Jump to content

Fuelairbomb?


Batkvm

Recommended Posts

det går ut på att en laddning öppnar bomben/raketen så att det skjuts ut massor med brandvätskor, en andra laddning antänder vätskan och då bildas ett övertryck i luften som gör att allt runt bomben krossas eller bränns.

 

Ryska 300mm SMERCH kan skjuta Fuelair raketer, inom radien av 25m når tempraturen 1000grader :o

 

http://www.fas.org/man/dod-101/sys/dumb/faeanim.gif

Link to comment
Share on other sites

FAE bomber kan kort beskrivas som modern napalm - men mycket effektivare.

 

FAE och napalm har olika effekter. Napalm är en brinnande vätska/gelé.

 

I Fuel air explosive bomber är "sprängämnet" flytande och under högtryck. När den släpps öppnas en ventil och ett aerosol moln bildas som när det antändas expoderar under mycket högt tryck.

Link to comment
Share on other sites

FAE bomber kan kort beskrivas som modern napalm - men mycket effektivare.

 

FAE och napalm har olika effekter. Napalm är en brinnande vätska/gelé.

 

I Fuel air explosive bomber är "sprängämnet" flytande och under högtryck. När den släpps öppnas en ventil och ett aerosol moln bildas som när det antändas expoderar under mycket högt tryck.

Funktionen skiljer sig en hel del mellan napalm och FAE,

men avseeende verkan* och användning så skulle jag vilja

påstå att de har en hel del gemensamt.

Avseende funktionen hos FAE-vapen så har den redan beskrivits

men jag har några tillägg:

Sprängmedlet i en FAE-stridsspets är som sagt flytande och sprids först som en dimma.

 

Det som är speciellt med detta sprängmedel är att det inte innehåller det syre**

som det behöver för att detonera, utan detta måste tas från luften.

När FAE-dimman således har blandats med luften (under förhoppningsvis optimal blandning)

detoneras blandningen, varvid tryckverkan uppstår.

Denna tryckverkan blir större än för samma mängd

av konventionella sprängmedel.

Tidiga användningsområden för FAE-vapen var minröjning

och röjning av landningplatser för hkp i betäckt terräng.

Numera verkar nedkämpning av motståndsnästen vid SiB

vara ett allt vanligare användningsområde.

Ryssarna har för detta användningsområde sina RPO (raketgevär)

och USA ska tydligen hålla på att ta fram en FAE-version av Hellfire.

 

(*) Förmågan att komma åt mål som är i skydd från

splitter/tryckverkan från konventionella vapen.

Därtill så har de båda egenskapen att ha "total" verkan inom

ett begränsat område, varefter verkan mycket snabbt avtar.

Riskavståndet för en napalm eller FAE-bomb blir därigenom

mycket mindre än för motsvarande konventionela bomb.

 

(**) FAE-vapnen verkar också ofta innehålla syrereducerande ämnen som aluminium.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...