Jump to content

Sveriges försvar slutet 40-talet


Recommended Posts

Hej !

 

Med 1949 års krigsorganisation övergick Armén till att organisera IB 49

samt PB 49. Då det tar ett tag att skruva om befintlig organisation till ny borde följande förband nedan ha funnits till slutet av 40-talet.

 

Armékårsförband:

 

Kårstab

Kårsignalförband

Militärområdessignalförband

Kårinfanteriförband

(Infanteriregemente, Kårjägarbataljon, Jägarstab, Sjlv jägarpluton, Fältpoliskompani, Fältpolispluton)

Kårpansarförband

(Kårpvkompani, T Kårpvkompani samt Pansarkompani)

Kårartilleriförband

Kårluftvärnsförband

Kåringenjörförband

Kårtrafik och Kårtransportförband

Etappförband

Övriga Etappförband

 

(Källa: FH 1: Armékår 1946)

 

Fördelningsförband:

 

Fördelningsstab

Fördstationskompani

Fördkabelkompani

Infanteriregemente (cykel)

Bevakningsbataljon

Kavalleribataljon

Fördartilleriregemente

Fältluftvärnskompani

Ingenjörbataljon

Fördunderhållsbataljon

 

(Källa: FH 1: Fördelning 1948)

 

Lokalförsvarsförband:

 

Fo-stab

Järnvägsledningsstab

Fotransportledningsstab

Transportledningsstab

Infanteriförband:

(Regementsstab, Skyttebatstab, Cykelskyttebatstab, Skyttekompani, Cykelskyttekompani, samt en drös lösa klossar som man kan bilda för sin uppgift sammansatta förband på Kompani, plutonsnivå)

Kavalleriförband

Luftvärnsförband

Ingenjörförband

Trängförband

Tygförband

Intendenturförband

Henvärnsförband

 

(Källa: FH 1: Lokalförsvarsförband 1945)

 

Samt att det fanns pansarbrigader av modell 1943 (PB43)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Vad gäller KA så hade man följande i Sthlms skärgård vid krigsslutet, de flesta av dessa batterier torde ha varit kvar 1949:

 

Svårt artilleri:

 

Järflotta JF (24 cm)

Yttre Hamnskär HS (21 cm)

 

Tungt artilleri:

 

15,2 cm:

Roten RN

Söderarm SA

Korsö KO

Mellsten 1 M1

Landsort LO

 

12 cm:

Lidö LI

 

Lätt artilleri:

 

8 cm:

Arholma AH

Långskär LÅ

Ornö 1 OR1

Ornö 2 OR2

Utö 2 UT2

Utö 3 UT3

Örsöström ÖR

 

57 mm:

Roten RN

Råstensudde RU

Vässarö VÖ

Arholma Granö AG

Villösan VL

Stridsholmen SH

Karskär KS

Lerskär LE

Otterkobben OK

Korsöhals KH

Sandö Oxudde SO

Skarprunmarn 1 SR1

Skarprunmarn 2 SR2

Måskär MR

Långbäling 1 LB1

Långbäling 2 LB2

Utö 1 UT1

Ålö ÅL

Rånö RÅ

St Stenholm SM

Muskö MU

Vallringen VR

Vänviksudd VD

Nåttarö Hals NÅ

Gjusskär GS

Mellsten 2 M2

Mellsten 3 M3

Yttre Gården YG

Strömskär SS

Norra Stegholmen SG

Kolgårdsholmen/Kolguskär KN

Askö Östra AÖ

Askö Västra AV

Karklö-Örsholmen KL

 

8 cm-batterierna var riktigt gamla och utgick förmodligen någon gång mellan 1945-1950. 57 mm-batterierna utgick efter hand, okänt hur många som var kvar 1949. Samtliga svåra batterier utgick på 60-talet. Samtliga 15,2 cm-batterier utgick i början av 90-talet, tidigare i de områden där 12/70 byggdes.

 

Utöver artilleriet fanns minspärrtroppar och lv i batteriområdena.

 

Märk väl att vissa batterier "återvanns" senare. Råstensudde, Långskär, Yttre Gården och Kolguskär fick 7,5/57. Söderarm och Landsort fick 12/70. I vissa fall återvann man även delar av äldre batterier.

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

Jag kan bidra med de fasta batterier som KA2 hade utbildnings- och bemanningsansvar för. En del i listan hade iochför sig utgått i slutet på 1940-talet.

 

57 mm kanon m/89

Långören LÖ = 3 pjäser i bunker 1934-69

Inlängan IL = 2 pjäser i bunker 1940-69

Torumskär TS = 2 pjäser i bunker 1936-59

Djupasund DS = 2 pjäser i vallgång 1904-45

Kungsholmen K14 = 4 pjäser i bunker 1940-71 (nyare)

Kungsholmen K16 = 3 pjäser i bunker 1934-46 (nyare)

Ellenabben E2 = 2 pjsäer i torn 1904-59

Bollösund BS = 2 pjsäer i vallgång 1904-55

Jutudden JU = 3 pjäser i bunker 1940-69

V Hästholmen VH1 3 pjäser i torn 1907-69

Oscarsvärn OV1 = 3 pjäser i bunker 1890-1910

Oscarsvärn OV2 = 3 pjäser i bunker 1890-1910

Oscarsvärn H1 = 4 pjäser i vallgång 1890-1910

Oscarsvärn S3 = 4 pjäser i vallgång 1890-1910

Oscarsvärn S4 = 2 pjsäer i bunker 1890-1910

Gökalv GV = 2 pjäser i bunker 1936-69

Stekön SN = 2 pjäser i bunker 1936-69

Järnavik JV = 2 pjäser i värn 1943-70

Karlshamn KM = 3 pjäser i bunker 1942-56

 

57 mm kanon m/F

Kungsholmen K15 = 3 pjäser i torn 1900-05

 

7,5 cm lvkanon m/30

Bäckastrand BD = 2 pjäser i ö brunn 1942-45 (nyare)

 

7,5 cm kanon m/12

Karlshamn KM = 3 pjäser i ö brunn 1950-75

 

10,5 cm kanon m/42

Karlshamn KM2 = 3 pjsäer i ö brunn 1951-59

12 cm kanon m/94

Killeberget KT = 2 pjäser i vallgång 1929-55

Hytterna HT = 2 pjäser i bunker 1929-55

Ystad YD = 5 pjäser i bunker 1939-70

 

12 cm kanon m/03

V Hästholmen VH2= 4 pjäser i pansartorn 1907-69

 

15,2 cm kanon m/89

Lungskär LR = 3 pjäser i ö brunn 1937-76

Kungsholmen K2 = 3 pjäser i vallgång 1900-55

Kungsholmen K3 = 2 pjsäer i vallgång 1900-36

Kungsholmen K5 = 3 pjäser i vallgång 1900-55

Bäckastrand BD = 3 pjsäer i ö brunn 1933-55 (äldre)

 

15,2 cm kanon m/40

Tjurkö TÖ = 4 pjsäer i ö brunn 1942-88

Helsingborg HB = 4 pjsäe ri bunker 1940-91

 

21 cm kanon m/89

Öppenskär ÖS = 2 pjäser i ö brunn 1940-59

 

24 cm kanon m/69

Kungsholmen K8 = 3 pjsäer i vallgång 1879-1927

 

24 cm haubits m/00

Stenbrotten SB = 4 pjäser i vallgång 1905-36

 

25 cm kanon m/85

Ellenabben E1 = 6 pjäser i dubbeltorn 1904-36

 

27 cm kanon m/76

Kungsholmen K14 = 3 pjäser i vallgång 1879-1927 (ä)

Kungsholmen K16 = 4 pjsäer i ö brunn 1879-1927

 

30,5 cm haubits m/16 :blink:

Aspö AB = 4 pjäser i ö brunn 1924-50

Ryssjön RS = 4 pjäser i ö brunn 1940-55

Link to comment
Share on other sites

Vad menas med "svårt artilleri"?

Tidigare indelades artilleri i svårt, medelsvårt och lätt artilleri, men sedan byttes beteckningarna ut mot tungt, medeltungt och lätt. En svår pjäs är alltså lika med en tung pjäs. En lätt pjäs har en kaliber som är mellan 20mm och 90 mm, en medeltung har en kaliber mellan 90 mm och 105 mm och en tung pjäs har en kaliber över 10,5. Nuförtiden pratar man mest om lätt och tungt artilleri, och där är lätt under 90 mm och tungt är över. Fast över kalibrar över 40 mm tror jag anges i cm. :blink:

 

EDIT: Lite osäker på siffrorna, inget att ta gift på...

Edited by C 2.a pjäs
Link to comment
Share on other sites

Svårt artilleri hade en kaliber på omkring 20 cm och uppåt. Beteckningen försvann någon gång efter VK2. På batterier byggda fram till den här tiden anser jag att beteckningen är korrekt att använda.

 

C 2. pjäs: Ah, en lista till, nu kanske det är dags att uppdatera min site med VK2-batterier också. :baskerPa:

 

Edit: "Svår" torde i fallet artilleri vara en försvenskning av tyskans "schwer", dvs tung. Åtminstone är detta vad jag tror.

Edited by AdamKalle
Link to comment
Share on other sites

Svårt artilleri hade en kaliber på omkring 20 cm och uppåt..

 

Nä, så var det alltså inte. Se mitt inlägg ovan. En 37mm pjäs har aldrig varit att betrakta som "svår" eller "tung". :baskerHV:

Nej, men däremot en 20 cm pjäs. ;)

Link to comment
Share on other sites

Nej, men däremot en 20 cm pjäs. ;)

Läser som en kratta :D , men faktum kvarstår; över 20 cm är förvisso svårt men så även mindre kalibrar. Som 10,5 cm. Vill minnas att man skiljde på haubits och kanon och även ka-pjäs, en 10,5 cm haubits var lätt men en 10,5 cm kanon var tung. :lol:

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...