Jump to content

EU:s gemensamma försvar?


Recommended Posts

Världens tre ekonomiska supermakter är idag, USA, EU/Europa och Asean/Japan. Kina är på väg upp men det tar ett tag till. Ryssland tar än längre tid på sig.

 

Världens idag enda militära supermakt med "global projection" av större dignitet är USA. Men det är naturligt eftersom det land som aspirerar på hegemonin också måste ha "global projection".

 

Europa är bättre placerat för att dominera världen än USA och har kanske inte lika stora problem att göra det på den kulturella nivån men saknar 2global projection" och förmodligen viljan att dominera världen. Skall det göras så skall det göras genom så kallad "soft power".

 

Hur kan en framtida gemensam säkerhets-, försvars- och utrikespolitisk EU-pakt se ut? Vilka länder skall göra vad och hur stora krigsmakter behöver Europa? Vad skall Sverige bidra med?

 

Ska EU-länderna bidra med särskilda EU-förband och i övrigt behålla det nationella försvaret eller ska man ha enbart nationella försvar med en försvarspakt som typ NATO som samordnare, eller ska allt försvar skötas på EU:s federala nivå? Vad saknas inom det militära idag? Vad behövs imorgon?

 

Vad har EU för geopolitiska intressen? Oljan i Mellanöstern har Emmanuel Todd m fl nämnt.

 

Tacksam för all input. Tänkte eventuellt skriva C-uppsats om EU:s gemensamma försvar. Då är det bra med idéer om detta för att ställa EU:s politik i ett annat ljus.

Link to comment
Share on other sites

EU kommer aldrig att bli en samlad kraft så länge vissa vinpimplare kör sitt eget lilla race i tillvaron , EU har ingen beslutskraft om annat än alkoholinförsel och annat småkrafs eftersom alla vill så olika . "Den stora ondskan" USA skulle kunna skeppa över sin invasions arme i en optimistjolle innan vi sugit på tummen färdigt och kommit fram till vad vi ska gör åt saken :D

Link to comment
Share on other sites

Fast man undrar ju hur andra stater skulle reagera om EU en dag betämde sig för att uprätta en EU-försvarsmakt med ganska många soldater i. :)

Hur menar du? Att "andra stater" skulle lägga sig i hur vi väljer att utforma våra väpnade styrkor?

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1
Fast man undrar ju hur andra stater skulle reagera om EU en dag betämde sig för att uprätta en EU-försvarsmakt med ganska många soldater i. :)

Hur menar du? Att "andra stater" skulle lägga sig i hur vi väljer att utforma våra väpnade styrkor?

Ja.

 

Se: "kalla kriget"

Link to comment
Share on other sites

Fast man undrar ju hur andra stater skulle reagera om EU en dag betämde sig för att uprätta en EU-försvarsmakt med ganska många soldater i. :/

Hur menar du? Att "andra stater" skulle lägga sig i hur vi väljer att utforma våra väpnade styrkor?

Ja.

 

Se: "kalla kriget"

Det får du gärna utveckla.

Link to comment
Share on other sites

Hur menar du? Att "andra stater" skulle lägga sig i hur vi väljer att utforma våra väpnade styrkor?

Om EU helt plötsligt skulle få för sig att rusta upp militärt skulle nog Ryssland börja undra. De är ju inte så överdrivet förtjusta i NATOS utvidgning.

Om ryssarna börjar undra, och EU inte kan få dem att känna sig trygga med en EU-upprustning skulle de också börja rusta upp (om de har råd), sedan kanske förbindelserna skulle bli ännu frostigare, och vips, så har man ett nytt "kallt krig".

Dessutom styrs storlekarna av ländernas militära styrkor av olika avtal mellan länderna, så ett lands militära makt är definitivt av grannländernas intresse, även om det är en "försvarsmakt".

 

/E

Link to comment
Share on other sites

Dessutom styrs storlekarna av ländernas militära styrkor av olika avtal mellan länderna, så ett lands militära makt är definitivt av grannländernas intresse, även om det är en "försvarsmakt".

Detta är ju en sanning med modifikation. Jag antar att du tänker på CFE-avtalet? Det binder ju faktiskt inte t ex Sverige.

Link to comment
Share on other sites

Dessutom styrs storlekarna av ländernas militära styrkor av olika avtal mellan länderna, så ett lands militära makt är definitivt av grannländernas intresse, även om det är en "försvarsmakt".

Detta är ju en sanning med modifikation. Jag antar att du tänker på CFE-avtalet? Det binder ju faktiskt inte t ex Sverige.

Att Sveriges försvar skulle öka till en numerär som oroar våra grannländer är väl ganska otroligt :( :P

Snarare är det väl så att dom oroas över att den håller på att försvinna. :angry:

 

The Swede :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Om EU helt plötsligt skulle få för sig att rusta upp militärt skulle nog Ryssland börja undra. De är ju inte så överdrivet förtjusta i NATOS utvidgning. Om ryssarna börjar undra, och EU inte kan få dem att känna sig trygga med en EU-upprustning skulle de också börja rusta upp (om de har råd), sedan kanske förbindelserna skulle bli ännu frostigare, och vips, så har man ett nytt "kallt krig".

Ryssland känner tycket från Kina i öster och NATO i väster. Jag tror att de skulle välkomna ett militärt EU istället för NATO som är detsamma som USA. Det är inte alls säkert att USA och EU kommer att bestå i en allians inom NATO.

 

Ryssland handlar 15 gånger mer med EU-länderna än med USA. Ekonomisk makt har i det här fallet större betydelse än militär makt.

 

Skall man tro IR-forskare så tyder allt hittills i världshistorien på att allianser (NATO) faller efter att den gemensamma fienden (USSR) faller. Al Qaida är inget bra substitut.

 

Däremot kommer världen om 10-20 år att vara multipolär vilket betyder att gammal hederlig maktbalanspolitik kommer att återfödas.

Japan/ASEAN, Kina, Ryssland, EU och USA kommer att maktspela mot varandra. EU och Japan kommer troligen att ha de mest produktiva ekonomierna, därefter kommer USA om inte landet får ordning på sitt handelsunderskott och blir en producent av varor istället för en producent av pengar.

 

Det är i så fall uppenbart att EU och Japan/Asean kommer att upprusta militärt liksom både Kina, Ryssland och USA.

 

EU behöver inte rusta upp allt för mycket. Vissa systemkomponenter och resurser behöver tillföras (det var det jag frågade efter) men inte så mycket mera. Detta förutsatt att EU vill dominera världen via "soft power" och ekonomisk makt istället för "hard power" och militär makt.

 

Både Ryssland, Kina, USA och Japan/ASEAN upprustar redan. Det handlar i framtiden bara om vilka som skall alliera sig med varandra.

 

Jokrarna och dessutom de möjliga konflikthärdarna kan bli MERCOSUR i Syd- och Latinamerika, Turkiet, Israel, den muslimska delen av världen (vi har ingen aning om vad som kommer hända därnere) och Indien.

 

Det kommer inte att bli kärnvapenupprustning. Det enda som behövs för att säkerställa att länderna/unionerna inte förintas är en andraslagskapacitet, allt enligt IR-proffessorn Waltz teorier om "kärnvapenfred". En enda överlevande fransk atomubåt skulle t ex utplåna 16 amerikanska städer varför risken är alldeles för hög för att man skall använda kärnvapen. På samma sätt kan Indien, Kina och Japan m fl stater säkerställa sin överlevnad.

 

Krigen (om det ens blir några) kommer sannolikt att föras ekonomiskt och som "proxy-wars" eller som "continuous warfare" eller på krigsskådeplatser långt borta från supermakternas hemmafront.

Link to comment
Share on other sites

Dessutom styrs storlekarna av ländernas militära styrkor av olika avtal mellan länderna, så ett lands militära makt är definitivt av grannländernas intresse, även om det är en "försvarsmakt".

Detta är ju en sanning med modifikation. Jag antar att du tänker på CFE-avtalet? Det binder ju faktiskt inte t ex Sverige.

Att Sveriges försvar skulle öka till en numerär som oroar våra grannländer är väl ganska otroligt :( :P

Snarare är det väl så att dom oroas över att den håller på att försvinna. :angry:

 

The Swede :baskerPa:

Onekligen är det så idag. Men nu var ju förutsättningarna att EU skulle rusta upp inom ramen för en pakt av NATO-typ. Och då kan man ju alltid drömma ;)

Link to comment
Share on other sites

Onekligen är det så idag. Men nu var ju förutsättningarna att EU skulle rusta upp inom ramen för en pakt av NATO-typ. Och då kan man ju alltid drömma  ;)

Ja, men vad saknar EU då om vi återgår till trådens intentioner.

Link to comment
Share on other sites

Ja, men vad saknar EU då om vi återgår till trådens intentioner.

EU saknar framför allt en politisk vilja. Det finns idag en ambition att förstärka EU:s krishantering, de sk Petersberguppgifterna. Däremot att omvandla EU till en renodlad militärallians i syfte att utmana supermakten USA saknas idag helt politisk vilja. Det bör noteras i sammanhanget att de 10 nya EU-medlemmarna i öst är mycket mer USA-vänliga är vad Frankrike/Tyskland är.

Petersberguppgifterna däremot utvecklas i ganska snabb takt. Det finns alltsedan Balkankrigen 1992-95 en politisk vilja för att kunna se till att EU får en krishanterande del. Denna krishantering är tänkt att i första hand se till att Europa själva kan ta ett utökat ansvar för sin världsdel utan att behöva kalla in USMC.

 

Mig personligen värderar jag den transatlantiska länken väldigt högt. Jag anser inte att EU ska bli nån slags motpol till USA. Det vore att förstöra det europeiska projektet. Dessutom har Europa redan en militär försvarsallians och jag tror inte att Europa och EU mår bra av en till. Däremot välkomnar jag starkt att EU utvecklar en krishanteringsförmåga. Det behövs ett större ansvarstagande för EU och det är närmare från Kosovo till Bryssel än till Pentagon

 

[Källa: Egna funderingar över EU:s framtid]

Link to comment
Share on other sites

Mig personligen värderar jag den transatlantiska länken väldigt högt. Jag anser inte att EU ska bli nån slags motpol till USA. Det vore att förstöra det europeiska projektet. Dessutom har Europa redan en militär försvarsallians och jag tror inte att Europa och EU mår bra av en till. Däremot välkomnar jag starkt att EU utvecklar en krishanteringsförmåga. Det behövs ett större ansvarstagande för EU och det är närmare från Kosovo till Bryssel än till Pentagon

Ekonomin har större betydelse.

 

Polen, det mest USA-vänliga landet bland de nya medlemmarna handlar 15 gånger mer med EU än med USA.

 

Ungern, Slovakien, Tjeckien och Slovenien är framförallt av traditioner och handelns praktik och gamla mycket sega handelskontakter uppknutet mot Österrike.

 

Baltstaterna ser ju på en karta att USA aldrig skulle vilja köra in en hangarfartygsgrupp i Östersjön om de kom i krig med ryssen. Alldeles för trångt och alldeles för nära ryssen och ryssens bombplan med kryssningsrobotar.

 

De nya EU-länderna kommer att glömma bort USA fullständigt när de tar steget in i Bryssel och Strasbourg.

 

Det är bara synd att Sverige står med ena foten i USA:s jolle och den andra i EU:s jolle. Det tjänar man ingenting på. Ett mycket märkligt beteende. Inte konstigt att Göran Persson får ont i höfterna... :baskerFN:

 

EU är redan liksom Japan/ASEAN en motpol till USA på det ekonomiska planet. Det är bara frågan om EU även skall projicera militär makt.

Link to comment
Share on other sites

Ungern, Slovakien, Tjeckien och Slovenien är framförallt av traditioner och handelns praktik och gamla mycket sega handelskontakter uppknutet mot Österrike.

 

Baltstaterna ser ju på en karta att USA aldrig skulle vilja köra in en hangarfartygsgrupp i Östersjön om de kom i krig med ryssen. Alldeles för trångt och alldeles för nära ryssen och ryssens bombplan med kryssningsrobotar.

 

De nya EU-länderna kommer att glömma bort USA fullständigt när de tar steget in i Bryssel och Strasbourg.

 

Det är bara synd att Sverige står med ena foten i USA:s jolle och den andra i EU:s jolle. Det tjänar man ingenting på. Ett mycket märkligt beteende. Inte konstigt att Göran Persson får ont i höfterna...  :baskerFN:

 

EU är redan liksom Japan/ASEAN en motpol till USA på det ekonomiska planet. Det är bara frågan om EU även skall projicera militär makt.

Källor på detta?

 

Eller är det egna gissningar? Med hänsyn till hur tidigare trådar utvecklats kan det kanske vara idé att tydligt ange vad som är fakta och vad som är rena spekulationer...?

Link to comment
Share on other sites

Ekonomin har större betydelse.

 

Polen, det mest USA-vänliga landet bland de nya medlemmarna handlar 15 gånger mer med EU än med USA.

 

Ungern, Slovakien, Tjeckien och Slovenien är framförallt av traditioner och handelns praktik och gamla mycket sega handelskontakter uppknutet mot Österrike.

 

Baltstaterna ser ju på en karta att USA aldrig skulle vilja köra in en hangarfartygsgrupp i Östersjön om de kom i krig med ryssen. Alldeles för trångt och alldeles för nära ryssen och ryssens bombplan med kryssningsrobotar.

 

De nya EU-länderna kommer att glömma bort USA fullständigt när de tar steget in i Bryssel och Strasbourg.

Jag tror att du fullständigt underskattar de forna östblocksländerna upplevda behov av skydd mot ett revanschlystet Ryssland. Ett sådant skydd kan bara USA erbjuda inom överskådlig framtid, och därför kommer dessa länder att prioritera NATO före EU.

 

Vidare så ser jag inte varför USA skulle behöva ta in en hangarfartygsgrupp i Östersjön för att kunna stödja baltstaterna. Det är som du mycket riktigt påpekar inte troligt.

Link to comment
Share on other sites

Ungern, Slovakien, Tjeckien och Slovenien är framförallt av traditioner och handelns praktik och gamla mycket sega handelskontakter uppknutet mot Österrike.

 

Baltstaterna ser ju på en karta att USA aldrig skulle vilja köra in en hangarfartygsgrupp i Östersjön om de kom i krig med ryssen. Alldeles för trångt och alldeles för nära ryssen och ryssens bombplan med kryssningsrobotar.

 

De nya EU-länderna kommer att glömma bort USA fullständigt när de tar steget in i Bryssel och Strasbourg.

 

Det är bara synd att Sverige står med ena foten i USA:s jolle och den andra i EU:s jolle. Det tjänar man ingenting på. Ett mycket märkligt beteende. Inte konstigt att Göran Persson får ont i höfterna...  :baskerPa:

 

EU är redan liksom Japan/ASEAN en motpol till USA på det ekonomiska planet. Det är bara frågan om EU även skall projicera militär makt.

Källor på detta?

 

Eller är det egna gissningar? Med hänsyn till hur tidigare trådar utvecklats kan det kanske vara idé att tydligt ange vad som är fakta och vad som är rena spekulationer...?

Allmänt vedertaget. Utom vad gäller att balterna och Sveriges och Perssons jolleåkande. Balterna kommer inte att glömma USA när de tar steget in i EU, men tro mig, det gör de till slut, ge dom bara lite tid på sig. Jolleåkandet var mitt eget påfund. För min egen inre syn så såg det jättekul ut.

 

Det var för bedrövligt att Anna Lindh blev mördad. Med ett vunnet EMU-val och henne som ny statsminister då hade Sverige säkerligen varit ett helt annat land idag.

 

Åter till balterna. Efter en första eufori över att kunna dricka Coca-Cola och äta Big Mac så har detta lycksaliga västinfluerade beteende klingat av. Balterna är och vill vara ester, letter, lituaer och européer. Baltstaternas ekonomier tuffar på mycket starkt men de handlar knappt alls med USA utan med EU-länderna och Ryssland.

 

NATO består för en tid framöver. Men all IR-teori hittills tycks peka åt att allianser upplöses då deras fiender försvinner. Ryssland är inte Sovjetunionen och deras vänskap med EU är gedigen. Ryssland vill hellre se ett Europa utan NATO och USA än ett Europa som USA:s undersåtar.

 

Ja, jag tycker vi bör fråga oss varför vi européer skall vara undersåtar till någon?

 

Sen får du tycka vad du vill.

 

Jag är för övrigt kluven till NATO-medlemskapet. Det kan var abra att gå med för att få till stånd en svensk mentalitetsförändring vad gäller militärt samarbete, för långsamt men säkert kommer ändå Europa att gå sin egen väg.

Link to comment
Share on other sites

EU kommer inte bli en stormakt i traditionell bemärkelse förrän de suveräna medlemsstaterna börjar ge upp kontrollen över sina egna väpnade styrkor - inklusive kärnvapen. Detta är den stora "tröskeln" som EU måste ta sig över. Kommer britter finna sig i att tyskar och fransmän får vara med och bestämma över Storbrittaniens armé? Knappast inom överskådlig framtid, skulle jag tro.

Link to comment
Share on other sites

Åter till balterna. Efter en första eufori över att kunna dricka Coca-Cola och äta Big Mac så har detta lycksaliga västinfluerade beteende klingat av. Balterna är och vill vara ester, letter, lituaer och européer. Baltstaternas ekonomier tuffar på mycket starkt men de handlar knappt alls med USA utan med EU-länderna och Ryssland.

Baltstaterna må handla mer med EU-länderna än med USA. Men til syvende og sidst så är det NATO (och USA) som de ser som sin garant mot Ryssland. De lär inte i första taget glömma 50 års ockupation, oavsett om de handlar i euro eller dollar.

 

NATO består för en tid framöver. Men all IR-teori hittills tycks peka åt att allianser upplöses då deras fiender försvinner. Ryssland är inte Sovjetunionen och deras vänskap med EU är gedigen. Ryssland vill hellre se ett Europa utan NATO och USA än ett Europa som USA:s undersåtar.

 

NATO består så länge som medlemsländerna vill. Ännu så länge har jag inte sett något tecken på att den viljan skulle försvagas, snarare tvärtom med de nya medlemsländerna som mer än väl uppväger fransk/tyska funderingar. Det kommer att ta mycket lång tid innan Estland, Lettland, Litauen med flera kommer att lita på Rysslands goda vilja som garant för sin självständighet.

 

Att Ryssland nog hellre ser ett Europa utan NATO nog något som får de flesta NATO-länder att vilja bibehålla NATO...

 

Ja, jag tycker vi bör fråga oss varför vi européer skall vara undersåtar till någon?

 

Just nu är vi inte det. NATO är en garant för att vi inte blir det i framtiden heller.

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle östblocken hellre vilja ha hjälp från USA än EU?

om EU verkligen får ihop en enad styrka så tror jag NATO faller. "Varför vara polare med snubben borta på andra sidan jorden när våra grannar kan ge oss samma försvar?"

 

 

Dom enda som verkligen diggar NATO det är USA :baskerPa:

 

Att ryssarna får panik av ett gemensamt EU förvar låter också mindre troligt.

De kanske ändrar lite i sin försvarsbudget men att ett nytt kallt krig skulle uppstå? jo tjena. Skulle ryssland börjar panikrusta då kan man garanterat säga redan nu att USA gör detsamma (fast det gör de ju redan) , ingen vill se ngn sådan utveckling.

Ett euförsvar innebär ju inte att eu ska bli en supermakt utan snarare bättre på att sammarbeta.

 

 

/värjan

Link to comment
Share on other sites

"Varför vara polare med snubben borta på andra sidan jorden när våra grannar kan ge oss samma försvar?"

För att "grabben på andra sidan Atlanten inte har tummen upp i r*ven...

Utan har visat att han kan försvara dina intressen och sina åtaganden.

BJE har en klar poäng i sitt funderande där

:baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Varför skulle östblocken hellre vilja ha hjälp från USA än EU?

om EU verkligen får ihop en enad styrka så tror jag NATO faller. "Varför vara polare med snubben borta på andra sidan jorden när våra grannar kan ge oss samma försvar?"

 

 

Dom enda som verkligen diggar NATO det är USA  :unsure:

Därför att USA är de enda som har kapaciteten att hjälpa, kanske. Jämför USAs förmåga med övriga NATO-länders så inser man snabbt vem det är som håller de andra under armarna militärt.

 

Att EU skulle bli tillräckligt överens, och villigt att spendera de summor på militärt försvar som krävs, för att inhämta USAs försprång ser jag som mindre troligt. Och det är ingen "loserinställning", det är fakta.

 

Beträffande vem som vill ha NATO, läs på lite om hur NATO bildades så inser du nog vem som egentligen ville ha det.

Link to comment
Share on other sites

Ryssland vill hellre se ett Europa utan NATO och USA än ett Europa som USA:s undersåtar.

Europa utan NATO och USA kanske Ryssland vill se, det vet jag inte om det är sant, men i så fall, undrar du inte varför?

 

Europa som USAs undersåte är en grov överdrift, det hoppas jag du inser.

Link to comment
Share on other sites

Mig personligen värderar jag den transatlantiska länken väldigt högt. Jag anser inte att EU ska bli nån slags motpol till USA. Det vore att förstöra det europeiska projektet. Dessutom har Europa redan en militär försvarsallians och jag tror inte att Europa och EU mår bra av en till. Däremot välkomnar jag starkt att EU utvecklar en krishanteringsförmåga. Det behövs ett större ansvarstagande för EU och det är närmare från Kosovo till Bryssel än till Pentagon

Ekonomin har större betydelse.

 

Polen, det mest USA-vänliga landet bland de nya medlemmarna handlar 15 gånger mer med EU än med USA.

 

Ungern, Slovakien, Tjeckien och Slovenien är framförallt av traditioner och handelns praktik och gamla mycket sega handelskontakter uppknutet mot Österrike.

 

Baltstaterna ser ju på en karta att USA aldrig skulle vilja köra in en hangarfartygsgrupp i Östersjön om de kom i krig med ryssen. Alldeles för trångt och alldeles för nära ryssen och ryssens bombplan med kryssningsrobotar.

 

De nya EU-länderna kommer att glömma bort USA fullständigt när de tar steget in i Bryssel och Strasbourg.

 

Det är bara synd att Sverige står med ena foten i USA:s jolle och den andra i EU:s jolle. Det tjänar man ingenting på. Ett mycket märkligt beteende. Inte konstigt att Göran Persson får ont i höfterna... :navy:

 

EU är redan liksom Japan/ASEAN en motpol till USA på det ekonomiska planet. Det är bara frågan om EU även skall projicera militär makt.

Jag betvivlar att de f.d. warsawapaktländerna kommer att glömma vad USA gjorde för dem, speciellt med tanke på vilket motagande de får när de går med i EU; "Välkommna till EU, ni snyltande, illaluktande sociala turister; våga inte försöka söka jobb HÄR!" :unsure:

 

Det nervärderande bemötandet lär inte göra de mindre benägna att stödja USA, som faktiskt varit pådrivande för att integrera dem i NATO och EU.

Edited by Korpen
Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.


×
×
  • Create New...