Jump to content

Flashbangs på nyheterna


ABP

Recommended Posts

TV4

 

 

Oj nu får de det att låta som att flashbangs är nått nytt hemligt polisvapen som kan ställa till med onödigt lidande.

 

Försöksverksamhet på en granat som har använts sedan 77 åtminstånde (Mogadishu-stormingen) är ju knappast ett nytt vapen som man inte vet hur den funkar i fält. Kan de inte komma på nått smartare att skriva än hemliga fältester.

 

GT skrev redan i en artikel om ONI (1994) om hur de använde flashbangs för att kunna gripa folk. Så hemligt var det. Att sedan vanliga polisen använder flashbangs har ju knappast varit hemlig eftersom det har stått om det i tidningar ett flertal tillfällen.

 

Sedan är ju vapnet i sig knappast extremt, eftersom poliserna kan använda det på sig själva under övningar. Det borde ju dessutom vara ett mycket bättre vapen än tårgas eftersom flashbangs är iallafall tillåtna i krig. ;)

 

Trodde Lars Nylén var lite mera kunnig faktiskt

Edited by ABP
Link to comment
Share on other sites

  • Replies 67
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Guest J-Star

Finns väl inte en enda datorspelare som inte känner till flashbangs. :wub:

 

Väd gäller kryddningen/vinklingen... what else is new? Så kallade granskande reportrar är sensationskåta... påterstår enbart att konstatera faktum.

 

/J

Edited by J-Star
Link to comment
Share on other sites

Personligen hade jag förväntat mig mer av Lars Nylén, som normalt brukar vara öppen för nya idéer som kan minska våldsanvändningen, effektivisera polisens arbete och öka säkerheten för både polismän och den ingripandet riktar sig mot.

 

Lars Nylén yttrade också att det inte var lämpligt att vapen för terroristbekämpning läcker över till den vardagliga verksamheten. Eftersom han numera faktiskt är Nationella Insatsstyrkans formelle chef bör han rimligen känna till att just distraktionsgranater knappast är något "hemligt antiterrorvapen". Det är ett less leathal-hjälpmedel som används vardagligen av tusentals poliser världen över.

 

Av TV4:s resonemang fick jag sedan intrycket att det skulle vara OK att använda distraktion mot mördare - men inte mot psykiskt sjuka. Man tycktes anse att mördare och våldtäktsmän utan ifrågasättande förtjänar en distraktionsgranat medan psykiskt sjuka inte gör det. Resonemanget förutätter att polisens vapenanvändning är ett straff och inte ett arbetsredskap. Vem som helst borde kunna räkna ut att det inte åligger polisen att använda sina vapen för att utdöma någon slags regelmässiga straff i form av extra våldsamma ingripanden mot de som misstänks för extra grova brott.

 

Det enda kriterium som är avgörande för polisens användande av vapen är personens bedömda farlighet.

 

Psykiskt sjuka och självmordsbenägna är i detta hänseende oftast betydligt farligare än både våldtäktsmän och mördare eftersom de ofta är både oberäkneliga och självdestruktiva.

 

Ingen annan metod är mig veterligen lika effektiv som distraktion när det gäller att hindra självdestruktiva människor från att skada sig själva eller andra. Som vanligt i journalistikens värld verkar dock alla problem skapas först i det ögonblick polisen börjar ingripa för att försöka förhindra dem. Om polisen inte gör något alls kan tydligen heller inget gå fel.

 

Vad gäller yttrandet att polisen bedriver "försöksverksamhet på allmänheten" är detta uttalande absurt.

 

För det första får man det att låta som om man går och kastar distraktionsgranater mot slumpvis utvalda oskyldiga människor på gatorna (Normalt sett brukar polisen inte ens räkna in livsfarliga våldsverkare bland "allmänheten").

 

För det andra är det ingen försöksverksamhet. Efter beslut av polischef har man rätt att använda vilket lämpligt förstärkningsvapen som helst från fastställda MP5 till luftvärnsrobot.

 

Mig veterligen har dock inte ens MP5 provskjutits mot poliser eller andra lämpliga försökspersoner innan man godkände användandet mot gärningsmän och våldsverkare.

 

Man tar sig sedan lätt för pannan när man hör ord som "detta extrema förstärkningsvapen" och "grovt våld" yttras om något som i princip är en kraftig kinapuff.

Link to comment
Share on other sites

Jag skrev just ett mail till journalisten ifraga, tankte posta det har forst for att se till sa jag inte knattrat ner en massa faktafel. Vad tycks?

 

Jag laste just din artikel om s k "flashbangs", alltsa distraktionsgranater, och fann den kraftigt vinklad for att smutskasta polisen.

 

"Nyheterna kan avslöja ett hemligt polisprojekt där medborgarna är försökskaninerna. Det är ett så kallat fältförsök med distraktionsgranater, granater som slår ut både hörsel och syn."

 

Ja, de grundlaggande fakta ar korrekta, men du har skrivit (mycket skickligt, ska jag villigt erkanna) pa ett sadant satt att effekten ar felaktig. Ett faltforsok ar ett accepterat system dar utvalda enheter provar ny teknologi for att se om det ar vart att kopa in i mangd. Naturligtvis omfattar detta aven vapensystem. Men det ar ju trots allt inte *allmanheten* som ar forsokskaniner - poliser gar ju inte omkring och kastar granater vilt omkring sig for att se vad som hander - det ar folk som utgor en fara for sig sjalva och/eller andra som ar forsokskaniner.

 

Distraktionsgranater - eller "noise-flash devices" som de hette fran borjan - utvecklades av brittiska SAS' Operations Research Unit pa 70-talet, och har anvants av polis och militar over hela varlden sedan dess. De slar inte ut horsel och syn permanent, men dessa sinnen ar nastan totalt nedsatta i flera sekunder och aterkommer sedan gradvis under pafoljande minuter.

 

"Men det är ytterst få som känner till att sedan drygt tre år har piketpoliserna i Stockholm, Malmö och Göteborg, på försök, fått tillgång till detta extrema förstärkningsvapen. "

 

Det ar inte ett extremt vapen; granaterna orsakar vanligtvis inga allvarliga skador, och reaktionstiden ger polis mer tid att forhindra faran pa ett mindre valdsamt satt dar de annars skulle tvingas skjuta skarpt.

 

"Nyheternas granskning visar att granaterna inte alls enbart använts när våldtäktsmän, mördare och rånare gripits.

"I Stockholmspiketens interna redogörelse framgår bland annat att distraktionsgranater används

vid bland annat ingripanden mot självmordsbenägna personer."

 

Detta ar ett vanligt misstag i media; journalister ser ofta valdsanvandning av polis som ett straff snarare an ett verktyg. Om nagon utgor en fara for sig sjalv eller allmanheten ar det polisens skyldighet att stoppa dem, och da ar dessa granater ett ypperligt verktyg for att kunna omhanderta personen innan de kan skada nagon.

 

Jag skulle garna se att din artikel korrigeras; polisen gor ett ypperligt jobb i Sverige, och till och med nar de gor ratt slipper de inte undan sadana har kommentarer fran sensationslystna journalister.

 

  Andrew Perry

Link to comment
Share on other sites

Jag såg också inslaget och blev minst sagt förbannad.

Varför ska polisen ta onödiga risker om dom inte behöver göra det?

Jag blir så j*vla irriterad på alla dessa reportrar som tror sig vara stora humanister genom att försöka göra samhället våldsfritt genom att rycka ut statsmaktens tänder för att deras metoder kan vara våldsamma. :blink:

Link to comment
Share on other sites

Från: http://www.tv4.se/visa/?ID=312968

 

Citat: "Polisen kastade fyra distraktionsgranater som sammanlagt smällde 15 gånger. En av dem landade i Cecilias säng."

 

Fråga: Smäller en distraktionsGr verkligen fler än en gång?

 

EDIT: Såg inslaget och insåg att dom small ett par gånger...

 

EDIT: Sen är det väll inte brukligt att polisen går in i lägenheten som dom ska bryta sig in i och kollar så att alla utom brottslingen har hörselskydd på sig. Det borde väll rimligen vara så att om man håller ihop med brottslingen/arna så kan även denna person vara ett hot...

 

//Sgt Fjellman

Edited by Serg. Fjellman
Link to comment
Share on other sites

Fråga: Smäller en distraktionsGr verkligen fler än en gång?

Jada, det finns varianter med fler an en laddning.

 

OK, da kan jag formoda att det inte finns nagra allvarligare faktafel. Da skickar jag det, meddelar om nagot hander.

Link to comment
Share on other sites

EDIT: Sen är det väll inte brukligt att polisen går in i lägenheten som dom ska bryta sig in i och kollar så att alla utom brottslingen har hörselskydd på sig. Det borde väll rimligen vara så att om man håller ihop med brottslingen/arna så kan även denna person vara ett hot...

 

//Sgt Fjellman

Kanske borde införas i SäkI för polisvht? :D

 

Varför bor vi i ett sånt jävla navelskådarland? Är alternativet med dödligt våld från skjutvapen bättre? Eller risken för att polismän utsätter sig för sådant?

Link to comment
Share on other sites

Sverige är så jä--- präktigt... Snart får väl polisen inte sparka in dörren längre utan ska snällt, försiktigt knacka på dörren och be om lov och ursäkta sig för att de måste hämta en person... Varför ska Sverige som enda polismyndighet inte använda chockgranaten vid inbrytningar. Det är ju inte så att vi är ensamma med att använda den sortens granat. Ibland blir man bara så jä--- trött på allt snack. Polisen gör ett fantastiskt arbete. Journalisterna kanske skulle vara första man in i en lägenhet där en person sitter med en hagelbössa. Så de vet vad de snackar om... :D:worthy::bash::angry::angry::angry::angry::angry::angry:

Link to comment
Share on other sites

Här är slutresultatet, som jag just skickade; ändrade lite grann.

 

Jag läste just din artikel om s k "flashbangs", alltså distraktionsgranater, och fann den kraftigt vinklad för att smutskasta polisen.

 

"Nyheterna kan avslöja ett hemligt polisprojekt där medborgarna är försökskaninerna. Det är ett så kallat fältförsök med distraktionsgranater, granater som slår ut både hörsel och syn."

 

Ja, de grundläggande fakta är korrekta, men du har skrivit (mycket skickligt, ska jag villigt erkänna) på ett sådant sätt att effekten är felaktig. Ett fältförsök är accepterad praxis där utvalda enheter provar ny teknologi för att se om det är värt att köpa in i mängd. Naturligtvis omfattar detta även vapensystem. Men det är ju trots allt inte *allmänheten* som är försökskaniner - poliser går ju inte omkring och kastar granater vilt omkring sig för att se vad som händer - det är folk som utgör en fara för sig själva och/eller andra som är "försökskaniner", om man nu ska använda det uttrycket. Det är ju inte heller frågan om nyutvecklade vapen med okända effekter, det är vapen som använts i många år.

 

Distraktionsgranater - eller "noise-flash devices" som de hette från början - utvecklades av brittiska SAS' Operations Research Unit på 70-talet, och har använts av polis och militär över hela världen sedan dess. De slår inte ut hörsel och syn permanent, men dessa sinnen är nästan totalt nedsatta i flera sekunder och återkommer sedan gradvis under påföljande minuter.

 

"Men det är ytterst få som känner till att sedan drygt tre år har piketpoliserna i Stockholm, Malmö och Göteborg, på försök, fått tillgång till detta extrema förstärkningsvapen. "

 

Det är inte ett extremt vapen; granaterna orsakar vanligtvis inga allvarliga skador, och reaktionstiden ger polis mer tid att förhindra faran på ett mindre våldsamt sätt där de annars skulle tvingas skjuta skarpt.

 

"Nyheternas granskning visar att granaterna inte alls enbart använts när våldtäktsmän, mördare och rånare gripits.

"I Stockholmspiketens interna redogörelse framgår bland annat att distraktionsgranater används

vid bland annat ingripanden mot självmordsbenägna personer."

 

Detta är ett vanligt misstag i media; journalister ser ofta våldsanvändning av polis som ett straff i sig snarare än ett verktyg. Så är det naturligtvis inte; om någon utgör en fara för sig själv eller allmänheten är det polisens skyldighet att stoppa dem, och då är dessa granater ett ypperligt verktyg för att kunna omhänderta personen innan de kan skada någon.

 

Jag skulle gärna se att din artikel korrigeras; polisen gör ett ypperligt jobb i Sverige, men till och med när de gör rätt slipper de inte undan sådana här kommentarer från sensationslystna journalister.

 

  Andrew Perry

Link to comment
Share on other sites

Som tidigare påpekats är Lars Nylén högste chefen för NI. Måhända kan det vara lite "revirpinkade" på gång. Han vill helt enkelt inte att piketen skall få använda sådant som bara "hans pojkar" (NI) ska få använda. Revirpinkande och "pissing contests" är tyvärr ganska vanliga inom vår myndighet.

 

Vad det gäller "flash-bangs" finns en variat som kallas "9-smällaren" om jag inte har helt fel, dvs den smäller 9 gånger.

 

Vad det gäller präktighet och navelskåderi och allmän humanism har jag ett prima exempel från min egen verklighet.

 

En flykting under hot om utvisning hade dränkt in sig själv med bensin och stod med en tändare i handen. Dum i huvudet som man är så slängde vi oss över honom och tog tändaren ifrån honom och handfängslade honom. ( ja alla rättshaverister polisen har rätt att boja personer som är farliga för sig själv)

 

Tro inte att allmänheten tyckte vi hade gjort ett bra jobb dock. En anmälan om övervåld, ingiven av en bror duktig, upprättades mot oss ( men lades säkert ner eftersom vi aldrig hörde något av det) några andra tyckte att Sverige hade "nazistpoliser" som bröt ner oskyldiga människor på gatan. Så kan det gå. (Dessutom var jag tvungen att tvätta uniformen eftersom den luktade bensin, jag som gillade min skitiga uniform ;) )

 

Som sagt man skall säkert ha löst problemet genom att sjunga för honom eller något likande eller sagt "det är inget för oss" och åkt iväg.

Link to comment
Share on other sites

Med all respekt för bror duktig och den andra allas favorit VAO

 

Vän Av Ordningen

 

Så anser jag att de till och från i sin iver att vara bra samhälls medborgare skapar mer problem för de som är myndighets personer i deras yrkesutövande

 

Det kan vara bra att det finnes sådana individer i samhället som bryr sig om tredje man. Men när de lämnar in anmälningar till och från mot poliser och andra personer som de anser har brukat övervåld och annat mot misstänkta så kan de orsaka rabalder och annat i tidningar och tv som kan leda till att polisen och de andra får det svårare att genomföra sin tjänst.

 

Som jag känner det med Flashbang så håller de på att skapa en höna av en fjäder

Flashbangs är ett bra alternativ tll tårgas och vissa andra vapen som polisen kan bruka.

 

Vad vill Vao och hans broder bror duktig vi skall bruka en standard Hgr eller kasta in en tårgas eller använda batongerna mot den misstänkta. Oavsett vad de kan använda mot den misstänkta om polisen inte får bruka less than lethal vapen mot en misstänkt utan måste bruka standard utr då finnes det större risk att situationen urartar och obj och polisen riskerar att skada sig mer än det är lämpligt. Det ökar även risken att media kastar sig över polisen på ett liknade sätt som de gjorde med den nya tjänste amon till Sig Sauer´n.

Vissa delar av detta kanske är lite ot

Edited by 404 Skenberg
Link to comment
Share on other sites

Citat: "Polisen kastade fyra distraktionsgranater som sammanlagt smällde 15 gånger. En av dem landade i Cecilias säng."

Är det lika dålig funktionsfrekvens på granaterna som på amerikanska BLUer eller finns det olika sorter för det är ingen chans i helvetet att 15 går jämt upp i 4... för det kan väl inte vara faktafel?! :angry:

Link to comment
Share on other sites

Fan vad trött man blir......

Satt och lyssnade på hur de "beklagade" sig i TV....

MEN!!! Ingen frågade hur den familj hade kännt sig om deras pappa som snällr kriminalpolis hade knackat på som Martin bäck gjorde på 60 talet och snällt frågat om de kunde anhålla den misstänkte (nu dömde) mördaren som fanns i samma lgh och den uppenbarligen farlige personen hade dragit fram en pistol och skjutit 4 ggr mot nämnde polis....

 

Fan vi lever inte på 60 talet.. Vi lever "post malexander"....... :D

 

To bad att en som redan led av psykiska besvär drabbades... MEN de valde att befinna sig i samma lgh som en som är misstänkt för brott, samt med tanke på statistik på mördare så har han säkert varit dömd sedan innan....

 

Man gör vissa val i livet.. Väljer man att umgås i kriminella kretsar så tar man en risk... och då får man leva med den.... :D

 

 

Skämt och sido.. jag är berred att försvara vår demokrati med vapen i hand.

Jag är för jorunalister och de demokratiska principerna....

Jag är för tanken att man är oskyldig tills motsatsen har bevisats...

 

MEN i fallet med att riskera att folk i omgivningen av misstänkta brottlingar drabbas av PTSD jämfört med att en polis DÖR så är valet lätt....

 

Hade varit kul att höra en intervju med mordoffrets anhöriga... *MORRAR*

 

*EN FÖRBANNAD MAVVE*

 

HAde också funderingar på att skriva till journalisten... Har någon dess mail adress+??

Link to comment
Share on other sites

Är det lika dålig funktionsfrekvens på granaterna som på amerikanska BLUer eller finns det olika sorter för det är ingen chans i helvetet att 15 går jämt upp i 4... för det kan väl inte vara faktafel?!

 

Inslaget framgår att dom kastade in en 9:a och 3 stycken 2:or = 15 smällar.

Link to comment
Share on other sites

Citat: "Polisen kastade fyra distraktionsgranater som sammanlagt smällde 15 gånger. En av dem landade i Cecilias säng."

Är det lika dålig funktionsfrekvens på granaterna som på amerikanska BLUer eller finns det olika sorter för det är ingen chans i helvetet att 15 går jämt upp i 4... för det kan väl inte vara faktafel?! :D

Nyheterna visade piketens protokoll, och där framgår det att det var en 9:a och tre 2:or som användes. Så de verkar ha fungerat som de skulle, och den eftersökta mördaren kunde gripas.

Link to comment
Share on other sites

Än har man inte - som jag fattar saken - förbjudit användandet. Den utvärdering som nu följer kommer att visa att distraktionsgranaterna är ovärderliga. Visar utredningen något annat är detta av politiska - och inte humanitära - skäl .

 

Å andra sidan verkar ju inte vare sig vetenskapliga fakta, erfarenhet eller logiska resonemang bita när det gäller polisverksamhet. Detta är tyckarnas marknad. Polisens ammunitionsbyte är ett lysande exempel. Man har gjort en förutsättningslös och metodisk utredning. När denna inte kommer fram till politiskt korrekta resultat kommer man att fortsätta fråga tills man får det svar man vill ha. Även om det är en lögn.

 

Vem som helst som använt eller råkat ut för en distraktionsgranat kan räkna ut med arslet att de sparar liv. I första hand busars, i andra hand mer eller mindre oskyldiga som vistas i närheten av busars, i sista hand polisers.

 

Tyvärr kommer man aldrig att kunna visa någon statistik på detta, och därför kommer nog tyvärr både polisens nya tjänsteammunition och distraktionsgranater till slut att försvinna till förmån för sämre alternativ. Det kommer att kosta människoliv, men så länge man tjänade sin billiga politiska poäng eller fick sitt "scoop" och ingenting kan bevisas spelar detta ingen roll.

 

För media är det bara bra, för ju sämre polisen lyckas i sitt arbete desto fler "scoop" kan man göra.

Edited by Unicorn
Link to comment
Share on other sites

Har verkligen polisen med sig tårgas när det inte är risk för "stadsfest"?

 

Det m å s t e normalt sett vara bättre att polisen använder "smällare" än att polisen antingen inte anser sig kunna lösa uppgiften alls, alternativt löser den med "riktigt" våld i form av tjänstevapnet.

 

Hur i hela friden resonerar journalisterna egentligen. Och hur i hela friden fungerar egentligen polisens ledning? Finns det ingen polischef som kan ta bladet från munnen och säga som det är, att det rör sig om pyrotekniska effekter av samma typ som fram till för bara några år sedan gick att köpa i vanliga affärer om än i klenare versioner.

 

Jag vet inte vad jag tycker är värre, att journalister visar prov på i bästa fall aningslöshet och okunskap, alternativt samhällsskadligt effektsökeri. Eller att våra folkvalda och offentligt anställda tjänstemän är så utomordentligt flata, att de inte klart och tydligt säger i från.

 

Har tredje statsmakten blivit så stark att ingen vågar opponera sig längre?

 

-Hallå, kejsaren har inga kläder på sig.

Link to comment
Share on other sites

Polischefer är akademiker utan egen praktisk erfarenhet. De tillsätts dessutom politiskt och bör inte säga sanningar som inte passar in i den strömlinjeformade mediebilden om de vill behålla sina jobb. De ser också till att tillsätta "experter" som drar unika slutsatser som passar för stunden aktuell svensk politisk nyck.

 

Att ingen expert i resten av världen drar samma slutsats är det ingen journalist som ifrågasätter så länge det gäller restriktioner som drabbar polisen.

 

Tårgas får f ö inte i Sverige användas mot våldsamma upplopp, utan endast mot människor förskansade i lägenheter. Detta är ytterligare ett unikt svenskt "expertbeslut" som mig veterligen inte återfinns någon annanstans på jorden. Eftersom tårgasens verkningsgrad vid lägenhetsinbrytningar är synnerligen slumpartad och diskutabel är det allt dock färre polisstyrkor ute i världen som använder den till detta ändamål - till förmån för distraktionsgranater. De flesta använder den mot upplopp, där den kan göra viss nytta.

 

Men, för all del, låt oss ta steget fullt ut! Polisen kan väl gå tillbaka till pickelhuva, sabel och träbatong så har vi väl löst alla problem på ett bräde. Om man är politiker eller journalist gäller nämligen alltid ekvationen "polisverksamhet + utveckling = övergrepp + rättsröta".

 

(Vadå?... Jag, bitter...?)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
×
×
  • Create New...