Jump to content

Kritiken mot förhörsledarna


Victorr

Recommended Posts

  • Replies 76
  • Created
  • Last Reply

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=7968

 

Klicka på senaste rapport kortsändning. Funkar nu men lär nog bytas ut senare. Inte för att jag har varit med på någon liknande övning själv men det verkar som att chefen för kris och trauma centrum inte har så stor koll på hur den svenska förhörsutbildningen bedrivs. Dessutom är det väl bara frivilligt folk som är med?

Link to comment
Share on other sites

Var ju för ett par år sedan man kom på något sadisdiskt befäl med att stoppa in sina vpl i säckar som han knöt ihop och lät dom liggar där i långt över ett dygn.

 

Så på sätt och vis är det ju bra att media håller lite koll men jävligt galet när de gämför med Irak.

Link to comment
Share on other sites

Guest FhF laddare

Man blir lika förvånad varje gång dom tar upp något som dom flesta vet ju.Det säger sig självft ju att man måste köra med hård handskarna i krig.Det är ju ingen lek.Å får man tag på en som man tror att den vet en hel del.Så hjälper det ju inte att bjuda på saft å bulle ju.Då lär man inte komma någon vart med sådant uppförande ju.Just därför så har vi TOLKsk ju..Å det behövs hårda tag.För oftas är det hård soldater man har med å göra.Läs boken! Bravo 2 noll.. :lala:

Då kan man förstå lite ju...

Link to comment
Share on other sites

FM:s Svar

 

Försvarsmakten dementerar Aktuellts beskrivning av fångsituationsövningar

 

Enligt SVT:s Aktuellt används tortyrliknande metoder i utbildningen av svenska kustjägare. Kommendör Michael Gustafson, chef för Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum, FM UndSäkC, motsätter sig Aktuellts beskrivning av utbildningen:

 

- Att påstå att Försvarsmakten övar eller utbildar i förhörsmetoder som är kränkande eller skadliga är helt felaktigt.

 

 

Försvarsmakten genomför sedan lång tid tillbaka så kallade fångsituationsövningar för vissa värnpliktiga, bland annat jägarsoldater, liksom för vissa personalkategorier.

 

- Denna övningsverksamhet är till sin natur helt fjärran från de gisslansituationer och ytterligt brutala fångförnedringar som just nu kablas ut över världen, säger Michael Gustafson.

 

Övningarna syftar till att ge en första, och förhoppningsvis enda, upplevelse och känsla för hur en situation i gisslan eller fångenskap kan vara. Risker för tillfångatagande eller gisslandrama finns närvarande i högre grad genom dagens allt mer omfattande internationella engagemang.

 

Övningarnas främsta syfte är inte att öva förhörsledares metoder, utan att ge en uppfattning om hur en liknande reell situation skulle kunna uppfattas av individen. Ett flertal andra övningar inom Försvarsmakten genomförs också med syfte att ge personalen en ökad skyddsnivå och möjligheter att klara sig i en skarp verklighet. Att skapa en mental beredskap för hur man reagerar i just en gisslan- eller fångsituation, ökar individens möjligheter att på ett bättre sätt kunna handskas med den. Under övningen kontrolleras också de personer som övas noggrant hela tiden.

 

Förhörsledarutbildning och -övningar innehåller vidare inga moment av fysiskt våld.

Utbildningen av förhörsmetoder för förhörspersonal - som inte har med fångsituationsövningar att göra - sker också självfallet inom de gränser som Genéve-konventionen anger.

 

- Min uppfattning efter att själv ha genomgått motsvarande övning, är att detta är en högst väsentlig och enligt min uppfattning bästa möjlighet vi har att i någon mån mentalt förbereda människor på gisslan- och fångsituationer, inte minst de som ska arbeta med internationell krishantering, säger Michael Gustafson.

 

Fakta om FM UndSäkC

På UndSäkC bedrivs utbildning av officerare, reservofficerare, civila samt frivilliga inom Försvarsmakten och närstående myndigheter. Centrat består bland annat av Tolk- och Underrättelseassistentskolan som utbildar militärtolkar och förhörsledare i förhörstjänst, förhandlingsteknik, taktik, underrättelsetjänst, etik, militärengelska och främmande stridskrafter. Utbildningarna anpassas löpande mot den förändrade hotbilden och Sveriges ökade satsning på internationella insatser. En stor del av verksamheten bedrivs för att stödja säkerheten för den personal som Sverige sänder ut i internationella krishärdar.

Läs mer på www.undsakc.mil.se

Link to comment
Share on other sites

Väntar på att God Afton Sverige eller Aktuellt ska ta upp att i FM får man lära sig att skjuta människor! Och så självklart en kritiker med orden: "Nej usch så hemskt, försvaret är till för att försvara oss inte för att döda människor!

Link to comment
Share on other sites

Tortyr enligt vems definition? Amnestys? Jag tycker det låter lärorikt och faktiskt ganska spännande, är nog en nyttig erfarenhet.

 

Edit: Förtydligande: Jag menar inget illa om Amnesty, det får ni inte tro. Det är en beundransvärd organisation, är själv medlem.

Link to comment
Share on other sites

Man blir lika förvånad varje gång dom tar upp något som dom flesta vet ju.Det säger sig självft ju att man måste köra med hård handskarna i krig.Det är ju ingen lek.Å får man tag på en som man tror att den vet en hel del.Så hjälper det ju inte att bjuda på saft å bulle ju.Då lär man inte komma någon vart med sådant uppförande ju.Just därför så har vi TOLKsk ju..Å det behövs hårda tag.För oftas är det hård soldater man har med å göra.Läs boken! Bravo 2 noll.. :lol:

Då kan man förstå lite ju...

Menar du att Sverige i händelse av krig skulle tortera krigsfångar?

 

För övrigt tycker jag att fler borde få genomföra fångövning. Alla som går med i utlandsstyrkan t.ex.

Link to comment
Share on other sites

Väntar på att God Afton Sverige eller Aktuellt ska ta upp att i FM får man lära sig att skjuta människor! Och så självklart en kritiker med orden: "Nej usch så hemskt, försvaret är till för att försvara oss inte för att döda människor!

 

Man vill ju skratta men verkligheten ligger ju inte så långt från det du säger. Det är tur att media inte vet allt som förekommer i FM.

 

Vart är vi på väg?

Link to comment
Share on other sites

Problemet med reportaget i Aktuellt var att man inte lyckades hålla isär två saker:

 

Den ena saken:

Att kustjägare och fallskärmsjägare och några till genomgår svåra och mycket obehagliga övningar, där tveklöst förbjudna metoder används.

 

Den andra saken:

Att tolkar/förhörsledare deltar i de här övningarna.

 

Att övningarna genomförs är det nog ingen som tycker är nåt konstigt med; även om jag föreställer mig att många inte riktigt har klart för sig HUR skadliga de här metoderna är. Den metod man använder, sensory deprivation, är extremt förbjuden. Dvs avskärma en fånge från sinnesintryck tills han börjar hallucinera - hallisarna kommer efter en halvtimme om du inte kan tricken. Det är extremt ångestskapande.

 

Men att de som ska genomföra förhör i krig är med i de här övningarna kan inte vara riktigt nyttigt. Om jag, som ju faktiskt är förhörsledare, skulle använda sensory deprivation i krig, så skulle jag vara krigsförbrytare.

 

Det tror jag var syftet med reportaget i Aktuellt, men reportern lyckades inte riktigt hålla sig borta från den så kallade "snyftvinkeln" - stackars, stackars kustjägare. Dom det är synd om är tolkarna.

Link to comment
Share on other sites

...jag föreställer mig att många inte riktigt har klart för sig HUR skadliga de här metoderna är. Den metod man använder, sensory deprivation, är extremt förbjuden. Dvs avskärma en fånge från sinnesintryck tills han börjar hallucinera - hallisarna kommer efter en halvtimme om du inte kan tricken. Det är extremt ångestskapande.

Nu kanske ni skrattar åt min naivitet, men...

 

När jag sprungit några mil brukar jag utmattad och blöt efter en snabb dusch stänga in mig i mitt mörka rum, blunda, koppla av i någon timme och lyssna till hög musik. Förvisso inte samma låt i 17 timmar, men än dock "sensory deprivation" (eller har jag missförstått begreppet?). Det jag försöker påvisa är att om man håller huvudet kallt och mediterar så torde tortyren inte vara mycket värre än min rekreation förutom i avseendet att det är jobbigare att stå upp än att ligga ner i en mjuk säng. Och håller man samtidigt i minnet att det bara är ett skådespel och de onda förhörsledarna är unga tolkelever som nyligen kommit ur målbrottet så… ja, jag hoppas att ni hajar min uppfattning någorlunda i alla fall.

 

Jag antar att det, precis som kustjägaren Aktuellt citerade, "inte kan förstås i teorin." Men du kanske kan ge mig en lite bättre uppfattning om övningen?

Link to comment
Share on other sites

Restriktionerna för de där övningarna är väldigt hårda numera. Eftersom jag inte gjort lumpen på den här sidan av kalla kriget vet jag inte hur de genomförs, men poängen är ju, som jag sa, inte att man genomför övningarna, utan att tolkarna genomför dem. Det kan naturligtvis vara rimligt att man får känna av sånt här. Fallskärmsjägarna, flygförare och en del andra löper rätt stor risk att hamna i fångenskap. Och det finns trick man kan vidta för att klara sensory deprivation.

 

Musiken som det talas om här är nog snarast ett sätt att få det här lite mindre ruskigt. På 80-talet, innan övningarna FÖRBJÖDS, genomfördes de utan restriktioner. Fallskärmsjägarna stod vid ett tillfälle TRE DYGN (enligt JO:s utredning) i en bunker utanför Karslborg, utan mat, utan att få sätta sig, röra sig, tala, se, höra... Det enda intryck de fick av omvärlden var radiobrus på vansinnigt hög volym.

 

Det fiffiga med modellen är att den mänskliga hjärnan är designad uteslutande för att hantera sinnesintryck. När man berövar den från sinnesintryck börjar den hitta på egna. Gör gärna det lilla hemmaexperimentet: titta på myrornas krig på TV. Vem som helst ser att efter några sekunder börjar mönster framträda. Det finns inga mönster här: det är hjärnan som börjar försöka skapa mönstren. Okej. Som stressmetod funkar det här som desorienterande - du tappar just möjligheten att koncentrera dig; du får vanföreställningar, skräckkänslor...

 

SAMTLIGA fallskärmsjägare hade efter de tre dygnen berättat ALLT vad tolkarna ville veta.

Någon skildes från utbildningen.

 

JO utredde det hela och konstaterade att tortyr hade tillämpats, men eftersom tortyr bara är förbjuden som förhörsmetod för polisen, kunde ingen straffas. Det var tjänstefel, men eftersom tolkarna var värnpliktiga, var de ju inte ansvariga som tjänstemän. Det var misshandel, men eftersom fångarna hade huvor kunde inga gärningsmän identifieras. Men övningarna förbjöds. Det är bara att gå tillbaka och kolla i arkiven.

 

Att man använder tolkarna i de här sammanhangen är ju pedagogiskt diskutabelt. Nu, soldater, ska vi öva hur man inte ska göra. Och nästa vecka ska vi öva på det igen. Och veckan därpå. Däri ligger det dumma i det här, men det lyckades inte reportern riktigt få fram.

Link to comment
Share on other sites

Slutsatsen är således att mitt resonemang var ett allvarligt fall av hybris, vetenskapligt bevisat. :sniper:

 

Men det är intressant det här med förhörstekniker och -metoder. Finns det någon hyfsat lättläst litteratur du kan rekommendera?

Link to comment
Share on other sites

Det var ett ganska bra och inte alltför illvilligt reportage, tycker jag. Dessutom lyckades det ändå relativt någorlunda, med god hjälp av den intervjuade kurschefen, hålla isär de rätt olika övningarna för fångar och förhörsledare.

 

1. Bör svenska elitsoldater och officerare ha fått en liten glimt av den chock och behandling de kan utsättas för i ett skarpt läge? För mig är svaret ja.

 

2. Bör svensk förhörspersonal utbildas i tvåsidiga övningar? För mig är svaret ja, och då förhörsövningar är ett sätt att ge realism och fångar med något som vagt kan påminna om fångchock tycker jag att det är bra övningar.

 

Sen ska man vara noga med att förhörspersonal själva ska ha genomgått en liknande övning. Dessutom är det kritiskt att slå fast att övningen sker kontrollerat med möjlighet att avbryta, och att detta INTE är 'uppmjukningsmetoder' som ska användas i skarpa situationer, eftersom de bryter mot folkrätten. Vare sig jag eller mina kolleger har lust att bli krigsförbrytare.

Link to comment
Share on other sites

Men det är intressant det här med förhörstekniker och -metoder. Finns det någon hyfsat lättläst litteratur du kan rekommendera?

Det finns ganska mycket litteratur om det här: http://www.irishresistancebooks.com/guinea.../guineapigs.htm är en väldigt stark skildring av en som själv utsatts. Brittiska polisen testade den här metoden på en grupp demonstranter och misstänkta IRA-sympatisörer i början av 70-talet. Efter nån vecka var de gripna - ett tiotal, tror jag - fullständigt nedbrutna och hade drabbats av svåra psykoser. Det hela kom ut och britterna blev fullständigt trashade i Europarådet. Sensory deprivation förbjöds. Notera också att den nya abu-ghraib-chefen offentligt sagt att den här sortens utmattnings- och desiorienteringsmetod ska upphöra.

Link to comment
Share on other sites

Man blir lika förvånad varje gång dom tar upp något som dom flesta vet ju.Det säger sig självft ju att man måste köra med hård handskarna i krig.Det är ju ingen lek.Å får man tag på en som man tror att den vet en hel del.Så hjälper det ju inte att bjuda på saft å bulle ju.Då lär man inte komma någon vart med sådant uppförande ju.Just därför så har vi TOLKsk ju..Å det behövs hårda tag.För oftas är det hård soldater man har med å göra.Läs boken! Bravo 2 noll.. :blink:

Då kan man förstå lite ju...

Ditt frekventa användande av ordet "ju" får det att verka som att du har koll på detta. Allt annat i ditt inlägg vittnar om raka motsatsen.

Link to comment
Share on other sites

Jag har själv varit med om denna övning i början av 90-talet och det är en sak som jag absolut inte vill ha ogjord. Det var en väldigt nyttig om än uppskakande och fruktansvärt jobbig upplevelse.

 

Jag tycker absolut våra jägarförband och blivande officerare skall fortsätta att genomgå denna utbildning.

 

 

Fridens liljor // Fk Klinken

Link to comment
Share on other sites

Självklart ska man bedriva övningar i syfte att höja den mentala förberedelsenivån. Sålunda bör jägarsoldater och officersaspiranter genomföra denna typ av övningar. Båda kategorierna har frivilligt anmält sig till sin utbildning.

 

Jag är dock tveksam till att "tvinga" vanliga värnpliktiga att genomföra detta. Däremot om de är frivilliga så är det inget problem. Det finns trots allt etiska tveksamheter i att medvetet bryta ned en människa.

 

Nästa vecka vet jag mer för troligtvis får jag uppleva fångförhörsövning under den kommande veckan och då inte som förhörsledare.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Vid undertecknads fångförhör under soldatprov Villingsberg (KHS/AK) var det värnpliktiga från IB2 som var biträden (stod och såg till att man inte trillade omkull av trötthet, gav vatten osv). De tog tydligen illa vid sig (kan man förstå) och det krävdes rejäl debriefing eftersom de upplevde att de torterat oss fångar...

 

Vad säger ni som varit med som övningsledare/biträden?

Link to comment
Share on other sites

Vad säger ni som varit med som övningsledare/biträden?

I en del fall, där fången har ramlat långt in i coman och har grova, ibland våldsamma, hallucinationer kan det vara svårt att dra gränsen för hur långt vi kan gå för att bibehålla fångens lugn, många kan göra kraftigt motstånd och har ingen som helst koll på verkligheten.

 

Då kan man alltid kalla in BlåGul, som bedömer om han måste ta fången avsides för enskilt samtal eller om vi kan fortsätta.

 

Jag har själv aldrig haft några känslomässiga problem med att vara "fångvaktare".

 

Amf's och KJ's fångövningar skiljer sig nog åt ganska kraftigt, jag tyckte min var jobbig, men KJ's vågar jag inte tänka på ens.. :)

Link to comment
Share on other sites

Guest FhF laddare

Den som inte vet på detta forum att i krig så kommer det ske en massa brott imot krigs/Mänskliga lagar! Så kan jag ju bara säga att det är dags att vakna nu! För finns inget å kommer alltid ske så att det finns vissa individer i olika länders fördnad som kommer att utmärka sig på ett elle anna sätt.Gick ju en serie på Kanal5 om civlia som fick genomgå en SAS utbildning.Man kan ju ta lärdom av vad dom fick genom lida å så kommer det ske oxå här om vi råkar ur för ett krig.Man är välldigt naiv om man tror något annat ju..

Link to comment
Share on other sites

Det är viktigt att se på det här ur ett slags makro- resp mikroperspektiv: en soldat kan begå ett övergrepp som innebär ett brott mot krigets lagar. Låt säga att han fifflar med ammunitionen på ett otillåtet sätt. En stat kan begå övergrepp, som till exempel att sätta in förbjudna stridsmedel, eller illegal ammunition.

 

I förhörsledarproblemet har vi båda problemen: dels de enskilda övergreppen som en förhörsledare i en pressad situation - se abu-ghraib-skandalen - kan begå. Och dels det systematiska utnyttjandet av illegala metoder, som sensory deprivation, vilket är en illegal metod enligt ALLA definitioner.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
  • Create New...