Jump to content

Stridsledningsbefäl


Recommended Posts

Taget från lumpenberättelse på lumpen.nu:

Själva tjänsten går ut på att man deltar i den så kallade incidentberedskapen. I korthet innebär incidentberedskapen att man, dygnet runt, året om, övervakar svenskt luftrum med hjälp av bland annat radarstationer. Man ser om det kommer in något främmande flygplan utan tillstånd och man kan sedan avvisa det.
Link to comment
Share on other sites

KD704-tjänsten är från och med utbildningsåret 2002/03 ingen incidentberedskap. Att sitta ren incident ansågs som grå arbetskraft nämligen.

 

Du utbildas för att i krig kunna biträda en målföljningsledare (måled) i ett av flygvapnet StriC. Eventuellt kan andra tjänster såsom rapporteringsmottagare (rappmott) eller störskyddsoperatör (SSOP). Som biträde till den allsmäktige måled agerar du under det mandat som han ger dig. Det kan vara allt från att sköta radarstationer till att övervaka så att de meniga målobsarna gör sin plikt mot kung och fosterland och inte missar att målfölja något flygplan. Det är en tjänst med relativt fritt ansvar, inom givna ramar, och med världens häftigaste luftbevakningssystem vid din sida. Din tjänst kommer du i händelse av krig fullgöra i ett StriC (StridslednignsCentral) som är lokaliserat i ett bergrum någonstans i Sverige. Var två av bergrummen är lokaliserade är relativt lätt att upptäcka då de står angivna på flottiljs hemsida av någon konstig orsak.

 

Jag kan skriva mer om tjänsten och utbildnigen senare, dock har jag ett inplanerat möte med John Blund just nu...

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...