Jump to content

Yrkesarmé krävs mot ny hotbild


Recommended Posts

Här är väl dagens stora diskussionsämne DN ? Ska vi införa yrkesarmé eller ej?

 

Personligen tycker jag att generalernas förslag verkar rimligt och praktiskt genomförbart och helt i paritet med en modern svensk FM.

Edited by Kanna
Link to comment
Share on other sites

Visst, men värnplikssystemet är ju bra på det sätt att personer som inte tror sig vilja/kunna bli officerare kanske upptäcker att de kan och vill bli officerare, och vice versa.

 

Även om jag är förstår varför det kan vara bra med en yrkesarmé. Har ingen åsikt om det då jag inte gjort GU än.

Edited by Ibsen
Link to comment
Share on other sites

Visst, men värnplikssystemet är ju bra på det sätt att personer som inte tror sig vilja/kunna bli officerare kanske upptäcker att de kan och vill bli officerare, och vice versa.

 

Även om jag är förstår varför det kan vara bra med en yrkesarmé. Har ingen åsikt om det då jag inte gjort GU än.

Yrkesarme förslaget betyder inte att man tar bort värnplikten, en 20000 man stark arme skulle kosta ca 8 miljarder/år vilket skulle betyda att man fortfarande har råd att utbilda värnpliktiga.

 

Jag tycker det verkar rimligt, jag tror det skulle leda till en mer kompetent organisation.

 

Personligen tycker jag nästan att värnplikten är bortkastad tid/pengar om man inte fortsätter inom någon försvars organisation(tex HV), deltar i en mission eller söker till yoff. Nu när man inte kan räkna med rep-utbildning längre.

Edited by Vinter
Link to comment
Share on other sites

så ifall att detta går igenom, söker man till "yrkes armén" efter lumpen eller vid mönstringen, och kommer detta att påverka andra utbildningar???

Så som jag ser det blir det samma förfarande som när man söker till officer, man kan söka innan man rycker in, man kan söka under vpl och man kan söka efter att man gjort vpl.

Link to comment
Share on other sites

Vad blir det då för skillnad mot idag?

Skillnaden kommer som jag förstår det kommer att bli att man inte bara har anställda Yoff utan även anställda meniga och underbefäl, ungefär som i USA. Deras jobb kommer att vara att vara militärer och inget annat. De kommer att bo på kasern under hela kontraktstiden osv.

Edited by Kanna
Link to comment
Share on other sites

så ifall att detta går igenom, söker man till "yrkes armén" efter lumpen eller vid mönstringen, och kommer detta att påverka andra utbildningar???

Nja det verkar som man tänker fixa en yrkesarme av Amerikansk modell, 3-5 års kontrakt efter genomgången värnplikt. Värnplikten blir då en viktig värdemätare på de sökand.

 

Jag tror att en yrkesarme skulle utformas av typen "insats styrka", 20000 man är tillräckligt liten för att hålla samtliga välutrustade samt mycket väl tränade.

Link to comment
Share on other sites

Yrkesmilitärernas fackförening ska nog inte vara omöjlig då hehehe.

 

"Vi kräver att få skjuta minst en timme om dagen!"

 

Förslaget innebär att man kan behålla en del officerare som annars skulle sparkas, samtidigt som det skulle bli billigare att bibehålla kompetens.

 

Men jag tror inte att Lenin, ja menar Leni är så tänd på iden, regeringen är ju inte speciellt kända för att lyssna på militär expertis.

Link to comment
Share on other sites

Enligt tillgänglig information på mil.se är förbandsanslagets del av Försvarsmaktens budget 21,7 miljarder. Av dessa medel går 9,9 miljarder till kostnader för anställd personal, 1,2 miljarder till värnpliktsersättning och 1,2 miljarder till internationella insatser. Resten är bl a kostnader för hyror, drivmedel, ammunition etc.

 

Befintlig personal och värnpliktiga, inklusive de i utlandstjänst, kostar alltså ca 12,3 miljarder. Debattörernas förslag skulle ta 8 miljarder i anspråk och avser endast markstridsförband. Därutöver tillkommer således personalkostnader för marinen och flygvapnet. Det är svårt att se hur kostnaden för ett bibehållet värnpliktssystem vid sidan av de 20 000 kontraktsanställda skulle kunna rymmas inom den ramen.

 

Följande citat ur debattartikeln

 

För att säkerställa en minimikvalitet på de soldater som kontrakteras, bör ett större antal än rekryteringsbehovet genomgå en frivillig, kortare (cirka 10 veckor) soldatutbildning för slutligt urval.

 

visar dessutom att författarna uppenbarligen avsett att värnpliktssystemet i nuvarande utformning skall avskaffas. Någon annan tolkning än att ett renodlat yrkesförsvar föreslås är svår att komma fram till.

Link to comment
Share on other sites

Enligt tillgänglig information på mil.se är förbandsanslagets del av Försvarsmaktens budget 21,7 miljarder. Av dessa medel går 9,9 miljarder till kostnader för anställd personal, 1,2 miljarder till värnpliktsersättning och 1,2 miljarder till internationella insatser. Resten är bl a kostnader för hyror, drivmedel, ammunition etc.

 

Befintlig personal och värnpliktiga, inklusive de i utlandstjänst, kostar alltså ca 12,3 miljarder. Debattörernas förslag skulle ta 8 miljarder i anspråk och avser endast markstridsförband. Därutöver tillkommer således personalkostnader för marinen och flygvapnet. Det är svårt att se hur kostnaden för ett bibehållet värnpliktssystem vid sidan av de 20 000 kontraktsanställda skulle kunna rymmas inom den ramen.

 

Följande citat ur debattartikeln

 

För att säkerställa en minimikvalitet på de soldater som kontrakteras, bör ett större antal än rekryteringsbehovet genomgå en frivillig, kortare (cirka 10 veckor) soldatutbildning för slutligt urval.

 

visar dessutom att författarna uppenbarligen avsett att värnpliktssystemet i nuvarande utformning skall avskaffas. Någon annan tolkning än att ett renodlat yrkesförsvar föreslås är svår att komma fram till.

Jag tror man räknar med att spara in på andra verksamheter, tex utbildning för internationell styrka kommer ju att ingå i yrkesarmens kostnader. Dessutom kan man spara in på underhåll mm genom att använda yrkessoldater till dessa sysslor.

Yrkessoldaterna blir en resurs då man ska utbilda värnpliktiga.

 

Visst handlar det om att satsa pengar och att omstrukturera, men man skapar samtidigt up till 20000 arbetstillfällen och det skulle även stärka dom orter som förbanden är stationerade vid, som annars riskerar att tappa tusentals jobb.

 

Men viktigast är nog att säkerhetspolitiskt är det bästa sättet, som situationen ser ut i omvärlden i dag, och då tycker jag personligen man ska prioritera det.

Link to comment
Share on other sites

Nu har Aftonbladet ändrat sin artikel om generalernas inlägg men initialt hade de missuppfattat rätt rejält. Aftonbladet trodde att kostnaden 8 miljarder som nämns i debattartikeln i DN var hela försvarsbudgeten med en yrkesarmé. Aftonbladet konstaterade då att det är betydligt mindre än de 40 miljarder Försvarsmakten kostar idag. Någon på Aftonbladets redaktion hade nog inte kopplat på hjärnan när det skrevs.

Link to comment
Share on other sites

Vad blir det då för skillnad mot idag?

Skillnaden kommer som jag förstår det kommer att bli att man inte bara har anställda Yoff utan även anställda meniga och underbefäl, ungefär som i USA. Deras jobb kommer att vara att vara militärer och inget annat. De kommer att bo på kasern under hela kontraktstiden osv.

AAHHHHHHHH!! Ich verstehr! :baskerKav:

Link to comment
Share on other sites

Skillnaden kommer som jag förstår det kommer att bli att man inte bara har anställda Yoff utan även anställda meniga och underbefäl, ungefär som i USA. Deras jobb kommer att vara att vara militärer och inget annat. De kommer att bo på kasern under hela kontraktstiden osv.

Är det verkligen så bra att vi får soldater vars enda liv under några år är just militären? Senast isamband med den här sextrakasseridebatten i Kosovo uttalade sig C OPIL att han ville ha ett krav på att soldaterna skulle vara hemma ett par år innan de fick åka på ny mission. De ser tydligen tecken på att det finns soldater som saknar socialt liv och flyr verkligenheten genom att åka på ny mission hela tiden.

Får man inte samma effekt om man låter yrkessoldaterna bo på kasern?

Den lilla bit man har sett om förslaget verkar bra men om jag skall ställa upp på detta vill jag bo i egen lgh/villa.

Link to comment
Share on other sites

Skillnaden kommer som jag förstår det kommer att bli att man inte bara har anställda Yoff utan även anställda meniga och underbefäl, ungefär som i USA. Deras jobb kommer att vara att vara militärer och inget annat. De kommer att bo på kasern under hela kontraktstiden osv.

Är det verkligen så bra att vi får soldater vars enda liv under några år är just militären? Senast isamband med den här sextrakasseridebatten i Kosovo uttalade sig C OPIL att han ville ha ett krav på att soldaterna skulle vara hemma ett par år innan de fick åka på ny mission. De ser tydligen tecken på att det finns soldater som saknar socialt liv och flyr verkligenheten genom att åka på ny mission hela tiden.

Får man inte samma effekt om man låter yrkessoldaterna bo på kasern?

Den lilla bit man har sett om förslaget verkar bra men om jag skall ställa upp på detta vill jag bo i egen lgh/villa.

Kan inte hålla med dig mer!¨

 

 

Man vill ju isåfall ha ett "riktigt" liv också.

Link to comment
Share on other sites

Skillnaden kommer som jag förstår det kommer att bli att man inte bara har anställda Yoff utan även anställda meniga och underbefäl, ungefär som i USA. Deras jobb kommer att vara att vara militärer och inget annat. De kommer att bo på kasern under hela kontraktstiden osv.

Är det verkligen så bra att vi får soldater vars enda liv under några år är just militären? Senast isamband med den här sextrakasseridebatten i Kosovo uttalade sig C OPIL att han ville ha ett krav på att soldaterna skulle vara hemma ett par år innan de fick åka på ny mission. De ser tydligen tecken på att det finns soldater som saknar socialt liv och flyr verkligenheten genom att åka på ny mission hela tiden.

Får man inte samma effekt om man låter yrkessoldaterna bo på kasern?

Den lilla bit man har sett om förslaget verkar bra men om jag skall ställa upp på detta vill jag bo i egen lgh/villa.

Jag tror du bör se på yrkesmilitären av Amerikans eller Brittisk modell, där militärerna får egen bostad om man ansöker eller har familj.

 

Tja är det verkligen så bra att ha yrkespolitiker? Kan ju inte va bra att sitta å ljuga i flera år :blink:

Link to comment
Share on other sites

Men vad händer med Hemvärnet i en sådan organisation?

Jag har sagt det förut och jag säger det igen, får jag välja mellan att vara menig i hemvärnet och vara menig som proffisionell soldat så är valet ganska enkelt.

Inte minns ur ekonomisk synpunkt.

Link to comment
Share on other sites

Men vad händer med Hemvärnet i en sådan organisation?

Jag har sagt det förut och jag säger det igen, får jag välja mellan att vara menig i hemvärnet och vara menig som proffisionell soldat så är valet ganska enkelt.

Inte minns ur ekonomisk synpunkt.

Som det står i artikeln tänker man sig att soldaten, efter fullgjort kontrakt, söker sig till Hemvärnet.

 

F.ö. intressant idé och ett bra förslag som tyvärr inte kommer gillas av politikerna. Yrkesarmé är inte bra enligt dem för då "mister man den folkliga förankringen".

En av de mer intressanta sakerna med artikeln är de som har skrivit den. Varför gjorde de inget när de hade makten?

 

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Tycker förslaget låter riktigt bra (hoppas en annan får möjlighet att delta). Och läs artikeln innan ni uttalar er, verkar vara en del som inte gjort det. Står t.ex. inte allas att värnplikten skulle behållas också. Var skulle de pengarna komma ifrån?

Link to comment
Share on other sites

En av de mer intressanta sakerna med artikeln är de som har skrivit den. Varför gjorde de inget när de hade makten?

Det krävs ett riksdagsbeslut för att driva igenom det, om dom generalerna hade kunnat driva igenom det, skulle vi nog redan ha en yrkesarme.

Link to comment
Share on other sites

Ett principiellt bra och finansiellt sunt förslag tycker jag.

 

En intressant notering - för en som jag som har argumenterat längs denna linje ett bra tag B) - är att många av de som skrivit under artikeln för inte så länge sedan halsstarrigt argumenterade Den Svenska Värnpliktens förträfflighet i alla väder (Bengt G och Mertil M bl a). :camo:

Edited by EO4
Link to comment
Share on other sites

Kanske var så att deras positioner som aktiva inom FM gjorde att de inte kunde säga vad de tyckte då utan var tvungen att följa budgetramar o politik? Samt så har ju tiderna har ändrats rätt mycket! det som kändes aktuellt bara för 3år sen känns ju inte aktuellt idag och så vidare!!

 

Jag tycker personligen att det finns en hel del intressant i förslaget!! Även om alla detaljer är utformulerade ännu! Känns klart mer effektivt att satsa på en liten yrkesarmé än en fortsatt nedbantad värnpliktsarmé!

 

:)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...