Jump to content

Vilka hot finns mot Sverige?


Recommended Posts

En kort, koncis fråga som jag inte riktigt fått svar på, trots idogt läsande och sökande.

 

Vad finns det för EGENTLIGA skäl att inte dra ned på försvaret?

Ska vi lägga ut 40mdr/år för att det kan vara "bra att ha"?

 

Vad kan det finnas för (militära) hot mot Sverige idag som motiverar att ha kvar storleken på FM?

 

Jag vet ju vad jag tycker, men ibland känns det som argumenten tryter när jag inte kan hitta en potentiell invaderande fiende. Eller räcker det med en mindra utlandsstyrka som kan vara med och "släcka bränder"?

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

problemet med det hela som jag ser det hela är att man ska ha förmågan att titta 10-20 år in i framtiden. Att bygga upp ett nytt regemente tar 10år och till en gigantisk kostnad.

 

Hur många kunde 1985 tro att muren skulle falla inom 10år, att de baltiska republikerna skulle vara med i NATO inom 20år?

 

samma sak 1926, hur många kunde då säga att det skulle bli ett nytt storkrig i europa inom 15år? och att det skulle vara avslutat inom 20år?

 

Detta är problemet vid försvarsbeslut, vi vet inte vad som händer i vår framtid, och det är det vi ska försöka avgöra... det kanske blir ett storkrig i/kring de arabiska länderna inom 5år? eom 15år kanske ngt land strävar efter att bryta sig ut ur EMU-projektet med vapenmakt. om 12år kanske en ny ledare kliver upp på tronen i ryssland och vill åter igen skapa det sovjetiska imperiet... mycket kan inträffa inom 15år. och vi vet inte alls vad som inträffar inom dessa år. I fredstid kan man bygga upp ett starkt försvar, som förhoppningsvis aldrig kommer till använding. i orostider finns det aldrig tid att bygga upp ett starkt försvar...

 

bara för att det inte finns ngt hot idag (vilket är bra) så betyder det inte att det inte finns ngt hot om 5år...

Link to comment
Share on other sites

Fyra orsaker nedan:

 

1. Kriget mot terrorism

 

Det finns en ambition att försöka ställa om FM till att kunna delta vid terroristattacker. Utformningen är väldigt övergripande men generellt kan sägas att insatsförsvaret är mer till för att slå mot terrorgrupper (statliga eller icke-statliga) eller vid stora katatrofer. Försvaret har här en lång väg kvar att vandra, troligtvis kräver det kontraktsanställda personer med insatstid på mindre än ett dygn. Även lagstiftningen måste förändras så att FM kan ingripa vid angelägenheter inom riket.

 

 

2. Internationella insatser

 

Sveriges säkerhet är något som inte endast tryggas genom insatser när A-mob väl beordrats utan likväl även insatser internationellt. En fredlig omvärld är den bästa garantin för tryggad säkerhet. För att kunna sticka till Kosovo, Liberia eller Afghanistan måste vi ha ett försvar hemma som kan fungera som rekryteringsbas. För varje sate som är ute och krigar krävs det typ 3-5 stycken för att kunna försörja honom och tillåta att han åker hem efter 6 månader och ersätts av en ny.

 

 

3. Återtagandeförmåga

Som ovan skrivet finns det en ambition att om säkerheten i vårt närområde allvarligt försämras (läs: Ivan börjar rusta och bli hotfull) ska vi kunna bygga upp försvaret igen. Här har Sverige längre kvar att rusta upp än Finland genom att vi lagt ner stora delar av infrastrukturen för att kunna sätta hela samhället på krigsfot. Dock finns det ambitionen att försöka ha en bred kompetens inom de flesta områden för att kunna bygga upp när ofred närmar sig.

 

 

4. Värna vår territoriella integritet

 

Slutligen behövs det något form av försvar mot andra stater som vill kränka vå gräns. Och så länge vi inte är med i NATO saknar vi garantier för att andra ska komma till vår hjälp vid anfall.

 

 

 

Däremot hur försvaret ska vara organiserat är en annan fråga än den varför vi ska ha ett försvar.

Link to comment
Share on other sites

,Apr 6 2004, 22:06 ] Vi skulle få så mycket mer för pengarna om man lät militären ingripa vid uppror, bankrån, gisslantagning, sökande efter farlig person, gripande av farlig person, osv. :worthy:

Nja, paramilitära låter som lite exotiskt. Jag tror faktiskt det är ganska viktigt att ha en tydlig avdelning mellan polis och militär.

 

Jag ser främst två orsaker att behålla militären. För det första så är det det gamla vanliga argumentet om framtiden. I nuläget (och några år framåt) finns knappast några hot mot Sveriges gränser. Om det skulle uppstå ett hot så måste vi ha någon återtagningsförmåga kvar. För att citera vår ÖB så behöver vi behålla en "kompetensbredd".

Det andra är internationella insatser. Jag läste SvD, i fredags tror jag, om EU:s nya stridsgruper och att Sverige förväntas ställa upp med en själv. Jag kände direkt att det här är försvarets nya roll. 1500 man som ska 30 dagars beredskap (ständig beredskap 3 månader vartannat år) och som förväntas vara ute i snitt 3 månader per år låter som ett väldigt stort åtagande. Jag tror vi kommer få ett försvar så till stor del blir inriktad på utlandstjänst.

Vad gäller terroristargumentet så vet jag inte om jag kan hålla med. Vad skulle försvarsmakten kunna göra mot terrorister? Så länge de inte bestämmer sig för att invadera Sverige så tror jag inte det är mycket till hjälp. Det argumentet kan snarare leda till "backfire" då det snarare ger föda åt argumentet att föra över mer pengar från försvaret till polisen.

Link to comment
Share on other sites

Vad gäller terroristargumentet så vet jag inte om jag kan hålla med. Vad skulle försvarsmakten kunna göra mot terrorister?

Frågan skulle kunna formuleras så här: vad kan polisen göra ut terrorister i luften och till sjöss?

 

Ett 9/11-scenario i Sverige är inte särskilt troligt. Men är det omöjligt? Ska polisen skaffa jaktplan eller luftvärnsrobotar för att kunna hantera en sådan situation?

 

Samma sak gäller, om än i mindre grad, till sjöss. Polisen har helt enkelt minimal förmåga att utöva våld annat än på landbacken.

 

Idag är det visserligen inte lagligt för Försvarsmakten att agera mot terroristhot. Detta måste det ske en ändring av i framtiden.

Link to comment
Share on other sites

Fast det kanske inte är den sortens samhälle vi vil leva i, eller hur?

Hurså?

 

Jag menar inte att de ska skjuta skarpt mot varenda demonstrant, de kan agera som kravellpoliserna gör idag, de skulle kunna arbeta sida vid sida med dem, och kanske skjuta gummikulor när det går överstyr (t ex för att svara mot brandbomber, gatustenar).

 

Och vad vore fel med militär som söker efter polismördare eller bankrånare som flyr till skogs? Mha NI.

 

Det skulle ge soldaterna erfarenhet som de kan ha nytta av under t ex utlandstjänst m.m.

Link to comment
Share on other sites

Jag ser främst två orsaker att behålla militären. För det första så är det det gamla vanliga argumentet om framtiden. I nuläget (och några år framåt) finns knappast några hot mot Sveriges gränser. Om det skulle uppstå ett hot så måste vi ha någon återtagningsförmåga kvar. För att citera vår ÖB så behöver vi behålla en "kompetensbredd".

Det andra är internationella insatser. Jag läste SvD, i fredags tror jag, om EU:s nya stridsgruper och att Sverige förväntas ställa upp med en själv. Jag kände direkt att det här är försvarets nya roll. 1500 man som ska 30 dagars beredskap (ständig beredskap 3 månader vartannat år) och som förväntas vara ute i snitt 3 månader per år låter som ett väldigt stort åtagande. Jag tror vi kommer få ett försvar så till stor del blir inriktad på utlandstjänst.

Vad gäller terroristargumentet så vet jag inte om jag kan hålla med. Vad skulle försvarsmakten kunna göra mot terrorister? Så länge de inte bestämmer sig för att invadera Sverige så tror jag inte det är mycket till hjälp. Det argumentet kan snarare leda till "backfire" då det snarare ger föda åt argumentet att föra över mer pengar från försvaret till polisen.

Precis det jag själv har tänkt ut för mig själv.

 

 

Sillen slog huvudet på spiken!

 

 

Om ni vill se denna stridsgrupp in action, ladda då hem min kommande kampanj till Operation Flashpoint.

 

 

Vill ni ha mer info, skicka ett PM!

Link to comment
Share on other sites

Guest järv
En kort, koncis fråga som jag inte riktigt fått svar på, trots idogt läsande och sökande.

 

Vad finns det för EGENTLIGA skäl att inte dra ned på försvaret?

Ska vi lägga ut 40mdr/år för att det kan vara "bra att ha"?

 

Vad kan det finnas för (militära) hot mot Sverige idag som motiverar att ha kvar storleken på FM?

 

Jag vet ju vad jag tycker, men ibland känns det som argumenten tryter när jag inte kan hitta en potentiell invaderande fiende. Eller räcker det med en mindra utlandsstyrka som kan vara med och "släcka bränder"?

Man brukar ju säga att försvaret är som en brandförsäkring och du slutar ju inte betala på försäkringen bara för att det inte har brunnit på länge..

 

Sen tycker jag ju att en stark försvarsmakt är ett självändamål.

Link to comment
Share on other sites

Citerar mig själv i den här tråden.

 

Två grundläggande anledningar:

 

1. För att upprätthålla åtminstone en grundläggande förmåga att fullgöra den skyldighet varje stat har - att hävda sitt lands territoriella integritet.

2. För att kunna verka konfliktförebyggande och fredsskapande också i andra länder där våra medmänniskor lider nöd eller där konflikter hotar att bli större.

 

Den första av dessa kan dessutom verka fredsbevarande genom att inte locka eventuella intresserade makter att utnyttja ett avrustat Sverige (exempelvis som skedde i Costa Rica under det nicaraguanska inbördeskriget på 1980-talet). Ett Sverige med en grundläggande och anpassningsbar försvarsförmåga gör det mindre attraktivt för andra länder att bygga upp en invasionskapacitet. Vi kan alltså, om än marginellt, bidra till att exempelvis Rysslands resurser läggs på rätt saker.

Är dock inte helt säker på att det verkligen behöver kosta 40 miljarder om året, alternativt på att man inte skulle kunna få mer effekt för dessa pengar.

 

@ Järv: Och några sossevänner till mig verkar tycka att ett stort AMS är ett självändamål. ;)

 

EDIT: Syftningsfel.

Edited by Vysotskij
Link to comment
Share on other sites

Min standardförklaring när personer ifrågasätter nödvändigheten av min kommande värnplikt och försvaret är att världen inte är snäll. "Den är fylld av galningar som gärna skulle sprätta upp dig och knulla dig i svaljet bara för att du tittar snett på deras gympaskor. Sen att det finns och alltid kommer finnas ledare för länder som beter sig likadant gör det knappast hållbart att avveckla försvaret. Och om vi gör det, vem vet hur vi ska bygga upp det igen om 20, 30 år när allt går åt helvete. Vet du?"

 

Lite taskigt språkbruk, men i ett gymnasium i stockholmsförorten är det dessvärre en nödvändig målgruppsrelatering. :P

Edited by Froddan
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Men hur stort och bra kommer försvaret att vara om två år (då jag förhoppningsvis får göra min värnplikt)? Det känns lite som om jag kommer komma till ett litet låtsasförsvar istället för det grymma svenska försvar jag känner att vi haft.  :(

Upp med hakan. Det kan väl ligga något i din oro, men så har folk sagt i Försvaret sen 1960. Det var alltid bättre förr.

 

När jag började bli militärt överintresserad hade Armén 27 brigader; när jag ryckte in 16 eller 14; nu utbildas inte ens hela brigader. Å andra sidan åkte större delen av brigaderna lastbil i slutet på 80-talet, MT-LB när jag låg i lumpen och strf 90 idag.

 

Mindre men vassare. Som beväring är det nog minst lika kul att ha bra materiel som att ingå i ett försvar av modellen Quantity never goes of style. (Tack till EO4.)

Link to comment
Share on other sites

En kort, koncis fråga som jag inte riktigt fått svar på, trots idogt läsande och sökande.

 

Vad finns det för EGENTLIGA skäl att inte dra ned på försvaret?

Ska vi lägga ut 40mdr/år för att det kan vara "bra att ha"?

 

Vad kan det finnas för (militära) hot mot Sverige idag som motiverar att ha kvar storleken på FM?

 

Jag vet ju vad jag tycker, men ibland känns det som argumenten tryter när jag inte kan hitta en potentiell invaderande fiende. Eller räcker det med en mindra utlandsstyrka som kan vara med och "släcka bränder"?

Rysslan, fortfarande ett instabilt land, kan mycket väl tänka mig att en dispyt över en struntsak kan utvecklas till något stort.

 

Men sverige skulle istället satsa stort på internationella insatser, varför inte satsa på att fixa en mycket stor styrka kanske 2500 man som skall kunna sättas in inom en vecka, vara först på plats, vara ett föredöme.

 

För att tex försöka förhindra händelser som Rwanda, eller i alla fall begränsa skadorna.

 

Skulle det ha varit värt pengarna att ha skickat 5000 man till Rwanda om vi är efterkloka?(en enormt stor operation javisst)

 

Vi kan kalla det "en galnings vision" ;)

Edited by Vinter
Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...
problemet med det hela som jag ser det hela är att man ska ha förmågan att titta 10-20 år in i framtiden. Att bygga upp ett nytt regemente tar 10år och till en gigantisk kostnad.

 

Hur många kunde 1985 tro att muren skulle falla inom 10år, att de baltiska republikerna skulle vara med i NATO inom 20år?

 

samma sak 1926, hur många kunde då säga att det skulle bli ett nytt storkrig i europa inom 15år? och att det skulle vara avslutat inom 20år?

 

Detta är problemet vid försvarsbeslut, vi vet inte vad som händer i vår framtid, och det är det vi ska försöka avgöra... det kanske blir ett storkrig i/kring de arabiska länderna inom 5år? eom 15år kanske ngt land strävar efter att bryta sig ut ur EMU-projektet med vapenmakt. om 12år kanske en ny ledare kliver upp på tronen i ryssland och vill åter igen skapa det sovjetiska imperiet... mycket kan inträffa inom 15år. och vi vet inte alls vad som inträffar inom dessa år. I fredstid kan man bygga upp ett starkt försvar, som förhoppningsvis aldrig kommer till använding. i orostider finns det aldrig tid att bygga upp ett starkt försvar...

 

bara för att det inte finns ngt hot idag (vilket är bra) så betyder det inte att det inte finns ngt hot om 5år...

Väcker liv i denna tråd. Just Fk Satan´s inlägg känns aktuellt mht rådande läge och det jag nu skall ifrågasätta.

 

Ur corren.se;

Tomas Ries, direktör för Utrikespolitiska institutet, anser dock inte att kriget i Kaukasus får några omedelbara konsekvenser för det säkerhetspolitiska läget i Sverige eller övriga Västeuropa.

 

Men på sikt innebär det här att förhållandet mellan Västeuropa och Ryssland försämras. Detta är del av en trend som vi har sett de senaste sju åren, att Ryssland avlägsnar sig allt längre från grundvärdena i EU. Och det är nu ett märkbart steg som Ryssland tagit, säger han.

Ries menar att på lite längre sikt måste också den svenska försvarspolitiken omprövas.Slut citat

 

Vad sjutton gubbar menar man? på sikt innebär......????? Ja, men det är ju nu det sker? Just NU är förhållandet sämre än i förra veckan. Varför försämras förhållandet på sikt? Utgångspunkten måste ju i dagsläget vara att normalisera förhållandet, och det bör ju innebära en förbättring??????

 

Och, om förhållandet förbättras på sikt, ja då får det inga säkerhetspolitiska konsekvenser. Inga konsekvenser nu, och inga på sikt.

 

På sikt måste den svenska försvatspolitiken omprövas???? Varför inte nu efter sju års illavarslande rysk trend?

 

Jag finner Ries uttalande märkligt och oigenomtänkt. :D

 

EDIT; Bör ju bifoga en länk också http://www.corren.se/archive/2008/8/11/jualemo2uq77pqb.xml Sorry!

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Väcker liv i denna tråd. Just Fk Satan´s inlägg känns aktuellt mht rådande läge och det jag nu skall ifrågasätta.

 

Ur corren.se;

Tomas Ries, direktör för Utrikespolitiska institutet, anser dock inte att kriget i Kaukasus får några omedelbara konsekvenser för det säkerhetspolitiska läget i Sverige eller övriga Västeuropa.

 

Men på sikt innebär det här att förhållandet mellan Västeuropa och Ryssland försämras. Detta är del av en trend som vi har sett de senaste sju åren, att Ryssland avlägsnar sig allt längre från grundvärdena i EU. Och det är nu ett märkbart steg som Ryssland tagit, säger han.

Ries menar att på lite längre sikt måste också den svenska försvarspolitiken omprövas.Slut citat

 

Vad sjutton gubbar menar man? på sikt innebär......????? Ja, men det är ju nu det sker? Just NU är förhållandet sämre än i förra veckan. Varför försämras förhållandet på sikt? Utgångspunkten måste ju i dagsläget vara att normalisera förhållandet, och det bör ju innebära en förbättring??????

 

Och, om förhållandet förbättras på sikt, ja då får det inga säkerhetspolitiska konsekvenser. Inga konsekvenser nu, och inga på sikt.

 

På sikt måste den svenska försvatspolitiken omprövas???? Varför inte nu efter sju års illavarslande rysk trend?

 

Jag finner Ries uttalande märkligt och oigenomtänkt. :wacko:

 

EDIT; Bör ju bifoga en länk också http://www.corren.se/archive/2008/8/11/jualemo2uq77pqb.xml Sorry!

Jag har försvarat Ries tidigare och gör det igen. :blink: Jag uppfattar att Ries menar detsamma som du. Kriget mellan Ryssland och Georgien innebär inte några omedelbara säkerhetspolitiska risker för Sverige här och nu. Däremot måste vi ta hänsyn till detta (att Ryssland avlägsnar sig allt längre från grundvärdena i EU) i vår långsiktiga planering.

Link to comment
Share on other sites

Kriget mellan Ryssland och Georgien innebär inte några omedelbara säkerhetspolitiska risker för Sverige här och nu. Däremot måste vi ta hänsyn till detta (att Ryssland avlägsnar sig allt längre från grundvärdena i EU) i vår långsiktiga planering.

Nu vill inte jag vara den som är.....MEN.

Just det faktumet att Ryssland fjärmar sig från de "grundvärden" vi förutsatte att de följde, borde vara

skäl nog att omvärdera synen radikalt.

 

Utgångsvärdet för analyserna har förändrats i.o.m detta.

 

Hur och var upprustningen rent materiellt kan gå till är en småsak i jämförelse med

att Ryssland nu visat att den politiska viljan att ta till vapen för att uppnå sina ekonomiska mål

finns och är som det verkar djupt rotad i den regerande skiktet.

 

Personligen tror jag inte en sekund att detta krig handlade om de "stackars Sydossetierna", utan

kallt beräknande drag att tillskansa sig kontroll över Olja-gas flödet i regionen.

Link to comment
Share on other sites

Jag nämnde ett faktum i Ryssland vs Georgien tråden som säkerligen glömdes bort pga allt annat som hände. Vad?

 

Jo, att Sverige till viss del befinner sig i samma situation som Georgien. Liten grannstat, alliansfritt, betydelselös liten ekonomi globalt sett, liten och betydelselös försvarsmakt, nära band till USA, och ett NATO medlemskap kan bli aktuellt, strategiskt viktig energidistribution(östersjöledningen) samt i viss mån territoriellt viktigt(bl a norra Sverige).

 

Sverige är lierat ekonomiskt med EU, och Georgien tills nyligen med OSS på ett likartat sätt. Åtminstone utgjorde medlemskapet en deklaration om var man hör hemma på världskartan i vissa frågor.

 

Målar jag fan på väggen om jag dristar mig att påstå att detta faktum är skäl nog att omvärdera säkerhets och försvarspolitiken mht hur Ryssland

bevisligen hanterar grannar i denna situation? Jag utgår från att värnandet om sydossetiernas säkerhet var ett svepskäl.

 

Jag anser att Ryssland inte kan komma att utgöra ett hot mot Sverige i framtiden, det är redan en realitet.

Edited by 23:e komp.
Link to comment
Share on other sites

Kriget mellan Ryssland och Georgien innebär inte några omedelbara säkerhetspolitiska risker för Sverige här och nu. Däremot måste vi ta hänsyn till detta (att Ryssland avlägsnar sig allt längre från grundvärdena i EU) i vår långsiktiga planering.

Nu vill inte jag vara den som är.....MEN.

Just det faktumet att Ryssland fjärmar sig från de "grundvärden" vi förutsatte att de följde, borde vara

skäl nog att omvärdera synen radikalt.

 

Utgångsvärdet för analyserna har förändrats i.o.m detta.

Tomas Ries, direktör för UI, är en mycket insiktsfull säkerhetspolitisk analytiker och jag tror att han är en av få som både har förståelse för den militära dimensionen (jag har hans böcker Investigating Kola och Cold Will från kalla krigets dagar i bokhyllan) och har en realistisk förståelse för vad de nya säkerhetspolitiska hoten kan innebära. Han har redan innan detta krig varit kritisk till svensk säkerhetspolitik så jag vänder mig mot den tolkning som 23:e gör av hans uttalande.

(Ries i DN 16 maj 2008)

Link to comment
Share on other sites

. Han har redan innan detta krig varit kritisk till svensk säkerhetspolitik så jag vänder mig mot den tolkning som 23:e gör av hans uttalande.

(Ries i DN 16 maj 2008)

 

Han är säkerligen en mycket kompetent fackman, men det jag vänder mig emot är hans motsägelsefulla utsaga. Läs den några gånger......det stämmer ju inte. Jag har försökt åskådliggöra varför.

Link to comment
Share on other sites

Han har redan innan detta krig varit kritisk till svensk säkerhetspolitik så jag vänder mig mot den tolkning som 23:e gör av hans uttalande.

(Ries i DN 16 maj 2008)

Han är säkerligen en mycket kompetent fackman, men det jag vänder mig emot är hans motsägelsefulla utsaga. Läs den några gånger......det stämmer ju inte. Jag har försökt åskådliggöra varför.

Man kan göra säkerhetspolitiska bedömningar på kortare och längre sikt. Jag uppfattade att Ries menar att Sverige idag måste ompröva bedömningen av Ryssland på sikt och därmed också försvarsplaneringen.

Link to comment
Share on other sites

Men risken med att göra det för sent är att vi sitter i samma sits som vi gjorde i VK2, dvs inget försvar när det väl gäller. Om det nu blivigt sämre de senaste 7 åren är det väl dags att göra nått åt det nu och inte vänta.

Link to comment
Share on other sites

Han har redan innan detta krig varit kritisk till svensk säkerhetspolitik så jag vänder mig mot den tolkning som 23:e gör av hans uttalande.

(Ries i DN 16 maj 2008)

Han är säkerligen en mycket kompetent fackman, men det jag vänder mig emot är hans motsägelsefulla utsaga. Läs den några gånger......det stämmer ju inte. Jag har försökt åskådliggöra varför.

Man kan göra säkerhetspolitiska bedömningar på kortare och längre sikt. Jag uppfattade att Ries menar att Sverige idag måste ompröva bedömningen av Ryssland på sikt och därmed också försvarsplaneringen.

Men varför skall vi vänta med att ompröva försvarspolitiken när det idag finns skäl att göra det? Det som sker nu och har skett under de senaste sju åren

läggar han ju som grund till varför vi på sikt skall ompröva. Vad mer måste ske innan man anser att det är skäl nog att ompröva NU?

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...