Jump to content

Skrota Försvaret........


Recommended Posts

Skrota Försvaret?

 

”Skrota försvaret” ropar vänstern och miljöpartisterna!

”Banta försvaret” anser socialdemokraterna och mittpartierna.

 

 

Varför skall man spendera 40 miljarder på ett försvar av konventionell typ när vår traditionella fiende Ryssen är på knä efter Sovjetunionens fall? Ryssland har idag så enorma problem att de inom överväldig tid inte kan utgöra ett hot mot väst, än mindre Sverige. Låt oss istället använda dessa miljarder på ett vettigt sätt, förslagsvis på skola, vård och omsorg. Så låter det från flera s.k. ”förstå sig på are” från olika politiska riktningar, nu mer t.o.m. en del från moderat håll (läs MUF).

Nå, det låter kanske vettigt vid första påseende, men låt oss då se vilka konsekvenser det då får. Det är i första hand tre områden där en nedskärning av försvarsmakten får omedelbara och snara konsekvenser.

 

1. Sverige har förbundigt sig att kunna ställa en militär styrka tillförfogande för internationella uppdrag inom ramen för FN och EU. Det låter inte betungande, men den nakna sanningen är att det vid en ev. ytterligare nedskärning kommer rekryteringsbasen för en sådan styrka att inom bara ett par – tre år icke längre att existera. Med en årlig grundutbildning av omkring 11–14000 värnpliktiga, vilket tycks bli kontentan av det förslag som regeringen lutar åt. Då finns inte längre en tillräckligt bred rekryteringsbas. Sverige kommer att tvingas dra sig ur sina internationella åtagande och kommer att framstå som ett skämt i övriga världens ögon!

 

2. Det senaste terroristdådet i Madrid ställer ett ännu allvarligare problem i blixtbelysning. Inbillar sig Sveriges styrande att vi har något slags fri brev från terroristhandlingar? Sverige står idag kanske inte i första ledet för att utsättas för terroristhandlingar, men inom en inte alltför avlägsen framtid måste vi räkna med att samtliga länder i Europa riskerar att drabbas – helt enkelt därför att vi också hör till den västliga världen ekonomiskt, industriellt, militärt och kulturellt. Vi är egentligen redan idag tillräckligt involverade i väst (EU, NATO osv.) för att uppfattas som ett mål av extrema terroristgrupper. Att t.ex. judiska mål och intressen i Sverige när som helst kan angripas visar händelserna vid Nalen häromveckan. Vilken beredskap finns då idag mot terrorism? Svaret är: mycket ringa! det behövs även för anti-terroristverksamhet en bibehållen försvarsmakt för att förebyggande beredskap värd namnet skall kunna upprätthållas. Vad säger regeringen när det första ”stora” terroristdådet utförts i Sverige? Hur skall man förklara att man ingenting visste? För man kommer inte att veta något i förväg om man inte har resurser att i förväg orientera sig om vad som sker. Resurserna skall finnas inom försvaret.

 

3. Vår gamle fiende Ryssland – är han helt utslagen? Knappast! Visserligen har man stora problem inom riket, men samtidigt har landet enorma resurser. Resurser, främst i form av olja, gas och diamanter, vilka på mycket kort tid kan omvandlas till ny och modern krigsmakt. Tekniskt ligger ryssarna i absolut framkant på flera vapensystemområden och kan på relativt kort tid även skapa en kvantitativt imponerande krigsmakt som kan jämföras med den tidigare Sovjet armén. Ryssarna har ännu mycket stora kvantiteter kärnvapen. Vad gör Sverige den dag som Putins storryska ambitioner riktar blickarna mot Baltikum, eller när man fått nog av Kaliningrads problem att få samband med moderlandet? M.a.o. den dag den ryska krigsmakten åter står vid Rigabukten. Vad gör NATO? Riskerar ett världskrig för de små baltiska staterna? Vad gör Sverige utan någon som helst krigsmakt? Hjälper balterna? Kan vi överhuvudtaget försvara oss själva?

 

Ytterligare en punkt att tänka på nu när även polismakten bantas mer och mer, är vad gör man åt de växande kriminella problemen, med MC gäng, vit makt, anarkister och maffia? Med varken militär eller polis- och ordningsmakt är vi snart ett land i kaos och anarki.

 

Om man anser att ovanstående konsekvenser är något man får acceptera så kan man lämpligen arbeta för att nedrusta eller avskaffa försvaret och ordningsmakten. Tycker man däremot att konsekvenserna är allt för omfattande, farliga och/eller generande inför omvärlden, är det ens skyldighet att på alla vis försöka hindra försvarets fria fall i det svarta hål av framtida oförmåga som den nuvarande försvarsbeslutet FB04 tycks peka mot.

 

 

Tack för Kaffet!

 

//

RescueTeam :D:clap:

Link to comment
Share on other sites

Vad säger regeringen när det första ”stora” terroristdådet utförts i Sverige? Hur skall man förklara att man ingenting visste?

 

"Ojdå, nu kan det visst hända vad som helst. Hur skulle vi veta att det skulle smälla i Sverige som är ett sånt snällt och oskyldigt land....blablablabla.....

Nu är det ju viktigt att vi försöker förstå mekanismerna bakom terrorn. Terrorister är ju egentligen bara offer som inte fått tillräckligt med uppmärksamhet och socialbidrag. Vi måste börja LYSSNA på de stackars terroristerna så de inte blir så ledsna så att de mördar oss mera....blablablabla.... Vi hoppas innerligt att alla ställer upp och ger pengar till självmordsbombarnas minnesfonder... blablablabla..."

 

Någonstans där tror jag vi har Sveriges framtida aktionsplan när det gäller terrorism...

Link to comment
Share on other sites

I fredstid skall man rusta för att undvika kommande konflikter! det bästa försvar är det försvar som aldrig används! Ifall man ska rusta i samband med en konflikt blir det dyrt och svårt.

 

 

Hur mkt skulle du vilja betala till ngn när din dotter ligger och dör för att ngn ska rädda henne? jmf med att betala en liten summa varje år för att ngn ska rädda henne?

Link to comment
Share on other sites

VAnligtvis välunderrättade källor säger att inriktningen är MINST 6 miljarder minus... :(( Vilket innebär att svenska grundorganisationen troligen komer bestå av följande förband:

 

* P7

* Livgardet

* Boden

 

* F7

* F21

 

1 Amf förband

1 Flottbas

 

HV upphör i princip att existera...

 

Ett nytt 1930 (eller när idioterna i riksdagen tog det öderstigra försvarsbelutet på 30 talet...)

Sverige när lokala milismän från Danmark kommer för at återta Skåne med svenska CV 90 ---> :):)

 

EDIT: Glömde

* Lv6 och Ing2 samgrupperas (troligen i mörkaste småland av regionalpolitiska skäl då Halland är en expansiv område)

* Art och Träng samgrupperas och S1 borde rimligtvis organiseras under LG (OBS det sistra är inget jag 100 har torrt på de andra sakerna är hyfsat säkert om vi får nivå -6)

Edited by Maverick
Link to comment
Share on other sites

Vad säger regeringen när det första ”stora” terroristdådet utförts i Sverige? Hur skall man förklara att man ingenting visste?

 

"Ojdå, nu kan det visst hända vad som helst. Hur skulle vi veta att det skulle smälla i Sverige som är ett sånt snällt och oskyldigt land....blablablabla.....

Nu är det ju viktigt att vi försöker förstå mekanismerna bakom terrorn. Terrorister är ju egentligen bara offer som inte fått tillräckligt med uppmärksamhet och socialbidrag. Vi måste börja LYSSNA på de stackars terroristerna så de inte blir så ledsna så att de mördar oss mera....blablablabla.... Vi hoppas innerligt att alla ställer upp och ger pengar till självmordsbombarnas minnesfonder... blablablabla..."

 

Någonstans där tror jag vi har Sveriges framtida aktionsplan när det gäller terrorism...

B) he he... kunde inte sagt det bättre själv!

Link to comment
Share on other sites

* Lv6 och Ing2 samgrupperas (troligen i mörkaste småland av regionalpolitiska skäl då Halland är en expansiv område)

Kan någon vänlig skäl förklara varför i hela ******* Ing och Lv ska samgruppera?

Vad har de två gemensamt? Är det inte bättre isåfall att samgruppera Ing och mek? På det viset kan vi lära pansarfolket (vilka jag en gång tillhört) hur en minering ser ut och fungerar.

Dessutom kan dom trafikera våra broar och färjor.

 

The Swede :)

Link to comment
Share on other sites

* Lv6 och Ing2 samgrupperas (troligen i mörkaste småland av regionalpolitiska skäl då Halland är en expansiv område)

Kan någon vänlig skäl förklara varför i hela ******* Ing och Lv ska samgruppera?

Vad har de två gemensamt? Är det inte bättre isåfall att samgruppera Ing och mek? På det viset kan vi lära pansarfolket (vilka jag en gång tillhört) hur en minering ser ut och fungerar.

Dessutom kan dom trafikera våra broar och färjor.

 

The Swede :)

Swede... Ärligt talat.. Jag vet i fan :blink:

 

MEn om man säger så.... När man la ner I11 90-1 (växjö) så användes Ing2 och I12:s närhet som ett av de största argumenten för att behålla just I12.

 

Men som en Infanteriofficer sa "#vi skiter v'l i ingenjörerna vi övar ju så sällan med dem, då är det bättre att gruppera med artelleriet som vi mer än gärna övar med". Idag känns det som att det mesta är histoia.

Både I12 och artelleriet känns det som :bash:

 

 

Frågan är... Hur lätt är det att flytta Ing till halmstad??? Lättare än att bygga nytt För LV i Eksjö??

Mästocka fältet med sina 50-75 år som Flygbombningsområde borde ju i alla fall hålla EOD sysselsatt ett ANTAL utbildningsår :((

Sedan borde det finnas gott om plats att öva annan fördröjande fältarbeten påå där.

 

Brogänget brukar ju ändå dra till Lagan som ligger i närheten när de skall slå bro (eller är det bara däcksbro gänget??)

 

Vet att jag är ute på svag is nu.. men det känns som att det är billigare att bygga det nytt i förhålllande till vad det kostar att bygga nya simulatorhallar och annat.

Sedan nästa sak... Övningsområden för LV var finns närmaste det i Eksjö trakten???

 

Samt Närmaste flygplats??? Vet att det finns de som tyckte närheten till FMHS och dess flyplats där Nyge kan gruppera är kanon.... (för utvärderingar och annat).

 

Men jag tror det är rökt för halmstad tyvärr..... :)

Frågan som kvarstår... Vart skall man utbilda de officerare som behövs??? En OHS måsye ju fionnas kvar?? Eller drar sthlm det längsta strået där med???

Frågan som infinner sig då är ju möjligheterna till effektiv utbildning på Karlberg i förhållande till FMHS?? Upplys mig i det fallet...

Link to comment
Share on other sites

Tja vad kan man säga!!!!

 

hoppas ingen missförstod mina intetioner med mitt inlägg... jag vill ha kvar försvaret!!!

 

var iväg på försvarsupplysning för ett par veckor sedan... och fick ganska mycket information om hur vissa tänker när det gäller försvaret.....

och vad som kom fram då var mycket bekymrande....

 

förhoppningsvis så kommer även politikerna att snart förstå att vi kan inte banta försvaret mer ...... för då har vi inget eget försvar längre.......

 

 

*Alla länder har en armé - sin egen eller någonannans*

 

 

Tack för kaffet!

 

//

 

RescueTeam :):)

Link to comment
Share on other sites

* Lv6 och Ing2 samgrupperas (troligen i mörkaste småland av regionalpolitiska skäl då Halland är en expansiv område)

Kan någon vänlig skäl förklara varför i hela ******* Ing och Lv ska samgruppera?

Vad har de två gemensamt? Är det inte bättre isåfall att samgruppera Ing och mek? På det viset kan vi lära pansarfolket (vilka jag en gång tillhört) hur en minering ser ut och fungerar.

Dessutom kan dom trafikera våra broar och färjor.

 

The Swede :D

Det blir nog billigare så...

 

Det brukar ju inte precis vara militär expertis som bestämmer vilka områden som skrotas och vilka som blir kvar.

 

Billigaste alternativet skulle nog vara att gå med i en allians av något slag.

Link to comment
Share on other sites

Skulle gärna vilja veta vem som säger att -6 miljarder är utgången?

 

Din miljöpartistiske vän?

 

 

Jag tror fortfarande på -3 miljarder.

 

 

EDIT:

 

Att flytta Lv6 EN GÅNG TILL vore döden för luftvärnet. En luftvärnskompetens som inte ens fanns efter FB 00 har nästan helt byggts upp av gamla I16-officerare. Och jag tror knappast att många anställda kommer att flytta emd regementet till Eksjö om det flyttar från halmstad. År 2000 räknade man med att många YOff skulle flytta ner till Halmstad från Bl.a. Lv3. Detta skedde inte, utan nästan alla den tekniska kompetensen var som bortblåst. Nu är den nästan helt uppbyggd.

 

 

Att flytta Luftvärnet en gång till vore döden för den vapengrenen.

Edited by simon
Link to comment
Share on other sites

Jag tror även jag att det lutar mot -3 beslutet.

Men jag tror att P4 har större chans att vara kvar än P7 pga av Kvarn och MSS.

 

Hmm enda sättet att rädda försvaret måste vara att lagstifta om att Sveriges Försvarsminister måste vara en person som vigt sitt liv åt försvaret och dess verksamheter. En MÖP med andra ord :lol:

 

"Vill man ha fred så skall man rusta för krig"

 

 

 

/värjan

Link to comment
Share on other sites

Guest FhF laddare

Det man har läst å hört(Tv4) så kommer Artilleriet försvinna som eget förband :(( Fast nu skall man inte måla fan på väggen förän man vet vad som sker i Dec i år för det kan komma som en kalldush över vilka förband som får stryka på foten :lol:

Link to comment
Share on other sites

VAnligtvis välunderrättade källor säger att inriktningen är MINST 6 miljarder minus...    :((  Vilket innebär att svenska grundorganisationen troligen komer bestå av följande förband:

 

* P7

* Livgardet

* Boden

 

* F7

* F21

 

1 Amf förband

1 Flottbas

 

HV upphör i princip att existera...

 

Ett nytt 1930 (eller när idioterna i riksdagen tog det öderstigra försvarsbelutet på 30 talet...) 

Sverige  när lokala milismän från Danmark kommer för at återta Skåne med svenska CV 90  --->  :wub:  :)

 

EDIT: Glömde

* Lv6 och Ing2 samgrupperas (troligen i mörkaste småland av regionalpolitiska skäl då Halland är en expansiv område)

* Art och Träng samgrupperas och S1 borde rimligtvis organiseras under LG (OBS det sistra är inget jag 100 har torrt på de andra sakerna är hyfsat säkert om vi får nivå -6)

Förresten, vart tar jägeriet och HKP-flottiljen vägen?

Link to comment
Share on other sites

Skulle gärna vilja veta vem som säger att -6 miljarder är utgången?

 

Din miljöpartistiske vän?

 

 

Jag tror fortfarande på -3 miljarder.

 

 

EDIT:

 

Att flytta Lv6 EN GÅNG TILL vore döden för luftvärnet. En luftvärnskompetens som inte ens fanns efter FB 00 har nästan helt byggts upp av gamla I16-officerare. Och jag tror knappast att många anställda kommer att flytta emd regementet till Eksjö om det flyttar från halmstad. År 2000 räknade man med att många YOff skulle flytta ner till Halmstad från Bl.a. Lv3. Detta skedde inte, utan nästan alla den tekniska kompetensen var som bortblåst. Nu är den nästan helt uppbyggd.

 

 

Att flytta Luftvärnet en gång till vore döden för den vapengrenen.

Källan... Sitte inom firman.... och har i andra fall haft HELT rätt i det han sagt....

 

Som alla förstår kan jag inte namnge källan...

Men som sagt... Förr har han haft rätt.....

 

Avseende LV& och eventuellt kompetensflykt...

 

Vad tror du hände rom Swedec skulle flyttas???

Vilket har sverige bäst kompetens inom?? LV eller Amröj??? (internationellt sett)

Vilket är "politiskt mest korrekt", att skicka LV förband på missioner där de kan behövas (typ Gulfkriget 2001 eller liknande fredsframtvingaden) eller Amröj/Ing missioner??

 

Vilket är med andra ord lätast att offra???

Det är ju bara att se vilka förband som INTE satt upp beredskapsförband---

Jo LV 6 och A9.....

 

Tyvärr... Hur mycket lokalpatriot jag än är.... Så tror jag att det blir LV6 som får flytta....

 

EDIT: Anledningen tilll att jag inte tagit med Kav och Hkpflotilj är att jag inte VET (geom att ha läst mig tilld et eller fårr underhandsinfo) vart som kommer hända med dessa.

Edited by Maverick
Link to comment
Share on other sites

Dock tror jag fortfarande starkast på -3 miljarder.

 

Här är några argument som ger mig hopp.

 

 

Dock, i slutändan tror jag det blir tre miljarder mindre. Orsaken härtill är många, väljer dock att peka på fyra stycken:

 

1. Avveckling av hemvärnet och frivilligorganisationerna är inte politiskt möjligt, de har mycket bra lobbat för sin verksamhet och bedöms spela stor roll för folkförankringen av FM. (  <- behövs)

 

2. Internationella insatser skulle i princip försvinna. Det skulle från FM-håll endsat finnas möjlighet att skicka ett eller två fältsjukhus jämfört med dagens dryga 1000 man i fredsbevarande trupp. (  <- populärt)

 

3. Försvarsfrågan är fortfarande politiskt gångbar för oppositionen. Vid typ total nedrustning så är det möjligt att valet 2006 kan handla om säkerhetsfrågor. Några terrorattentat i Europa och bilden som sänds ut till väljare kan bli ganska fel. GA-6 öppnar för betydligt större risker i valet 2006 än vad GA-3 gör. I GA-3 förlorar några orter i glesbygden några regementen, vid GA-6 kommer det typ endast finnas Livgardet i STHM kvar... Statsministern är nog Sveriges skickligaste politiska taktiker, det vore ovant honom att öppna för sånt...

(opposition ->  <- sossarna)

 

4. Försvarsberedningen den parlamentariska kommitté som ska avgöra nedskärningarnas storlek. Att ignorera kommitténs slutsatser vore klart olämpligt och strider på sätt och vis mot samförståndsandan. Som kompromiss i FB mellan borgerliga GA-alternativet och (mp + v):s GA-6 tror jag att GA-3 är något samtliga kan enas om...och enighet är politiskt viktigt i svensk politik och speciellt svensk säkerhetspolitik.

 

Utan att försumma din källa tycker jag att dessa argument är väldigt starka.

 

Förresten undrar jag varför inte Livgardet någonsin pekas ut som ett troligt nedläggningsmål. Vad tillför LG för speciell kompetens?

Link to comment
Share on other sites

Men jag tror det är rökt för halmstad tyvärr..... :lol:

Frågan som kvarstår... Vart skall man utbilda de officerare som behövs??? En OHS måsye ju fionnas kvar?? Eller drar sthlm det längsta strået där med???

Frågan som infinner sig då är ju möjligheterna till effektiv utbildning på Karlberg i förhållande till FMHS?? Upplys mig i det fallet...

Nu ska man inte blanda ihop MHS Halmstad med FMHS. Det är två skilda saker. Den utbildning som ges under YOP termin 1 - 2 kan lika gärna äga rum i Halmstad som Stockholm. Det som krävs är någonstans att bo, lektionssalar och en matsal.

 

Fördelen för Stockholm skulle väl vara resekostnaderna, med tanke på att man ligger mitt i Sverige kommunikationsmässigt sett. Dessutom så är ju FMHS glada åt att det inte blir någon YOP i höst, eftersom de för första gången inte har ont om elevbostäder...

Link to comment
Share on other sites

Förresten undrar jag varför inte Livgardet någonsin pekas ut som ett troligt nedläggningsmål. Vad tillför LG för speciell kompetens?

Statsceremoniell verksamhet och, numera, utbildning för internationella insatser. Två starka kort i dagens Försvarsmakt.

Link to comment
Share on other sites

Dock tror jag fortfarande starkast på -3 miljarder.

 

Här är några argument som ger mig hopp.

 

 

Dock, i slutändan tror jag det blir tre miljarder mindre. Orsaken härtill är många, väljer dock att peka på fyra stycken:

 

1. Avveckling av hemvärnet och frivilligorganisationerna är inte politiskt möjligt, de har mycket bra lobbat för sin verksamhet och bedöms spela stor roll för folkförankringen av FM. (  <- behövs)

 

2. Internationella insatser skulle i princip försvinna. Det skulle från FM-håll endsat finnas möjlighet att skicka ett eller två fältsjukhus jämfört med dagens dryga 1000 man i fredsbevarande trupp. (  <- populärt)

 

3. Försvarsfrågan är fortfarande politiskt gångbar för oppositionen. Vid typ total nedrustning så är det möjligt att valet 2006 kan handla om säkerhetsfrågor. Några terrorattentat i Europa och bilden som sänds ut till väljare kan bli ganska fel. GA-6 öppnar för betydligt större risker i valet 2006 än vad GA-3 gör. I GA-3 förlorar några orter i glesbygden några regementen, vid GA-6 kommer det typ endast finnas Livgardet i STHM kvar... Statsministern är nog Sveriges skickligaste politiska taktiker, det vore ovant honom att öppna för sånt...

(opposition ->  <- sossarna)

 

4. Försvarsberedningen den parlamentariska kommitté som ska avgöra nedskärningarnas storlek. Att ignorera kommitténs slutsatser vore klart olämpligt och strider på sätt och vis mot samförståndsandan. Som kompromiss i FB mellan borgerliga GA-alternativet och (mp + v):s GA-6 tror jag att GA-3 är något samtliga kan enas om...och enighet är politiskt viktigt i svensk politik och speciellt svensk säkerhetspolitik.

 

Utan att försumma din källa tycker jag att dessa argument är väldigt starka.

 

Förresten undrar jag varför inte Livgardet någonsin pekas ut som ett troligt nedläggningsmål. Vad tillför LG för speciell kompetens?

Japp.. Argumenten är starka.. Men Det har funnits BRA argumnet vid de flesta försvarsbesluten....

 

Samtidigt.... MAn skall fan inte underskatta hur mycket sossarna kan "hora" för att få ihop budgetarna.......

Samt jag tror att Miljöpartiet har fått något löfte under budgetförhandligarna.....

 

LG... 2 saker... Karlberg har störst chans at överleva som OHS

Det kräver ett förband i närheten...

Swedint flyttades dit....

Dina argument bygger på Internationell verksamhet... Vad tror du händer med den kompetens som finns på detta område om den läggs ner?? Hav i åminne att Swedint och dess föregångare ända sedan 50-60 talet öegat i närheten av Sthlm

Först strängnäs

Sedan södertälje

och "slutligen" livgardet

 

 

Livgardet behövs också för att kunna Stödja HKV om inte det flyttas helt till uppsala...

 

SAmt.. Det självklara...

Med de negränsade resurser som finns inom försvaret så kommer närheten till rikests största stad (och måltavla för invaderande makt eller terrorister) vara ett argument...

Jag har svårt att tänka mig att man lägger ner det....

 

Tyvärr...

 

Jag ber vid mina gudar att min källa har fel... Men det skulle inte förvåna mig om det blir -6 miljarder eller något som kan liknas vid det...

Link to comment
Share on other sites

Förresten undrar jag varför inte Livgardet någonsin pekas ut som ett troligt nedläggningsmål. Vad tillför LG för speciell kompetens?

Statsceremoniell verksamhet och, numera, utbildning för internationella insatser. Två starka kort i dagens Försvarsmakt.

Å andra sidan har de precis byggt klart Swediint's lokaler och renoverat/byggt om matsalen, och DET om något borgar ju för nedläggning..! :camo:

 

;)

Link to comment
Share on other sites

Förresten undrar jag varför inte Livgardet någonsin pekas ut som ett troligt nedläggningsmål. Vad tillför LG för speciell kompetens?

Statsceremoniell verksamhet och, numera, utbildning för internationella insatser. Två starka kort i dagens Försvarsmakt.

Å andra sidan har de precis byggt klart Swediint's lokaler och renoverat/byggt om matsalen, och DET om något borgar ju för nedläggning..! :camo:

 

;)

Ny matsal är ju inte ngt bra tecken för ett regemente... :(

Link to comment
Share on other sites

Varför lägger dom ner, egentligen?

Har du läst på forumet...?

 

Kan man inte maila nån nisse och klaga, jag känner att jag vill göra något, hur jäkla onödigt det än är.

Skriv eller ring till din riksdagsledamot. Systemet med att folkvalda politiker bestämmer över Försvarets dimensionering efter synpunkter från fackmännen i det militära kallas demokrati.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

* Lv6 och Ing2 samgrupperas (troligen i mörkaste småland av regionalpolitiska skäl då Halland är en expansiv område)

Kan någon vänlig skäl förklara varför i hela ******* Ing och Lv ska samgruppera?

Vad har de två gemensamt? Är det inte bättre isåfall att samgruppera Ing och mek? På det viset kan vi lära pansarfolket (vilka jag en gång tillhört) hur en minering ser ut och fungerar.

Dessutom kan dom trafikera våra broar och färjor.

 

The Swede :)

Luftvärnet är en väsentlig del av ett övergångsområde, för att skydda t ex DB200-förbindelse över vattendrag. På så vis är det lämpligare att samgruppera ing och lv, än exempelvis ing och art eller ing och jägare.

 

 

Hälsningar, Foxtrot Lima :((

Link to comment
Share on other sites

  • 5 weeks later...

Jag lämnar här ett citat från en terroristdiskussion vid stockholms brandförsvar

Vadå fan det kommer inte hända några terroristdåd här.. det är ju här alla bor

 

Nonetheless bara vi kan ha ett försvar som håller internationellt och som gör att vid en invasion att det inte lönar sig att hålla kvar Sverige dvs det blir för kostsamt och ge mig tillbaka kustartelleriet vår enda buffert against the RED NAVY.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...