Jump to content

Kan man lära sig bra ledarskap?


Recommended Posts

Kan man lära sig bra ledarskap?

 

Många människor går kurser i ledning av människor och ledarskapskurser. Massor med litteratur i ämnet skrivs.

 

Men frågan då, kan man lära sig bra ledarskap? Eller är det nåt man bara är?

 

 

:)

Link to comment
Share on other sites

Det där är en omtvistad fråga. Jag anser att det är möjligt att lära sig ledarskap. Det finne en bra skrift om ledarskap och förutsättningar för detta, nämligen Direkt ledarskap, utgiven av FM 2003, (M7734-288010).

 

Genetiska faktorer, tidig utveckling, intellektuell kapacitet och personlighet, samt motviation att vara ledare. L = PxM. Ledarskapsutveckling = Potential att bli ledare x motivationen. Detta nämner denna bok som de förutsättningar en bra ledare bör ha, men detta räcker inte.

 

Jag rekommenderar starkt denna bok för er som är intresserade.

 

/Magnus B

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators

Från vad jag ser det så kan jag tycka att vissa har en mer naturlig fallenhet för att påvisa bra ledarskap och vissa 'passar' inte alls som det, även om de gått en himla massa bra kurser.

Jag skulle nog kunna tro att det är som en talang man har eller får med tiden beroende på en rad faktorer.

 

I övrigt så tror jag att de flesta kan lära sig att till en viss grad bra ledarskap, det är sättet att utnyttja det "braiga" av det hela som kan vara lite struligt och svårt ibland.

 

Många gånger står ens egna värderingar och ens uppväxtmiljö i fokus om du kan komma att bli en bra ledare eller inte, då ledarskap handlar ofta om förmågan att kunna förstå och anpassa sig till situationer.

"Situationsanpassat ledarskap" har nog de flesta kommit i kontakt med som varit med under nån from av ledarskapsutbildning.

Link to comment
Share on other sites

  • BlåGul -1

Håller med föregående talare i det mesta men vill dock lägga till att gott ledarskap bygger på förståelse och det kan man läsa och öva in om man har fallenhet för det. Med förståelse avser jag förståelse för sig själv och sina reaktioner, andra och deras reaktioner, behov och sätt samt uppgifters och problems natur och lösandet av dessa.

 

Jag vill också peka på att de flesta ledarskapskurser handlar om att utvecklas och inte omskapas. Således lär man sig agera utifrån sina egna förutsättningar och bygga upp dessa så bra som möjligt och kunna nyttja dessa i ledarskapssammanhang.

 

Så svaret på frågan är: JA, till viss del.

 

/Krook

Link to comment
Share on other sites

Klart man kan lära sig att bli en bättre ledare! Men vissa personer har bättre förutsättningar än andra. Finns ett personlighetstest som heter MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) där man kan testa sin personlighet och få fram 1 av 16 möjliga kombinationer. 4 av dessa kombinationer säger man har lättare för att bli naturliga ledare. Det innebär dock inte att de är bättre bara att de har lättare att få fram sina ledaregenskaper i personligheten! Exempelvis om dessa 16 kombinationer skulle motsvara 16 st olika personer på en öde ö så skulle 4 av dem ha lättare att ta befälet över situationen.

 

:)

Link to comment
Share on other sites

Här finns ett exempel på ett sådant test. Kryssa i svaren och utvärdera. Resultatsidan försvinner dock om ni väljer att följa några av förklaringslänkarna som finns där... Kopiera resultatsidan och spara i ett dokument innan, om ni vill spara siffrorna..

 

personlighetstest

 

/Magnus B

Link to comment
Share on other sites

Man kan börja med att göra skillnad på ledare och chef, bara för att man är ledare så betyder det inte att man är chef och viceversa. Jag tror att det här med chef & ledare om man blir en bra eller dålig ledare är otroligt personanpassat och situationsanpassat.. IFall en kompis ska bygga ett hus, och jag har 234p Chef & ledarskap, och det är en snickare och min kompis där oxå. Då kommer snickaren att vara chef över bygget och min kompis kommer att vara ledare. Alltså spelar inte mina 234p ngn roll...

 

Sedan kan man titta på dokusåpor. ta farmen som exempel där är sebastian en ledare & chef, men är han en bra ledare och chef? han får uppdragen utförda vilket betyder att han är en bra chef, men är han en bra ledare?

 

Chefskap och ledarskaps filosofi är ett otroligt intressant ämne, och allt som är rätt kan även vara fel, allt beroende på situation och var gruppen befinner sig. (jmf FIRO-teorin). LEdarskap & chefskap är situationsanpassat och individanpassat. den bästa ledaren är den som kan ge gruppen det den behöver, inte det den vill ha. Det är den som kan vara dynamisk i sitt ledarsätt, att vara akturitär när det behövs, Att vara diplomatisk, att vara en akturitet osv vid rätt tidpunkter. och det kan vara på sekunder som man behöver förändra sitt ledarskap.

Link to comment
Share on other sites

Klart man kan lära sig att bli en bättre ledare! Men vissa personer har bättre förutsättningar än andra. Finns ett personlighetstest som heter MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) där man kan testa sin personlighet och få fram 1 av 16 möjliga kombinationer. 4 av dessa kombinationer säger man har lättare för att bli naturliga ledare. Det innebär dock inte att de är bättre bara att de har lättare att få fram sina ledaregenskaper i personligheten! Exempelvis om dessa 16 kombinationer skulle motsvara 16 st olika personer på en öde ö så skulle 4 av dem ha lättare att ta befälet över situationen.

 

:)

Du kan göra det testet online:

 

http://skepdic.com/myersb.html

 

Jag fick resultatet:

 

Your Type is

INTJ

 

Introverted - Intuitive - Thinking - Judging :D

 

 

 

Qualitative analysis of your type formula

 

You are:

slightly expressed introvert

slightly expressed intuitive personality

slightly expressed thinking personality

slightly expressed judging personality

 

0:)

 

 

EDIT: Är fan blind!! såg inte att den redan va postad!!

 

breach --> :) <-- breach

Edited by breach
Link to comment
Share on other sites

Jag fick resultatet:

 

Your Type is

INTJ

Lite ord o uttryck som ofta men inte alltid till stor del beskriver personer med INTJ

 

Reflekterande, tankfull, klurig, intresserad av det mesta

Ser samband, upptäcker trender, hittar förklaringar

Hög självtillit och självkänsla, prestationsinriktad, energisk, envis, ihärdig, ger sällan upp

Ägnar sig helhjärtat åt en sak i taget, undanröjer lätt motstånd

Beslutsamt målmedveten, självständig

 

Alltför teoretiska och filosofiska, ägnar sig åt spetsfundigheter och ordrytteri

Ger sällan andra en chans att få igenom sina förslag, blir otålig när andra har svårt att fatta

Erkänner sällan egna svagheter, fel och brister, svår att påverka

 

Hoppas nått stämmer på dig!!

 

0:)

Ps. De 4 mer troliga ledarkombinationerna är ISTJ, INTJ, ESTJ, ENTJ Ds.

Link to comment
Share on other sites

Att utbilda sig till ledare är som att utbilda sig till snygg. Tämligen omöjligt för den som helt saknar förutsättningar.

 

Däremot kan man liksom "Fab 5" få vem som helst att vara mindre ful, eller rent av attraktiv, genom tips, enkla åtgärder och utbildning.

 

Liksom vi har skilda åsikter om vem som är snygg eller inte har vi också skilda åsikter om vad som är en bra ledare. Men precis som för "snyggheten" brukar större delen av oss vara fullständigt överens om vem som är en bra ledare eller inte...

Link to comment
Share on other sites

Varför ska man inte kunna lära sig vara en bra ledare och chef? När man kan lära sig bli en bra hockeyspelare? en bra skidåkare, chackspelare osv. Det som behövs är övning, övning, övning, övning! att tro att man blir en bra ledare genom att läsa en bok och gå på en 5p kurs på högskolan är lite fel ute... Det som krävs är en otrolig massa träning!

 

Titta på de som ofta blir informella ledare, och undersök vad de har haft för roll tidigare? ofta kommer de från miljöer där de tidigt har fått lära sig ta ansvar samt att de ibland har en otrolig förmåga att påverka människor, för de kan säga det gruppen vill höra (eller det subgruppen vill höra) de väljer ofta den enkla vägen ut ur ett problem. Vidare finns det även informella ledare som använder sig av makt-instrumentet för att få sin vilja igenom, ofta har dessa några rejäla människor med sig, och är man inte med dessa så är man mot dessa och då blir man mobbad. Nu är detta starkt förenklat, Men ofta får dessa människor tidigt öva på dessa roller, de blir mästare att ljuga inför lärare i skolan.

 

Vad vill jag då ha sagt med detta? Jo att som ledare& chef så gäller det att öva öva öva öva öva öva öva öva. samt att få lite teori från kurser och böcker vilka har ett syfte att förstärka eller tona ner vissa av dina egenskaper. Det kan exempelvis vara att öka din förmåga att lyssna och minska din förmåga att prata.

Link to comment
Share on other sites

Jaj, jag tror att nästan alla kan tränas att bli ledare (som i att formellt leda en grup, orkar inte gå in på chef vs ledare osv.). Man ser ju när man läser historier ifrån lumpen om hur många som aldrig haft ledarpositioner växer in i rollen när de väl får chansen. På samma sätt tror jag att folk som är naturliga ledare kan få en övertro på sig själva och därför aldrig utvecklas. De tror helt enkelt inte att de behöver lära sig mer.

Sen kan man ju leda på olika sätt, t.ex. genom föredöme. Då behöver man inte vara lika mycket ledartyp.

Link to comment
Share on other sites

  • Super Administrators
---

Titta på de som ofta blir informella ledare, och undersök vad de har haft för roll tidigare? ofta kommer de från miljöer där de tidigt har fått lära sig ta ansvar samt att de ibland har en otrolig förmåga att påverka människor, för de kan säga det gruppen vill höra (eller det subgruppen vill höra) de väljer ofta den enkla vägen ut ur ett problem.

---

Just det här stämmer överens med min teori att alla kan inte bli bra ledare oavsett hur mycket de "övar". Utan det har mer med att göra hur man är uppväxt/uppfostrad hur miljön har sett ut och andra faktorer som speglat sig i ens liv från tidig ålder. Alltså då man började skapa de grundvärderingar och det tankesätt man fortfarande har kvar idag.

Talangen har fått näring från just det tidiga stadiet i livet.

 

Jag tror inte en medelålders person som inte fått smaka på ledarskap i någon större utsträckning kan läsa in sig och bli en superbra ledare bara genom att öva öva öva. Speciellt inte om man har just de egenskaper man INTE bör ha för att kunna vara en 'bra' ledare. Det är så mycket förändringar som eventuellt måste ske i ens "ego" och livsstil.

De som har talangen har sen barnsdom och uppväxt det som krävs av en ledare redan från början, vilket underlättar jättemycket när man plötsligt sätts in i en ledarroll.

 

Detta är ju nått man måste trivas med också, och trivs man inte så finner jag det ganska svårt för någon att kunna bli en bra ledare.

 

 

/ENTJ

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...