Jump to content

4 miljarder kronor


Recommended Posts

Hittills har regeringen försökt hålla försvaret utanför samarbetet med vänstern och miljöpartiet, men nu har partierna fått garantier om att regeringen inte ställer dem utanför nästa förvarsbeslut.

 

Det här är en STOR nyhet!!!

 

Angående sparandet på inköpen tycker jag att det är mycket märkligt att man bara tar en bit av "kakan" utan att utreda konsekvenserna...

Link to comment
Share on other sites

Ifall det blir de 6Miljarderna det pratas om nu gäller bl.a. följande:

 

Men med minus sex miljarder kronor är följderna

mycket mera långtgående. ÖB skriver: "Förbanden

reduceras till en nivå om ca 25 procent relativt läget

2004. Detta innebär bl a att tydliga begränsningar

uppstår i förmåga och uthållighet att hävda den

territoriella integriteten". Vidare också: "hemvärnet

avvecklas".

/TT

 

 

TT har fel, det ska vara 30%. Läs mer om ÖB:s utredning här http://www.mil.se/attachments/bu05_bil_0_samf.pdf och sidan 13 är det för minus 6 Miljarder alternativet

Edited by Fk Satan
Link to comment
Share on other sites

-----------------

KD hotar nu med att hoppa av Försvarsberedningen i protest mot vad de anser är uppgjort på förhand...

 

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_7250844.asp

 

Både (mp) och (v) anser att det är nivån GA-6 som är besparingsförslaget

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1...ousRenderType=1

-----------------

 

Om detta stämmer (vilket vi inte vet) så kommer det inte att bli sig likt i FM något mer...Jag skulle nog sätta det i samma klass som 1926 års försvarsbeslut...

 

(mp + v) -> 8-/ <-FM

 

(Det här var förresten mitt första inlägg, hoppas även på att få tid med fler)

Link to comment
Share on other sites

"Jag är nöjd med att vi har samlat partierna runt satsningarna mot arbetslösheten. Det är helt centralt, sade finansminister Bosse Ringholm till TT på lördagskvällen. "

 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=5...ousRenderType=1

 

Man vill motarbeta arbetslösheten... och skära i budgeten i FM som resulterar i att cirkus 6000 personer förlorar arbetet. Vart finns logiken?

Edited by Sgt. Larsson
Link to comment
Share on other sites

re: #28, Detta beslut är mycket värre än det från 1925 då det i praktiken avskaffar mjligheten att genomföra ngn form av markstrid.

 

Re: Sgt Larsson Ointressant argumentation, 6000 jobb är endroppe i havet i arbetslöshetsstatistiken idag. Sedan bör vi som försvarsfrämjare i min mening undvika sysslesättningssidan som argument, den har enbart medfört fördyrinagar för FM under de senaste 40 åren.

Link to comment
Share on other sites

Vad jag hann upfatta av nyheterna så överväger även Centern att hoppas av Försvarsberedningen. Detta då socialdemkraterna lovat att deras 2 samarbetspertier inte skall ha sådant inflytande över säkerhets-, försvars- och utrikespolitik. Såg även en kort intervju med moderatledaren (vars namn jag inte kan stava till just nu), han verkade uppriktigt sagt förbannad.

 

Mina herrar... det är farligt när periferipartier utan utbildning och förståelse för konsekvenser tillåts ha den makt de har.

Link to comment
Share on other sites

Vänsterpartiet och Miljöpartiet slås ju för att försvarsbudjeten ska minska med 6 miljarder. Konsekvenserna blir en enligt ÖB "Förbanden reduceras till en nivå om ca 25 procent relativt läget 2004" Samt "hemvärnet avvecklas".

 

Detta FÅR bara inte gå igenom!

 

Källa: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1...ousRenderType=6

Link to comment
Share on other sites

Det är detta som är så oerhört intressant. Officerare räknas inte som människor.

Tänk dig vilken yrkesgrupp som helst som hela tiden sparkas på och dras ner.

Skulle de göra motstånd, strejka? Ja troligen! Men då Militären saknar de möjligheterna så tar man givetvis därifrån och ger dessa pengar till exempelvis Vietnam som är en biståndstagare på en rund summa av 365 miljoner kr om året!

Link to comment
Share on other sites

kan det här vara nåt?

 

BRB 13:4 "Om någon förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar, folkförsörjning, rättsskipning eller förvaltning eller för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet i riket, eller genom annan åtgärd, som ej innefattar allenast undanhållande av arbetskraft eller uppmaning därtill, allvarligt stör eller hindrar användningen av sådan egendom, dömes för sabotage till fängelse i högst fyra år. Detsamma skall gälla, om någon eljest, genom skadegörelse eller annan åtgärd som nyss sagts, allvarligt stör eller hindrar den allmänna samfärdseln eller användningen av telegraf, telefon, radio eller dylikt allmänt hjälpmedel eller av anläggning för allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft."

 

BRB 13:5 "Är brott som i 4 § sägs att anse som grovt, skall för grovt sabotage dömas till fängelse på viss tid, lägst två och högst tio år, eller på livstid.Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om därigenom framkallats fara för rikets säkerhet, för flera människoliv eller för egendom av särskild betydenhet."

 

BRB 18:6 "Om någon genom stympning eller annorledes, för längre eller kortare tid, gör sig oduglig till tjänstgöring, som det ålegat honom att fullgöra vid krigsmakten eller eljest för rikets försvar, eller genom att föregiva sjukdom eller medelst annat vilseledande undan drager sig sådan tjänst- göringsskyldighet, dömes för svikande av försvarsplikt till böter eller fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, till böter eller fängelse i högst fyra år."

 

BRB 20:4 "Den som har valts till sådant uppdrag hos staten eller hos en kommun med vilket följer myndighetsutövning får av rätten skiljas från uppdraget, om han har begått brott för vilket är stadgat fängelse i två år eller däröver och han genom brottet har visat sig uppenbarligen olämplig att inneha uppdraget. Med uppdrag hos staten eller hos kommun likställs uppdrag hos andra sådana arbetsgivare som avses i 2 § andra stycket 1. Lag (1988:942)."

 

Om inte det så har vi ju alltid

 

BRB 19:15 "Om någon, som med hänsyn till vad honom är veterligt, på grund av meddelad varning eller eljest bort inse att högförräderi, trolöshet vid förhandling med främmande makt, spioneri, grovt spioneri eller grov obehörig befattning med hemlig uppgift är å färde, medverkar till gärningen, dömes till ansvar såsom för medhjälp därtill; dock må ej dömas till svårare straff än fängelse i två år. Lag (1976:509)."

 

Att appliceras på resten av försvarsberedningen med anledning av att dom inte har anmält sina kollegor från vissa vågmästarpartier.

 

Inte för att det nånsin skulle hända i verkligheten, men...

:blink:

Link to comment
Share on other sites

När man läser uttalanden från politiker i dom flesta partier så är samtliga väldigt negativa till att MP och V har fått en sådan kontroll över försvarsbeslutet. Skönt att höra att det inte kommer att passera obemärkt.

 

Dock gillar jag inte att S gör sådana här deals på förhand:

"Enligt Wetterstrand slogs det i budgetförhandlingen fast att slutliga försvarsbeslutet måste ha v:s och mp:s godkännande. Orsaken är att beslutet i så hög grad påverkar statsbudgeten."

Link to comment
Share on other sites

:D Eftersom det knappast finns nån risk att någon vågar ta tag i projektet att få berörda människor åtalade för sabotage alternativt svikande av försvarsplikt alternativt högförräderi eller medhjälp till högförräderi så låt oss då istället minnas vem, vilka, hur och varför nästa gång det stora valkampanjsåbäket drar igång.

 

Jag tänkter inte bedriva politisk kampanj här, men om fler människor i brist på bättre åtminstånde kunde minnas, och systematiskt rösta bort de politiker som fattar oansvariga beslut oberoende av partitillhörighet vid nästa val i stället för att gå ut och rösta som man alltid har gjort...

 

Jag är väl naiv eller nåt, men nån sorts :blink: måste banne mig till för att få systemet att börja fungera igen. Som det ser ut nu så har valkampanj, beslut, ansvar och konsekvens inget som helst samband, och det vet höga berörda. Det finns inga andra än medborgarna som kan ändra på det....

 

Så tycker jag.

:D

 

PS: Efter att ha läst på reglerna bättre... är jag för nära gränsen nu? Hursomhelst, för att återgå till den militära aspekten. Hela eländet är säkerhetspolitiskt riskabelt, strategiskt olyckligt , och historiskt nonchalant.

 

Anledningen till att sådana beslut ens blir kandidater för att fattas är att sambandet mellan ansvar och befogenheter är grundligt satt ur spel. Men vad mer är nytt?

 

Frågor på det?

Edited by san
Link to comment
Share on other sites

Äh! Lägg ner allt! Låt HV ta hand om försvaret. Och så tycker jag att HV ka få 10 miljarder mindere i budget i år också! Jag menar, de kan ju inte få ALLT de pekar på. Eller hur? :huh:

Edited by Ibsen
Link to comment
Share on other sites

re: san

 

Det finns även ett skydd i och med att man ej får åtala för högförräderi etc. om detta utövas i tjänsten.

Joo, så länge det är beordrat inom tjänsten så klarar man sig rätt långt. :/ Är det privata agendor från myndghetspersonernas sida kommer det i ett annat läge.

 

Men om jag ska bli allvarlig en stund så tror jag inte att det är det som är problemet. Hade jag verkligen trott på det, så hade jag nog gjort nåt konstruktivare än att leka med ord på internet om saken.

 

Håll med om att förstör eller skadar egendom, som har avsevärd betydelse för rikets försvar eller ... eller eljest bort inse att högförräderi ... är å färde kommer otäckt nära sanningen, dock. :huh:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...