

Btw Vår kompch är i Liberia just nu och rekar. Finns att läsa lite som han har skrivet i forumet på www.2mech.se

Edited by Smocken
Link to comment
Share on other sites

Det är inget annat att säga än att det svenska engagemanget utomlands just nu är lite skralt. Ett kompani i Liberia och ett kompani i Kosovo och ett på G till Afghanistan... (jag räknar nu bara skyttekompanier och inte runtomkringpersonal)...

 

Ett skyttekompani ser kanske bra ut på pappret men ett skyttekompani är ju inte mycket att skryta med egentligen. Som mest efter lösandet av diverse posttjänster och leaveresor och efter man räknat bort kompanistab etc så kan man väl ställa upp med maximalt 30-40 man på vad man faktiskt kom dit för att göra. Det kostar mer än det smakar helt enkelt.

 

Vad är egentligen på gång? KS11 blir väl maximalt KS99 om det blir av överhuvudtaget. LA03s framtid är oviss och Afghanistan vet man inte vad det blir av (dock troligtvis)... Det måste ligga något mer o lura i vassen... All rykten och sanningar mottages med tacksamhet.

 

:ak:

:ak:

:unsure:                                              :unsure:

Att det är skralt är väl ändå en sanning med modifikation. Ser man tillbaks 15 år före Bosnien tiden hade Sverige bara ett par kompanier ute per år. Nu med ett halverat försvar har vi dubbel så stor utlandsverksamhet.

Jo det är möjligt men jag är bara sur för att (1) jag är inte på mission, (2) det finns fan inget vettigt att söka, (3) jag var så jävla dum att inte söka IA03, (4) jag var så jävla dum att inte söka KS10 (hade en tidigare allergi mot livgardet), (5) att bara MP får åka till Afganhistan, (6) att regeringen velar fram o tillbaka om Kosovo och förstärkningar etc och (7) det regnar ute.

 

Johan B jag vet att du läser detta...fan va starka vi var i spåret igår...

 

:wub:

Link to comment
Share on other sites

Rykten!

RN (IA03) beredda att förstärka upp KS10

SN (IA03) LA02

 

Ta eller förkasta?

 

Känns ju som ett rykte som går direkt ner i cylinderarkivet.

Nu kanske jag är helt ute å cyklar, men RN (IA03) till LA är ju redan spikat... (eller hur?) och SN räknas väl också som insatt, så när de kommer hem från KS sägs väl hela kompaniets kontrakt upp eller..? Låter underligt annars att behålla ett fåtal personer kontrakterade..

Sen att de som inte åkt iväg (delar ur SN, PN och XN) finns kvar i rullorna å kanske e bland de första att bli kontaktade vid en ev ny förstärkning nånstans e ju en annan femma.. eller?? :unsure:

Link to comment
Share on other sites

Senaste nytt:

 

Pressmeddelande

13 maj 2004

 

Försvarsdepartementet

 

 

 

Fortsatt bidrag till KFOR

Idag har regeringen beslutat hur stort det svenska bidraget till den multinationella fredsstyrkan KFOR i Kosovo ska vara från mitten av juni. Beslutet är att Sverige från mitten av juni kommer att bidra med ca 330 personer. Bidraget kommer att vara en väpnad styrka med bl.a. ett skyttekompani, underrättelsefunktioner samt stabsofficerare. Det beslutade bidraget innebär en minskning av det tidigare bidraget på ca 520 personer.

 

Uppgifterna och det geografiska ansvarsområdet kommer att anpassas till det svenska bidragets storlek. Detta för att uppnå högsta möjliga effekt av det svenska bidraget och inte minst för att tillgodose behovet av säkerhet för det svenska förbandet.

 

Utöver insatsen i Kosovo pågår en fredsfrämjande insats i Bosnien-Herzegovina , SFOR, vilken troligtvis kommer att bli en insats ledd av den Europeiska unionen under året. Sverige bidrar idag till SFOR och vill fortsatt bidra till säkerhet och stabilitet på västra Balkan genom deltagande i KFOR och i den kommande EU-ledda insatsen i Bosnien-Herzegovina.

 

Det svenska bidraget till KFOR lämnas samtidigt som Sverige åtar sig att stödja andra angelägna krishanteringsinsatser i bla. Afghanistan, dit regeringen föreslagit riksdagen att Sverige skall bidra med ytterligare närmare etthundra personer och till Liberia, dit Sverige nyligen skickade ett mekaniserat kompani om ca 230 personer.

 

- - -

 

Sverige bidrar sedan 1999 till den multinationella KFOR-styrkan i Kosovo. Bidraget är idag ca 520 personer. Till detta kommer även den förstärkning om 139 personer som i mitten av april sändes efter oroligheterna för att öka säkerheten för den svenska styrkan samt för att minska arbetsbelastningen för egen personal. Det svenska bidraget kommer även efter en neddragning att vara Sveriges största i en internationell insats.

 

KFOR leds av Nato under ett mandat från FN: s säkerhetsråd i resolution 1244 (1999). För närvarande deltar 36 länder med tillsammans ca 19 000 personer i de internationella ansträngningarna att bringa säkerhet och stabilitet till Kosovo.

 

________________

 

Det är ju fan också! Ökad närvaro i Bosnien - det är ju så dumt att man får gåshud... Varför flytta personal från Kosovo (där det behövs) till Bosnien (där det behövs men inte alls på samma sätt som i Kosovo)...

Link to comment
Share on other sites

KE1, vet du att det inte blir någon La 03?

Nepp!! Byggde det på att beslutet bara är taget på 1 år samt att halva sierra redan är insatt och såg det då som att det borde vara mindre möjligt! Har fått uppfattningen att det bara skulle bli ett år oavsett behovet! Men visst kan det ske!! Men då borde LA03 finnas med i höstens rekryteringsperiod för inte sätter man in de delar av Sierra som finns kvar?

 

Och appropå lågt skyttedeltagande i missionerna så var det inte så länge sedan det bara fanns UH missioner att söka till! Vem vet när skyttemissionerna försvinner nästa gång?

 

,O

SN kontrakt kommer inte att sägas upp. Kvarvarande delar av SN kommer att utgöra stommen för en ev. LA03. (vilken kommer att bli av.. lita på mig!)

Edited by Larzner
Link to comment
Share on other sites

Vart framgick det att styrkan i Bosnien skulle utökas någonstans? Fattar, baserat på inlägget bara, att det skulle bytas från NATO till EU men någon styrkeutökning nämns ju inte!! Har jag missat nått?

 

8-/

Nej då du har rätt det står ju inte helt klart...

 

Men det står:

"Sverige vill fortsatt bidra till säkerhet och stabilitet på västra Balkan genom deltagande i KFOR och i den kommande EU-ledda insatsen i Bosnien-Herzegovina."

 

Om EU skall ledan insatsen i Bosnien-Herzegovina kommer de nog att vilja att Sverige bistår med mer än vår nuvarande styrka i Bosnien om fem man.

Link to comment
Share on other sites

Jag kommer inte nämna mina källor med namn, men följande gäller:

 

1: ATK planerar för LA03, även om det inte finns riksdagsbeslut ännu. Det som sades vid LA01´s planering var att Sverige planerar stanna minst intill julen 2005.(4mission)

2: 3:komp IA03 (SN) utgör stommen i LA03. Detta gäller både de som är hemma i Sverige med kontrakt och de som är i Kosovo, vilket inkluderar komp.C. SN.

3: ATK har inte fått några direktiv att med LA02 påbörja aveckling och då en aveckling inte är en enkel övning är det en bra inikation på att en 03:a blir av.

 

Och förslaget om att RN(IA03) skulle ev förstäka KS10 är inte bara bullshit. Eftersom det är de ända HELA beredskaps skyttekomp man har så finns det inte så mycket val om KS10 hamnar i knipa. Att detta skulle ske är dock bara Möjligt och inte särskilt Troligt.

Link to comment
Share on other sites

Jag kommer inte nämna mina källor med namn, men följande gäller:

 

1: ATK planerar för LA03, även om det inte finns riksdagsbeslut ännu. Det som sades vid LA01´s planering var att Sverige planerar stanna minst intill julen 2005.(4mission)

2: 3:komp IA03 (SN) utgör stommen i LA03. Detta gäller både de som är hemma i Sverige med kontrakt och de som är i Kosovo, vilket inkluderar komp.C. SN.

3: ATK har inte fått några direktiv att med LA02 påbörja aveckling och då en aveckling inte är en enkel övning är det en bra inikation på att en 03:a blir av.

 

Och förslaget om att RN(IA03) skulle ev förstäka KS10 är inte bara bullshit. Eftersom det är de ända HELA beredskaps skyttekomp man har så finns det inte så mycket val om KS10 hamnar i knipa. Att detta skulle ske är dock bara Möjligt och inte särskilt Troligt.

Äntligen lite konkreta rykten! Föredömligt!

Link to comment
Share on other sites

Byggde det på att beslutet bara är taget på 1 år

Beslut av den här typen fattas aldrig för speciellt lång tid.

 

Jämför med Libanon (eller var det Cypern??) där det första beslutet var för 3 månader. Sverige var sedan kvar i 30 år.

Link to comment
Share on other sites

Våra amerikanska vänner tycks ha lite problem med ordningen i Irak och har flaggat för att FN skall få ökat ansvar/insyn/deltagande (läs: städa upp...)

 

Skulle behövas några stabila svenska killar därnere :lol::wub:

 

Någon som vet/hört något om Sveriges officiella inställning?

Irak är ju inte värre än ingångsläget för de första Bosnienbataljonerna, eller...?

 

År och frid! :/

Link to comment
Share on other sites

Någon som vet/hört något om Sveriges officiella inställning?

Irak är ju inte värre än ingångsläget för de första Bosnienbataljonerna, eller...?

Sveriges officiella inställning till en insats i Irak är att inte ens fundera på att ställa upp förrän FN tagit över o det finns ett FN-mandat. Det verkar dröja innan Irak blir en FN-mission.

 

På Anna Lindhs tid på UD så pratade man mycket om Afrika o att stödja de FN-insatser som var på gång där. Så har ju också skett o även om FK02 roterar hem för sista gången så blir det nog fler korta insatser i Afrika framöver.

 

Håll också koll på ev. EU-insatser, t ex på Balkan o kanske på Cypern. :D

 

:baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...